Hoewel de provincie een opvallend gewillige partner had aan het vorige college in Waddinxveen voor de aanleg van de Nieuwe Vredenburghlaan, is er in Boskoop, Hazerswoude en Alphen a/d Rijn veel meer verzet tegen het vervolgtraject: de Bentwoudlaan (Fase 2) en de (Verlengde) Bentwoudlaan.

BentwoudlaanHet plan van de provincie is om vanaf de A12 de Nieuwe Vredenburghlaan en de Bentwoudlaan door te trekken tot uiteindelijk de N11. Inwoners verwachten echter een aanzuigende werking van extra (vracht)verkeer dichtbij de woonwijken, ook in Waddinxveen. Bovendien hebben zij serieuze twijfels bij de onderbouwing en verkeerscijfers van de provincie. En dus ook over de geluidsoverlast en afnemende luchtkwaliteit.

Besluitvorming duurt nog wel even

Als inwoners zouden we mogen verwachten dat er pas besluitvorming kan plaatsvinden nadat alle alternatieven, zoals een extra aquaduct onder de Gouwe, zijn onderzocht. Maar ook dat de onderbouwing van het voorkeursalternatief van degelijke kwaliteit is en past in de totale problematiek van de verkeersdoorstroming in de regio.

De provincie heeft eind april 2018 besloten dat het oorspronkelijke verkeersplan door zal gaan, maar dat er eerst nog verder gekeken zal worden naar de onderbouwing daarvan én naar eventuele alternatieven. Deze studie naar 'nut en noodzaak van de (verlengde) Bentwoudlaan' zal in 2020 moeten zijn afgerond, gevolgd door de eventuele aanleg.

Maar net als de Nieuwe Vredenburghlaan krijgt ook de Verlengde Bentwoudlaan te maken met de gevolgen van het door de Raad van State vernietigde (en ronduit misleidende) stikstofbeleid PAS.

In mei 2021 is er meer nieuws te melden over deze weg.