In 2013 besloot onze regering om jarenlang houtachtige biomassa te laten mee verbranden in kolencentrales omdat dit duurzaam zou zijn. Kosten: minimaal 3,5 miljard aan subsidie. Door het benodigde drogingsproces, de lage energiedichtheid van hout, de lange hergroei tijd van het gekapte hout en het noodzakelijke transport daarvan, zorgt deze keuze niet voor minder, maar juist voor meer CO2-uitstoot (evenveel als kolen!) in de komende 30 jaar. Plus extra luchtvervuiling door het (overzeese) houttransport en de houtverbranding.

De subsidie wordt vooral door de burger betaald via de energierekening, maar energiebedrijven hebben er een verdienmodel van gemaakt. Dat geldt voor alle biomassacentrales, waarvan er steeds meer bij komen door bestuurlijke besluitvorming. Zonder de enorme subsidie tot 50% van de kosten is het stoken van biomassa economisch onhaalbaar, ook in de toekomst. Biomassa is daarmee een doodlopende afslag in de energietransitie.

warmteleidingDe bestuurders van de provincie Zuid-Holland willen biomassacentrales inzetten voor hun zogenaamde warmterotonde. Dat is een verhullende term voor een vooral met afvalwarmte en  fossiele industriële (rest)warmte gevulde pijpleiding van Rotterdam naar o.a. Heineken en Leiden. Het is een variant van de dure stadsverwarming zonder keuzemogelijkheid voor de inwoners, die hiermee langdurig meer afhankelijk worden van fossiele (afval)bedrijven.  

Ook in Waddinxveen heeft de gemeenteraad toestemming gegeven voor de bouw van een biomassacentrale. Terwijl dit besluit de klimaatverandering juist versnelt en nog wel op uw kosten, want u betaalt mee aan de verhoogde uitstoot van CO2, roet en fijnstof.

Met veel subsidie klimaatverandering en luchtvervuiling stimuleren? Wie stopt deze enorme bestuurlijke dwaling?