Het coalitieakkoord 'Ruimte voor iedereen' pleit voor een solidaire samenleving. Hoe geloofwaardig is dat? Zes voorbeelden uit de praktijk.

Wonen tussen industrieterreinen

De coalitie wil een geluidswal bouwen langs de Bentwoudlaan voor een selecte groep inwoners in ’t Suyt. Terwijl duizenden inwoners van Zuidplas en Triangel bijna dagelijks worden bedolven onder alsmaar toenemend verkeerslawaai? Wanneer worden alle maximumsnelheden in en rond Waddinxveen verlaagd? Wanneer komt de jaren geleden toegezegde hoge geluidswal in de Vredenburghzone?

De toekomstige geluidsschermen aan de A12 en N451 veranderen nauwelijks iets aan het verkeerslawaai uit de overwegend westelijke windrichtingen. De meeste nieuwe woningen in Waddinxveen voldoen niet meer aan het gewenste geluidsniveau voor buitenlawaai binnen de woning. Waarom hebben bestuurders het zover laten komen?

asociale woningen

Vooral de hogere inkomens profiteren van de duizenden nieuwe woningen. Met nauwelijks nieuwe sociale woningen voor lagere inkomens verdient de gemeente meer aan Triangel. En bespaart ze tevens op de uitgaven voor sociale voorzieningen. Draaien andere gemeenten op voor dit Waddinxveense verdienmodel?  

Energiehonger

Extra windmolens aan de A12 worden geblokkeerd door bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de toename van energieslurpende bedrijven en kassen. Minimaal tien windmolens van 3MW aan de A12 zijn nodig voor slechts één moderne Waddinxveense kas. Wie draait op voor de enorme Waddinxveense energiehonger?

De coalitiepartijen gaven alle ruimte aan één enorme paprikateler, die meer energie verbruikt dan alle Waddinxveense woningen. Die teler wilde warmte afnemen van drie reusachtige, vervuilende en met tientallen miljoenen gesubsidieerde klimaatschadelijke houtovens (plus duizenden vrachtwagenritten) vlakbij woonwijken.

glastuinbouw van boven

Door de bestuurlijke geslotenheid en de ontbrekende m.e.r. van Glasparel wisten de inwoners jarenlang van niets. Het gesubsidieerde biomassatijdperk loopt landelijk af, maar de coalitiepartijen blijven al jaren passief voor de duizenden gedupeerde inwoners.

Stapeling van crises

De gemeente heeft eerder een gascontract afgesloten met Poetins Gazprom, dat binnenkort vanwege de sancties moet worden opgezegd tegen hoge kosten. Waarom negeerde de gemeente toen dat Poetin de Krim heeft ingepikt, MH17 heeft neergehaald en al jaren zijn gas als wapen inzet tegen EU-landen?

Of ruilde de gemeente het moreel kompas in voor de iets lagere gasprijs van Poetin vergeleken met andere aanbieders? Wordt dit een voorbeeld van ‘penny wise, pound foolish’ op kosten van de inwoners?

Crises zijn als een prullenbak Nanne

Naast geluidsoverlast, de woning-, vervuilings(*)-, water-, natuur- en klimaatcrisis is er een ernstige energiecrisis.

Desondanks wil de coalitie vasthouden aan meer lawaai en vervuiling door de overbodige Verlengde Bentwoudlaan en de verdubbeling van afvalbedrijf Wagro. Verder wil de coalitie nog meer ruimte geven aan energieslurpende bedrijven, waaronder exportgerichte kassen.

Zijn bovenstaande keuzes van de coalitiepartijen met alle bijbehorende schade voor de huidige en toekomstige leefomgeving de voorbode van die ‘solidaire samenleving’ met ‘ruimte voor iedereen’?

(*) plastics, (ultra)fijnstof, stikstof, PFAS, pesticiden en ander gif