De zogenaamde 1e biomassacentrale staat gepland aan de Zesde Tochtweg nabij 9. Daar vlak naast blijkt echter nog een biomassacentrale te komen, 'de Zesde Tochtweg naast nr 7'. Dat door de gemeente zeer goed bewaarde geheim is pas recent op haar website zichtbaar geworden. Hier is de link, voor zolang deze nog actief blijft. En dit zijn de locaties bezien vanuit de lucht. De nummers 1 en 2 liggen dichtbij de wijk Zuidplas, net als de  kippenfarm en de aansluiting van Glasparel op de Nieuwe Vredenburghlaan.

Allemaal bronnen van veel fijnstof, stank, roet, lawaai, CO2, ammoniak, stikstofoxiden en andere verbrandingsstoffen. Alleen al de 3 centrales stoten bij elkaar jaarlijk 3.000 kilo fijnstof en 84.000 kilo stikstofoxiden uit en vergen 4.000 extra vrachtwagenritten, grotendeels over de Nieuwe Vredenburghlaan langs de woonwijken Zuidplas en Triangel.

2018 08 luchtfoto 3 bmcs

In het rijtje centrales op de Zesde Tochtweg staat de naam Wayland Energy. Dat is de eerste centrale van Wagro die hij (vermoedelijk al rond 2016) heeft doorverkocht aan Wayland Energy. Wayland Energy hoort bij Wayland Development, de ontwikkelaar van Glasparel.

Vanwege de opvallende werkwijze van met name het vorige College van B&W, hebben wij pas recent de documenten kunnen opvragen over deze 3e (naar nu blijkt eigenlijk de allereerste) centrale van Beijerinck BV. Dat is de eigenaar van Wagro BV met Wim Lexmond als mede-aandeelhouder.

De werkwijze van de gemeente en diens samenwerking met Wagro en Wayland op het gebied van vergunningen en milieueffectrapportages roept wel veel meer vragen op. En wat betekent het getoonde gebrek aan volledige openheid richting de inwoners, die nog maar een paar maanden geleden hebben mogen stemmen zonder kennis over 'Waddergate'?

Meer details over de belanghebbenden van biomassa in Waddinxveen kunt leest u hier.