Het CDA heeft 31 augustus een artikel geplaatst op haar website tegen de komst van biomassacentrales in Waddinxveen. U kunt het artikel ook hier downloaden. Het artikel geeft iets meer zicht op de werkwijze van het vorige college, maar het roept ook vragen op.

CDA logo

Het CDA is een voormalige coalitiepartner in het vorige college van PCW, VVD en CDA. In het artikel staat dat het CDA pas een jaar later (eerst tijdens een bezoek aan Wagro in april 2017 en daarna ) door de coalitiepartners op de hoogte werd gesteld van de komst van een 2e biomassacentrale, naast de reeds bekende centrale aan de Tweede Bloksweg. Volgens het CDA is het toen door de coalitiepartners voor een voldongen feit geplaatst m.b.t. de afgifte in maart 2016 van een vergunning voor de centrale aan de Zesde Tochtweg 9 (volgens dit overzicht van de gemeente heeft de vergunning uit maart 2016 betrekking op nr 7).

Hoe kan deze voormalige coalitiegenoot in 2018 niets weten over een 3e centrale? En wat weet de rest van de gemeenteraad precies over de 3 biomassacentrales, en sinds wanneer?

PCW logoDe PCW was volgens dit artikel uit april 2017 op de hoogte van een 2e centrale en de vraag naar een 3e centrale. Maar vroeg daarbij middels deze motie samen met D66 om terughoudend om te gaan met nieuwe centrales, totdat de effecten op de woon- en leefomgeving van de eerste 2 centrales duidelijk zijn.

Gezien de wijze waarop het vorige college sinds 2016 is omgesprongen met de vergunningen en de mer-regelgeving voor de 2 centrales aan de Zesde Tochtweg en die aan de Tweede Bloksweg, ontbreekt de in april 2017 door PCW en D66 gevraagde duidelijkheid voor de inwoners tot op de dag van vandaag.

En wat zegt de werkwijze van het vorige college, met daarin een coalitiepartner die achteraf aangeeft langdurig van niets te hebben geweten over een 2e en 3e centrale, over de informatievoorziening en openheid vanuit de gemeente naar de gemeenteraad en haar eigen inwoners?

VVD logoDe verantwoordelijke wethouder Atzema (VVD) lijkt door te willen gaan op de ingeslagen weg en wil vooral 'een einde aan de onrust', aldus dit artikel uit het AD van 30 augustus.

Meer details over de belanghebbenden van biomassa in Waddinxveen kunt leest u hier.