Nooit eerder vertoond: een stijging van gemiddeld 1,1 graden in Nederland en Europa, in slechts 30 jaar. Dat is ruim twee keer zoveel als de toename van de wereldgemiddelde temperatuur in dezelfde periode. Sinds 1901 is het Europese jaargemiddelde met ruim 2 graden toegenomen, meer dan de klimaatdoelen van Parijs.

klimaatstrepen vanaf 1900

Vorig jaar was bijna het droogste ooit met nauwelijks gevulde vrachtschepen op ondiepe rivieren.  Gelukkig geen overstromingen of grote branden, zoals in 2021. Wel verzilting, dreigend watertekort, natuurschade en lagere oogsten, op de druivenoogst na.

Vijfde Dorp is overbodig

Het zakkende veengebied in de Zuidplaspolder volbouwen met nog meer industrie en woningen is planologisch volstrekt overbodig. Maar dankzij de succesvolle lobby van grondspeculerende bouwbedrijven voor het Vijfde Dorp stijgen de stikstof- en CO2-uitstoot, vervuiling en geluidsoverlast. 

Terwijl juist een hoger grondwaterpeil noodzakelijk is voor een natuurlijke waterbuffer tegen de oprukkende droogte en verzilting. Nat veen slaat vijfmaal zoveel CO2 op als bossen.

Bovendien heeft Zuid-Holland het grootste natuurtekort van Nederland. Dat pleit voor veel minder bouwen en veel meer natuur in deze provincie.

Nederland vleesland natje en droogje Nanne

Verdienmodellen wankelen

Hoge aardgasprijzen tasten de gesubsidieerde verdienmodellen van fossiele grootverbruikers aan. Gevolg: 20% minder gasverbruik. Hebben we eigenlijk gasintensief aluminium nodig in zoveel verpakkingen, waaronder chips?

De energieslurpende glastuinbouw staat deels stil. Kunnen we zonder snijbloemen of groente en fruit buiten het seizoen? Waarom produceren we tienmaal meer tomaten dan we zelf gebruiken?

Nederland is de grootste Europese importeur van soja voor diervoeding uit o.a. het gekapte Amazonegebied. Dat veroorzaakt hier en elders enorme natuur- en klimaatschade. Vervolgens gaat het meeste hier geproduceerde zuivel en vlees naar het buitenland?

landbouw productie en verbruik

Fossiele subsidies

De overheid besteedt naar schatting jaarlijks 18 miljard aan fossiele subsidies. Door de gestegen energieprijzen nemen die verder toe met accijns- en BTW-verlagingen en prijsplafonds.

Die subsidies komen ook terecht bij partijen die de hoge prijzen zelf kunnen opvangen. Zoals de aandeelhouders van winstgevende industriële grootverbruikers, (zakelijke) veelrijders, hogere inkomens en veelvliegers (8% van de bevolking).

Inkomenssteun voor kleinverbruikers van gas en stroom is effectiever. Net als het belasten van overwinsten van energieproducenten en bedrijven in de voedselketen. Beide winstgevende sectoren dragen het meeste bij aan de huidige extreme inflatie.

Leefomgeving

Waarom wil Waddinxveen nog meer industrie in o.a. Triangel, meer (lucht)verkeer, meer afval en biomassastook door Wagro? Want wie wil meer CO2-uitstoot, vervuiling en lawaai met alle bijbehorende gezondheids-, natuur- en klimaatschade?

Uw (klein)kinderen betalen een steeds hogere prijs voor alle huidige overvloed. Bestuurders falen, zolang die niets bijdragen aan klimaatafkoeling en het verbeteren van de biodiversiteit. Zo plegen zij roofbouw op uw huidige en toekomstige leefomgeving.