HartvanHolland

Vanaf 2019 publiceert Duurzaam Waddinxveen regelmatig in Hart van Holland. Die publicaties staan hieronder, inclusief de vermelding naar de meer uitgebreide versie van de artikelen elders op deze site.

Oudere publicaties van 2014 t/m 2018 staan in deze rubriek.

 

Veel vragen aan de gemeente

8 november 2023

(het volledige artikel staat hier)

Waarom kiest de gemeente voor nog meer industrieterreinen? Waaronder een plek in Triangel, waar nota bene alle ruimte is voor bijvoorbeeld sociale woningbouw? Waarom wil de gemeente geen windmolens, maar wel meer energieslurpende industrie en gesubsidieerde kassen? Waarom blijft de gemeente de pesticidenrijke, fossiele bloementeeltkassen een vrijstelling geven van de regels rond lichtvervuiling?

Waarom weigeren de gemeente en de provincie om de met 49 miljoen gesubsidieerde en achterhaalde industriële biomassastook van Wagro te stoppen? Terwijl stoppen aansluit bij het gemeentebesluit uit 2018 tegen grote biomassacentrales? En bij het door de gemeente en provincie in 2020 ondertekende Schone Lucht Akkoord?

Waarom verplaatste de gemeente het afvalstation van Cyclus naast Triangel op kosten van de inwoners, terwijl ze daar vlakbij actief meewerkt aan een verdubbeling van afvalbedrijf Wagro? Waarom pleit de gemeente voor een hal tegen stankoverlast, hoewel ze weet dat die hal geen garantie tegen stank biedt?

Waarom steunt de gemeente de aanleg van alweer een provinciale weg naar alweer een kassengebied in Boskoop? Waarom heeft de gemeente samen met de provincie met die beoogde weg het oorspronkelijke Bentwoud met circa een derde verkleind? En nemen ze alweer een hap uit het Bentwoud met parkeerplaatsen en horeca?

Waarom kapt de gemeente bomen zonder directe herplant om het volledige verlies aan CO2-opname te compenseren? Waarom belooft de gemeente al jaren om veel bomen te planten, maar doet ze het tegendeel, mede vanwege de ‘hoge’ kosten? Waarom spelen kosten geen rol bij het aanleggen van steeds meer wegen en industrieterreinen met alle bijbehorende lawaai, vervuiling en de steeds grotere natuur- en klimaatschade?

Waarom kiezen inwoners voor partijen die de huidige en toekomstige leefomgeving van hun (klein)kinderen afbreken?

 

Schone lucht? Gezondheid? Rust? Leefbaarheid?

15 maart 2023

(het volledige artikel staat hier)

Overal in Noord-Brabant ademt iedere baby, kind en volwassene de vuile lucht in van vijf sigaretten per dag. Eén op de vijf Brabantse kinderen heeft astma, 23 procent van de volwassenen lijdt aan een hartvaatziekte, één op de zeven longkankerpatiënten krijgt kanker door luchtvervuiling.

Veroorzakers van vieze lucht zijn de industrie, houtstook (waaronder biomassa), de intensieve veeteelt en het weg- en vliegverkeer. De erg soepele luchtnormen, ontstaan na handjeklap met de industrie, beschermen de vervuilers i.p.v. de slachtoffers.

Luchtvervuiling kost iedere Brabander minimaal een jaar van zijn leven, aldus de GGD’en. Die willen de WHO-normen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA) wettelijk verplichten.

De provincie Zuid-Holland en Waddinxveen ondertekenden de SLA in 2020. Zij zorgen echter nog steeds voor te weinig natuur en te veel luchtvervuiling, stikstof, lawaai en CO2-uitstoot. Dat komt door hun steun voor nog meer bebouwing, industrie, biomassacentrales, wegen en (vlieg)verkeer.

Ondanks 11 industrieterreinen wil Waddinxveen een enorme DHL-distributiedoos erbij met nog meer verkeersoverlast. In Waddinxveen ligt de uitstoot van fijnstof al jaren bijna structureel boven de WHO-normen. Stikstofoxide wordt sinds 2020 wel gemeten, maar de uitkomsten zijn niet gepubliceerd. Het schadelijke ultrafijnstof van de vele vliegtuigen boven Waddinxveen wordt helemaal niet gemeten.

Zuid- en West-Nederland behoren tot de gebieden met de meest vervuilde lucht in West-Europa. De EU wil per 2030 een daling van 55% van de vervuiling en 30% van de geluidshinder juridisch afdwingen. Moet na Urgenda (klimaat) en MOB (natuur) de rechter ook hier optreden tegen overheden, die hun grondwettelijke zorgtaken voor de huidige en toekomstige leefomgeving blijven verwaarlozen?

 

Sint en piet: ’Vrijwillig veranderen lukt niet”

30 november 2022

(het volledige artikel staat hier)

Begin dit jaar zeiden we het coronavirus gedag en vielen direct terug in het oude gedrag. Thuiswerken? Liever stilstaan op volle wegen. Minder vliegen? Nee zeg, wie houdt ons tegen?

Schiphol produceert na Tata Steel het meeste stikstof. En tweemaal zoveel CO2, wat een sof. Plus veel vervuiling en lawaai. Vliegen maakt deze regio steeds minder fraai. Positief gedacht zijn verbeteringen snel haalbaar. Zonder vergunning moet Rotterdam Airport dicht, het aantal Amsterdamse vluchten halveren en klaar.

Hogere energieprijzen dwingen verandering af en vlug. De grootste energieslurpers dringen eindelijk hun verbruik terug. Vooral energiebedrijven profiteren van alle fossiele steun. Net als tijdens corona krijgen lagere inkomens de grootste dreun.

Waddinxveen doet opvallend weinig tegen lawaai. Rond de stikstofmetingen is het al twee jaar stil. Vindt de gemeente de leefomgeving onbelangrijk of saai? Een verdubbeling van Wagro, dat is wat ze wil.

De houtoven van het zwembad gaat na drie jaar weer dicht. Ondanks vuile biomassastook reageert de gemeente traag. Wayland is inmiddels door de eigen misleidende cijfers gezwicht.
Wagro? Liever helemaal weg, voor inwoners is dat geen vraag.

Wie wil nog fruit of groenten buiten het seizoen? Of snijbloemen, allemaal uit gasgestookte kassen? Om die na een week bij het chemisch afval te doen. Dankzij fast fashion blijf je overbodige kleren passen.

Minder (water)vervuiling, stikstof, CO2 en lawaai. Minder industrie, kassen en intensieve veehouderij. Minder gezondheidsklachten, een ommezwaai. Meer ruimte, rust, schone lucht en natuur erbij.

Meer welzijn voor iedereen is een mooi alternatief. Want naast het heden is ook de toekomst ons lief.

 

Vliegen en biomassa hebben veel gemeen

12 oktober 2022

(het volledige artikel staat hier)

Waddinxveen en Gouda liggen op de vliegroutes naar Rotterdam en Amsterdam.  Overheidsbedrijf Schiphol heeft geen natuurvergunning voor 250.000 van de 500.000 Amsterdamse vluchten. Rotterdam Airport heeft helemaal geen natuurvergunning (net als Lelystad) en moet dus direct sluiten.

Gouda krijgt jaarlijks 90.000 vluchten te verduren, aldus de gemeente. De officiële vliegroute naar Amsterdam ligt ten oosten van Gouda, maar Schiphol kiest voor Amsterdam (en Rotterdam) vaker een gevaarlijkere route over woonwijken in Gouda en Waddinxveen. Ondanks alle geluidsoverlast en vervuiling weigeren de verantwoordelijke overheden de eigen wetten te handhaven.

In Waddinxveen bestaan rechtsstatelijke zorgen rond de werkwijze van bestuurders en biomassaondernemers. Inwoners vormen de sluitpost. Zij wachten al twee jaar op de uitvoering van de motie ‘Stop biomassa’.

Biomassa en de luchtvaart zijn enorme fijnstof-, stikstofoxide- en CO2-producenten. Na Tata Steel produceert Schiphol de meeste stikstofoxide. De overheid negeert in de wettelijke klimaatopgave de werkelijke CO2-uitstoot van vliegen en biomassastook, samen gelijk aan bijna tweemaal de CO2-uitstoot van alle woningen.

En de kosten? Biomassacentrales verbranden 14 miljard subsidie. Schiphol en KLM krijgen jaarlijks minimaal 2½ miljard cadeau door ontbrekende BTW, accijnzen en milieuheffingen. De luchtvaart was met 6 miljard de grootste coronasteuntrekker. Toen werd voor de 10e keer in 100 jaar een KLM-faillissement voorkomen, zodat de 10% veelvliegers bijna de helft van alle vluchten kunnen blijven vullen.

Met zoveel belastinggeld had minimaal al het Russische gas kunnen worden vervangen, bijvoorbeeld middels grootschalige isolatie, serieuze energiebesparingen bij bedrijven,  zonnepanelen, elektrificatie en zonnewarmteopslag.

Zonder de rechtsstatelijk zorgwekkende samenwerking tussen overheden en bedrijven zou er veel minder vliegverkeer, industrie, vervuiling en klimaatschade zijn. Inwoners in deze regio hebben recht op een stillere, natuurrijke, schonere en veilige leefomgeving.

 

Ruimte voor iedereen?

31 augustus 2022

(het volledige artikel staat hier)

De coalitie wil een geluidswal bouwen langs de Bentwoudlaan voor een selecte groep inwoners in ’t Suyt. Terwijl duizenden inwoners van Zuidplas en Triangel bijna dagelijks worden bedolven onder alsmaar toenemend verkeerslawaai? Wanneer komt de jaren geleden toegezegde hoge geluidswal in de Vredenburgh-zone?

De toekomstige geluidsschermen aan de A12 en N451 veranderen nauwelijks iets aan het verkeerslawaai uit de overwegend westelijke windrichtingen. De meeste nieuwe woningen in Waddinxveen voldoen niet meer aan het gewenste geluidsniveau voor buitenlawaai binnen de woning. Waarom hebben bestuurders het zover laten komen?

Vooral de hogere inkomens profiteren van de duizenden nieuwe woningen. Met nauwelijks nieuwe sociale woningen voor lagere inkomens verdient de gemeente meer aan Triangel. En bespaart ze tevens op de uitgaven voor sociale voorzieningen. Draaien andere gemeenten op voor dit Waddinxveense verdienmodel?

Extra windmolens aan de A12 worden geblokkeerd door bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de toename van energieslurpende bedrijven en kassen. Minimaal tien windmolens zijn nodig voor slechts één moderne Waddinxveense kas. Wie draait op voor de Waddinxveense energiehonger?

De coalitiepartijen gaven alle ruimte aan drie reusachtige, vervuilende en klimaatschadelijke houtovens nabij woonwijken. Door de bestuurlijke geslotenheid wisten de inwoners jarenlang van niets. Het gesubsidieerde biomassatijdperk loopt landelijk af, maar de coalitiepartijen blijven passief voor duizenden gedupeerde inwoners.

Naast geluidsoverlast, de woning-, vervuilings-, water-, natuur- en klimaatcrisis is er een ernstige energiecrisis. De coalitie wil desondanks nog meer wegen, meer Wagro en meer bedrijven, waaronder kassen.

Zijn bovenstaande keuzes van de coalitiepartijen met alle bijbehorende schade voor de huidige en toekomstige leefomgeving de voorbode van die ‘solidaire samenleving’ met ‘ruimte voor iedereen’?

 

Airco impact

6 juli 2022

(het volledige artikel staat hier)

In Waddinxveen worden steeds meer airco’s met een buitenunit in bedrijven en woningen geplaatst. Die bevatten koelvloeistoffen (F-gassen), een krachtig broeikasgas, duizenden malen krachtiger dan CO2.

Tijdens het gebruik lekken F-gassen weg. Dat neemt toe als de airco wordt afgedankt. Daar komt het energieverbruik nog bovenop. Airco’s zorgen nu al voor 10% van alle CO2-uitstoot wereldwijd. Hoe meer we koelen, hoe warmer de aarde, hoe meer we koelen, etc. Kan deze vicieuze cirkel doorbroken worden?

De eerste stap is voorkomen dat veel warmte binnenkomt. Bedrijven en woningen met platte daken kunnen worden bedekt met plantjes. Die beperken de opwarming van het gebouw. Net als bomen, dak-, muur- en glasisolatie, zonnepanelen op daken, overdag alle deuren en ramen sluiten en gebruik maken van buitenzonwering of isolatiegordijnen. Een slaapkamer op het noorden of oosten warmt minder snel op.

De tweede stap is de warmte bestrijden, bijvoorbeeld met een plafondventilator. Deze is goedkoop, stil en kost nauwelijks energie. Je wordt er niet ziek van, wat met een airco wel kan gebeuren. Een alternatief is een zelfgemaakte koeling met een ventilator boven een emmer met ijswater. Door de geleidelijke verdamping van het ijs neemt de temperatuur in de (slaap)kamer af. Deze zogenaamde adiabatische waterkoeling is op grotere schaal ook geschikt voor bedrijven.

Koeling werkt het beste als zo min mogelijk warmte is binnen gekomen. Een mobiele airco met afvoerslang helpt nauwelijks. Maar de beste airco voor het klimaat is geen airco.

De gemeente wil de vergunningsplicht afschaffen voor airco’s met een buitenunit. Terwijl juist strengere vergunningscriteria nodig zijn, zoals een beperkt energieverbruik, geen buitengeluiden en een verbod op F-gassen?

 

Gasvasten

18 mei 2022

(het volledige artikel staat hier)

De overheid heeft opgeroepen om de verwarming lager te zetten om Poetin’s oorlogsmachine financieel te raken. Terwijl de gemeente eerder een langlopend Russisch gascontract heeft afgesloten, waaraan de inwoners moeten meebetalen? Is B&W het moreel kompas kwijt?

Steeds meer inwoners doen aan ‘gasvasten’. Voor een deel van de Waddinxveense huishoudens is gas inmiddels zo duur, dat zij vaker in de kou zitten om geld te besparen. De gasrekening is bovendien onnodig hoog bij matig geïsoleerde (huur)woningen.

Want isolatie helpt enorm. Mijn gasverbruik is meer dan gehalveerd na plaatsing van HR++ glas. Het verwarmingswater van de CV-ketel op 50 (i.p.v. 80) graden zetten, goedkope radiatorfolie plaatsen en warm aankleden helpen ook. Sinds begin maart staat de verwarming uit. De keuken is gasloos door inductiekoken en een elektrische warm/kokende waterkraan. Verduurzamen is ook een vorm van gasvasten.

Helaas telt het verduurzamen van woningen nauwelijks aan voor een lager (Russisch) gasverbruik en de klimaatdoelen. Door het 20e-eeuwse fossiele overheidsbeleid gebruiken bedrijven 80% van alle energie in Zuid-Holland. Het aantal energieslurpende en vaak tevens vervuillende bedrijven moet nu snel omlaag.

De hoge gasprijzen ondermijnen het gesubsidieerde verdienmodel van de glastuinbouw. Banken verwachten meer faillissementen bij glastuinders. Elke grote kas minder scheelt meer (Russisch) gas dan alle Waddinxveense woningen verbruiken.

Wat doet de gemeente met haar oproep om minder energie te verbruiken en klimaatverandering tegen te gaan? Het aantal grote energieslurpers verlagen? De al 3½ jaar ongebruikte biomassavergunningen intrekken? Een hoge groene geluidswal met fijnstof-afvangende beplanting en zonnepanelen aanleggen langs Triangel en Zuidplas? De Bentwoudlaan vervangen door Bentwoudbos?

 

Maatwerk leefomgeving

6 april 2022

(het volledige artikel staat hier)

De gemeentelijke keuze voor Russisch gas en de uitstoot van CO2, stikstof en (ultra)fijnstof krijgen nauwelijks politieke aandacht. Net als geluidsoverlast, lichtvervuiling en veiligheid.

De gemeente wil gevelisolatie en stiller asfalt inzetten tegen geluidsoverlast. Lawaai binnen en buiten woningen zal echter toenemen, zolang de gemeente blijft inzetten op meer wegen, Wagro, biomassa, bedrijven en bijbehorend verkeer. En daarbij de luchtkwaliteit en de wettelijke natuur- en klimaatdoelen blijft negeren.

Naast wegen zorgen rozenkassen voor serieuze lichtvervuiling. De wettelijke strenge afschermingsnormen zet het college structureel om in ‘maatwerk’ met veel soepelere normen. Waarom mogen kassen ‘s nachts de wijde omgeving verlichten? In het maatwerkbesluit staat dat het bedrijfsrendement zwaarder mag tellen dan de leefomgeving.

Een rozenkas is tevens grootverbruiker van energie. Bijna alle rozen worden per belastingvrij olieslurpend, vervuilend en lawaaimakend vliegtuig geëxporteerd naar andere landen om kort daarna bij het chemisch afval te eindigen.

Rozen en andere wegwerpbloemen uit kassen is dezelfde overconsumptie als buiten het seizoen kasgroenten en -fruit kopen. De glastuinbouw bestaat dankzij hoge energiesubsidies, pesticiden en bodemuitputtend kunstmest. De inwoners betalen mee aan dat verdienmodel via hun torenhoge energiebelastingen en door alle natuur- en klimaatschade. Is de grootschalige, energie-intensieve, hoofdzakelijk exportgerichte kassenteelt maatschappelijk nog verantwoord?

 

Stem wijzer

23 februari 2022

(het volledige artikel staat hier)

In 2015 pleitte de verantwoordelijke wethouder voor de Lidl-blokkendoos vanwege banen voor Waddinxveners. Bij een evaluatie bleek 1 Waddinxveense baan gerealiseerd. Ondanks meer dan 10 industrieterreinen wil het huidige college de volgende openen.

Een kas in Glasparel verbrandt de energie van 10 Waddinxveense windmolens en produceert evenveel CO2 als alle Waddinxveense woningen. Terwijl inwoners vanwege de klimaatschade van het gas moeten, kiest het college voor meer industrie, meer Wagro, meer verkeer, meer houtovens en meer gasgestookte kassen. De gevolgen: meer CO2, stikstof, fijnstof, stank en lawaai.

Tussen Hazerswoude en het Bentwoud komt een kolossaal industrieterrein met o.a. kassen en biomassacentrales. Dat veroorzaakt nog meer natuur- en klimaatschade én extra verkeer over de eventuele Bentwoudlaan langs Waddinxveen.

Op aandringen van Rotterdam en de provincie verschijnt tussen Nieuwerkerk en Waddinxveen het ‘Vijfde Dorp’ met  8.000 woningen en 2 industrieterreinen op zakkende veengronden. Inklinkend veen verhoogt de landelijke CO2-uitstoot met 4%.

Vooral door energieslurpende bedrijven in de industrie, transportsector en glastuinbouw produceert Zuid-Holland ruim 40% van de landelijke CO2-uitstoot. Deze moet binnen 8 jaar ongekend fors omlaag. Verder moet de provincie binnen 6 jaar minimaal 7.000 hectare aan extra natuur aanleggen.

Gemeenten en provincie kunnen hele andere keuzes maken. Zoals alle fossiele beleidsplannen inruilen voor nieuwe natuur, waaronder een groter Bentwoud, zonder Bentwoudlaan. Alleen met minder industrie, transport en kassen kan Zuid-Holland de wettelijke natuur- en klimaatdoelen halen.

Vanwege de ontbrekende natuurvergunning kan Rotterdam Airport direct dicht. Daar ontstaat ruimte voor minimaal 10.000 woningen, waardoor het ‘Vijfde Dorp’ kan veranderen in een CO2-vrij waternatuurgebied. De vliegveldsluiting zorgt voor minder CO2, stikstof, (ultra)fijnstof en lawaai in Waddinxveen.  

Een betere overheid voor inwoners begint met een wijze stem op 16 maart.

 

Wanneer start de 21e eeuw in Waddinxveen?

12 januari 2022

(het volledige artikel staat hier)

Bomen zijn hier aangeschoten wild. Zoals de 77 in zand gezette exemplaren aan de Zuidelijke Rondweg. Voor de Nieuwe Vredenburghlaan zijn 101 gezonde bomen gedood. Aan de Oude Dreef zijn 99 bomen omgehakt, plus 84 naast de spoorlijn en 108 in de Bomen(!)wijk.

Sinds 2016 belooft de gemeente herhaaldelijk meer bomen te planten. Naast de al verplichte, maar achtergebleven vervanging bij kappen? De koolstofschuld van Waddinxveen stijgt verder door grote bomen te vervangen door kleinere. Wanneer wordt het vernietigen van deze natuurlijke CO2-opslag tegengehouden vanwege de klimaatafspraken?

In deze provincie met de grootste natuurachterstand van Nederland staat de CO2-opslag van bomen (en de bijbehorende ondergrondse schimmelnetwerken van koolstof) op grote achterstand. Wanneer geeft de gemeente alsnog alle ruimte voor de aanleg van het oorspronkelijke Bentwoud door af te zien van de overbodige en schadelijke Bentwoudlaan?

Meerdere wethouders hebben actief meegewerkt aan de komst van vier enorme houtovens. De gemeentelijke zwembadoven stookt al jaren nabij woningen. Dankzij alerte inwoners is Beijerinck afgehaakt, zonder 76 mln stooksubsidie. Wanneer gaat de gemeente de 1½ jaar vertraagde motie ‘Stop Biomassa’ uitvoeren met het intrekken van de andere onterecht verstrekte vergunningen (en 90 miljoen subsidie)?

De gemeente heeft het afvalstation verplaatst vanwege Triangel. Waarom wil de gemeente afvalbedrijf ‘Tata’ Wagro verdubbelen, eveneens nabij Triangel en andere woonwijken? Wanneer wordt verplaatsing of sluiting bespreekbaar?

Wie wil dat bestuurders de vervuilers blijven belonen op kosten van de inwoners en de leefomgeving? Wethouders vertrekken hier opvallend vaak na hun schadelijke daden. Maar hun 20e-eeuwse denkbeelden zijn vooralsnog dominant in politieke keuzes en beleidsplannen om mens, natuur en klimaat verder te beschadigen. Waarvoor kiest u op 16 maart?

 

Sint en Piet zien veel verdriet

1 december 2021

Veel plezier, want het volledige rijm staat hier

 

Binnenkort in Waddinxveen: de kolenauto

20 oktober 2021

(het volledige artikel staat hier)

Op Distripark Doelwijk komt een waterstoftankstation voor elektrische auto’s met een brandstofcel, die waterstof omzet naar stroom. Bij de productie van waterstof uit (groene) stroom en de terugvorming naar stroom in de auto gaat bijna tweederde (!) van de oorspronkelijke energie verloren.

Waterstof voor de industrie wordt nu gemaakt uit kolen of aardgas met alle bijbehorende CO2-uitstoot. Zelfs met vervuilende CO2-opslag is de productie van fossiele waterstof viezer dan met groene stroom van zonnepanelen of windmolens.

Door het energieverlies wordt waterstof alleen ‘groen’ bij een fors permanent overschot aan groene stroom. De komende 10 jaar lukt dat niet, vooral door de vele energie-intensieve grootverbruikers. Groene waterstofimport is kansloos, zolang wereldwijd structurele overschotten aan groene stroom ontbreken.

Waterstofproductie is duur, vervuilend en energieverspillend voor auto’s en industriële grootverbruikers. In dit stadium is waterstof zelfs slechter voor het klimaat dan kolenverbranding. Auto’s op groene stroom zijn energie-efficiënter én goedkoper.

De levensverwachting van kinderen ligt thans op 90 jaar. Onze huidige natuur- en klimaatvernietigende levensstijl bepaalt de kwaliteit van hun toekomst. Waterstof, CO2-opslag, biomassa en fossiele restwarmte zijn peperdure fopspenen en verergeren de situatie voor kinderen, natuur en klimaat.

Structurele aanpassingen verlagen de CO2-uitstoot meteen, zoals volledig stoppen met kolen, biomassa en alle fossiele subsidies en belastingkortingen. Plus rantsoenering van de energieslurpende, nauwelijks belasting betalende lucht- en scheepvaart, (petro)chemie, metaal- en kunstmestproductie, datacenters en glastuinbouw.

En veel minder fossiel reizen, stoken, cement gebruiken, natuur- of klimaatintensief voedsel en spullen kopen. Beter meer fietsen, treinen, isoleren, houtbouwen, lokaal biologisch eten en delen of hergebruiken van spullen.

 

Vijfde Dorp in diepste polder is achterhaald

1 september 2021

(het volledige artikel staat hier)

Eind jaren 90 toonde een maquette in het provinciehuis de toekomstige industrieterreinen aan de A12 en A20, waaronder die in Waddinxveen. De inwoners wisten vooraf echter niets van het ombouwen van het Groene Hart tot een groot bedrijventerrein. Zij krijgen steeds meer (vracht)verkeer, vervuiling en lawaai. En steeds minder leefomgeving.

Die geschiedenis dreigt zich nu te herhalen. Het Vijfde Dorp krijgt niet 4.000 maar 8.000 huizen en nog meer industrieterreinen om ‘rendabel’ te zijn, aldus de wethouder van Zuidplas. Door de gesloten bestuurscultuur worden inwoners pas betrokken nadat alles is afgetikt.

De waterschappen raden het bouwen in Nederlands diepste en snel verder zinkende badkuip sterk af. De bouwlocatie staat bovendien haaks op de adviezen uit het recente IPCC-klimaatrapport.

Dit enorme bouwproject naast het volgebouwde Waddinxveen is vooral opgedrongen door Rotterdam. Maar de aanpak uit de vorige eeuw om steden te bouwen in het overvolle Groene Hart is inmiddels achterhaald door alle bijbehorende vervuiling, klimaat-, natuur(stikstof)- en geluidsoverlast.

Die overlast raakt ook het met miljarden gesubsidieerde groeimodel van de intensieve luchtvaart. Na het aangeklaagde Shell en het afgekeurde stikstof- en klimaatbeleid komt de noodzakelijke halvering van het aantal vluchten in Nederland, zoals tijdens corona, snel dichterbij.

Als Rotterdam Airport zou sluiten, zoals gebeurde tijdens corona, krijgt Rotterdam letterlijk alle ruimte voor haar gewenste woningen. Die sluiting verlaagt het lawaai, de vervuiling en de stikstof- en CO2-uitstoot in deze regio. Wordt Zestienhoven de nieuwe naam én locatie van het Vijfde Dorp?

 

Gemeente verergert klimaatopwarming en dat kan anders

7 juli 2021

(het volledige artikel staat hier)

De gemeente wil gas deels inruilen voor warmtenetten met verbrandingswarmte van afval, biomassa (biogas) of van de industrie (restwarmte). Maar het afvalverdienmodel zorgt voor importafval, afvalbranden en (giftige) afvalstort, ook hier. Het peperdure biomassa is nadelig voor mens, natuur en klimaat. Restwarmte is verspilde energie door de allergrootste CO2-producenten, waaronder Shell Pernis.

Duurzame bronnen zoals aquathermie, warmte-koude opslag en aardwarmte produceren een lagere temperatuur dan verbrandings(rest)warmte. Bijna iedere woning heeft na isolatie voldoende aan die lagere temperatuur. De Groensvoordeflat en oude huurwoningen in de Bomenbuurt zijn na renovatie van label G naar B gegaan.

Het mengen van verschillende temperatuurbronnen in hetzelfde warmtenet kan slecht geïsoleerde afnemers in problemen brengen. Zo duwt verbrandings(rest)warmte alle duurzame bronnen uit het warmtenet, zonder overstapmogelijkheid en met hoge rekeningen.

Restwarmteleveranciers krijgen gratis CO2-vrijstellingen en gesubsidieerde CO2-opslag. Zo verdwijnt de financiële prikkel om hun hoge energieverbruik fors te verlagen.

De belastingbetaler betaalt mee aan Shell’s bedrijfskosten en CO2-uitstoot van meer dan 1% wereldwijd. De miljarden aan klimaatsubsidies, klimaatschade en misgelopen belastinginkomsten van grote restwarmteproducenten zijn een veelvoud van de CO2-besparing met restwarmte.

Kassen willen gesubsidieerde biomassa- en restwarmte afnemen, mede betaald door de inwoners via de energiebelastingen. Het college gaf onlangs toestemming voor 30 MW aan kassen erbij. Dat kost evenveel energie als alle Waddinxveense woningen verbruiken.

Glasparel breidt uit, waardoor in 2025 kassen 75% van alle energie in Waddinxveen verbruiken. En inwoners moeten energie besparen en tegen hoge kosten ‘van het gas af’? Minder kassen, meer isolatie/renovatie en lage temperatuur warmtenetten zijn effectiever voor maximaal 1½ graad opwarming.

 

Gemeente en provincie willen de (Verlengde) Bentwoudlaan erdoor drukken

26 mei 2021

(het volledige artikel staat hier)

De provincie wil deze ‘N207 Zuid’ vanaf de enorm uit te breiden Boskoop Greenport (met klimaatopwarmende kassen en biomassacentrales) verbinden met de Moordrechtboog. De N207 Zuid kan later nog worden verbreed en doorgetrokken naar de N11. Bezorgde inwoners verwachten een aanzuigende werking van extra regionaal (vracht)verkeer.

In 2018 drukte de provincie de N207 Zuid eerst bestuurlijk door om daarna pas het nut en noodzaak van deze weg en alle alternatieven te willen onderzoeken. Bovendien negeren de provincie en de gemeente het burgerinitiatief van het Molenberaad. Daaruit blijkt dat deze weg de regionale knelpunten niet oplost. Met de overwegend westelijke wind zullen Waddinxveense inwoners blootgesteld worden aan nog meer verkeerslawaai en -vervuiling, ook ‘s nachts.

Fijnstofmetingen tonen aan dat Waddinxveen al zonder de N207 Zuid alle WHO-fijnstofnormen overschrijdt uit het door de provincie Zuid-Holland, Boskoop en Waddinxveen ondertekende Schone Lucht Akkoord. Onder de Moordrechtboog en de Nieuwe Vredenburghlaan is mogelijk giftig afval gestort. Verder zijn alle uitbreidingsplannen in strijd met de beoogde halvering van de stikstof- en CO2-uitstoot in 2030.

Een rechtschapen overheid erkent dat er geen enkele ruimte is voor nog meer vervuiling en uitstoot door wegen, industrieterreinen, Wagro, kassen en biomassacentrales. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?

Het Molenberaad wil een aftakking van de Nieuwe Vredenburghlaan naar het industrieterrein Coenecoop. Het bedrijfsleven ondersteunt dit  ‘Coenecooppootje’, dat een deel van het huidige verkeer op de Beijerincklaan en de Coenecoopbrug kan overnemen.
Hoe kan de overlast voor de inwoners bestreden worden? Krijgt het Coenecooppootje stil asfalt, een groene geluidswal (met zonnepanelen) en fijnstofafvangende planten?

 

Waddergate 2: Waarom Wagro fors uitbreiden?

14 april 2021

(het volledige artikel staat hier)

De overheid heeft een afvalverdienmodel opgetuigd. De ondernemer krijgt een zak geld bij de afvalinname om het afval te recyclen. Daardoor ontstaat tevens een financiële prikkel om afval goedkoop te dumpen.

Volgens het Openbaar Ministerie lokt het afvalverdienmodel criminele activiteiten uit. Zo belandt giftig afval in mestvergisters, in kunstmatige heuvels, onder wegen of in de oven. Verder kent de afvalsector opvallend veel bedrijfsbranden.

Het collegebesluit rond Wagro roept veel vragen op:

1. Het besluit vervierenhalfvoudigt de hoeveelheid bouw- en sloopafval. Hoezo, compostbedrijf?

2. Het college erkent dat een hal geen garantie biedt tegen stank, lawaai of brand. De hoeveelheid bouw-, sloop- en groenafval gaat van 124.000 naar 493.000 ton. Nemen alle problemen voor de leefomgeving dan toe of af?

3. Wat betekenen alle extra transporten en afvalverwerking voor het ondertekende Schone Lucht Akkoord, waarvan Waddinxveen alle fijnstofnormen nu al bijna structureel overschrijdt?

4. Waarom negeert het college wederom de belangen van de inwoners met een veel groter afvalbedrijf nabij woningen? Allemaal voor een schadelijk verdienmodel, net als met de biomassacentrales? Heeft het college niets geleerd van Waddergate 1?

5. Ligt bedrijfssluiting of -herplaatsing ver buiten bewoond gebied op last van de provincie als het bevoegde gezag meer voor de hand, mede gezien alle eerdere milieuovertredingen?

I.v.m. Triangel moest Cyclus verhuizen, op kosten van de inwoners. Om vervolgens Wagro fors te laten uitbreiden? En waarom zwijgen bestuurders over de motie ‘Stop biomassa’? Laten zij de inwoners weer in de steek?

 

Komt er een einde aan acht jaar Waddergate?

3 maart 2021

(het volledige artikel staat hier)

Dit kwartaal worden de uitkomsten van de motie ‘Stop biomassa’ bekend. Is alle schade van houtstook voor natuur en klimaat voldoende reden om de ongebruikte vergunningen van de drie biomassacentrales (bmc’s) in te trekken? Of anders het gezondheidsrisico voor inwoners met de tonnen extra fijnstof, stikstof, dioxinen en andere schadelijke uitstoot?

Waddinxveen en de provincie hebben het Schone Lucht Akkoord met daarin de WHO-normen ondertekend. De gemeentelijke fijnstofmetingen tonen aan dat Waddinxveen bijna structureel alle WHO-fijnstofnormen overschrijdt. Er is dus geen enkele ruimte voor nog meer vervuiling door houtovens en alle bijbehorende transporten.

Sommige partijen willen een ‘betrouwbare overheid’ voor ondernemers. Bedoelen ze daarmee het uitdelen van 166 miljoen euro subsidie aan hun achterban?

Is dat dezelfde betrouwbare overheid, die het mogelijk maakte dat een projectontwikkelaar in 2013 zijn eigen beoordeling voor de milieueffectrapportage van Glasparel kon opstellen? En daarin alle bmc’s onvermeld liet, inclusief die van zichzelf?

Of de betrouwbare overheid die vanwege ‘de gewenste zorgvuldigheid’ pas na vijf jaar met informatie kwam over de bmc’s richting de bezorgde inwoners?

Of de betrouwbare overheid die de inwoners jarenlang liet weten dat ze de bmc’s niet kon tegenhouden? Om vlak na het uitdelen van de derde vergunning toch alle nieuwe bmc’s te kunnen blokkeren?

De ondernemers doen werkelijk alles voor de subsidiegelden, ongeacht de gevolgen voor mens, natuur en klimaat. De meerderheid van de gemeenteraad zegt tegen bmc’s te zijn.

Gaat de gemeente alle vergunningen intrekken en een einde maken aan acht jaar ‘Waddergate’?

 

Notitie luchtmetingen slaat de plank mis

13 januari 2021

(het volledige artikel staat hier)

Volgens de notitie van ODMH vallen de gemeentelijke luchtmetingen gemiddeld binnen de soepele EU-normen. Maar inwoners ademen geen gemiddelden in. Alle uitschieters tellen mee, waaronder de Wagrobrand uit augustus 2019.

ODMH concludeert dat de eigen berekeningen en die van bureau Tauw in 2019 te optimistisch waren over fijnstof. Volgens Tauw kwam fijnstof PM2,5 in heel Waddinxveen boven de strengere WHO-normen uit. Begin 2020 heeft Waddinxveen het Schone Lucht Akkoord (SLA) met die WHO-normen ondertekend. De metingen tonen een bijna structurele overschrijding van alle SLA-fijnstofnormen voor PM2,5 en PM10, inclusief de 3-dagengrens voor uitschieters.

Volgens ODMH komen hogere concentraties voor bij de Sniep-bmc. De gemeente is de eigenaar, vergunningverstrekker en subsidieontvanger. De verantwoordelijke wethouder heeft de ‘mislukte’ en andere meetresultaten echter grotendeels achtergehouden. Wanneer volgt hierover volledige openheid?

ODMH suggereert dat veel verontreiniging uit het buitenland komt (import). De export van stikstofdioxide, dat deels wordt omgezet in fijnstof, bedraagt echter driemaal de import. Nederland en Vlaanderen zijn al jaren grote luchtvervuilers, ondanks de overwegende wind van zee.

Volgens het RIVM ligt er een fijnstofdeken over Nederland door o.a. de industrie, transport, houtstook en landbouw. De locaties van vervuilingsbronnen in Waddinxveen komen aardig overeen met de verdeling van de dominante windrichtingen: de vele (snel)wegen, de containtervaart, 9 industrieterreinen, kassen, bmc’s en Wagro. Zo voedt het industriële Waddinxveen de landelijke fijnstofdeken. De gemeentelijke metingen laten de grote vervuilers echter buiten beschouwing vanwege politieke motieven en in strijd met EU-regels.

De WHO beschouwt luchtvervuiling als medeveroorzaker van astma, kanker, hart- en hersenaandoeningen en vroegtijdige sterfte. Ondanks de lockdowns overschrijdt Waddinxveen bijna structureel alle SLA-fijnstofnormen. De politici zijn aan zet.

 

Sint en Piet vergeten 2020 zeker niet

2 december 2020

(het volledige artikel staat hier)

Door corona is er minder luchtvervuiling, lawaai, lucht- en wegverkeer
Gelukkig wel meer tijd en aandacht voor elkaar en dat smaakt naar meer

Kortzichtige politici gooien in paniek miljarden in een enorme fossiele put
Al 4 miljard naast de jaarlijkse 2,5 miljard naar de luchtvaart, met welk nut?

Wat hebben politici toch met grootschalige veeteelt en de energie-intensieve industrie?
Waarom krijgen ook de petrochemie, biomassa en kassen jaarlijks miljarden subsidie?

Grootverbruikers betalen veel te weinig voor hun kerosine, kolen, olie, gas en elektriciteit
Terwijl vooral zij het klimaat en de natuur vernietigen en misschien zelfs de mensheid

De kosten van alle (export)subsidies komen vooral bij de inwoners terecht
Net als de snel oplopende natuur- en klimaatkosten en dat is pure onrecht

In Waddinxveen bestaat duurzaamheid volgens de rekenkamer vooral op papier
De biomassabestuurders gooien 166 mln in houtovens, voor inwoners geen plezier

Terwijl er betere oplossingen zijn voor de huidige en toekomstige leefomgeving  
Regeren is vooruitzien i.p.v. terugkijken, voor beleidsmakers een lastig ding

De overstap naar de kringloopeconomie vergt politieke wil én kost minder geld
Een beleidsmaker die dat besef in concrete daden omzet is pas een echte held

Sint en Piet geven het goede voorbeeld met een nieuwe boot, zonder diesel of stoom
Want dankzij alle zonnepanelen en kleine windmolens vaart deze helemaal op stroom

Denk juist in deze tijden aan elkaar, maar vergeet zeker het nageslacht niet
Blijf voorlopig nog in klein comité en handel positief, net als Sint en Piet

 

De lange kerfstok van de biomassabestuurders

14 oktober 2020

(het volledige artikel staat hier)

Het woord biomassa ontbrak in het eind 2013 opgestelde beoordelingsbesluit van Glasparel.  Dit door Wayland betaalde besluit negeerde de stapeleffecten van drie biomassacentrales, zes industrieterreinen, de kippenfarm, extra vrachtverkeer en wegen. Zo werd onder toezicht van de gemeente een kostbare milieueffectrapportage voor Wayland voorkomen. Begin 2016 stemde het college in met de Beijerinckcentrale zonder zicht op de gevolgen voor het klimaat en de leefomgeving. Eén voormalige coalitiepartner beschuldigde het college van bestuurlijk doordrukken, maar greep niet in.  

In 2017 misleidde de verantwoordelijke wethouder de gemeenteraad en de inwoners met zijn  uitspraak, dat de Wagrocentrale bij wind over de woonwijken stilgelegd zou worden. En hij blokkeerde de door inwoners aangevraagde luchtmetingen bij Wagro. Pas midden 2018 meldde de gemeente de komst van drie centrales. Volgens de verantwoordelijke wethouder kwam de late berichtgeving door ‘de gewenste zorgvuldigheid’, maar ze gaf geen informatie over de stapeleffecten op de leefomgeving van alle vanaf 2013 samenhangende besluiten. Tijdens een bijeenkomst verwees het college kritische inwoners voor antwoorden naar de niet-bestaande milieueffectrapportage van Glasparel.

De wethouder weigerde herhaaldelijk om de slapende vergunning van de Beijerinckcentrale in te trekken. Ze hield de inwoners voor dat ze de centrales niet kon tegenhouden en wilde eerst meer weten over de gezondheidseffecten. Waarom gaf ze Wayland even later groen licht, zonder enig zicht op die gezondheidseffecten? En waarom kwam de gemeente pas daarna met een constructie om centrales wél tegen te kunnen houden?

Vlak voor het zomerreces voorkwam een IT-probleem dat de meerderheid van de gemeenteraad kon stemmen tegen de drie centrales. Vervolgens viel het college over het functioneren van de biomassabestuurder. Daarna is een afgezwakte motie ‘Stop biomassa’ aangenomen.

Biomassa is slechter dan kolen en bedreigt het Schone Lucht Akkoord, de volksgezondheid, het klimaat en de biodiversiteit. De 161 plus 5 mln stooksubsidie is conditioneel toegezegd. Het laatste woord is aan de rechter.

 

Afspraken haalbaar als grootverbruikers mee(r) betalen

30 augustus 2020

(het volledige artikel staat hier)

Waarom betalen kleinverbruikers, zoals inwoners, minimaal vijf keer meer voor gas en stroom dan de grootverbruikers? Zij betalen veel minder heffingen en kleinverbruikers juist steeds meer.

Een glastuinder verbruikt gemiddeld evenveel energie als 4.000 woningen. Een deel van de glastuinders stapt over op aardwarmte of treft andere besparingen, die deels ongedaan worden gemaakt door groei.

Biomassa in de glastuinbouw verhoogt de CO2-uitoot nog verder, ook in Waddinxveen. De glastuinbouw produceert in Nederland evenveel CO2 als vrijkomt bij het gasverbruik van 4 miljoen woningen.

De overheid dwingt inwoners met een steeds hogere gasprijs om isolatiemaatregelen te nemen, terwijl bijvoorbeeld huurders daar zelf niet over gaan. En tegelijkertijd remt de overheid de noodzakelijke energiebesparingen bij grootverbruikers met kunstmatig lage energieprijzen, lage bijdragen aan het Klimaatakkoord en door minimale CO2-heffingen.

Energiebesparingen in woningen hebben een beperkte klimaatimpact vergeleken met de nog steeds groeiende energie-intensieve, exportgerichte industrie. In Zuid-Holland verbruiken bedrijven 80 procent van alle energie.

De overheid moet daarom de prioriteit verleggen van kleinverbruikers naar grootverbruikers. En stoppen met de miljarden aan subsidies en belastingkortingen voor biomassa, zakelijk verkeer, de luchtvaart, de olie en chemie, de glastuinbouw en andere fossiele grootverbruikers.

Met het vrijgekomen bedrag kan de succesvolle salderingsregeling (nodig voor o.a. warmtepompen) doorlopen en het energieverbruik van alle 8 miljoen woningen middels isolatie en zonnepanelen minimaal halveren. Een jaarlijks stijgende CO2-heffing dwingt de grootverbruikers om hun energieverbruik fors te verlagen.

Bedrijven die niet mee kunnen in de transitie zullen op termijn verdwijnen. Een paar glastuinders minder in Waddinxveen telt meer voor het klimaat, is goedkoper en kan sneller worden gerealiseerd dan het klimaatneutraal maken van 12.000 Waddinxveense woningen, want de tijd dringt voor de anderhalvegraadsamenleving.

 

Duurzaamheid bestaat in Waddinxveen vooral op papier

15 juli 2020

(het volledige artikel staat hier)

Begin 2016 gaf Duurzaam Waddinxveen commentaar op de gemeentelijke Duurzaamheidsvisie (DV) in wording. Onze voornaamste kritiekpunten: te veel onderwerpen, te vrijblijvend, geen urgentie en weinig budget. Deze punten worden 4 jaar later ook genoemd door de Rekenkamer, die thans concludeert dat de gemeente tekort schiet. Waddinxveen behoorde in 2016 tot de 10% slechtst presterende gemeentes op het gebied van duurzaamheid, net als nu. En dat is een politieke keuze.

Want wat hebben de verantwoordelijke wethouders ‘duurzaamheid’ sinds 2016 gepresteerd? Terwijl de inwoners 40% minder restafval aanbieden is hun afvalrekening tot recordhoogte gestegen. En de gemeenteraad wilde in 2016 betrouwbare luchtmetingen, maar na jarenlange tegenwerking kwamen er in 2019 slechts experimentele metingen in strijd met EU-regels.

In de DV van 2016 staat wel de mogelijkheid voor biogas, maar niet voor het verbranden van biomassa. Zodoende ontbreekt het beleidskader voor biomassacentrales met alle bijbehorende schade voor mens, natuur en klimaat.  

Volgens de DV wilde de gemeente een nieuwe windmolen. In werkelijkheid houden de verantwoordelijke wethouders al jaren de bouw van windmolens aan de A12 tegen, want dat zou overlast veroorzaken? Overlast voor de inwoners ontstaat zeker door de keuzes van het vorige college voor de Nieuwe Vredenburghlaan en het klimaatbedreigende, energie-intensieve Glasparel met de biomassacentrales.

Wat kunt u zelf doen? Veel energiebedrijven maken gebruik van biomassacentrales of fossiele stroom met misleidende groene certificaten. U stapt zonder gedoe eenvoudig over via het Zekergroen Energiecollectief. Mogelijk gaat u zelfs minder betalen als u (bijvoorbeeld) kiest voor stroom van ‘onze’ windmolens aan de A12.

 

Het PBL pleit voor biomassa, maar waarom eigenlijk?

3 juni 2020

(het volledige artikel staat hier)

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kunnen we vanwege de klimaatdoelen niet om biomassa heen, vooral omdat zon en wind te weinig energie opleveren. Nederland wekt inderdaad maar enkele procenten duurzame energie op. Een paar procent meer komt uit de afvalverbranding en houtstook  Beide beschouwt de overheid als duurzame energie, want dat zorgt voor een CO2-besparing in de klimaatdoelen. Maar alleen op papier, want biomassa produceert meer CO2 dan alle fossiele brandstoffen, zodat de aarde verder opwarmt.

Nederland blijft grootverbruiker van energie, mede door de nog steeds groeiende en exportgerichte (petro)chemie, transportsector, datacenters en de glastuinbouw. De afgesproken energiebesparingen blijven ver achter. In Waddinxveen stimuleert de gemeente met Glasparel de glastuinbouw, lokaal de grootste energieverbruiker en CO2-producent. Biomassa(bij)stook en de glastuinbouw delen landelijk de tiende plaats van grootste CO2-bedrijfstakken met ieder evenveel CO2-uitstoot als Nederlands grootste kolencentrale.
 
De stikstofuitstoot moet ongeveer halveren vanwege de schade voor de biodiversiteit. Biomassacentrales zorgen voor veel stikstof, vergeleken met gas. In Waddinxveen gaat het om jaarlijks 90 ton stikstof exclusief de bijbehorende droging, versnippering en transport.
De landelijke overheid en Waddinxveen hebben in het Schone Lucht Akkoord (SLA) afgesproken om de vroegtijdige sterfte onder inwoners te halveren. Biomassa stoot fijnstof, stikstof en kankerverwekkende stoffen uit. Hoe valt biomassa te rijmen met het SLA en de biodiversiteit?

Biomassa stoken kan alleen dankzij 9 miljard subsidie, waarvan circa 150 miljoen in Waddinxveen. Onze buurlanden kiezen het betaalbare gas als transitiebrandstof. Het is minder slecht voor het klimaat dan biomassa en zonder luchtvervuiling of schade voor de biodiversiteit.

Het PBL pleit voor biomassa, net als een deel van de Waddinxveense gemeenteraad. Maar waarom eigenlijk?

 

Klimaat en Natuur werken aan een oplossing

1 april 2020

(het volledige artikel staat hier)

K: Hoe vond je deze winter?
N: Welke winter?

K: De winter zonder sneeuw, ijs en Elfstedentocht.
N: Maar die zwemmen ze toch in de zomer?

K: Tja, sinds de apen rechtop lopen doen ze raar.
N: Vertel mij wat, ik sta steeds vaker in brand.

K: Je bedoelt Australië en het Amazonegebied?
N: En Waddinxveen. Mij willen ze daar verbranden, zogenaamd voor jou.

K: Wie verzint zoiets? En alle vervuiling? Allemaal voor hun Blinde Vlek.
N: Laat me raden: geld?

K: Ja, dat is al zo sinds de VOC met de bijbehorende oorlogen en slavernij.
N: Nu zijn er Uber, oorlogsvluchtelingen en Zelfstandigen Zonder Poen.

K: Ooit spoelden we een probleem gewoon weg.
N: Je bedoelt dat cruiseschip met al die stelletjes aan boord?  

K: Nog een keer doen, maar dan zonder de rechtop lopende apen?
N: Ze verdienen meer drama. Wat denk je van een langzaamaan-actie?

K: Goed idee! Ik laat elk jaar de zee wat stijgen.
N: En het land zakt verder weg. Zuidplaspolder wordt weer een plas.

K: Ik zet alvast de thermostaat wat hoger voor Ciara en haar vrienden.
N: Vergeet Corona niet, want die verlaagt direct de luchtvervuiling en CO2-uitstoot.

K: En verlegt de prioriteiten. Enorme bedragen komen ineens beschikbaar.
N: Dus als ze écht willen, kunnen ze ons zo helpen. Waar wachten ze op?

 

 

Waddinxveen ondertekent Schone Lucht Akkoord met vervuilend beleid

19 februari 2020

(het volledige artikel staat hier)

Het Akkoord wil de vroegtijdige sterfte van 12.000 inwoners tot 2030 met de helft verlagen. Vooral door de uitstoot van stikstofoxiden ,(ultra)fijnstof en roet terug te dringen. Die veroorzaken (kinder)astma, COPD en dragen bij tot dementie, parkinson en MS.

Maar Waddinxveen zorgt beleidsmatig in de nabije toekomst juist voor meer luchtvervuiling. Ondertekening schept nieuwe verplichtingen. Dus geen biomassacentrales toestaan, die 22 uur per etmaal de schadelijke stoffen produceren in strijd met het Akkoord.

Het wegverkeer zorgt voor een derde van de luchtvervuiling. Ondertekening is in strijd met jaarlijks 10.000 extra vrachtwagenritten met biomassabrandstof. De vervuilende Nieuwe Vredenbrughlaan kan een natuurgebied worden i.s.m. de provincie, tevens medeondertekenaar van het Akkoord. En geen vergunningen meer voor vervuilende kippenfarms, varkensstallen, etc.

Deze maatregelen voorkomen dat de toekomstige luchtkwaliteit nog slechter wordt. Met als bijvangst een minder snel stijgende CO2-uitstoot. Maar het Akkoord wil ook de huidige luchtvervuiling fors omlaag brengen. Wat kan de gemeente daaraan doen i.s.m. de medeondertekenaars, zoals het Rijk en de provincies? Een paar suggesties:

  • Samen met buurgemeenten de snelheid op de A12 en de provinciale wegen verder verlagen, ook ‘s nachts.
  • Een landelijk verkoopverbod op houtachtige brandstoffen voor open haarden, kachels, etc.
  • Schrappen van minimaal 100.000 Schipholvluchten zonder vergunning, waardoor minder stikstof en ultrafijnstof boven Waddinxveen wordt uitgestrooid.
  • De onbruikbare gemeentelijke fijnstofmetingen in strijd met EU-regels vervangen door wetenschappelijk betrouwbare fijnstof-, roet- én stikstofmetingen. Permanent meten bij alle grote vervuilingsbronnen en ingrijpen bij overschrijdingen.

Aandacht voor duurzaamheid en gezondheid bestaat in Waddinxveen alleen op papier. Of gaat de gemeente eindelijk breken met haar schadelijke beleid, dat de leefomgeving aantast en mensenlevens inkort?

 

Ook lokaal gaat uw geld naar klimaatopwarming

8 januari 2020

(het volledige artikel staat hier)

Parijs probeert de opwarming (thans 1,1 graad) onder de 2 graden te houden. De oliebedrijven verhogen echter hun fossiele productie, zodat de stijging richting de 4 graden gaat. Mede daardoor verandert uw leefomgeving met nieuwe ziektes, voedsel- en drinkwaterproblemen, een dalende bodem en stijgende zeeën en rivieren. En vaker extreem weer. Met alweer een warmterecord in 2019 laat de fossiele erfenis voor uw (klein)kinderen zich nu al gelden. Dankzij de overheid betalen oliebedrijven nauwelijks winstbelasting. Zo helpt u als belastingbetaler de oliebedrijven met hun klimaatopwarming.

Het Nederlandse klimaatakkoord bevat veel wensdenken rond CO2-besparingen. Vooral bij de grootste CO2-producenten: de olie- en  energiebedrijven,  industrie,  landbouw, datacenters en de luchtvaart. Maar niets concreets over de noodzakelijke afbouw of ombouw van de fossiele economie. Of over het stoppen van de miljarden subsidies aan CO2-producenten.
Biomassa produceert met de bijbehorende droging, versnippering en transport driemaal de CO2-uitstoot van gas. Grootschalige houtstook ondermijnt de wettelijk voorgeschreven CO2-doelen per eind 2020 (25% lager t.o.v. 1990). Stoken kan alleen dankzij staatssteun. U betaalt als belastingbetaler mee aan de ruim 9 miljard aan toegezegde subsidies.

Met Glasparel begon het vorige college met de steun voor het stoken van houtachtige biomassa. De centrales aan de Zesde Tochtweg hebben een gezamenlijk vermogen van 30 megawatt, genoeg voor het energieverbruik van alle 12.000 woningen in Waddinxveen. De houtgestookte energie gaat grotendeels naar één nieuwe volledig overbodige paprikateler. De gemeente verhoogt met beide biomassacentrales de CO2-uitstoot van Waddinxveen met driemaal de CO2-uitstoot van alle 12.000 woningen. Kosten: 111,8 miljoen, betaald via uw steeds hogere energierekening.

Wat kan je ook doen met 111,8 miljoen? De 4.000 meest energieslurpende woningen in Waddinxveen klimaatneutraal maken. Met isolatie, nieuwe kozijnen, diverse vormen van verwarming en zonnepanelen. Naast het verbeterde wooncomfort daalt de CO2-uitstoot en de energierekening van de inwoners. Effectief klimaatbeleid is kiezen voor alle (toekomstige) inwoners.

 

Sint kijkt naar een overheid die steeds verder afglijdt

3 december 2019

(het volledige artikel staat hier)

Want Sint en Piet waren vorig jaar net vertrokken
Of Waddinxveense politici gingen verder met jokken
Ze zouden serieus werk maken van wat de bezorgde bevolking vroeg
Zoals een stop op houtovens, maar vier stuks blijkt nog lang niet genoeg
Meerdere ‘kleine’ houtstokerijen tussen woningen om die te verwarmen
Gaan politici ooit de gezondheid van haar inwoners en de natuur omarmen?

De Raad van State zette een dikke streep door het gevaarlijke stikstofbeleid
Dankzij eenzijdige keuzes van overheden raken we steeds meer natuur kwijt
Ook door 100.000 Schipholvluchten zonder vergunning, vaker boven Waddinxveen
Steeds meer omgevingslawaai, waar kan je als inwoner nog heen?

Overheden die welbewust de eigen regels overtreden handelen illegaal
Wat zegt dat over de bestuurlijke intenties naar u allemaal?
Misleidende luchtmetingen, zonder stikstof, zogenaamd voor de inwoners van deze stad
Het vorige college koos al jaren terug voor dat zorgelijke pad
Met Glasparel, biomassacentrales en de aanleg van weer een stikstofstraat
Maar ook windmolens tegenhouden plus massale bomenkap, nog zo’n absurde daad

Wanneer stopt het gevaar van alsmaar meer wegen, industrie en biomassarokerij
Die zorgen voor meer verkeer, CO2, vervuiling, stank, lawaai en longproblemen erbij?
Bedrijven gebruiken 80% van alle energie en dan jarenlang bestuurlijk inzetten op nog meer?
Vervolgens van inwoners eisen om energie te besparen, dat stopt een keer

Sint zag dit jaar de bestuurders verder afdrijven van de inwoners, natuur en klimaat
Bestuurders die zichzelf ondermijnen voor het gewin van enkelen maakt Sint en Piet kwaad
Door een volledig gebrek aan urgentie heeft Waddinxveen wederom een jaar verspild
Heel anders dan uw (klein)kinderen voor de natuur en het klimaat hebben gewild

 

De papieren werkelijkheid

23 oktober 2019

(het volledige artikel staat hier)

Op papier verlaagt Nederland de CO2-uitstoot met de grootschalige inzet van biomassa. In werkelijkheid zorgt het verbranden van biomassa inclusief versnippering, droging en transport voor een verdrievoudiging van de CO2-uitstoot t.o.v. gas, plus extra luchtvervuiling. Het verhogen van de CO2-uitstoot met 11 miljard aan gesubsidieerde biomassa is een politieke keuze. Ook in Waddinxveen.

Op papier moeten de inwoners hun huizen CO2-neutraal maken om de temperatuurstijging te beperken. In werkelijkheid verbruiken, volgens de provincie, de bedrijven in Zuid-Holland 80% van alle energie en zorgen zo voor veruit de meeste CO2-uitstoot. Energie-intensieve bedrijven krijgen echter volop ruimte en subsidies om uit te breiden, waardoor de natuur- en klimaatcrisis verder toeneemt. CO2-besparingen eisen van inwoners en tegelijkertijd extra CO2-uitstoot bevorderen bij bedrijven is een politieke keuze. Ook in Waddinxveen.

Op papier verbetert de overheid de kwaliteit van de leefomgeving. In werkelijkheid heeft Nederland de meeste vliegbewegingen per inwoner in Europa, waarvan 100.000 zonder vereiste vergunning. De veehouderij, verkeer, industrie, biomassa- en kolenstook zorgen voor de hoogste stikstofuitstoot per oppervlakte in Europa. Waddinxveen doet stevig mee met Glasparel, drie biomassacentrales en de Nieuwe Vredenburghlaan. Allemaal bestuurlijk doorgevoerd onder het afgekeurde PAS.

Overheden schaden de leefomgeving met o.a. het stikstofbeleid, Schiphol, het mestbeleid en door vervuilende projecten door te duwen met een achterhaalde Crisis- en Herstelwet uit 2010. Het ‘nieuwe’ stikstofbeleid vermijdt wederom de noodzakelijke keuzes. Tevens ontstaat willekeur bij provincies. En bij de minister van gezondheid (!), die de F1-races op Zandvoort doordrukt met graafwerkzaamheden zonder vergunning. Stikstofoxide is schadelijk voor longen en nieren. Ook in Waddinxveen.

De heilige huisjes van politici belemmeren het noodzakelijke natuur- en klimaatherstel. Met alle bijborende luchtverontreiniging, stank, lawaai, bodem- en waterverontreiniging en broeikasgassen. De rechter blijft nodig om de huidige én toekomstige leefomgeving te beschermen tegen de opzettelijk nalatige overheden.

Het grensoverschrijdende gedrag van overheden is een politieke keuze. Ook in Waddinxveen.

 

Luchtmetingen zijn in strijd met de regels

28 augustus 2019

(het volledige artikel staat hier)

Een maand na de in stilte goedgekeurde Beijerinckcentrale ging de gehele gemeenteraad in april 2016 akkoord met luchtmetingen. Directe aanleiding was de overlast van (vracht)verkeer, dat naast fijnstof vooral roet en stikstof uitstoot. De motie ging echter alleen over fijnstof.

De toenmalige wethouder ‘duurzaamheid’, tevens publiekelijk voorstander van biomassacentrales, liet de motie jarenlang liggen o.a. vanwege de onwil om actief aan de slag te gaan met de meetuitkomsten. Houtachtige biomassa veroorzaakt fijnstof en stikstof. Nederland stoot per oppervlakte bijna de meeste stikstof ter wereld uit, een directe bedreiging voor mens en natuur. En biomassa verergert de klimaatcrisis, zelfs meer dan kolen en gas.

Diens opvolgster stelt de metingen herhaaldelijk uit wegens problemen met de experimentele meetapparatuur. Bij het vaststellen van de meetlocaties komen veel aanmeldingen binnen van inwoners, ook uit de omgeving van Wagro. In het bijzijn van ondergetekende wijst de gemeente deze locatie en de hele Beijerincklaan resoluut af.

Ruim 3 jaar na de motie deelt de gemeente in juli 2019 de luchtmeters uit aan sceptische inwoners. Maar zonder de eerder toegezegde 11 stikstofmeetpunten. De experimentele meetapparatuur geeft alleen globale indicaties en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Deze werkwijze is in strijd met Europese regelgeving. Het Europese Hof van Justitie stelt strikte eisen aan de keuze van de meest vervuilende locaties en de wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid van de metingen, zodat inwoners de overheid altijd ter verantwoording kunnen roepen. Het Hof keurt diverse trucages af, zoals het werken met lagere gemiddelden over een langere periode om overschrijdingen van schadelijke piekwaarden te maskeren.

De metingen en rapportages mogen niet gebruikt worden, zolang deze met de bijbehorende verantwoording niet voldoen aan alle Europese regels.

 

Wanneer gaat afval scheiden écht lonen?

3 juli 2019

(het volledige artikel staat hier)

Het oorspronkelijke idee van 'Afval Scheiden Loont' was minder restafval met een betekenisvolle financiële beloning voor de inwoners. De hoeveelheid restafval daalde in 2018 met 40%. Maar ondanks deze enorme prestatie van de inwoners bespaart een gezin met een grijze container in geld gemiddeld slechts 12%. Dat komt door de hoge vaste heffing van € 201 (voorheen € 284).

De landelijke overheid verhoogt de verwerkingskosten van restafval aan gemeentes om minder restafval op te halen bij de inwoners. Terwijl diezelfde overheid grootschalige import van afval uit o.a. Engeland toestaat? Zo is Nederland het Europees afvalputje geworden om afval samen met biomassa te kunnen blijven verbranden in zogenaamd ‘duurzame’, maar vooral dure monopolistische warmtenetten. Uw eigen afvalbesparingen worden op deze manier door de overheid met haar verdienmodellen voor afval- en biomassabedrijven deels ongedaan gemaakt.

Het vorige college koos voor meer woningen in Triangel en daarom moet het afvalbrengstation verhuizen. De meerkosten van deze verhuizing horen eigenlijk thuis in de grondexploitatie van Triangel. Waarom verplaatst de gemeente de huidige en toekomstige meerkosten van het nieuwe afvalbrengstation dan naar de afvalstoffenbelasting voor de inwoners?

Structurele kostenstijgingen doorvoeren, terwijl die inwoners juist een enorme prestatie hebben geleverd met 40% besparing op restafval vanaf 2018? De gemeente is nu aan zet om de vaste heffing van € 201 aanzienlijk te verlagen in 2020, zodat afval scheiden écht gaat lonen.

 

Duurzame glastuinbouw? Dat is er al

8 mei 2019

(het volledige artikel staat hier)

In Zuid-Holland is de glastuinbouw met 15% een grootverbruiker van gas. Hoe komt die in de toekomst aan warmte met een lagere CO2-uitstoot?

Afvalwarmte als alternatief is alleen haalbaar door steeds meer afval uit het buitenland te halen. Fossiel gestookte warmtenetten met restwarmte zijn een kostbare, risicovolle en langdurige verlenging van het fossiele tijdperk. De bijbehorende verdienmodellen van de grote CO2-uitstoters uit de haven verdringen de duurzame alternatieven. Zoals lokale aardwarmte (geothermie) met nauwelijks CO2-uitstoot. Zuid-Holland heeft de grootste en meeste aardwarmtelocaties van ons land.

Gas heeft een veel lagere CO2-uitstoot dan kolen en biomassa en zorgt voor weinig overlast voor de inwoners. Gas is thans de goedkoopste warmtebron voor tuinders, maar dat komt vooral door de tijdelijke vrijstelling van de steeds hogere energiebelastingen. Die tijdelijke vrijstelling is een extra stimulans voor veel innovaties in de glastuinbouw. Waaronder aardwarmte, warmtepompen, geconditioneerde kassen, regenwateropslag, gekleurde LED-lampen en warmtekoudeopslag. Een dalend gasverbruik met een lagere CO2-uitstoot is sinds dit jaar letterlijk dichtbij gekomen, namelijk bij een grote tuinder in Waddinxveen.

Zwaar gesubsidieerde biomassacentrales, mede mogelijk gemaakt door de steeds hogere energiebelastingen, zijn met alle bijbehorende vrachtwagentransporten een flinke stap terug voor het klimaat. Zelfs slechter dan kolencentrales en bovendien schadelijk voor de woon- en leefomgeving van de inwoners.

Iedere tuinder met enig besef van klimaatschade neemt grote afstand van kolenstroom en biomassawarmte. Voor het klimaat en de woon- en leefomgeving is aardwarmte momenteel de beste keuze. Gevolgd door gas, mits aangevuld met diverse innovaties voor een lagere CO2-uitstoot.

 

De invloed van de provincie in Waddinxveen

6 maart 2019

(het volledige artikel staat hier)

De provincie blokkeert een kleinschalig zonnepark van 2 hectare aan het Noordeinde. En geeft een mijnbouwbedrijf een vergunning voor een zonnepark op 22 hectare grasland aan de Bredeweg.

De provincie wil een rondweg aanleggen van de Verlengde A12, langs Waddinxveen naar Boskoop en Alphen a/d Rijn. Het eerste deel, de Nieuwe Vredenburghlaan, is tevens aanvoerroute voor de tienduizenden extra vrachtwagens voor de biomassacentrales aan de Zesde Tochtweg. Landelijk Waddinxveen biedt een beter en goedkoper alternatief voor de leef- en woonomgeving, maar wordt genegeerd in de besluitvorming.

De provincie verleent 5 miljoen staatssteun aan een warmtenet met houtgestookte biomassa. De ondernemers hebben niet aangetoond dat hun centrales met bijbehorende droging en tienduizenden vrachtwagenritten de CO2-uitstoot verlaagt, vergeleken met gasgestookte centrales. En wel op de korte termijn i.v.m. de wettelijke klimaatdoelen per eind 2020.

De provincie werkt sinds 2014 mee aan de realisering van Glasparel en de biomassacentrales, waardoor de energieproductie, het energieverbruik en de CO2-uitstoot van Waddinxveen flink toenemen. Dat geldt ook voor de luchtvervuiling en geluidsoverlast van alle bijbehorend (vracht)verkeer over o.a. de (verlengde)A12 en de Nieuwe Vredenburghlaan.

Volgens de EU wordt in alle bestuurlagen onvoldoende invulling gegeven aan de voor mens en natuur schadelijk stikstofuitstoot (NOx), dat o.a. onstaat bij verbrandingsprocessen.

De provincie is groot voorstander van het regionale warmtenet ‘Oost’ van Rotterdam via Waddinxveen naar Leiden. Gevuld met (geïmporteerde) afvalwarmte en fossiele restwarmte. En honderden miljoenen aan belastinggeld. Het oordeel van de Rotterdamse Rekenkamer: slecht voor het klimaat, slecht voor het milieu en met grote financiële risico's. Volgens de Rekenkamer krijgt Nuon te veel invloed.

Iedere landelijke partij legt haar gedachtegoed en werkwijze op aan hun partijgenoten in de provincie en in de gemeente. U kunt op 20 maart met uw stem een verschil gaan maken.