De gemeente verhoogt voor de 2e keer in korte tijd de toegestane geluidsnormen voor delen van Triangel. Wat lost het verhogen van geluidsnormen op voor de leef- en woonomgeving voor de huidige en toekomstige inwoners, binnen en buiten Triangel?

Triangel

Vlak voor het kerstreces kondigde de gemeente hogere waarden aan voor de wet geluidhinder in Triangel Noordpunt  Vanwege de verlengde bezwaartermijn kan nog tot en met 20 februari een zienswijze of bezwaar worden ingediend door (toekomstige) inwoners.

geluidsbelastingIn de zomer van 2018 zijn de geluidsnormen al verhoogd voor Triangel deelplan G1 en G2, dichterbij de A12.

In beide gevallen wordt niet voldaan aan de zogenaamde ‘voorkeurswaarde’ en voor een belangrijk deel van de woningen ook niet aan de zogenaamde ‘hogere waarde’.

Daarbij geldt de zogenaamde gemiddelde geluidsbelasting over een jaar. Dat gemiddelde heeft een drukkend effect op de piekbelasting en juist de piekbelasting en de timing daarvan zijn relevant voor de ervaring van overlast.

Stapeleffecten

Waardoor neemt de geluidsbelasting toe voor de (toekomstige) inwoners? Dat heeft te maken met de Top 10 van de zogenaamde stapeleffecten.
1. Meer vliegverkeer boven de wijken Triangel en Zuidplas.
2. Meer intensief treinverkeer tussen Gouda en (o.a.) Alphen a/d Rijn.
3. Meer diesel-containerschepen op de Gouwe.
4. Meer (vracht)verkeer op de A12.
5. De komst van de Amaliabrug, de parallelle A12 en de Moordrechtboog naar de A20.
6. De komst van de Nieuwe Vredenburghlaan, een 80 km weg aan te sluiten op de wegen bij punt 5.
7. De ligging van de woonwijken Triangel en Zuidplas tussen de drie grote bedrijventerreinen Glasparel, Coenecoop en Distripark met alle bijbehorend (vracht)verkeer.
8. Glasparel krijgt ter hoogte van de Zesde Tochtweg (aan de rand van Zuidplas) een aansluiting op de Nieuwe Vredenburghlaan richting de A12/A20 i.v.m. alle nieuwe bedrijven en (vracht)verkeer.
9. Die aansluiting is tevens bestemd voor de duizenden extra vrachtwagens van de biomassacentrales (en eventuele kippenfarm) aan de Zesde Tochtweg met alle bijbehorende lawaai en luchtvervuiling.

10. De Nieuwe Vredenburghlaan wordt, conform de wens van de gemeente en de provincie, via de Verlengde Bentwoudlaan doorgetrokken naar Boskoop en de N11 bij Alphen a/d/ Rijn (zie de rode weg in de afbeelding).

luchtvervuiling en lawaai Waddinxveen 5

De bestuurlijke keuze voor de Verlengde Bentwoudlaan werd al gemaakt, voordat de vele alternatieven werden onderzocht. Waarbij een alternatief met de naam 'scenario 6' zonder de Nieuwe Vredenburghlaan en Verlengde Bentwoudlaan, relevant voor de inwoners van Waddinxveen, vooralsnog is genegeerd door de bestuurders. De uitgebreide versie van 'scenario 6' staat op sheet 26 uit de presentatie van het zogenaamde Molenberaad.

De wijken Zuidplas, Triangel, ’t Suyt, Onderweg, maar ook de Victorwijk dichtbij de Amaliabrug krijgen met deze 80 km rondweg zodoende een extra stroom doorgaand (vracht)verkeer te verduren. Nog meer lawaai en luchtvervuiling komt met de wind uit noordelijke, zuidelijke en westelijke richtingen op de inwoners af.

Waarom zijn er normen?

"Het is in de Randstad en in een druk bebouwde omgeving niet mogelijk om overal aan de voorkeurgrens van 48 decibel voor wegverkeerslawaai te voldoen", aldus wethouder Atzema in dit AD-artikel. Ondanks geluidsschermen bij de Amaliabrug en geluidsdempend asfalt op de Zuidelijke Dwarsweg.

Die constatering van de wethouder is allesbehalve een natuurwet, maar het gevolg van de opeenstapeling van bestuurlijke keuzes. En wat doet de gemeente? Die verhoogt de maximale geluidsgrens van de 'voorkeurswaarde' 48 naar 53 decibel. Dat lijkt op een stijging van 10%, maar is vanwege de logaritmische schaal een verdrievoudiging van het toegestane geluidsniveau. En wat lost die verhoging dan op voor de (toekomstige) inwoners?

Normen zijn bedoeld om de leef -en woonomgeving te beschermen tegen de omgeving. De gemeente doet eigenlijk het omgekeerde. Niet alleen voor delen van Triangel, maar ook voor duizenden andere inwoners neemt het lawaai en de luchtvervuiling toe. Zoals in Zuidplas en 't Suyt. Maar ook in de Victorwijk, ingeklemd tussen 2 provinciale wegen, de druk bevaren Gouwe en de (parallelle) A12, later aan te sluiten op de Nieuwe Vredenburghlaan en Verlengde Bentwoudlaan.

Beleid is een keuze

Wonen in een ‘landelijke omgeving’? In de ‘groene longen’ van Zuid-Holland? Of wonen tussen 3 grote bedrijventerreinen, 3 mega-houtovens (met de mogelijkheid voor meer) en een toename van het aantal steeds drukkere (provinciale) wegen?

De geluidsbelasting voor de inwoners gaat de komende jaren alleen maar verder toenemen vanwege alle genoemde stapeleffecten, mede mogelijk gemaakt door de gemeentelijke en provinciale overheid. Het geluidsbeleid wordt, net koptelefoonals het ontbrekende luchtvervuilingsbeleid, een kwestie van achteraf dweilen met de kraan wijd open.

De recente geschiedenis lijkt zich zo te herhalen. Want net als met de biomassacentrales pakt ook hier het beleid nadelig uit voor de inwoners. Bedrijven mogen volop floreren, terwijl de huidige en toekomstige inwoners alle nadelen mogen incasseren.

Dat is een verontrustende keuze. Want de gemeente zou gezien haar zorgplicht zich juist pro-actief moeten inzetten voor het bewaken van de gezondheidsaspecten vanuit de omgeving voor alle (toekomstige) inwoners.

Tot slot geldt ook in dit dossier: geen woorden, maar daden.