Onderstaand volgen de publicaties van Duurzaam Waddinxveen

 

Waar groeien we naar toe Nanne

Mei 2024

 

Nederland staat op plaats 17 van voetafdrukken wereldwijd. Wat nu?

Het hoge grondstoffengebruik vraagt veel fossiele energie (inclusief biomassa) en veroorzaakt een natuur- en klimaatcrisis. Hoe komt die voetafdruk tot stand? En hoe kan het wat minder?

 

 

 

April 2024

 

Zeeland kopieert Zuid-Holland

Hoe gaat Zeeland om met de huidige en toekomstige leefomgeving, vergeleken met Zuid-Holland? Lees het hier.

 

 

Februari 2024

 

Provincie Zuid-Holland: waar zijn jullie mee bezig?

De provincie toont nog (te) weinig initiatief en urgentie rond de natuur- en klimaatcrisis en de leefomgeving van de inwoners. Zij werkt in deze regio wel actief mee (en tegen beter weten in) aan nog meer industrieterreinen, wegen, kassen en andere grootverbruikers van energie. 

De provincie stimuleert ook grootschalige biomassastook en afvalverwerking naast Waddinxveense woonwijken. Lees het hier.

 

 

November 2023

 

Gemeente Waddinxveen: waarom?

Veel vragen voor de gemeente. En eentje voor de inwoners.

Plus twee stemhulpen die minder gevoelig zijn voor de verhaaltjes van politici vlak voor de verkiezingen. Lees het hier.Laat je informeren 2023

Oktober 2023

 

Wat veroorzaakt een afnemende leefomgeving en een ziek zorgsysteem?

Ongelijkheid, de rechtsstaat en marktdenken spelen ook een grote rol in de zorg en rond de huidige en toekomstige leefomgeving. Deze onderwerpen hangen bovendien onderling nauw samen.

Vandaar een groot overzichtsartikel in 3 delen:
1. De oorzaken van de aangetaste leefomgeving
2. De zorgelijke toestand van de zorg
3. De mogelijke oplossingen

Ja, het is wel veel leeswerk, maar dan krijg je ook wat…

 

 

September 2023

 

Groeiende ongelijkheid en afnemende rechtsstaat: wat houdt dat in?

Nederland zakt steeds verder weg in een bestuurlijke moeras met ingrijpende gevolgen voor veel inwoners.

 

Hoe neemt de ongelijkheid af en wordt de rechtsstaat versterkt?

Veel inwoners verdienen beter. En (bijna) iedereen wil een betrouwbare overheid en een functionerende rechtsstaat. Het goede nieuws: het kan allemaal.

 

 

Augustus 2023

 

Kernenergie en biomassa: nodig of overbodig? (3)

Minder CO2-uitstoot zonder biomassa of kernenergie kan prima en is goedkoper voor de inwoners. Lees hier het laatste deel.

 

 

Juli 2023

 

Kernenergie en biomassa: nodig of overbodig? (2)

Energie tegen (w)elke prijs? Deel 2 van het drieluik.

 

 

Juni 2023

 

Kernenergie en biomassa: nodig of overbodig? (1)

In de jaren 50 was atoomstroom dé grote belofte voor een probleemloze toekomst op het gebied van energie. Zo'n 20 jaar geleden gold hetzelfde voor biomassastook. Inmiddels zijn we een hoop ervaringen rijker. Deel 1 van een drieluik.

 

waarde van geld verdampt

 

Mei 2023

 

Boeren, Burgers, Bedrijven staan op verlies. Wat nu? (deel 2)

Het feestje is voorbij, maar de meeste feestgangers willen ongestoord doorgaan? Deel 2 van een tweeluik.

 

 

April 2023

 

Boeren, Burgers, Bedrijven staan op verlies. Wat nu? (deel 1)

Wat is er aan de hand? Wat kunnen we doen? Deel 1 van een tweeluik.

 

 

Maart 2023

 

Schone lucht? Gezondheid? Rust? Leefbaarheid?

Gaat het er dan toch van komen: vluchteling worden in eigen land? 

 

 

Januari 2023

 

De prijs van overvloed

Het is al enige tijd code rood voor mens, natuur en klimaat. En wat doen bestuurders?

 

VVD wil meer klimaatbeleid Doorzon

 

November 2022

 

Vrijwillig veranderen lukt (bijna) niet, aldus Sint en Piet

Natuurlijk gaat dit gedicht over Waddinxveen, maar tegelijkertijd ook over iedereen.

 

 

Oktober 2022

 

Vliegen en biomassa hebben veel gemeen

Op het eerste gezicht lijken het twee totaal verschillende onderwerpen. Toch hebben ze opvallend veel overeenkomsten.

Vliegtuig vervuiling

 

September 2022

 

7 opties om de gasrekening snel te verlagen / Einde biomassacentrale

De meeste opties kosten weinig of niets. Hout- en biomassastook vallen hier buiten.

Maar het tekort aan biomassa, als beoogde vervanger van gas, heeft inmiddels gezorgd voor de sluiting van de slechts 3 jaar oude gemeentelijke biomassacentrale.

Lees het allemaal in dit artikel.

 

 

Augustus 2022

 

Ruimte voor iedereen in een solidaire samenleving?

Het coalitieakkoord 'Ruimte voor iedereen' wordt gekoppeld aan de wens voor een solidaire samenleving. Hoe gaan de huidige, al decennia beleidsbepalende coalitiepartijen in de praktijk daarmee om? Hier zijn zes voorbeelden ter illustratie.

 

 

Juli 2022

 

Airco impact

Hoe meer we koelen, hoe warmer de aarde, hoe meer we koelen, etc. Kan deze vicieuze cirkel doorbroken worden? Lees het hier.

 

 

Mei 2022

 

Gasvasten

Gasvasten: hoe doe je dat? En hoe staat het nu met biomassa, dat 15 jaar geleden door de overheid naar voren werd geschoven als vervanger van kolen en gas? Wat betekent biomassa inmiddels voor de totale CO2-uitstoot? Lees het allemaal in dit artikel.

 

 

April 2022

 

Maatwerk voor een veilige leefomgeving

De gemeentelijke keuze voor Russisch gas en de uitstoot van CO2, stikstof en (ultra)fijnstof krijgen nauwelijks politieke aandacht. Net als geluidsoverlast, lichtvervuiling en veiligheid. 
 
 
 

Maart 2022

 

Hoe Nederland Poetin helpt en wat inwoners daaraan kunnen doen

Zoals verwacht toonden drie extremistische partijen in het Nederlandse parlement vorige week weer hun bewondering richting Poetin. Maar dat de Nederlandse overheid Poetin al jaren actief steunt lijkt wat minder bekend. Hoe zit dat precies en wat kunnen de inwoners daaraan doen? Lees het hier.

Laat je informeren 2022

Februari 2022

 

Stem wijzer

Bestuurders van Waddinxveen en elders in deze regio blijken boegbeelden van fossiel en vervuilend Nederland. Hoogste tijd voor andere keuzes op 16 maart?
 

 

Januari 2022

 

Wanneer start de 21e eeuw in Waddinxveen?

Wat heeft de gemeente de afgelopen jaren concreet gedaan voor mens, natuur en klimaat? Er valt wat te kiezen op 16 maart. Lees het hier. 

 

Moreel vacuüm ondermijnt rechtsstaat en leefomgeving (deel 2)

Deel 1 uit oktober 2021 gaat over de uitholling van de rechtsstaat, waarmee bestuurders de inwoners bewust monddood maken.

Deel 2 gaat verder met de verregaande invloed van overheden en bedrijven op de rechtsstaat en de leefomgeving, ook in Waddinxveen.

 

 

December 2021

 

Sint en Piet zien veel verdriet

Volwassenen hebben alle problemen veroorzaakt, maar kinderen worden het hardst geraakt.

 

 

November 2021

COP26 Glasgow

In de maand van de klimaattop in Glasgow publiceert Duurzaam Waddinxveen twee overzichtsartikelen met oorzaken en oplossingen rond de problemen rond natuur en klimaat.  

1. De rol van Nederland bij de wereldwijde opwarming en natuurverlies

Nederland is zo'n klein landje. Wat hier gebeurt maakt toch niets uit voor de situatie in Nederland en voor de wereldwijde natuur- en klimaatcrisis? Lees het hier.

2. Wat helpt wél tegen opwarming en verlies van biodiversiteit?

Iedereen moet zich gaan aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid, en snel. Geld vormt daarbij geen probleem, maar juist een deel van de oplossing. Lees het hier.
 

 

Oktober 2021

 

Waterstof: kans of kul?

Na biomassa, fossiele restwarmte en CO2-opslag wordt waterstof gepresenteerd als het volgende belastingverslindende wondermiddel voor het klimaat. Hoe realistisch is dat? 

 

Sinds 2010 maken bestuurders alle inwoners monddood (deel 1)

De bestuurlijke incompetentie om grote maatschappelijke problemen, waaronder natuur en klimaat, effectief aan te pakken is direct verbonden met de geleidelijke afname van de democratie en rechtsstaat. Ook in Waddinxveen. Lees deel 1 van een tweeluik.

 

 

September 2021

 

Vijfde Dorp in diepste polder is achterhaald

Waar willen bestuurders in de nabije toekomst nog meer woningen bouwen? In de diepste polder van Nederland? Lees het hier.

 

 

Augustus 2021

 

Gedrag veroorzaakt én beperkt klimaatopwarming

Gedrag is bepalend voor de verspreiding en het tegengaan van corona. Hetzelfde geldt voor klimaatopwarming. Drie voorbeelden.

Altijd dat gezeur over het klimaat Tom

 

Juli 2021

 

Gemeente verergert klimaatopwarming en dat kan anders

De Transitievisie Warmte en het Economisch Koersdocument 2021-2026 van de gemeente laten precies zien waar de bestuurlijke prioriteiten liggen: grootschalige warmtenetten op verbrandings(rest)warmte en nog meer energie-intensieve kassen met alle extra CO2-productie.

Terwijl inwoners energie moeten besparen en tegen hoge kosten ‘van het gas af’ moeten? Zijn er betere keuzes mogelijk voor maximaal 1½ graad opwarming? Lees het hier.

 

Juni 2021

 

EU wordt strenger voor vieze lucht en lawaai. Maatregelen?

Wat kan Waddinxveen doen voor de inwoners? Lees het hier.

 

Mei 2021

 

Gemeente en provincie willen de (Verlengde) Bentwoudlaan doordrukken

Deze mogelijk giftige weg geeft alle ruimte aan Greenport Boskoop met nog meer klimaatopwarmende kassen, biomassacentrales en (vracht)verkeer. Wat schieten de inwoners hiermee op? Lees het hier.

 

Vieze lucht zorgt voor meer doden dan corona. Maatregelen?

Zo’n 20.000 inwoners konden in 2020 niet worden gered van een (vroegtijdige) dood door corona. Wat kunnen overheden doen om jaarlijks 11.000 vroegtijdige doden te voorkomen door vieze lucht? Lees het hier.

 

April 2021

 

Waddergate 2: Waarom Wagro fors uitbreiden?

Helpt het college wederom actief mee aan nog meer schade voor de inwoners en de leefomgeving? Lees het hier.

 

Wordt stikstof bepalend bij de formatie?

Het alsmaar toenemende bestuurlijke falen zorgt voor steeds meer maatschappelijke problemen. Dat geldt ook voor het voortslepende stikstofdossier. Is er een uitweg, ook bij de formatie?

Rutte 4

 

Maart 2021

 

Wim Lexmond droomt, inwoners krijgen nachtmerries

Wim Lexmond toont in Hart van Holland zijn eigen emoties, maar weinig empathie voor de inwoners.  En het interview roept de nodige vragen op.

 

NL warmt dubbel zo snel op als verwacht. Oplossingen?

Volgens het KNMI is de temperatuur in Nederland in slechts 30 jaar toegenomen met 1,1 °C. Dat is 2 keer zoveel als in de rest van de wereld. Wat nu te doen?

 

Komt er einde aan 8 jaar 'Waddergate'?

Deze maand worden de uitkomsten van de motie ‘Stop biomassa’ bekend. Wordt dat een stap richting een meer betrouwbare overheid? Lees het hier.

 

 

Februari 2021

 

Corona versus natuur en klimaat

Sinds corona verslapt de aandacht voor de natuur- en klimaatcrisis, die echter een veel grotere en langdurige impact heeft op de hele samenleving. Wat leert de aanpak van beide crises voor de toekomst? Lees het hier.

 

Brief aan de Koning (ingezonden stuk)

Dezelfde bestuurscultuur die heeft geleid tot de onmenselijke Toeslagenaffaire zorgt ook voor de alsmaar voortdurende afbraak van het natuur- en klimaatbeleid. Johan en Frans Vollenbroek schrijven daarover in hun brief aan de Koning

 

 

Januari 2021

 

Notitie fijnstofmetingen slaat de plank volledig mis

Het lokale ODMH-kantoor van de provincie is positief over de uitkomsten van de gemeentelijke fijnstofmetingen. Een nadere analyse toont het tegendeel aan.

 

Nog meer kassen en biomassacentrales in de regio?

Klimaatopwarming? Verlies van biodiversiteit? Gezondheidsschade? Nooit van gehoord, als je de plannen bekijkt van de provincie, Boskoop, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen. Lees het hier.

 

Fijnstof voornemen

 

December 2020

 

1½ of 2 graden opwarming, wat maakt het uit?

De afgelopen 20 jaar in vogelvlucht: 9/11, de bankencrisis, de huizencrisis en de coronacrisis. Allemaal 'opwarmertjes' voor de overtreffende trap: de natuur- en klimaatcrisis?

 

Sint en Piet vergeten 2020 zeker niet

Volgende jaar komt de stroomboot al aan, want ook in de energietransitie staan Sint en Piet vooraan.


 

November 2020

 

Landelijke EU-petitie tegen de miljardensubsidies op biomassacentrales

De EU heeft lang geleden vastgelegd dat het verbranden van biomassa klimaatneutraal zou zijn. Een inmiddels volledig achterhaald standpunt, met desastreuze gevolgen. De hoogste tijd voor een landelijke petitie aan de EU.

 

Grootverbruikers krijgen miljarden en dat biedt kansen, ook in Waddinxveen

De overheid geeft jaarlijks miljarden cadeau aan grootverbruikers van energie en gaat daarmee door in het Klimaatakkoord, waardoor de fossiele uitstoot onnodig hoog blijft. Geldstromen verleggen is noodzakelijk voor natuur en klimaat, ook in Waddinxveen.

 

 

Oktober 2020

 

Waddergate: de lange kerfstok van de biomassabestuurders

Het biomassadossier van de gemeente Waddinxveen kent een lange historie van bestuurlijke beïnvloedingen en tegenstrijdigheden ten koste van de inwoners. Met daarbij een hoofdrol voor de wethouders ‘duurzaamheid’. Tijd voor een chronologisch overzicht.

 

Zorgt het nieuwe stikstofbeleid voor natuurherstel?

Het vorige stikstofbeleid PAS werd in mei 2019 vernietigd door de Raad van State. Wat is er sindsdien gebeurd rond het vereiste natuurherstel? Lees over alle adviezen en maatregelen tot nu toe en oordeel zelf.   

 

 

September 2020

 

Mede dankzij corona daalt de CO2-uitstoot structureel met 7%

Gedragsverandering door corona heeft een positieve invloed op klimaatverandering. Maar ook andere veranderingen spelen een rol. Lees het hier.

 

Hoe kan Waddinxveen de CO2-uitstoot halveren in 2030?

Door dat te doen wat de overheid bewust nalaat. Lees het hier.

 

 

Augustus 2020

 

Zorgt een warmtenet met aquathermie voor minder CO2-uitstoot?

Warmtenetten zijn een prima verdienmodel voor energieleveranciers. Maar wat betekenen ze voor de inwoners en het klimaat? Oordeel zelf over dit praktijkvoorbeeld.

 

 

Juli 2020

 

Duurzaamheid bestaat in Waddinxveen vooral op papier

Wat heeft de gemeentelijke Duurzaamheidsvisie sinds 2016 opgeleverd voor de inwoners? En wat kunnen zij zelf doen? Lees het hier.

 

Is biomassa noodzakelijk en wat zijn de alternatieven?

De adviezen stapelen zich op. Welke conclusies kunnen we trekken, ook voor Waddinxveen? Lees het hier.

 

 

Juni 2020

 

Rekentruc in biomassaverguningen verhoogt de stikstofuitstoot

De stikstofuitstoot moet dalen, maar NUON en Essent mogen juist meer stikstof uitstoten met enorme houtovens. Daarvoor gebruiken ze oude, achterhaalde vergunningen. Lees het hier.

 

Het PBL pleit voor biomassa, maar waarom eigenlijk?

Komende maand verschijnt een meer uitgebreid artikel hierover. Nu alvast een voorpublicatie.

 

 

Mei 2020

 

Dit is de weg uit de crisis (ingezonden stuk)

Binnenkort terug naar de 'oude normaal' of op weg naar de 'nieuwe normaal'? Lees hier verder.

 

Klimaatbeleid zit vol met CO2-rekentrucs

De overheid claimt op papier een aanzienlijke daling van de broeikasgassen sinds 1990. Maar hoe zit dat in werkelijkheid? Lees het hier.

 

 

April 2020

 

Youp ziet corona als een klimaatkans

Na een ziekenhuisverblijf schrijft Youp daarover in zijn wekelijkse column.

 

Klimaat en Natuur werken aan een oplossing

Mede gezien alle recente ontwikkelingen is het tijd voor wat serieuze luchtigheid. Lees het hier.

 

 

Maart 2020

 

Zuid-Holland heeft het grootste natuurtekort in Nederland

Nederland staat in Europa bovenaan wat betreft de stikstofneerslag, luchtvervuiling en het gebruik van pesticiden. Maar staat onderaan met de opwekking van duurzame energie en het verlagen van het energieverbruik met de bijbehorende CO2-uitstoot. En hoe zit het met de natuur, met name in onze omgeving? Lees het hier.

 

 

Februari 2020

 

Waddinxveen ondertekent Schone Lucht Akkoord met vervuilend beleid

De gemeente speelt een PR-spelletje ten koste van de levensduur van de inwoners. Die verdienen een veel gezonder (lucht)beleid. Lees het hier.

 

 

Januari 2020

 

Stikstofcrisis: wat kan Waddinxveen doen?

De landbouw, industrie, energiebedrijven en luchtvaart zijn de grootste stikstofproducenten. Welke maatregelen zijn mogelijk, landelijk en in Waddinxveen? Lees het hier.

 

Uw geld gaat (inter)nationaal en lokaal naar klimaatopwarming

De overheid spendeert miljarden aan de klimaatopwarming. Ook in Waddinxveen. En u betaalt de rekening. Lees het hier.

 

 

December 2019

 

Overheid stimuleert vervuilend wegverkeer, ook in Waddinxveen

Mede vanwege alle subsidies voor het fossiele en vervuilende wegverkeer, zou de verandering van de maximumsnelheid de zoveelste trucage van de overheid kunnen worden. De gemeente Waddinxveen kiest zelfs voor extra verkeersvervuiling, verkeerslawaai en stikstofuitstoot. Lees het hier.

 

Sint kijkt naar een overheid die steeds verder afglijdt

Sint en Piet zijn weer in het land en het nieuwe stuk is dan ook van hun hand
Zij zetten hierin uitgebeid op een rij: wat kwam er dit jaar allemaal voorbij?

Veel plezier en lees het hier.

 

Overdag 100 km/u helpt de natuur nauwelijks. Alternatief?

De regeringsplannen schieten tekort. Hoe kan het wegverkeer meer bijdragen aan de vereiste stikstofverlaging? Lees het hier.

 

 

November 2019

 

Meer biomassacentrales, straks ook in Waddinxveense woonwijken?

Een gemeente die zichzelf blijft ondermijnen met tegenstrijdige uitspraken en daden? Zoals met een bestuurlijk pad naar meer biomassacentrales, zelfs in woonwijken?

 

Stikstofcrisis, hoe nu verder?

Allereerst door een beter (over)zicht op het huidige stikstofdoolhof. Lees hier verder.

 

De Papieren Werkelijkheid deel 3: tijd voor andere keuzes

Doorgaan op de huidige manier is geen optie meer. Maar hoe dan wel? Lees voor een eerste aanzet deel 3.

 

 

Oktober 2019

 

De Papieren Werkelijkheid deel 2: klimaat en natuur, ook in Waddinxveen

Trukendozen en heilige huisjes van politici schaden de huidige én toekomstige leefomgeving. Ook in Waddinxveen, zoals te lezen in deel 2.

 

De Papieren Werkelijkheid deel 1: inkomen, belasting en subsidie

Al tientallen jaren ligt er een gapend gat tussen wat de politiek suggereert en daadwerkelijk doet (ook in Waddinxveen) rond de huidige en toekomstige leefomgeving. Dit drieluik over de economie, natuur en klimaat maakt het gapende gat zichtbaar. Deel 1 toont de geldstromen.

 

Remkes: stop met biomassabijstook i.v.m. natuur én klimaat

Met biomassa koppelt de Commissie-Remkes het afgekeurde stikstofbeleid aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Lees het hier.

 

 

September 2019

 

Natuur- en klimaatcrisis: wat doet Waddinxveen?

Hoe gaat de gemeente Waddinxveen om met de (regels m.b.t.) de huidige en toekomstige leefomgeving van de inwoners? Lees het hier.

 

Met stikstof zag de RvS de zoveelste trucage van de overheid

Overheden die met voorbedachten rade herhaaldelijk de regels overtreden en daarmee welbewust de belangen van de inwoners, de natuur en het klimaat schaden? Lees het hier.

 

 

Augustus 2019

 

Gemeentelijke luchtmetingen zijn in strijd met de regels

En daarmee misleidt de gemeente de inwoners. Lees hier verder.

 

Subsidie pelletkachel verdwijnt. Wanneer volgt biomassa?

"We weten steeds meer hoe slecht luchtvervuiling is voor je gezondheid en we zien steeds meer dat die pelletkachels toch veel fijnstof opleveren", zegt staatssecretaris Van Veldhoven. "Dus daar willen we in ieder geval geen subsidie meer aan gaan geven." Lees hier verder.

 

 

Juli 2019

 

Stikstofbeleid maakt meer kapot dan je lief is

De stikstofbelasting van het milieu per hectare is bijna nergens in de wereld zo hoog als in Nederland. Beschermde natuurgebieden en onze gehele leefomgeving zijn hier zó overbelast, dat de stikstofuitstoot eigenlijk fors zou moeten worden ingekrompen. Maar ja, de economie. Lees hier verder.

 

De rechter vraagt de overheid om een onderbouwd milieubeleid

Bescherming van de natuur kan niet halfslachtig. Dat is duidelijk na een baanbrekend oordeel van de Raad van State uit mei 2019, waaruit blijkt dat overheden sinds 2015 op grote schaal milieuvergunningen hebben verstrekt op illegale gronden. Ook in Waddinxveen. Lees hier verder.

 

 

Juni 2019

 

Wanneer gaat afval scheiden écht lonen?

De gemeente is trots op 'Afval Scheiden Loont'. Het oorspronkelijke idee in 2017 was minder restafval met een financiële beloning voor de inwoners die meer afval scheiden. We zijn anderhalf jaar op weg. Hoe pakt e.e.a. uit in de praktijk? Lees hier verder.

 

 

Mei 2019

 

Start landelijke petitie tegen de miljarden aan subsidies op biomassacentrales

In Nederland worden miljarden aan subsidies verstrekt aan biomassacentrales, waardoor de al hoge CO2-uitstoot nog verder toeneemt. Plus extra luchtvervuiling en schade voor mens, dier en natuur. Lees hier verder.

 

'De Zeven Zonden van de Biomassacentrale'

Lees hier verder.

 

Gezondheidsraad: schadelijke 'onzichtbare' luchtvervuiling moet omlaag

Volgens de raad levert luchtvervuiling een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte in ons land. Alleen al de blootstelling aan fijnstof is verantwoordelijk voor zo’n 4% van de ziektelast in Nederland. Lees hier verder.

 

 

April 2019

 

Duurzame glastuinbouw met minder CO2-uitstoot? Die is er al!

De glastuinbouw is met 15% een grootverbruiker van gas in Zuid-Holland. Hoe komt die in de toekomst aan warmte met een lagere CO2-uitstoot? Hier volgen de mogelijkheden op een rijtje. Lees hier verder.

Een samenvatting vindt u hier.

 

Milieunormen: voorbeelden uit de praktijk

Milieunormen zijn bedoeld om de natuur en de leef -en woonomgeving te beschermen tegen schadelijke veranderingen. Hoe werkt dat in de praktijk? Lees hier verder.

 

 

Maart 2019

 

Het Groene Hart infarct

Het gebied tussen Den Haag, Rotterdam en Gouda wordt steeds verder volgebouwd. Met woningen en wegen, kassen en grote blokkendozen zoals distributiecentra. Zo verdwijnt geleidelijk het Groene Hart. En dichterbij: de groene toegang tot Waddinxveen is niet meer. Lees hier verder.

 

Verkiezingen 20 maart: klimaatgedrag = stemgedrag?

Lees hier verder.

 

Conclusies biomassa (update)

Vanwege recente ontwikkelingen zijn de 'Conclusies Biomassa' geactualiseerd.

 

De invloed van de provincie in Waddinxveen

De inwoners worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van provinciale besluiten. Dit artikel, waarvan de ingekorte versie op 6 maart is gepubliceerd in Hart van Holland, biedt een beknopt overzicht. En ga vooral stemmen op 20 maart.

 

Warmtenet Ede: is biomassa beter voor het klimaat dan gas?

Wagro heeft herhaaldelijk gewezen op Ede als voorbeeld voor Waddinxveen. Daarom een korte blik aldaar op de plussen en minnen van biomassa. En wat biomassa betekent voor de huidige én toekomstige inwoners van Waddinxveen. Lees hier verder.

 

 

Februari 2019

 

Is de kippenfarm voltooid verleden tijd?

Lees hier verder.

 

Waddinxveens en regionaal warmtenet: voor wie en waarom?

Wayland krijgt van de provincie 5 miljoen staatssteun - ja, zo heet dat formeel - om een warmtenet aan te leggen voor de 3 biomassacentrales. Met vervolgens een aansluiting op een kostbaar regionaal warmtenet met ‘restwarmte’ van Rotterdam langs Waddinxveen naar Leiden. Maar wat schieten het klimaat en de inwoners daarmee op? En is er een alternatief? Lees hier verder.

 

 

Januari 2019

 

Meer lawaai voor huidige en toekomstige inwoners

De gemeente verhoogt voor de 2e keer in korte tijd de toegestane geluidsnormen voor delen van Triangel. Wat lost het verhogen van geluidsnormen op voor de leef- en woonomgeving voor de huidige en toekomstige inwoners, binnen en buiten Triangel? Lees hier verder.

 

Dodelijk fijnstof-deeltje laat zich niet tegenhouden

Bij onderzoeken naar luchtvervuiling wordt stelselmatig één deeltje over het hoofd gezien: de minuscule polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) met zware metalen op hun oppervlak. Deze dringen gemakkelijk de bloedbaan binnen en doen daar hun vernietigende werk. Lees hier verder.

 

Duurzaam Waddinxveen ziet af van besloten bijeenkomst

Vlak voor het kerstreces heeft Duurzaam Waddinxveen een uitnodiging ontvangen van de gemeente. Het betreft een besloten bijeenkomst op 15 januari met allerlei randvoorwaarden. Is het de hoogste tijd voor meer transparantie en openheid? Lees hier verder.

 

 

December 2018

 

Besluit omgevingsvergunning bouw biomassacentrale Zesde Tochtweg 11

Op 6 november 2018 heeft de gemeente ingestemd met de bouw van de biomassacentrale van Wayland Energy op de Zesde Tochtweg 11 (voorheen ‘nabij 9’). Lees hier verder.

 

Goedheilig man snapt er steeds minder van

Want Sint heeft moeite met alle berichten, die alsmaar meer verwarring stichten. Lees hier verder.

 

Stikstofstraat

De Nieuwe Vredenburghlaan verbindt de (parallelle) A12 met de Zesde Tochtweg. Volgens de provincie is de komst van deze weg onherroepelijk, maar daarmee gaat de provincie voorbij aan een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Lees hier verder.

 

 

November 2018

 

Zijn grote belangen met geld het enige wat telt?

Roet(veeg)Piet maakt zich grote zorgen over het Waddinxveen van morgen. Lees hier verder.

 

Gemeente houdt mogelijkheid open voor nog meer biomassacentrales

In de publiciteit, zoals in dit artikel uit het AD, wekt de gemeente de indruk dat er niet meer dan 3  biomassacentrales mogen komen in Waddinxveen. Maar dat ligt toch wat genuanceerder. Lees hier verder.

 

Overheid hanteert te lage normen voor schadelijk fijnstof en stikstof

Van alle schadelijke stoffen in de lucht beschermt de overheid burgers het slechtst tegen fijnstof en stikstofdioxide. De normen voor uitstoot zijn veel soepeler dan bij gifstoffen die minder vaak voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie. Een strengere norm kan jaarlijks duizenden vroegtijdige doden en chronisch zieken schelen. Lees hier verder.

 

Kippenfarm en biomassacentrales: draagvlak, regelgeving en alternatieven

In dit artikel uit Hart van Holland kunt u lezen dat er een nieuwe ontwikkeling is in het dossier van de kippenfarm. Wethouder Atzema heeft de voormalige wethouder en eigenaar De Jong een voorstel gedaan om vanwege 'de onrust in het dorp met de uitstoot van fijnstof en dergelijke' geen kippenfarm meer te bouwen, maar te kiezen voor nieuwbouwwoningen. Lees hier verder.

 

 

Oktober 2018

 

Over Shell, Wayland, de energiemix, biomassa en de kringloopsamenleving

Shell heeft een vergunning aangevraagd om te boren naar aardwarmte voor haar klanten. Daarbij wordt ook de ondergrond in de regio Rotterdam in kaart gebracht. Zuid-Holland heeft een hoog potentieel voor aardwarmte, een duurzame warmtebron voor huizen, kantoren, industrie en glastuinbouw. Lees hier verder.

 

Duurzaamheidsvierdaagse

Doe mee aan de duurzaamheidsvierdaagse van de gemeente Waddinxveen. Laat de gemeente horen wat uw ideeën zijn over een duurzamer Waddinxveen.

 • 30 oktober: meedoen met een spel om locaties te vinden voor windmolens en zonnepanelen.
 • 7 november: informatie hoe Waddinxveen van het gas af kan.
 • 13 november: circulair ondernemen door en voor ondernemers.
 • 21 november: slotbijeenkomst in Cultuurhuys de Kroon, waar 3 sprekers hun visie op duurzaamheid zullen geven, gevolgd door een “duurzame” borrel.

Kijk voor meer informatie en uw aanmelding in deze flyer.

 

Wanneer starten de luchtmetingen?

Ruim 2 jaar nadat de voltallige gemeenteraad besloot om (verkeers)vervuiling te gaan meten zouden de metingen gaan starten in de zomer van 2018 i.s.m. de gemeente en provincie. Die afspraak is echter niet nagekomen, volgens de gemeente wegens de slechte kwaliteit van de meters. Lees hier verder.

 

'Slapende' vergunningen van CO2- en fijnstofproducenten

Een vergunning is 'slapend' wanneer deze langere tijd niet is gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt. In Waddinxveen zijn meerdere 'slapende' vergunningen in gebruik met ieder een forse impact op de leef- en woonomgeving van de inwoners. Lees hier verder.

 

Worden sommige inwoners beperkt in hun recht op bezwaar maken?

Normaal gesproken kan iedere inwoner op bepaalde momenten bezwaar maken (of beroep aantekenen) tegen vergunningen, die door de gemeente worden verstrekt aan bijvoorbeeld bedrijven die de leef- en woonomgeving beïnvloeden. Maar dat lijkt niet voor iedereen te gelden. Lees hier verder.

 

N.a.v. de inspreekavond: wie ondermijnen het Klimaatakkoord?

Tijdens de inspreekavond op 19 september 2018 stelden de PCW en VVD, beide lid van het vorige College, diverse vragen aan de insprekers over o.a. het klimaat. Lees hier verder.

 

 

September 2018

 

Stikstof (NOx) en fijnstof, een ongezonde combinatie

Er is steeds meer aandacht voor de schadelijke gevolgen van fijnstof. NOx is minder bekend, maar niet minder schadelijk. Lees hier verder.

 

Bezorgde inwoners schetsen onzorgvuldige werkwijze van gemeente

Op 19 september hebben bezorgde inwoners gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij de gemeenteraad. Lees hier verder.

 

De winnaars en verliezers van biomassa in Waddinxveen

Biomassa in Waddinxveen kent meerdere belanghebbenden, die hieronder kort worden toegelicht. Met een aan het einde de lijst met winnaars en verliezers. Lees hier verder.

 

Wijkplatform gaat in beroep tegen Tweede Bloksweg

Lees hier verder.

 

Bezorgde inwoonster start petitie tegen biomassacentrales

Sandra Plantenga woont in Waddinxveen en is midden augustus 2018 een petitie is gestart tegen de komst van 3 biomassacentrales in Waddinxveen. Lees hier verder.

 

Werkwijze vorig college rond biomassa roept vragen op

Lees hier het volledige artikel.

 

Wagro belooft te stoppen met Tweede Bloksweg bij 'onvoldoende maatschappelijk draagvlak'

Aldus Wim Lexmond in een artikel in Hart van Holland. En nogmaals tijdens een recent interview bij RTW.

 

interview bij RTW met alles over biomassa

De gasten zijn Wim Lexmond, Sandra Plantenga, Maarten van Buuren en het Longfonds. Met aan het eind van het interview nog een verrassing voor de inwoners.

 

 

Augustus 2018

 

meer details over 1 centrale aan de Zesde Tochtweg

Dit gaat over 1 van de 2 centrales aan de Zesde Tochtweg.

 

3e biomassacentrale: een heuse 'Waddergate'?

Lees hier het volledige artikel.

 

Besluit omgevingsvergunning biomassacentrale Tweede Bloksweg

Met dank aan de gemeente en ODMH zijn hier de originele documenten afkomstig van ODMH over de  biomassacentrale aan de Tweede Bloksweg. De beroepstermijn is verlengd tot 10 oktober 2018. Lees hier verder.

 

Aanvraag biomassacentrales roept vragen op

Begin augustus heeft de gemeente in haar eigen rubriek in Hart van Holland een aankondiging geplaatst van de biomassacentrale aan de ‘Zesde Tochtweg nabij 9’ met de datum van 17-07-2018. Lees hier verder.

 

 

Juli 2018

 

Gemeente kiest voor 2e biomassacentrale

En dat is slecht voor het klimaat, slecht voor de luchtkwaliteit, slecht voor uw portemonnee en slecht voor uw vertrouwen in (lokale) bestuurders. Lees hier verder.

 

Provincie is tegen 2 hectare aan zonnepanelen

Zuid-Holland wil geen twee hectare aan zonnepanelen op een stuk braakliggende sierteeltgrond aan het Noordeinde 104 in Waddinxveen. Een halve hectare zou nog wel worden toegestaan. Lees hier verder.

 

Juni: Biomassa is ongeschikt voor warmtenetten

Het RIVM waarschuwde onlangs dat de stook van hout en groenafval zorgt voor een serieuze toename van fijnstof. Lees hier het hele artikel.

 

Mei: Luchtmetingen komen eraan

Ruim 2 jaar nadat de voltallige gemeenteraad besloot om (verkeers)vervuiling te gaan meten zullen de metingen gaan starten in de zomer van 2018 i.s.m. de gemeente en provincie. Lees hier verder.

 

April: Vage besluitvorming rond Bentwoudlaan

Hoewel de provincie een gewillige partner had aan het vorige college in Waddinxveen voor de aanleg van de Nieuwe Vredenburghlaan, is er in Boskoop, Hazerswoude en Alphen a/d Rijn veel meer verzet tegen het vervolgtraject: de Bentwoudlaan (Fase 2) en de (Verlengde) Bentwoudlaan. Lees hier verder.

 

Maart: Besluitvorming rond kippenfarm

Waddinxveen - In oktober 2016 verbrandden 60.000 kippen op de kippenfarm van De Jong. In juni 2017 zegt hij in Hart van Holland definitief een punt te zetten achter zijn bedrijf en zich te richten op de voorzetting van zijn wethouderschap in 2018. Maar wat gebeurt er later in 2017 en begin 2018? Lees hier verder.

 

Februari: Zonneweide aan het Noordeinde?

Waddinxveen - Een collectief van Waddinxveense inwoners heeft de wens om een zonneweide te realiseren aan het Noordeinde 104. Het college van burgemeester en wethouders is bereid om hier planologisch aan mee te werken.

Het zou gaan om tweehonderd zonnepanelen op circa een halve hectare grond en de bedoeling is dat het in de jaren die volgen nog verder uitgebreid gaat worden tot in totaal twee hectare met zonnepanelen. Lees hier verder.

 

 

2017

 

6 december: 'Sinterklaas' op bezoek bij de gemeenteraad

Op de jaarlijkse bijeenkomst van de werkgroepen duurzaamheid van de gemeenteraad hebben wij middels een uitgebreid gedicht aandacht gevraagd voor onze duurzame thema's. In het gedicht, dat die dag ook is gepubliceerd in Hart van Holland, staat een concreet voorstel om op meerdere locaties gedurende 1 jaar luchtmetingen te gaan verrichten. Daar hebben de afgevaardigden positief op gereageerd.

 

16 september: Duurzaamheidsmarkt 2017 viel in het water

Omdat het de hele dag flink ging regenen, heeft de werkgroep Duurzaam Waddinxveen in overleg met de deelnemers besloten om de Duurzaamheidsmarkt te cancellen. Helaas bleek het aantal deelnemers onvoldoende voor onze 2e poging op 23 september.
 

2017 poster DZM met regen

 Dit waren de deelnemers:
 • De Isolatiespecialist (Moerkapelle) voor het isoleren van uw woning
 • Stichting Het Groene Platform (Rotterdam) geeft informatie over energiebesparing in huis
 • P. Visser & zn (Zevenhuizen) is aanwezig met warmtepompen
 • MB zonnepanelen (Bodegraven) voor zonnepanelen op uw dak
 • Willemstein Hoveniers (Waddinxveen) voor een natuurlijke en duurzame tuin
 • Fair Trade werkgroep Waddinxveen
 • De Windvogel voor alle vormen van windenergie
 • Cyclus geeft voorlichting over Afval Scheiden Loont
 • Van Der Linden Groep Waddinxveen presenteert de Hyundai IONIQ Electric en de Hyundai IX35 Fuel Cell
 • Fase Autobedrijven Waddinxveen is aanwezig met de KIA Soul EV en de KIA Niro Crossover Hybride
 • Team Onderhoud van de afdeling Ruimte van de gemeente laat zien hoe zij duurzaam aan het werk zijn
 • De gemeente zelf wil graag van burgers horen wat zij belangrijk vinden op het gebied van duurzaamheid.
 • De Werkgroep Duurzaam Waddinxveen gaat met bezoekers in gesprek over zonnepanelen en een zonnepark in Waddinxveen
 • Twee Waddinxveense deelnemers aan de Nationale Duurzame Huizenroute zijn aanwezig om hun ervaringen met het duurzamer maken van hun huis met u te delen
 • De Bibliotheek richt in de maand september een display in over het thema Duurzaamheid

 

kramen in regen

team in regen

 

waterstofauto klein

 

   Deze deelnemer zat er wel droogjes bij.

 

 

 

 

In 2016 hadden we veel beter weer. Kijk maar naar deze sfeerimpressie van de Duurzaamheidsmarkt 2016.

 

20 mei: Dag van de Bouw

2017 05 20 Dag van de Bouw
 
Op uitnodiging van de gemeente namen we deel aan de Dag van de Bouw in het nieuwe gemeentehuis. Wij hebben de belangstellenden verteld over onze activiteiten en het thema duurzaamheid in Waddinxveen.
Naast de bouw van het gemeentehuis was er aandacht voor de gebruikte duurzame technieken, zoals bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen.