Eind jaren 90 toonde een maquette in het provinciehuis de toekomstige industrieterreinen aan de A12 en A20, waaronder die in Waddinxveen. De inwoners wisten vooraf echter niets van het ombouwen van het Groene Hart tot een groot bedrijventerrein. Zij krijgen steeds meer (vracht)verkeer, vervuiling en lawaai. En steeds minder leefomgeving.

Locatie Vijfde Dorp edit

Die geschiedenis dreigt zich nu te herhalen. Het Vijfde Dorp krijgt niet 4.000 maar 8.000 huizen en nog meer industrieterreinen om ‘rendabel’ te zijn, aldus de wethouder van Zuidplas. Door de gesloten bestuurscultuur worden inwoners pas betrokken nadat alles is afgetikt.

De waterschappen raden het sterk af om te bouwen in Nederlands diepste en snel verder zinkende badkuip. De bouwlocatie staat bovendien haaks op de adviezen uit het recente IPCC-klimaatrapport.

Dit enorme bouwproject naast het volgebouwde Waddinxveen is vooral opgedrongen door Rotterdam. Maar de aanpak uit de vorige eeuw om steden te bouwen in het overvolle Groene Hart is inmiddels achterhaald door alle bijbehorende vervuiling, klimaat-, natuur(stikstof)- en geluidsoverlast.

Vijfde dorp komt uit de lucht vallen AD

bron: AD

Andere locatie?

Die overlast raakt ook het met miljarden gesubsidieerde groeimodel van de intensieve luchtvaart. Na het aangeklaagde Shell en het afgekeurde stikstof- en klimaatbeleid komt de noodzakelijke halvering van het aantal vluchten in Nederland, zoals tijdens corona, snel dichterbij.

Als Rotterdam Airport zou sluiten, zoals gebeurde tijdens corona, krijgt Rotterdam letterlijk alle ruimte voor haar gewenste woningen. Die sluiting verlaagt het lawaai, de vervuiling en de stikstof- en CO2-uitstoot in deze regio. Wordt Zestienhoven de nieuwe naam én locatie van het Vijfde Dorp?

klimaatontkenners Gerrit de Jager