RTW logoOp 22 augustus is er een uitgebreid interview geweest op RTW over de komst van de biomassacentrales. De sprekers zijn:

 • Wim Lexmond van Wagro B.V.
 • Sandra Plantenga van de petitie tegen deze centrales
 • Maarten van Buuren, de buurman van Wagro
 • Christine Straus van het Longfonds (via de telefoon)

Omdat het interview meer dan een uur in beslag nam en ook over andere onderwerpen ging, is het relevante deel m.b.t. biomassa hieronder verzameld in herkenbare delen. Het getal tussen haakjes geeft de duur aan in minuten. En het laatste onderdeel bevat een opvallende belofte van Wagro aan de inwoners!

 1. (7)  Introductie sprekers, informatievoorziening richting de burgers en de locatie van de centrales
 2. (2)  Wat is het voordeel voor de burger?
 3. (5)  Longfonds: gezondheidsschade door fijnstof
 4. (2)  Goede en slechte fijnstof? 
 5. (3)  Informatieplicht door overheid onder de maat, gemeente stemt in wegens kosten rechtzaak
 6. (5)  Waarom 2 centrales i.p.v. 1? Wat is het voordeel voor de burger? Rol van subsidies.
 7. (2)  Uitleg petitie en rol lokale overheden
 8. (5)  Zorgt biomassa voor CO2-besparing?
 9. (2)  Afsluiting door Sandra Plantenga
 10. (1)  Toezegging Wim Lexmond om te stoppen met de Tweede Bloksweg bij onvoldoende draagvlak

Naschrift redactie

Tijdens het interview is gesproken over 2 biomassacentrales. Een dag later publiceerde de gemeente over de komst van 3 centrales.