Op de homepage staan alle (meer recente) artikelen over gezondheidsschade door vieze lucht, onder het kopje Luchtkwaliteit, zoals:


Bijna 170 longartsen en het Longfonds hebben een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd. Het gevaar dat mensen ziek worden of dood gaan door vieze lucht wordt volgens hen ‘ernstig onderschat’.

Longkanker

,,De schade aan de longen en het hart van vuile lucht is echt enorm’’, benadrukt longarts Hans in 't Veen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam, die het initiatief nam tot de brandbrief. ,,Met name onder niet-rokende vrouwen zien we bijvoorbeeld een bepaald type longkanker opkomen, dat er twintig tot dertig jaar geleden niet was.’’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende dat luchtvervuiling in Nederland per jaar leidt tot 1.200 gevallen van longkanker, 5.000 spoedopnamen in het ziekenhuis vanwege acute hart- of luchtwegklachten en 6.900 nieuwe gevallen van chronische bronchitis bij volwassenen. Luchtvervuiling bekort het leven van inwoners van Nederland met gemiddeld dertien maanden.

Kinderen

Kinderen hebben extra last van ongezonde lucht. Volgens het RIVM veroorzaakt luchtvervuiling in Nederland 12.400 bronchitisklachten bij kinderen. Jaarlijks hebben zij samen 500.000 dagen klachten. Het kan volgens artsen helpen als speelplaatsen niet in de buurt van wegen zijn.

Miljarden aan verzuimkosten

Deze ‘enorme gezondheidsschade’ is volgens de longartsen niet alleen een probleem voor de volksgezondheid. ,,4,5 miljoen dagen werk worden jaarlijks verzuimd door gezondheidsproblemen veroorzaakt door luchtvervuiling. De directe en indirecte kosten lopen in de miljarden.”

Maatregelen

,,Wij roepen u op om maatregelen te nemen, die de lucht in Nederland echt gezond maken’’, luidt het verzoek aan de parlementariërs. Daarbij denken de artsen aan het terugdringen van vervuilende scooters, diesels, vrachtverkeer, kolencentrales en intensieve veehouderij.

Naschrift redactie

Bovenstaand artikel is ingekort overgenomen uit het AD. In bijgevoegde tekening uit de Bosatlas kunt u zien wat luchtvervuiling (o.a. fijnstof) betekent voor de kans op overlijden in vergelijking tot andere gebeurtenissen. Fijnstof staat op plaats 2.

Onderstaand is een overzicht van het Longfonds met alle gezondheidsschade.

Vieze lucht veroorzaakt jaarlijks in NL Longfonds