Gemeente gaat voor extra fossiel en vervuiling

De verantwoordelijke wethouder pleitte in 2015 voor de komst van de enorme Lidl-blokkendoos vanwege de vermeende banen voor Waddinxveners. Bij een evaluatie bleek 1 Waddinxveense baan gerealiseerd. De gemeente is de afgelopen 30 jaar verantwoordelijk geweest voor de komst van meer dan 10 industrieterreinen. Desondanks wil het huidige college de volgende gaan openen.

industrieterreinen met legenda

Een kas op industrieterrein Glasparel verbrandt de energie van minimaal 10 windmolens aan de A12 en produceert evenveel CO2 als alle Waddinxveense woningen. Terwijl inwoners vanwege de klimaatschade van het gas moeten, kiest het college juist voor meer industrie, meer Wagro, meer verkeer, meer houtovens en meer gasgestookte kassen. De gevolgen: meer CO2, stikstof, fijnstof, stank en lawaai.

Kassen worden bovendien zwaar gesubsidieerd. De energierekening van inwoners zou kelderen, als zij dezelfde energieprivileges krijgen als de glastuinders.

Wat doen de provincie en de ‘buren’?

Tussen Hazerswoude en het Bentwoud komt een kolossaal industrieterrein met o.a. kassen en biomassacentrales. Dat veroorzaakt nog meer natuur- en klimaatschade én extra verkeer (24 uur per dag) over de voorgenomen Bentwoudlaan langs Waddinxveen.

Mede op aandringen van Rotterdam verschijnt tussen Nieuwerkerk en Waddinxveen het ‘Vijfde Dorp’ met  8.000 woningen en 2 industrieterreinen, 6 meter onder zeeniveau op zakkende veengronden. Dat inklinken verhoogt landelijk de CO2-uitstoot met 4%.

De provincie en de Gasunie besteden honderden miljoenen belastinggeld om een pijpleiding aan te leggen van Shell Pernis naar Rotterdam, Delft, Den Haag en Leiden. Shell mag deze pijpleiding vullen met fossiele restwarmte en krijgt zo gratis een publiek gefinancierd warmtemonopolie in handen. Want door de hoge watertemperatuur van 120 graden is deze pijp ongeschikt voor de echte duurzame warmte van lagere temperatuur, zoals geothermieaquathermie en riothermie.

Shell krijgt daarnaast geld toe in de vorm van gratis CO2-vrijstellingen voor hun ‘duurzame’ restwarmte. Zo kan Shell het fossiele tijdperk met tientallen jaren verlengen. De inwoners betalen hier zes (!) keer aan mee: voor de aanleg en het onderhoud van de pijpleiding, voor de CO2-vrijstellingen, voor de extra klimaatschade door Shell, voor de verplicht af te nemen restwarmte en voor de ontdoken winstbelasting op de inkomsten van dit monopolie.

CO2 certificaten

Keert de wal het fossiele schip?

Vooral door de energieslurpende bedrijven in de (zware) industrie, transportsector en glastuinbouw produceert Zuid-Holland meer dan 40% van de landelijke CO2-uitstoot. Deze moet binnen 8 jaar ongekend fors omlaag. Verder moet de provincie binnen 6 jaar minimaal 7.000 hectare aan extra natuur aanleggen.

Naast de hoogste stikstofuitstoot heeft Nederland binnen de EU ook de slechtste kwaliteit van het oppervlaktewater. Nederland krijgt geen uitstel meer voor alle noodzakelijke ingrepen in de landbouw en industrie om de waterkwaliteit te verbeteren. De maatschappelijke impact hiervan is vergelijkbaar met het voortslepende stikstofdossier.

Andere keuzes?

Gemeenten en provincie kunnen nu nog hele andere keuzes maken. Zoals alle fossiele beleidsplannen inruilen voor nieuwe natuur, waaronder een groter Bentwoud, zonder Bentwoudlaan.

Het overbodige en illegale Rotterdam Airport van eigenaar Schiphol kan direct dicht, want de vereiste natuurvergunning ontbreekt al jaren. Die ontbreekt ook bij de helft van de 500.000 onterecht vergunde vluchten op Schiphol. En bij de meeste biomassacentrales, waaronder die in Waddinxveen.

Schiphol overal van uitgezonderd Gerrit De Jager

Zonder Rotterdam Airport ontstaat daar alle ruimte voor minimaal 10.000 woningen, zodat het ‘Vijfde Dorp’ kan veranderen in een CO2-vrij drassig natuurgebied. De vliegveldsluiting en de vereiste halvering van vluchten op Schiphol verlagen de stikstof, (ultra)fijnstof- en CO2-uitstoot. En zorgen voor veel minder lawaai in de hele regio, waaronder Waddinxveen.

Keuzes hebben impact. Alleen met minder industrie, transport en kassen kan Zuid-Holland de wettelijke natuur- en  klimaatdoelen halen. De tijd voor maximaal 1½ graad opwarming tikt snel weg.

Een betere overheid voor inwoners begint met een wijze stem op 16 maart.