Sinds corona verslapt de aandacht voor de natuur- en klimaatcrisis, die echter een veel grotere en langdurige impact heeft op de hele samenleving. Wat leert de aanpak van beide crises voor de toekomst?

Bestuurlijke aanpak

De bestuurlijke aanpak rond corona komt aardig overeen met de aanpak van natuur en klimaat. Een doordacht en samenhangend plan ontbreekt. Politici re(a)geren te traag, doen loze beloftes en maken tegenstrijdige keuzes.

Waarom krijgt de fossiele, vervuilende, luidruchtige en zwaar gesubsidieerde luchtvaart de meeste coronastaatssteun? Want daarmee realiseerde Schiphol in 2020 de meeste vluchten in heel Europa (ook tijdens de lockdowns), waardoor het virus met alle nieuwe varianten vrij spel houdt. Iemand die in januari 2021 via Nederland naar het bijna virusvrije Nieuw-Zeeland vloog, had de nieuwe Zuid-Afrikaanse variant meegenomen.  

Bedrijven zijn bepalend voor de CO2-uitstoot

Volgens de Nederlandse Emissie Autoriteit stoten 10 bedrijven driemaal zoveel CO2 uit als alle huishoudens. Kolen, staal en (petro)chemie spelen daarbij de hoofdrol.

locatie TOP 10 in 5 gebieden

In deze regio krijgen grote CO2-producerende bedrijven steeds meer ruimte, zoals kassen, houtovens en industrieterreinen met extra wegen en vrachtverkeer. 

De grote CO2-producenten inclusief de landbouw zijn tevens grote stikstofproducenten, gifverspreiders en luchtvervuilers. De energieverspilling van de grootverbruikers is groter dan alle inwoners ooit met hun woningen kunnen besparen. Waarom zouden inwoners van het gas af moeten om CO2 te besparen, zolang bedrijven van politici veruit de meeste natuur- en  klimaatschade mogen blijven veroorzaken?

1½ graad

Door corona is de jaarlijks CO2-stijging eindelijk wat afgenomen. Deze daling is de komende 10 jaar ieder jaar nodig om de temperatuurstijging tot 1½ graad te beperken. Willen we nog 10 jaar in lockdown?

De oplossing ligt in het versneld afbouwen van het huidige fossiele, destructieve en exportgerichte verdienmodel. Te beginnen met de grote broeikasgassen- en stikstofproducenten, tevens milieuvervuilers. Zo kunnen zowel de natuur- als de klimaatcrisis effectief worden bestreden.

opwarming tot 15 graad al per 2032

Geld is er genoeg

Voor beide crises is er geld in overvloed. Want de grootste fossiele bedrijven krijgen jaarlijks tientallen miljarden aan subsidies en belastingkortingen om hun (energie)rekeningen kunstmatig laag te houden. Ook indirect dankzij belastingparadijs Nederland voor deze multinationals. Voornamelijk op kosten van de Nederlandse én buitenlandse inwoners, de natuur en het klimaat.

Nu het roer om is goedkoper dan uitstel. De sleutel ligt bij daadkrachtige politici die sluipende rampen (h)erkennen en serieus willen optreden. Dat geldt ook voor lokale politici in deze energie-intensieve regio. Zij willen de natuur- en klimaatcrisis serieus aanpakken om de economie en leefomgeving van hun kleinkinderen te redden.

Wat bieden resultaten uit het verleden...

Hoe klimaatvriendelijk hebben de politieke partijen gestemd in de Tweede Kamer?
 

2021 Milieulabel edit

Partijen met label A, B of C pakken tevens de natuurcrisis aan. Kijk op KiesKlimaat voor alle details en de stemmingsuitslagen per onderwerp.

 

En wat zijn hun plannen, getoetst door het Planbureau voor de Leefomgeving?

Welke partij doet wat voor het klimaat PBL

Toelichting: CDA, SGP, PVV, FVD en de Partij voor de Dieren hebben de milieu-effecten van hun programma’s niet door het PBL laten doorrekenen. De Partij voor de Dieren weigert principieel om het partijprogramma te laten doorrekenen, maar hun klimaatprogramma is vergelijkbaar met GroenLinks.

... voor garantie in de toekomst?

Verkiezingsprogramma's en uitspraken van politici in aanloop tot de verkiezingen kunnen behoorlijk afwijken van wat partijen en personen in de praktijk gaan doen.

Want wie weet nog welke personen de afgelopen 10 jaar wat hebben gedaan m.b.t. de afbraak van de rechtsstaat, met als absoluut dieptepunt de Toeslagenaffaire? Of voor de Groningers? Of voor de gegroeide ongelijkheid en polarisatie in de samenleving? Of voor de aantasting van de huidige en toekomstige leefomgeving?