De knoop is doorgehakt: Trias Westland gaat een geothermieproject realiseren op ca. 2,3 kilometer diepte. Dit is de Onder Krijtlaag waaruit ook de andere Westlandse geothermieprojecten tot op heden warmte winnen. De Triaslaag op 4 kilometer diepte op deze locatie blijkt niet geschikt voor rendabele warmtewinning. De laag daarboven - de Onder Krijtlaag en meer specifiek het Delftzandsteen - is juist zeer geschikt om warm water te produceren.

Productietest

Heet water uit de KrijtlaagTrias Westland heeft de productietest uitgevoerd in het Onder Krijtreservoir. Daarbij is water van 2,3 kilometer diepte naar boven gepompt. De test is uitstekend verlopen. Het hete water stroomde zeer vlot het bassin in en het gas in het water is afgefakkeld. Er zijn monsters genomen en metingen uitgevoerd naar o.a. druk en temperatuur. Met deze informatie kan het projectteam starten met de realisatie van het warmtenet. Het exacte vermogen van het geothermie doublet wordt eind april duidelijk, als ook de tweede put is geboord en getest.

De Triaslaag blijkt bij verre na niet doorlatend genoeg om water naar boven te pompen. “In dit gesteente is waterstroming bijna onmogelijk”, zegt projectmanager geothermie Floris Veeger. “Bovendien zijn in deze laag sporen van gas aangetroffen, die een productietest complex maken. Deze factoren hebben ons doen besluiten om de Triaslaag te verlaten.” Het onderste deel van de put is gesloten met behulp van betonpluggen. In de verbuizing in de derde sectie zijn perforaties aangebracht waardoor het water kan stromen. Overigens zeggen de onderzoeksdata van Trias Westland alleen iets over de doorlaatbaarheid van de Triaslaag in de regio Naaldwijk en niet over andere regio’s.

Onderzoek tweede bron

Hoewel Trias Westland graag een Triasproject had gerealiseerd, zijn de glastuinbouwbedrijven en aandeelhouders positief over de mogelijkheden die de Onder Krijtlaag biedt voor de benutting van duurzame warmte. Directeur Marco van Soerland: “Eerdere metingen hadden al aangetoond dat deze laag zeer goed doorlatend is en ook de productietest is zeer goed verlopen. We schatten in dat we ongeveer dertig bedrijven kunnen aansluiten op dit geothermie doublet. Daarnaast gaat Trias Westland de mogelijkheden voor een tweede geothermiebron onderzoeken. Welke bedrijven straks als eerste worden aangesloten, heeft onder meer te maken met de ligging van de bedrijven en het aantal afnemers in de buurt.”  © 2018 Trias Westland

Naschrift redeactie

Hoewel geothermie een nieuwe ontwikkeling is in NL, zijn er de laatste 10 jaren al meerdere geslaagde projecten uitgevoerd, waarbij de opbrengst het grootst is in Zuid-Holland. Het overzicht toont dat ook wat mislukte projecten, wat inherent is bij nieuwe technieken. Juist in ons land is de potentie van aardwarmte relatief hoog en kan daarom een serieuze bijdrage leveren aan de gewenste afbouw van aardgas, zeker in de energie-intensieve glastuinbouw. Aardwarmte kan nu al concurreren met aardgas. Ook in onze omgeving zijn concessies verleend voor proefboringen in Zuidplas en mogelijk ook in het Bentwoud.  

Meer lezen over de potentie van aardwarmte
- kaarten met aardlagen
- aardwarmte is cruciaal voor Nederland (TROUW)