Oliebedrijven vernietigen het klimaatakkoord van Parijs

De oliebedrijven weten al 50 jaar dat zij de voornaamste oorzaak zijn van de huidige en toekomstige klimaatopwarming. Gaan zij minder CO2-uitstoten? Nee, zij gaan hun productie de komende jaren met 35% verhogen. Daar zit ook Shell bij, nu al verantwoordelijk voor 2% van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Parijs probeert de opwarming (thans 1,1 graad) onder de 2 graden te houden. De oliebedrijven zorgen voor een stijging richting de 4 graden. Mede daardoor verandert uw leefomgeving met nieuwe ziektes, voedsel- en drinkwaterproblemen, een dalende bodem en stijgende zeeën en rivieren. En vaker extreem weer. Met alweer een warmterecord in 2019 laat de fossiele erfenis voor uw (klein)kinderen zich nu al gelden. Noord- en West-Nederland liggen in de gevarenzone.

Olie affakkelen

Dankzij een deal met de overheid betalen oliebedrijven geen of nauwelijks winstbelasting. Met deze besparing van honderden miljoenen per jaar kan Shell al hun personeel in Nederland plus een deel van de bedrijfsmiddelen betalen. Zo financiert u als belastingbetaler de oliebedrijven en hun rampzalige fossiele klimaatbeleid.  

Wat doet de overheid nog meer op klimaatgebied?

Het Nederlandse klimaatakkoord bevat veel wensdenken aan de kant van de CO2-besparingen. Vooral bij de grote CO2-producenten:de olie- en energiebedrijven, industrie,  landbouw, datacenters en de luchtvaart. Maar niets concreets over de noodzakelijke afbouw of ombouw van de fossiele economie. Of over het einde van de miljarden aan subsidies voor CO2-producenten.

Plusjes zijn windmolens en zonnepanelen, hoewel daar steeds meer op de rem wordt getrapt. De succesvolle salderingsregeling voor zonnepanelen verdwijnt en windmolens op land hebben flinke tegenwind. Aardwarmte is veelbelovend maar blijft marginaal zonder grootschalige investeringen. Shell heeft een vergunning voor bodemonderzoek, maar doet daar nog niets mee. Fossiele brandstoffen leveren sneller winst op.

De kolencentrales staan in de top 10 van grootste CO2-producenten. Kolen wordt op termijn ingeruild voor biomassa. Maar dat stoot met de bijbehorende droging, versnippering en transport meer CO2 uit dan kolen en gas bij elkaar. Grootschalige houtstook ondermijnt de per eind 2020 wettelijk voorgeschreven CO2-besparing van 25% t.o.v. 1990.

Top 10 Grootste Nederlandse CO2 uitstoters 2017 WISE

Biomassa stoken kan alleen dankzij staatssteun. U betaalt als belastingbetaler mee aan de inmiddels ruim 9 miljard aan toegezegde subsidies.

Door Glasparel explodeert het Waddinxveense energieverbruik

Gelegen in de diepst gelegen polder van Nederland, zou je verwachten dat deze gemeente er alles aan doet om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar het bestemmingsplan Glasparel, opgesteld door het vorige college i.s.m. projectontwikkelaar Wayland, is vooral gericht op nog meer bedrijven, energiecentrales, verkeer en bijbehorende vervuiling en CO2-uitstoot. Ondanks de grote impact daarvan op de huidige én toekomstige leefomgeving vond de gemeente, tevens medebelanghebbende, een milieueffectrapportage niet nodig.

Met Glasparel begon het vorige college met de steun voor het stoken van houtachtige biomassa voor de zeer energie-intensieve glastuinbouw. Een teler heeft gemiddeld 10 MW aan gasgestookt vermogen staan. Dat komt overeen met het totale energieverbruik van 4.000 woningen. De centrales aan de Zesde Tochtweg hebben een gezamenlijk vermogen van 30 megawatt, genoeg voor alle 12.000 woningen in Waddinxveen. De houtgestookte energie gaat grotendeels naar één nieuwe en maatschappelijk volledig overbodige paprikateler.

Gemeentelijk klimaatbeleid verdrievoudigt de CO2-uitstoot van woningen

De gemeente verhoogt met beide biomassacentrales de CO2-uitstoot van Waddinxveen met driemaal de CO2-uitstoot van alle 12.000 woningen. De inwoners krijgen ook nog te maken met extra lawaai en luchtvervuiling, zoals het schadelijke stikstof en kankerverwekkende stoffen. Kosten van dit beleid: 111,8 miljoen, betaald via uw steeds hogere energierekening.

Het huidige college wil zelfs nog meer biomassacentrales en maakt zo de theoretisch haalbare CO2-besparingen van alle woningen in Waddinxveen en omgeving bij voorbaat meer dan ongedaan. De gemeente gedraagt zich met haar klimaatbeleid als een oliebedrijf.

Wat kan je ook doen met 111,8 miljoen?

De 4.000 meest energieslurpende woningen in Waddinxveen klimaatneutraal maken. Met isolatie, nieuwe ramen en kozijnen, diverse vormen van verwarming en zonnepanelen. Met effectief klimaatbeleid stijgt het wooncomfort en daalt de CO2-uitstoot en de energierekening van de inwoners.

woning met strik

Het gemeentelijk klimaatbeleid betekent in de praktijk vooral veel belastinggeld schuiven naar een paar ondernemers, die daarmee de klimaatschade doen toenemen. Terwijl effectief klimaatbeleid gunstig uitpakt voor alle huidige én toekomstige inwoners.