Illegale vluchten

Waddinxveen en Gouda liggen op de vliegroutes naar Rotterdam en Amsterdam.  Overheidsbedrijf Schiphol heeft geen natuurvergunning voor 250.000 van de 500.000 Amsterdamse vluchten. Rotterdam Airport heeft helemaal geen natuurvergunning (net als Lelystad) en moet dus direct sluiten.

Gouda krijgt jaarlijks 90.000 vluchten te verduren, aldus de gemeente. De officiële vliegroute naar Amsterdam ligt ten oosten van Gouda, maar Schiphol kiest voor Amsterdam (en Rotterdam) vaker een gevaarlijkere route over woonwijken in Gouda en Waddinxveen. Ondanks alle geluidsoverlast en vervuiling weigeren de verantwoordelijke overheden de eigen wetten te handhaven.

Overheid negeert vliegtuiglawaai Dingeman

In Waddinxveen bestaan rechtsstatelijke zorgen rond de werkwijze van bestuurders en biomassaondernemers. Inwoners vormen de sluitpost. Zij wachten al twee jaar op de uitvoering van de motie ‘Stop biomassa’.

Effecten op de leefomgeving

Zowel biomassa als de luchtvaart zijn enorme fijnstof-, stikstofoxide- en CO2-producenten met alle bijbehorende gevolgen voor mens, natuur en klimaat.

(Ultra)fijnstof en roet veroorzaken gezondheidsschade bij miljoenen inwoners, waaronder een kortere levensduur. Deze vervuiling komt zelfs terecht bij ongeboren baby's. Volgens het RIVM veroorzaakt Schiphol na Tata Steel het meeste stikstofoxide.

De overheid negeert in de wettelijke klimaatopgave de werkelijke CO2-uitstoot van vliegen (minimaal 13 Megaton, en nog een veelvoud daarvan op grotere hoogte) en biomassastook (19 Megaton). Dat is bij elkaar gelijk aan bijna tweemaal de CO2-uitstoot door het gasverbruik van 8 miljoen woningen.

Biomassa vies is schoon kort Dingeman

Op papier heeft Nederland de wettelijk voorgeschreven 25% CO2-daling per 2020 min of meer bereikt. In werkelijkheid is dat minder dan 15% dankzij alle biomassastook. Eigenlijk is dat percentage nog lager, want er zitten meer boekhoudkundige trucs in de CO2-rapportages verstopt. Zoals een kunstmatig verlaagde uitstoot van de afvalverbranding, de lucht- en scheepvaart.

Fossiel: een dure politieke keuze

Beide zijn extreem duur voor de belastingbetaler. Biomassacentrales verbranden 14 miljard subsidie. Schiphol en KLM krijgen jaarlijks minimaal 2½ miljard cadeau door ontbrekende accijnzen, milieuheffingen en BTW.

De luchtvaart was met 6 miljard veruit de grootste coronasteuntrekker. Zo werd in 2021 het inmiddels 10e KLM-faillissement in 100 jaar voorkomen.  Fijn voor de 10% veelvliegers,  verantwoordelijk voor de helft van alle vluchten.

De totale verspilling van belastinggeld aan vliegen en biomassa overstijgt de 40 miljard in 11 jaar tijd. Waaronder de 1 miljard aankoop van aandelen KLM in de afgelopen 2 jaar. Verder heeft de overheid ruim 8 miljard uitgegeven aan het onbetrouwbare Russische Nordstream.

Met zoveel belastinggeld had al jaren terug veel meer dan de circa 6 miljard kuub Russisch gas kunnen worden vervangen. Denk daarbij aan serieuze energiebesparingen bij bedrijven, grootschalige isolatie, zonnepanelen, terugdringen van energieslurpende bedrijven, elektrificatie en zonnewarmteopslag.

Afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen uit landen met dictatoriale regimes is dus vooral een hele dure politieke keuze. Net als de afbraak van de huidige en toekomstige leefomgeving.

vliegen vertraagt klimaatdoelen

Rechtsstaat?

Wanneer stopt de voortslepende afbraak van de rechtsstaat en de leefomgeving? Wanneer gaan bestuurders zich werkelijk inzetten voor natuur en klimaat, handhaving van (milieu)wetten en het welzijn van de inwoners?

Of wordt het noodzakelijk om falende bestuurders bij bedrijven en de overheid hoofdelijk aansprakelijk te gaan stellen voor de door hen aangerichte schade aan de huidige en toekomstige leefomgeving (ecocide)?

Zonder de rechtsstatelijk zorgwekkende samenwerking tussen overheden en bedrijven zou er veel minder vliegverkeer, industrie, vervuiling en klimaatschade zijn. Inwoners in deze regio hebben recht op een stillere, natuurrijke, schonere en veilige leefomgeving.