kaart Randweg Waddinxveen Vredenburghlaan www.duurzaamwaddinxveen.nlDeze Randweg vormt de verbinding tussen de Parallelle A12 (en de Moordrechtboog A20) en uiteindelijk naar Boskoop-West en Alphen a/d Rijn. Naast forensen zal vooral veel vrachtverkeer gebruik gaan maken van deze nieuwe route.

De Randweg zorgt voor verlichting van het (vracht)verkeer door Waddinxveen, maar zal ook extra verkeer aantrekken, o.a. vanaf de Glasparel, forensen en natuurlijk de vrachtwagens van en naar richting Rotterdam.

Het nieuwe industrieterrein met o.a. het Lidl distributiecentrum krijgt een rechtstreekse aansluiting op deze Randweg. Het vrachtverkeer van de Lidl, dat nu nog direct de A12 op gaat, kan dan alsnog langs onze woonwijken gaan rijden (via de Moordrechtboog) naar Rotterdam en het zuidelijk deel van Zuid-Holland, de voornaamste bestemming van het Lidl-distributiecentrum.

Duurzaam Waddinxveen heeft in 2016 besloten om de aandacht vooral te richten op de gevolgen van de Randweg voor de inwoners via de inspraakprocedures bij de Provincie en de Gemeente. De Provincie gaat in 2017 uit van een optimistisch scenario via een rekenmodel met weinig aandacht voor geluidsoverlast en luchtkwaliteit. En wil daar in een later stadium, mochten de prognoses (denk aan alle sjoemelsoftware in diesels) tegenvallen, geen budget voor reserveren. 

Duurzaam Waddinxveen biedt diverse concrete oplossingen in dit inspraakdocument. Een belangrijke aanbeveling is de komst van een geluidswal en fijnstof-afvangende beplanting langs de gehele Randweg. Een groot deel van deze geluidswal ligt op het zuidwesten, waardoor er tevens plaats komt voor 4.000 zonnepanelen, geschikt voor circa 300 huishoudens in Waddinxveen. Verder zijn permanente luchtmetingen nodig, te beginnen met een nulmeting, dus voordat de aanleg start.

Update

In de loop van 2019 is veel meer bekend geworden over de schadelijke gevolgen van deze weg en de veranderde wetgeving. Meer daarover in het artikel Stikstofstraat.