Het gebied tussen Den Haag, Rotterdam en Gouda wordt steeds verder volgebouwd. Met woningen en wegen, kassen en grote blokkendozen zoals distributiecentra. Zo verdwijnt geleidelijk het Groene Hart. En dichterbij: de groene toegang tot Waddinxveen is niet meer.

Geen CO2 heffing met fabriekenDe verlengde A4 van Delft naar Rotterdam, dwars door schaars natuurgebied, moest en zou er komen. Het resultaat? Meer dagelijkse files. Want nieuwe wegen trekken extra verkeer aan. Hetzelfde geldt voor de rondweg Waddinxveen. Die er volgens de provincie en de gemeente Waddinxveen per se moet komen.

In Hart van Holland (van 13 maart 2019) beschouwt de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie de rondweg Waddinxveen als een middel om het gebruik van de lege Amaliabrug van 200 mln te 'optimaliseren'. Dat is bestuurlijke taal om deze kostbare bestuurlijke misser te maskeren met de aanleg van de Nieuwe Vredenburghlaan en verlengde Bentwoudlaan.

De afgelopen 10 jaar zijn er 1 miljoen (!) auto’s bijgekomen in ons kikkerlandje. Waaronder veel sterk vervuilende dieselbusjes en steeds zwaarder vrachtverkeer, waardoor bruggen inmiddels letterlijk onder grote druk staan. Zo’n ingestorte brug bij Genua kan volgens deskundigen ook hier gebeuren. De rekening gaat naar de belastingbetaler.

Miljarden publiek geld besteden aan steeds meer wegen is een doodlopende weg.

Nederland in het klein: Waddinxveen

Glasparel ontstaat door de publiek-private samenwerking tussen provincie, gemeentes en VNO-NCW. Middels 'bestuurlijk doordrukken' vanaf 2014 wordt steeds meer beslag gelegd op de leefomgeving van de inwoners. En dat proces gaat onverminderd voort met de komst van de rondweg Waddinxveen, drie biomassacentrales en tienduizenden extra vrachtwagens met o.a. biomassa.

De bijna voltallige gemeenteraad heeft ingestemd met alle veranderingen inclusief een vrachtverkeersexplosie. En dus ook voor alle bijkomende schade. Zoals extra CO2-uitstoot, luchtvervuiling, stank-, geluidsoverlast en de afname van de biodiversiteit door o.a. extra stikstof. En het kappen van bomen langs de Beijerincklaan voor de rondweg en op andere locaties i.v.m. alle extra infrastructuur. Sommige huizenkopers haken inmiddels af door dit beleid.

De gemeente heeft, op 1 partij na, ingestemd met de drie houtgestookte biomassacentrales. Dus ook voor de bijbehorende CO2-uitstoot, hoger dan kolen en gas. En nee, deze extra houtstook zorgt niet voor nieuwe aangroei, want er zit nu al te veel CO2 in de lucht.

Bestuurders opgesloten in denkpatronen uit vorige eeuw

Want waarom helpen de partijen uit met name het vorige College van B&W sinds 2014 samen met de provincie actief mee om meer dan 100 mln publiek geld over te hevelen naar een paar ondernemers? Wie heeft bedacht om in de laagst gelegen polder van Nederland belastinggeld te steken om de CO2-uitstoot te verhogen t.o.v. kolen en gas? Kolencentrales sluiten om vervolgens grootschalige biomassacentrales te openen? Het is bijna grappig, als het niet zo droevig was.

Onbegrijpelijk dat bestuurders met alle kennis anno 2019 zo kortzichtig blijven omgaan met de natuur en de woon- en leefomgeving van de huidige inwoners én van hun (toekomstige) kleinkinderen. Bestuurders maken van Waddinxveen een toonbeeld van het korte termijn rendementsdenken van de ‘verbrandingseconomie’ uit de vorige eeuw.

Bij zoveel onachtzaamheid hoort een moment van bezinning, in de vorm van een gedicht.

 2019 03 06 Massas energie