Corona geeft bijna alle inwoners veel verdriet
Maar echte veranderingen ziet Sint nog niet

Gevaarlijk jojo-beleid is wat de regering deed
Verwarrende keuzes veroorzaken onnodig leed

Rutte overvallen door tegenslag Tom

De afgenomen rechtsstaat is al jaren onveilig
Het milieu belasten i.p.v. de vervuilers is heilig

Al het beleid is gericht op terug naar ‘normaal’
Kortzichtige groei en geld staan daarbij centraal

Vliegen, fossiele restwarmte, Shell, CO2-opslag
Wanneer stopt het gesubsidieerde fossiele gedrag?

Mogelijk minder schoon water voor in de mond
Door mest, pesticiden en industriegif in de grond

Houtstook, vervuiling, stikstof, lawaai en stank
Publieke gelden naar grote veroorzakers als dank

De gemeente gaat door met wat ze altijd al deed
Meer kassen, wegen, Wagro, uitstoot bij de vleet

En waarom inwoners van hun cv-ketel jagen
Terwijl kassen een veelvoud aan gas vragen?

Over mens, natuur en klimaat gaat het allemaal niet
Forse gedragsverandering is nodig op dat gebied

Fundamentele keuzes maken moet nu gebeuren
Dus energieslurpers op rantsoen zonder te treuren

Vervuilers van lucht, bodem en water aan de kant
Voor een gezonde leefomgeving in het hele land

Sint en Piet gaan verder in hun vertrouwde rol
Door falende bestuurders schiet hun gemoed vol

Want onze kinderen, die niets hebben veroorzaakt
Worden uiteindelijk het hardst door hen geraakt

Steeds meer bewuste burgers zorgen voor hoop
Gaat het fossiele tijdperk snel in de uitverkoop?

uittverkoop opop