Minder broeikasgassen en luchtvervuiling

De Gemeente Waddinxveen wil glastuinbouw de ruimte geven in Glasparel, een kassengebied dat komt te liggen naast het Lidl distributiecentrum. Volgens de provincie verbruikt de glastuinbouw 1/8-ste van alle energie in Zuid-Holland en dat is nog zonder de energie nodig voor het vervoer van alle producten.

De glastuinbouw gebruikt vooral gas in zogenaamde Warmtekrachtkoppeling-centrales. Hiermee produceert de tuinder zowel warmte, elektriciteit (voor lampen) als CO2, die alledrie noodzakelijk zijn voor de groei van groente, fruit, bloemen en planten.

Maar het kan ook anders en milieuvriendelijker! Zoals het gebruik van LED-verlichting voor daarvoor geschikte gewassen in plaats van de huidige lampen, ook voor een hogere licht-efficiëntie. Zonnepanelen op de kas en windmolens zorgen voor de productie van elektriciteit. De benodigde CO2 wordt aangevoerd via een al bestaand leidingnet met afgevangen CO2 vanuit de industrie.

Wij vragen om gedegen onderzoek naar het gebruik van lokale aardwarmte om kassen te verwarmen in Glasparel. Aardwarmte (geothermie) is nagenoeg onbeperkt voorhanden op een paar kilometer diepte. Heet water wordt opgepompt en na gebruik in de kas teruggepompt in de aarde, waarmee de cirkel rond is. Zie illustratie. Vanwege de investeringen wordt aardwarmte economisch rendabel bij gezamenlijk gebruik door meerdere afnemers. Dit jaar wordt zo’n lokaal warmtenet in de gemeente Westland aangelegd voor circa 50 tuinders, die zich met hun duurzame producten in de markt willen onderscheiden. Er zijn in onze provincie al meerdere lokale aardwarmtenetten voor de glastuinbouw gerealiseerd, mede op initiatief van de grote veilingen en de Land en Tuinbouw Organisatie (LTO).

Een andere mogelijkheid is aansluiten op de provinciale plannen voor een grootschalige ‘warmterotonde’. Daarmee wordt (fossiele) restwarmte door kostbare nieuw aan te leggen leidingen over grote afstanden verplaatst (met de nodige warmteverliezen) van het Rotterdamse havengebied naar o.a. Glasparel. Restwarmte ontstaat bij energie-intensieve industriële processen in het Rijnmondgebied, bij afvalverbranding en tijdens de energieproductie van kolencentrales. Terwijl we willen dat de industrie juist minder energie gaat verbruiken? En we streven toch naar minder afval en kolen?

Luchtkwaliteit is een steeds groter thema aan het worden in Zuid-Holland, ook in Waddinxveen. Jaarlijks zijn er meerdere duizenden vroegtijdige sterfgevallen in Nederland door vervuilde lucht van verkeer, landbouw en industrie. Aardwarmte kent geen verbrandingsproces en blijft daarom zonder luchtvervuiling en broeikasgassen. Durven we in Waddinxveen de uitdaging aan om van Glasparel het meest duurzame én competitieve kassencomplex van Nederland te maken?