Volgens het RIVM zorgen roet en fijnstof in ons land voor 3 keer zoveel doden als verkeersongelukken. Met name in de Randstad en Noord-Brabant is de luchtkwaliteit op vele dagen in het algemeen slechter dan de toch al afgezwakte Europese normen. De normen van de WHO (World Health Organisation) zijn tweemaal zo streng. Zij plaatsen daarmee de gezondheid van inwoners boven andere (economische) belangen.

Waddinxveen ligt nabij twee snelwegen, meerdere provinciale wegen en een druk bevaren rivier. Stikstofdioxide, fijnstof en roet zijn in onze omgeving vooral afkomstig van het verkeer, met name van diesel, stookolie (schepen) en van (vrachtwagen)banden. De komst van de Randweg Waddinxveen (Vredenburghlaan) en biomassacentrales zorgen voor nog meer (vracht)verkeer. Industrie en de intensieve landbouw en veeteelt spelen ook een rol.

Bij de bespreking van de gemeentelijke Duurzaamheidsvisie bleek dat er, mede na  gesprekken tussen Duurzaam Waddinxveen met raadsleden, behoefte bestaat aan zicht op de luchtkwaliteit in Waddinxveen. Daartoe is deze Fijnstofmotie unaniem aangenomen. Want meten is weten!

stikstofdioxide en fijnstof meting www.duurzaamwaddinxveen.nlDe Gemeente verrichtte vanaf de 2e helft van 2016 onderzoek naar de (tijdelijke) installatie van meerdere meetpunten. Ondanks de aangeboden hulp van Duurzaam Waddinxveen voor betrouwbare metingen, heeft de gemeente in 2019 gekozen voor luchtmetingen, die in strijd zijn de regels.

Terwijl betrouwbare luchtmetingen pas de eerste stap zijn naar het nu nog volledig ontbrekende beheer van de lucht(kwaliteit), waarvan inwoners dagelijks 10.000 liter inademen.