Waarom betalen kleinverbruikers, zoals inwoners, minimaal vijf keer meer voor gas en stroom dan de grootverbruikers? Die betalen veel minder heffingen en kleinverbruikers juist steeds meer. Grootverbruikers zorgen, mede dankzij die lage energieprijzen, echter voor de meeste CO2-uitstoot en ondermijnen de klimaatafspraken. Waarom geldt het principe ‘de vervuiler betaalt’ niet tijdens de energietransitie?

Een glastuinder verbruikt gemiddeld evenveel energie als 4.000 woningen. Een deel van de glastuinders stapt over op aardwarmte of treft andere besparingen, die echter deels ongedaan worden gemaakt door groei. Biomassa in de glastuinbouw verhoogt de CO2-uitoot nog verder, ook in Waddinxveen. De glastuinbouw produceert vooral voor het buitenland, maar stoot in Nederland evenveel CO2 uit als vrijkomt bij het gasverbruik van 4 miljoen woningen.

Overheid houdt klimaatopwarming in stand

De overheid dwingt inwoners met een steeds hogere gasprijs om isolatiemaatregelen te nemen, terwijl bijvoorbeeld huurders daar zelf niet over gaan. En tegelijkertijd remt de overheid de noodzakelijke energiebesparingen bij grootverbruikers met kunstmatig lage energieprijzen. Maar ook met minimale CO2-heffingen en lage bijdragen aan het Klimaatakkoord.

energieverbruik Zuid Holland edit

(Bron: provincie Zuid-Holland)

Energiebesparingen in woningen en de door de overheid opgelegde kostbare warmtenetten hebben een beperkte klimaatimpact vergeleken met de nog steeds groeiende energie-intensieve, exportgerichte industrie. In Zuid-Holland verbruiken bedrijven 80% van alle energie. De overheid moet daarom de prioriteit verleggen van de kleinverbruikers naar de grootverbruikers.

Geen geld meer naar het verleden

Dus direct stoppen met de miljarden aan subsidies en belastingkortingen voor biomassa, zakelijk wegverkeer, de luchtvaart, de olie en chemie, de glastuinbouw en andere fossiele grootverbruikers. Met het vrijgekomen bedrag kan de succesvolle salderingsregeling volledig blijven bestaan (ook relevant voor warmtepompen) en kan middels isolatie en zonnepanelen het energieverbruik van alle 8 miljoen woningen minimaal halveren. Allemaal mogelijk zonder dat de kosten voor kleinverbruikers verder stijgen.

anderhalve graad

De vervuiler gaat meebetalen dankzij een jaarlijks stijgende CO2-heffing, zodat grootverbruikers hun energieverbruik fors gaan verlagen. Bedrijven die niet mee kunnen in de transitie zullen op termijn verdwijnen.

Tot slot een concreet voorbeeld: een paar glastuinders minder in Waddinxveen telt meer aan voor het klimaat, is goedkoper en kan sneller worden gerealiseerd dan het klimaatneutraal maken van alle 12.000 Waddinxveense woningen. Want de tijd dringt voor de anderhalvegraadsamenleving.