In Nederland en in het buitenland worden met miljarden overheidssubsidie jaarlijks miljoenen bomen gekapt en verbrand in biomassacentrales om zogenaamd duurzame energie op te wekken. Biomassa is met alle bijbehorende versnippering, droging en transport echter allesbehalve CO2 neutraal.

Het zorgt vooral op de korte termijn juist voor meer CO2 dan gas en kolen, waardoor de klimaatdoelen voor 2030 nog verder in gevaar komen. Want de inzet van het ‘klimaatneutrale’ biomassa is niet de enige rekentruc van de overheid om de CO2-uitstoot vooral op papier te kunnen verlagen. Biomassa is ook nog eens overbodig, mede gezien de alternatieven.

2019 10 03 Biomassa CO2 uitstoot

NB: Bovenstaande cijfers zijn zonder de CO2-uitstoot van de bijbehorende versnippering, droging en transport.

De verbranding hiervan geeft bovendien meer uitstoot van fijnstof, stikstof en andere schadelijke stoffen dan gas en steenkool tezamen. De Gezondheidsraad, RIVM, Milieudefensie, Longfonds en vele natuurwetenschappers waarschuwen daarom voor de gevolgen van biomassacentrales, zoals meer astma, COPD en andere hart- en vaatziekten.

Biomassa als verdienmodel

De overheid heeft met biomassa een riant verdienmodel voor ondernemers gemaakt. En die doen werkelijk alles om subsidies binnen te halen. Zoals NUON/Vattenfall in Diemen (396 mln) via een stikstofrekentruc. Ook in Waddinxveen (166 mln) spelen volgens MOB meerdere vormen van misleiding, daarbij geholpen door de lange kerfstok van de lokale biomassabestuurders

Minister Wiebes wil ondanks alles toch doorgaan i.v.m. zijn beloftes aan bedrijven. Zijn de vele miljarden subsidies aan bedrijven inmiddels een doel op zich geworden voor Wiebes, ondanks alle nadelen voor mens, natuur en klimaat?

Vooral de grootste fossiele CO2-producenten in Nederland zetten biomassa in, zoals energieproducenten Essent/RWE, NUON/Vattenfall en de glastuinbouw. Het veranderen van het zwaar gesubsidieerde verdienmodel van deze en andere grootverbruikers van energie kan het landelijke energieverbruik fors verlagen. Grootschalige energiebesparing maakt biomassa overbodig om op papier de klimaatafspraken te kunnen halen.

Wat is biomassa De Jager

Petitie aan de EU

Redenen genoeg voor een petitie aan de verantwoordelijke Eurocommissaris Frans Timmermans en de regeringen van EU-lidstaten. Biomassa moet niet langer door de EU als 'klimaatneutraal' worden aangemerkt. Dat is namelijk de basis van alle subsidies.

Tientallen binnen- en buitenlandse bewoners- en natuurorganisaties steunen de landelijke petitie ‘De EU moet bossen beschermen, niet verbranden voor energie’.