Het westen en zuiden van Nederland hebben de meest vervuilde lucht van West-Europa. De drie voornaamste oorzaken daarvan zijn  zware industrie, intensieve veehouderij en veel gemotoriseerd verkeer.  Vooral de uitstoot van 500.000 vrachtwagens, 800.000 bestelbussen, (lease)auto’s en binnenvaartschepen, die allemaal op diesel lopen, is heel slecht voor uw longen. Het kan u jaren van uw leven kosten, als u behoort of gaat behoren tot de ruim 1 miljoen Nederlanders met longproblemen. Volgens het Longfonds overlijden circa 12.000 mensen jaarlijks vroegtijdig door luchtvervuiling.

Nederland voldoet (deels) aan de Europese normen m.b.t. schonere lucht. Maar die EU-regels zijn veel minder streng dan de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voor schonere lucht. De Gezondheidsraad heeft onlangs de regering geadviseerd deze, vooral voor fijnstof, veel strengere normen te gaan gebruiken.

Het beleid van uw eigen gemeente heeft invloed op uw gezondheid

Waddinxveen is omringd door snelwegen ( A12, A20, parallelle A12), meerdere provinciale wegen en de Gouwe met steeds meer dieselcontainerschepen. Daar komt vanaf 2019 nog een provinciale weg bij van Alphen, via Boskoop en Waddinxveen naaVerbouwing Waddinxveen West met industrieterreinen en Bentwoudlaanr de A12 en A20. Het laatste stukje daarvan heet de Nieuwe Vredenburghlaan. Voor deze Vredenburghlaan heeft Duurzaam Waddinxveen bij de gemeente (tevergeefs) gepleit voor een groene geluidswal met fijnstofafvangende beplanting en 4.000 zonnepanelen langs de wijken Zuidplas en Triangel en zullen erop blijven aandringen, dat die er ook echt gaan komen.

Een paar jaar geleden heeft de gemeente ingestemd met de komst van distributiecentra in Glasparel. Hoewel de Lidl het distributiecentrum zo duurzaam mogelijk heeft gebouwd en gebruikt, geldt dat niet voor de honderden extra vrachtwagen per dag. Die door de aansluiting van Glasparel op de nieuwe Vredenburghlaan waarschijnlijk ook deels langs Zuidplas en Triangel gaan rijden naar Rotterdam, want het zuiden van Zuid-Holland is hun voornaamste bestemming. Tenzij de gemeente die aansluiting alsnog gaat blokkeren en alle verkeer van de distributiecentra direct de A12 op blijft sturen?

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de komst van een houtgestookte biomassacentrale aan de Zesde Tochtweg. De gemeente vindt een houtoven prima passen in het bestemmingsplan. De bijbehorende 1200 brandstoftransporten per jaar en de 3 kilo fijnstof, die dagelijks gaat neerkomen in de woonwijken Zuidplas en Triangel spelen daarbij geen enkele rol. De gemeente wil zelfs nog meer biomassacentrales, waardoor de luchtvervuiling en de CO2-uitstoot fors toenemen i.p.v. af.

Vervolgens steunt B&W (in 2018) de komst van een kippenfarm van de wethouder, waarvoor volgens B&W geen milieueffectrapportage nodig zou zijn. Ondanks de eerder aangetoonde toename van longaandoeningen in de omgeving van grote kippenfarms?

Stapeling van gezondheidsrisico's

Door deze stapeling van geluid, stikstofdioxide en fijnstof uitstotende activiteiten wordt de overlast voor onze inwoners wel erg zwaar. Permanente luchtmetingen maken het probleem zichtbaar en bespreekbaar en wij zetten ons ervoor in dat die er ook komen.  Bij de huidige besluitvorming louter op grond van economische motieven blijft luchtvervuiling namelijk een stille en onzichtbare moordenaar.

Wat kunt u zelf doen? Lees daarvoor dit boekje van het Longfonds.