In mei 2016 besloot de gemeenteraad unaniem in een zucht: wij willen metingen om te weten hoe het precies zit met de vieze lucht.

Helaas kon de verantwoordelijke wethouder hiermee nauwelijks uit de voeten. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en nog steeds zonder metingen, hoewel dat wel had gemoeten.

De hoge kosten voor 1 meetpunt was zijn voornaamste bezwaar. Maar voor slechts 10% van de door hem genoemde kosten kunnen we 10 meetpunten inrichten gedurende 1 jaar!

Luchtvervuiling Europa gedurende 18 maandenDe landelijke overheid geeft het verkeerde voorbeeld door al ruim 10 jaar de regels te overtreden voor schone lucht. Vooral in Noord-Brabant en hier in de Randstad zijn we om de (chemische) industrie, de intensieve veehouderij en alle verkeer ook internationaal berucht.

Iedereen verbruikt gedachteloos 10.000 liter lucht per dag, maar dat wordt voor een groeiende groep van ruim 1 miljoen inwoners met longproblemen een steeds harder gelach.

We hebben in Waddinxveen een groot industrieterrein in Glasparel met alle vrachtverkeer erbij gekregen, maar vrachtwagens rijden op sterk vervuilende diesel en daar kunnen mensen slecht tegen.  

Inmiddels zijn er vergevorderde plannen voor een Randweg (Vredenburghlaan), drie houtgestookte biomassacentrales en een kippenboerderij.  Meer lawaai en luchtvervuiling door vrachtwagens, schoorstenen en kippen krijgen onze inwoners er dan zomaar bij?

Meer industrie, intensieve landbouw en veeteelt, wegen en verkeer is al lange tijd het credo. Maar wie komt eindelijk op voor onze nachtrust, onze gezondheid, schonere lucht, enzo?

Wij pleiten daarom voor een duurzame Randweg met een groene geluidswal en veel fijnstofafvangende planten. En de nodige ruimte langs deze Randweg bij de woonwijken Triangel en Zuidplas voor 2 km aan zonnepanelen, bij voorkeur aan beide kanten.

Wij van Duurzaam Waddinxveen zijn al eerder met onze praktische punten bij de gemeente en provincie verschenen. Vooralsnog lijken onze ideeën in de ambtelijke lade verdwenen?

Dus gemeenteraad, wanneer komt u met de beloofde metingen over de Waddinxveense brug? Want wij willen, net als u in mei 2016, vooral duurzame wegen en onze schone lucht terug!