Bomen zijn aangeschoten wild

Zoals de 77 in zand gezette exemplaren aan de Zuidelijke Rondweg. Voor de Nieuwe Vredenburghlaan zijn 101 gezonde bomen gedood. Aan de Oude Dreef zijn 99 bomen omgehakt, plus 84 naast de spoorlijn en 108 in de Bomen(!)wijk.

2019 09 06 bomenkap Waddinxveen
Bron: Hart van Holland

Sinds 2016 belooft de gemeente herhaaldelijk meer bomen te planten. Naast de al verplichte, maar achtergebleven vervanging bij kappen? De koolstofschuld van Waddinxveen stijgt verder door grote bomen te vervangen door kleinere. Wanneer wordt het vernietigen van deze natuurlijke CO2-opslag tegengehouden vanwege de klimaatafspraken?

De gemeente stelt dat drieduizend bomen planten wel erg veel geld kost, ruim een miljoen euro.  Dat is bijna het bedrag dat de gemeente in 2017 zonder aarzelen uitgaf aan een ondernemer om slechts enkele tientallen bomen te verplaatsen van Zuidplas naar Triangel.

Meer twijfelachtige bestuurlijke keuzes

In deze provincie met de grootste natuurachterstand van Nederland staat de CO2-opslag van bomen (en de bijbehorende ondergrondse schimmelnetwerken van koolstof) op grote achterstand. Wanneer geeft de gemeente alsnog alle ruimte voor de aanleg van het oorspronkelijke Bentwoud door af te zien van de overbodige en schadelijke Bentwoudlaan?

2020 02 19 Te ontwikkelen nieuwe natuur

Meerdere wethouders hebben jarenlang actief meegewerkt aan de komst van vier enorme houtovens. De gemeentelijke zwembadoven stookt al jaren nabij woningen. Alle aldaar uitgevoerde luchtmetingen zijn nog steeds niet openbaar gemaakt. Waarom niet?

Dankzij alerte inwoners moest Beijerinck zonder geldige vergunning en zonder 76 mln stooksubsidie afhaken. Wanneer gaat de gemeente de 1½ jaar vertraagde motie ‘Stop Biomassa’ uitvoeren met het intrekken van de andere ongeldige vergunningen (en 90 miljoen subsidie)? 

De gemeente heeft het afvalstation verplaatst vanwege Triangel. Die kosten zijn buiten de exploitatie van Triangel gehouden, zodat de afvalkosten voor alle inwoners extra stegen.

Waarom wil de gemeente afvalbedrijf ‘Tata’ Wagro verdubbelen, eveneens nabij Triangel en andere woonwijken? Wanneer wordt verplaatsing of sluiting van dit vervuilende en overlastbezorgende bedrijf bespreekbaar?

Verkiezingen: hoe nu verder?

Wie wil dat bestuurders de vervuilers blijven belonen op kosten van de inwoners en de leefomgeving? Wethouders vertrekken hier opvallend vaak na hun schadelijke daden. Maar hun 20e-eeuwse denkbeelden zijn vooralsnog dominant in politieke keuzes en beleidsplannen om mens, natuur en klimaat verder te beschadigen. Waarvoor kiest u op 16 maart?