De Nieuwe Vredenburghlaan gaat de parallelle A12 verbinden met de Zesde Tochtweg. Volgens de provincie is de komst van deze weg onherroepelijk, maar daarmee gaat de provincie voorbij aan de uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de Raad van State.

En er is nog discussie gaande over het eventueel doortrekken van deze weg, via de Verlengde Bentwoudlaan, naar Waddinxveen-Noord en Boskoop.

Gemeentelijk beleid zorgt voor meer stikstofuitstoot

Nieuwe Vredenburghlaan en Zesde Tochtweg met houtovensDe weg zal vooral gebruikt worden door forensen en vrachtverkeer. Vanwege de doorgaande route via de Moordrechtboog naar de (in 2021 te verbreden) A20 zal de weg mogelijk ook 'sluipverkeer' aantrekken van en naar de distributiecentra in Glasparel.

De aanleg en het gebruik gaat zorgen voor overlast en gezondheidsschade op het gebied van geluid, stank, fijnstof en heel veel stikstof (NOx). Mede veroorzaakt door duizenden vrachtwagens met  biomassa voor de 2 enorme houtovens aan de Zesde Tochtweg. Houtovens produceren zelf ook fijnstof en diverse verbrandingsgassen, waaronder stikstof, en dragen zo bij tot meer luchtverontreiniging en gezondheidsschade  Net als de (eventuele) kippenfarm daar vlakbij.

Europese regelgeving is leidend

Sinds het arrest van het Europese Hof van Justitie, waarbij het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) met kritische opmerkingen is verstrekt aan de Raad van State, ligt het overheidsbeleid onder een vergrootglas. Want de overheid laat de uitstoot van stikstof onverminderd toenemen, met alle schadelijke gevolgen voor mens en natuur. Terwijl de door de overheid met PAS gesuggereerde en noodzakelijke forse afname van stikstof enkel op papier bestaat.

De Nederlandse overheid probeert al jaren de EU te negeren om de eigen (bouw)plannen door te drukken. Daarmee overtreedt zij welbewust het Europese recht. Elke beleidsmatige keuze van (lokale) overheden om meer i.p.v. minder stikstof uit te stoten kan in principe ongedaan worden gemaakt door Europese regelgeving, die uitstijgt boven de nationale regelgeving.

De Raad van State heeft het misleidende PAS vernietigd, waardoor duizenden (bouw)projecten stilliggen.

Gevolgen voor Waddinxveen

De gemeenteraad heeft ingestemd met de komst van Glasparel, 3 biomassacentrale, een kippenfarm en de Nieuwe Vredenburghlaan. En biedt ruimte voor nog meer centrales. De politieke wil ontbreekt om de inwoners en de natuur (zoals Natura2000-gebieden, het Bentwoud, vlinders en bijen), te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van haar besluiten.

Naast projecten waarover nog geen besluit is genomen kunnen ook eerdere projecten, die de overheid heeft goedgekeurd onder het afgekeurde PAS, te maken krijgen met vertraging of stillegging. PAS is doorgevoerd in 2015 en heeft dus ook impact op de gebruikte trucages rond alle eerder genoemde projecten in Waddinxveen.