Begin 2016 gaf Duurzaam Waddinxveen commentaar op de gemeentelijke Duurzaamheidsvisie (DV) in wording. Onze voornaamste kritiekpunten in het kort: te veel onderwerpen, te vrijblijvend, geen urgentie en weinig budget. Deze punten worden 4 jaar later ook genoemd door de Rekenkamer, die thans concludeert dat de gemeente tekort schiet.

DV voorblad

Waddinxveen behoorde in 2016 tot de 10% slechtst presterende gemeentes op het gebied van duurzaamheid, net als nu. En dat is een politieke keuze. Waar blijven de politieke consequenties?

Concrete resultaten ‘voor de mensen van nu en hierna’

Want wat hebben de verantwoordelijke wethouders ‘duurzaamheid’ sinds 2016 daadwerkelijk gepresteerd?

Terwijl de inwoners sinds 'Afval Scheiden Loont' 40% minder restafval aanbieden is hun afvalrekening tot recordhoogte gestegen.

De gemeenteraad wilde in 2016 betrouwbare luchtmetingen, maar na jarenlange tegenwerking kwamen er in 2019 slechts experimentele metingen in strijd met EU-regels. Het ondertekende Schone Lucht Akkoord heeft niets verbeterd voor de inwoners.

Volgens het RIVM heeft meer dan een miljoen mensen ernstige hinder van geluid en moeten de geluidsnormen strenger. Die normen gelden thans alleen binnenshuis, dus niet buiten in de tuin of op het balkon. I.p.v. het voorkomen of beperken van geluidsoverlast kiest de wethouder 'duurzaamheid' vooral voor meer verkeersoverlast en het verruimen van de huidige normen.

In de DV van 2016 staat wel de mogelijkheid voor biogas, maar niet voor het verbranden van biomassa. Zodoende ontbreekt in Waddinxveen het beleidskader voor biomassacentrales met alle bijbehorende schade voor mens, natuur en klimaat

Volgens de DV wilde de gemeente een nieuwe windmolen. In werkelijkheid houden de verantwoordelijke wethouders ‘duurzaamheid’ al jaren de bouw van windmolens aan de A12 tegen, want dat zou overlast veroorzaken?

Overlast ‘voor de mensen van nu en hierna’ ontstaat zeker door de keuzes van het vorige college voor de Nieuwe Vredenburghlaan en het klimaatbedreigende, energie-intensieve Glasparel met de biomassacentrales. Die kosten de belastingbetaler 161 miljoen aan stooksubsidies, te innen via uw energierekening.

Wat kunt u zelf doen?

De meeste energiebedrijven maken gebruik van fossiele stroom met misleidende 'groene certificaten'. Hier zijn een paar alternatieven voor eenvoudig overstappen zonder gedoe:
1. Zonnestroom van Vrijopnaam
2. Of maak uw keuze via het Zekergroen Energiecollectief

Mogelijk gaat u zelfs minder betalen als u (bijvoorbeeld) kiest voor de energieleverancier met stroom afkomstig van ‘onze’ windmolens aan de A12.

2020 07 groene energielevernaciers Greenpeace 
Toelichting: alle aanbieders onder de 8 veroorzaken (ook) klimaatschade. Meer details vindt u hier.