zo werkt een waterstofauto

Op Distripark Doelwijk komt een waterstoftankstation voor elektrische auto’s met een brandstofcel, die waterstof omzet naar stroom. Helaas gaat bij de productie van waterstof uit (groene) stroom en de terugvorming naar stroom in de auto 60% (!) van de oorspronkelijke (groene) stroom verloren.

Drie manieren om waterstof te maken

grijze waterstof

Grijze waterstof voor gebruik in de zware industrie (olie-, chemie en metaalbedrijven) en kunstmestfabrieken wordt nu gemaakt uit kolen of aardgas met alle bijbehorende CO2-uitstoot. Ook de productie van blauwe waterstof, dat is grijze waterstof met vervuilende CO2-opslag, is viezer dan met groene stroom van zonnepanelen of windmolens.

blauwe waterstof

Door de enorme omzettingsverliezen (laag energierendement) kan waterstof alleen ‘groen’ worden gemaakt bij een fors permanent overschot aan groene stroom.

De komende 10 jaar zijn bepalend voor natuur en klimaat. Juist in die periode is er een overschot aan CO2 en een tekort aan groene stroom, vooral door de zware industrie en andere energie-intensieve grootverbruikers, zoals kunstmestfabrieken, datacenters en glastuinders.

waterstof maken uit stroom

Ieder land heeft alle eigen groene stroom zelf hard nodig. Een voorschot nemen op het vaak genoemde importeren van groene waterstof is kansloos, zolang wereldwijd structurele overschotten aan groene stroom ontbreken.

Tata Steel vergroenen?

Na NUON/Vattenfall is Tata Steel de grootste CO2-producent. Dit enorm vervuilende en ziekmakende bedrijf wil overstappen van kolen naar groene waterstof. Uitgaande van de huidige bedrijfsprocessen zijn daarvoor alle huidige én binnen 5 jaar te bouwen windmolens op  zee nodig. Hoe realistisch is dat?

Tata Steel met rook

Fossiele sector trekt de waterstofkar (en wil geld zien)

Waterstofproductie wordt de komende 10 jaar vooral fossiel geproduceerd, al dan niet met vervuilende CO2-opslag. Grootschalige groene waterstof is kostbaar vanwege o.a. het lage omzettingsrendement.

Een auto op groene waterstof heeft 2 à 3 keer zoveel windmolens nodig als een auto met alleen een accu. Dat maakt waterstof de komende 10 jaar ongewenst en overbodig voor auto’s. Industriële grootverbruikers gebruiken veel te veel fossiele energie om te kunnen vervangen door groene waterstof.

Grote olie- en gasbedrijven willen vooral investeren in blauwe waterstof en verlengen zo het fossiele tijdperk. Hoewel multinationals, mede dankzij Nederlandse belastingwetten, grootschalig belasting ontduiken en hoge winsten maken voor hun aandeelhouders, willen ze  ook nog miljarden aan subsidies aanvragen voor de CO2-opslag voor waterstof en hun eigen CO2-uitstoot.

Alle klimaatsubsidies worden echter bijna volledig opgebracht door de inwoners en het MKB die wél belasting betalen. Welke politicus wil de rijke fossiele sector financieel blijven steunen?

Multinationals willen geen 15 betalen

Conclusies

In dit stadium van de energietransitie is de hele waterstofketen zelfs slechter voor het klimaat dan kolenverbranding. Groene waterstof halen uit wind of zon is groene energieverspilling, dat Nederland zich helemaal niet kan permitteren in dit stadium.

Auto’s op groene stroom kosten veel minder groene energie én zijn goedkoper dan auto’s op waterstof. Er is geen zicht op (de import van) voldoende groene waterstof voor de zware industrie en kunstmestproductie.

Waterstof, CO2-opslag, biomassa en fossiele restwarmte zijn peperdure fopspenen, verlengen het fossiele tijdperk en verergeren de situatie voor kinderen, natuur en klimaat. Deze fopspenen laten de huidige fossiele verdienmodellen met subsidies en belastingkortingen intact en veranderen niets aan het economische en maatschappelijke gedrag.

Wat nu te doen?

De tijd om de vele fossiele verdienmodellen aan te pakken tikt snel weg. Waarom doet Nederland het structureel slecht op het gebied van verlies van de biodiversiteit en de snelle opwarming? En welke maatregelen helpen wél en direct?

Lees hierover in dit vervolgartikel.