Op 9 november 2017 verscheen in Hart van Holland onderstaand bericht over een mogelijke proefboring naar aardwarmte in (de omgeving van) Waddinxveen:

Kanttekeningen bij proefboring naar aardwarmte

Het Waddinxveense college van burgemeester en wethouders zet kanttekeningen bij een proefboring naar aardwarmte. Dat blijkt uit de zienswijze die naar de provincie is gestuurd. Op zich zegt de gemeente het initiatief te steunen, maar het college wil onder andere weten wat het effect is op de bodem en breuken in de ondergrond en zet vraagtekens bij de omvang van het gebied.

De zienswijze is een reactie op de opsporingsvergunning die het bedrijf Wayland Energy heeft aangevraagd bij het ministerie en waar vervolgens ook naar het standpunt van de provincie gevraagd wordt en naar de gemeenten die het aangaan.

Ewald Pelser, directeur van Wayland Energy legt uit dat er plannen zijn om onderzoek te doen naar aardwarmte in de Zuidplaspolder door middel van een proefboring. Dit betekent dat de gemeenten Waddinxveen, Zuidplas, Lansingerland en Zoetermeer erbij betrokken zijn. Pelser legt uit hoe het werkt: "We trekken warm water uit de aarde en pompen koud water terug. Dat is feitelijk wat er gebeurt." Daar zit dan ook het grote verschil met aardgaswinning. "In dat geval haal je iets uit de aarde en stopt niets terug. Dan heb je kans op verschuivingen, maar in het geval van aardwarmte niet."

Er is al geologisch onderzoek verricht, maar dan nog blijft het moeilijk inschatten hoe makkelijk aan die aardwarmte is te komen. Een proefboring moet uiteindelijk die duidelijkheid gaan verschaffen, maar een dergelijke boring kost meer dan een miljoen euro.

 "Als je er zoveel geld inpompt, dan moet je wel in bepaalde mate zeker weten dat het uiteindelijk ook rendabel zal zijn", beaamt Pelser. De bedoeling is dat de aardwarmte een aansluiting krijgt op een warmtenet waarin tuinders zijn gebundeld en waar warmte wordt afgenomen van verschillende bronnen. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met energie, de gebruiker wordt afgerekend op het gebruik. Op z'n vroegst zal, volgens Pelser, een proefboring plaatsvinden eind 2019.

Naschrift

Duurzaam Waddinxveen is voorstander van deze actieve zoektocht naar duurzame warmtebronnen. Vooral als de aardwarmte wordt gebruikt voor de zeer energie-intensieve glastuinbouw, waarover wij al eerder publiceerden. Aardwarmte is bovendien duurzamer dan een biomassacentrale, waar de gemeente Waddinxveen goedkeuring aan heeft verleend.