Waarom veroorzaakt de gemeente al 20 jaar een dalend percentage aan sociale woningen, ondanks de spectaculaire woningtoename in die periode? Waarom blijft de gemeente doorgaan met villabouw, zoals rond de Plasweg en zelfs in ’t  Weegje?

Waarom kiest de gemeente voor nog meer industrieterreinen? Waaronder een plek in Triangel waar alle ruimte is voor sociale woningbouw?

Waarom wil de gemeente geen windmolens, maar wel meer energieslurpende industrie en kassen? De bloementeelt is pesticidenrijk, fossiel gestookt en profiteert al vele jaren van een extreem laag energietarief en verlaagd BTW-tarief in de winkel. Waarom blijft de gemeente deze kassen ook nog een vrijstelling geven van de regels rond lichtvervuiling?

Waarom weigeren de gemeente en de provincie om de met 49 miljoen gesubsidieerde en achterhaalde industriële biomassastook van Wagro te stoppen? Terwijl stoppen aansluit bij het gemeentebesluit uit 2018 tegen grote biomassacentrales? En bij het door de gemeente en provincie in 2020 ondertekende Schone Lucht Akkoord?

Waarom

Waarom verplaatst de gemeente het voormalige afvalstation van Cyclus naast Triangel op kosten van de inwoners, terwijl de gemeente een paar honderd meter verderop actief meewerkt aan een verdubbeling van afvalbedrijf Wagro? Waarom pleit de gemeente voor een hal tegen stankoverlast, hoewel ze weet dat die hal geen garantie tegen stank biedt?

Waarom steunt de gemeente de aanleg van alweer een provinciale weg naar alweer een kassengebied in Boskoop? Waarom heeft de gemeente samen met de provincie met die beoogde weg het oorspronkelijke Bentwoud met circa een derde verkleind? En nemen ze alweer een hap uit het Bentwoud met meer parkeerplaatsen en horeca?

Waarom blijft de gemeente bomen kappen zonder directe herplant om het volledige verlies aan CO2-opname te compenseren? Waarom belooft de gemeente al jaren om veel bomen te planten, maar doet ze het tegendeel, mede vanwege de ‘hoge’ kosten? Waarom spelen kosten geen rol bij het aanleggen van steeds meer wegen en industrieterreinen met alle bijbehorende lawaai, vervuiling en de steeds grotere natuur- en klimaatschade?

na ons de zondvloed

Tot slot: waarom kiezen inwoners voor partijen die de huidige en toekomstige leefomgeving van hun (klein)kinderen afbreken?

Stemhulpen

De Stemchecker toont hoe partijen de afgelopen jaren hebben gestemd in de Tweede Kamer. Dat stemgedrag in de praktijk kan afwijken van hun verkiezingsverhaal.

Een alternatief voor de Stemchecker is de eenvoudig toegankelijke StemmenTracker.

Het Klimaatkompas toont met 27 stellingen hoe de stemmer is gepositioneerd t.o.v. de plannen van de politieke partijen. Invultip: de inleidende twee pagina’s met persoonlijke vragen kunnen worden overgeslagen.

Hieronder staat een voorbeeld van een uitkomst.

Voorbeeld uitkomst Kieskompas