(Lees ook de volledige versie van 'Duurzame glastuinbouw met minder CO2-uitstoot'.)

In Zuid-Holland is de glastuinbouw met 15% een grootverbruiker van gas. Hoe komt die in de toekomst aan warmte met een lagere CO2-uitstoot?

Conclusies

Minder produceren voor met name het buitenland betekent minder gas en minder CO2-uitstoot. Maar dat zou een ingrijpende koerswijziging zijn t.o.v. de afgelopen 30 jaar, waar zowel politiek als economisch de nadruk op de export centraal stond. Ongeacht alle nadelen voor het klimaat, milieu en de leefbaarheid voor de inwoners.

Afvalwarmte als alternatief is alleen haalbaar door steeds meer afval uit het buitenland te halen. Fossiel gestookte warmtenetten met restwarmte zijn een kostbare, risicovolle en langdurige verlenging van het fossiele tijdperk. De bijbehorende verdienmodellen van de grote CO2-uitstoters uit de haven verdringen de duurzame alternatieven. Zoals lokale aardwarmte (geothermie) met nauwelijks CO2-uitstoot. Zuid-Holland heeft de grootste en meeste aardwarmtelocaties van ons land.

Warmtekrachtkoppeling (WKK) met gas heeft een veel lagere CO2-uitstoot dan kolen en biomassa en zorgt voor weinig overlast voor de inwoners. Gas is thans de goedkoopste warmtebron voor tuinders, maar dat komt vooral door de tijdelijke vrijstelling van de steeds hogere energiebelastingen. Die tijdelijke vrijstelling is een extra stimulans voor veel innovaties in de glastuinbouw. Waaronder aardwarmte, warmtepompen, geconditioneerde kassen, regenwateropslag, gekleurde LED-lampen en warmtekoudeopslag. Een dalend gasverbruik met een lagere CO2-uitstoot is sinds dit jaar letterlijk dichtbij gekomen, namelijk bij een grote tuinder in Waddinxveen.

Zwaar gesubsidieerde biomassacentrales, mede mogelijk gemaakt door de steeds hogere energiebelastingen, zijn met alle bijbehorende vrachtwagentransporten een flinke stap terug voor het klimaat. Zelfs slechter dan kolencentrales en bovendien schadelijk voor de woon- en leefomgeving van de inwoners.

Wat te doen?

Iedere tuinder met enig besef van klimaatschade neemt grote afstand van de 'klimaatkillers' kolenstroom en biomassawarmte. Voor het klimaat en de woon- en leefomgeving is aardwarmte momenteel de beste keuze. Gevolgd door gas, mits aangevuld met diverse innovaties voor een lagere CO2-uitstoot.

 

2019 04 Tabel Warmtebronnen en CO2 uitstoot