Wat is aardwarmte (geothermie)?

aardwarmte en diepteDe temperatuur van de aarde neemt toe met 30 graden per km. Door heet water op te pompen vanaf 2 km of dieper is deze warmte geschikt voor o.a. de glastuinbouw. Het afgekoelde water gaat terug in de grond, waardoor een gesloten cirkel ontstaat en eventuele aardbevingen worden voorkomen. De samenstelling van de grond bepaalt of een locatie geschikt is voor aardwarmte. In Zuid-Holland zijn al meerdere locaties in gebruik.

Duurzaam?

Aardwarmte vervangt aardgas, waardoor de CO2-uitstoot fors daalt. Bij het oppompen van heet water komt wat aardgas mee en dat wordt gebruikt om de waterpompen aan te drijven. De warmtewinning kent geen luchtvervuiling en is lokaal gericht zonder vrachtwagentransport met alle bijbehorende luchtvervuiling en CO2-uitstoot. Aardwarmte is veel duurzamer dan het transporteren en verbranden van biomassa, waarbij luchtvervuiling ontstaat en de CO2-uitstoot vergeleken met aardgas per saldo toeneemt.

Voor wie?

De CO2-uitstoot in Nederland daalt het snelst als de grootverbruikers van aardgas gaan overstappen. De glastuinbouw verbruikt 1/8 van alle energie en is geconcentreerd in gebieden die ook geschikt zijn voor aardwarmte. Om de kosten van de warmteleidingen en de warmteverliezen door het ondergrondse transport zo laag mogelijk te houden, zijn aardwarmteprojecten al snel rendabel voor een groep van glastuinbouwbedrijven. Aardwarmte kan daar nu al concurreren met aardgas, ondanks de relatief lage gasprijs voor bedrijven van 20 ct per kubieke meter.