In Nederland en in het buitenland worden met miljarden overheidssubsidie jaarlijks miljoenen bomen gekapt en verbrand in biomassacentrales om, zogenaamde duurzame, energie op te wekken. Biomassa is met alle bijbehorende versnippering, droging en transport echter allesbehalve CO2 neutraal.

De verbranding hiervan geeft bovendien meer uitstoot van fijnstof, stikstof en andere schadelijke stoffen dan gas en steenkool tezamen.

biomassacentrale Delfzijl

Biomassacentrale op houtsnippers in Delfzijl

De Gezondheidsraad, RIVM, Milieudefensie, Longfonds en vele natuurwetenschappers waarschuwen daarom voor de gevolgen van biomassacentrales, zoals meer astma, COPD en andere hart-en vaatziekten.

Biomassa is geen oplossing, maar een probleem erbij. Met een riant verdienmodel voor ondernemers. Vandaar een landelijke petitie om de miljarden aan subsidie voor biomassa (ook wel SDE+ genoemd) per direct stop te zetten vanwege de zeer schadelijke gevolgen voor het klimaat, mens, dier en de natuur.

De landelijke petitie heet: 'STOP PER DIRECT DE SUBSIDIE OP BIOMASSACENTRALES IN NEDERLAND'