Hoeveel serieuze gedragsveranderingen passen er in een kalenderjaar?
Want met alle gevolgen van corona zijn we voorlopig nog niet klaar

Door corona is er minder luchtvervuiling, lawaai, lucht- en wegverkeer
Gelukkig wel meer tijd en aandacht voor elkaar en dat smaakt naar meer

Kortzichtige politici gooien in paniek miljarden in een enorme fossiele put
Al 4 miljard naast de jaarlijkse 2,5 miljard naar de luchtvaart, met welk nut?

Wat hebben politici toch met grootschalige veeteelt en de energie-intensieve industrie?
Waarom krijgen ook de petrochemie, biomassa en kassen jaarlijks miljarden subsidie?

Grootverbruikers betalen veel te weinig voor hun kerosine, kolen, olie, gas en elektriciteit
Terwijl vooral zij het klimaat en de natuur vernietigen en misschien zelfs de mensheid

De kosten van alle (export)subsidies komen vooral bij de inwoners terecht
Net als de snel oplopende natuur- en klimaatkosten en dat is pure onrecht

In Waddinxveen bestaat duurzaamheid volgens de rekenkamer vooral op papier
De biomassabestuurders gooien 166 mln in houtovens, voor inwoners geen plezier

Terwijl er betere oplossingen zijn voor de huidige en toekomstige leefomgeving  
Regeren is vooruitzien i.p.v. terugkijken, voor beleidsmakers een lastig ding

De overstap naar de kringloopeconomie vergt politieke wil én kost minder geld
Een beleidsmaker die dat besef in concrete daden omzet is pas een echte held

Sint en Piet geven het goede voorbeeld met een nieuwe boot, zonder diesel of stoom
Want dankzij alle zonnepanelen en kleine windmolens vaart deze helemaal op stroom

Denk juist in deze tijden aan elkaar, maar vergeet zeker het nageslacht niet
Blijf voorlopig nog in klein comité en handel positief, net als Sint en Piet

zeilschip met zonnepanelen