Deze maand worden de uitkomsten van de motie ‘Stop biomassa’ bekend. Is alle schade van houtstook voor natuur en klimaat voldoende reden om de ongebruikte vergunningen van de drie biomassacentrales (bmc’s) in te trekken? Of anders het gezondheidsrisico voor inwoners met de tonnen extra fijnstof, stikstof (zorgt ook voor secundair fijnstof), dioxinen en andere schadelijke uitstoot?

biomassa luchtvervuiling Waddinxveen

Waddinxveen en de provincie hebben het Schone Lucht Akkoord met de WHO-normen ondertekend. De gemeentelijke fijnstofmetingen tonen aan dat Waddinxveen bijna structureel alle WHO-fijnstofnormen overschrijdt. Er is dus geen enkele ruimte voor nog meer vervuiling door houtovens en alle bijbehorend vrachtverkeer.

Waar is de betrouwbare overheid?

Sommige partijen uiten hun wens voor een ‘betrouwbare overheid’ voor ondernemers. Bedoelen ze daarmee het uitdelen van 166 miljoen (conditioneel toegezegde) subsidie aan hun eigen achterban?

Is dat dezelfde betrouwbare overheid, die het mogelijk maakte dat een projectontwikkelaar in 2013 zijn eigen beoordeling voor de milieueffectrapportage van Glasparel kon opstellen? En daarin alle bmc’s onvermeld liet, inclusief die van zichzelf?

Of de betrouwbare overheid die vanwege ‘de gewenste zorgvuldigheid’ pas na 5 jaar met informatie kwam over de bmc’s richting de bezorgde inwoners?

Of de betrouwbare overheid die de inwoners jarenlang liet weten dat ze de bmc’s niet kon stoppen? Om vlak na het uitdelen van de derde vergunning toch alle nieuwe bmc’s te kunnen blokkeren?    

Biomassa vies is schoon Dingeman

Gemeenteraad is aan zet

De ondernemers van Wagro/Beijerinck halen werkelijk alles uit de kast voor de subsidiegelden, ongeacht de gevolgen voor mens, natuur en klimaat. En volgens MOB heeft Wayland bij de provincie stukken ingeleverd die wijzen op het plegen van fraude.

De meerderheid van de gemeenteraad zegt bij herhaling tegen de bmc’s te zijn. Wat zijn die uitspraken waard in de praktijk? Gaat de gemeente eindelijk alle ongebruikte vergunningen intrekken en zo een einde maken aan 8 jaar ‘Waddergate’?