Ruim 2 jaar nadat de voltallige gemeenteraad besloot om (verkeers)vervuiling te gaan meten zouden de metingen gaan starten in de zomer van 2018 i.s.m. de gemeente en provincie. Die afspraak is echter niet nagekomen, volgens de gemeente wegens de slechte kwaliteit van de meters. RIVM had al eerder gemeld op haar site dat de meters slechts een grove meetindicatie geven, waar beperkte waarde aan kan worden gehecht. Het is thans onbekend wanneer de luchtmetingen alsnog gaan starten.

Het oorspronkelijke plan

Het aantal meetpunten, waarvan Duurzaam Waddinxveen een deel heeft ingebracht, is op ons verzoek verdubbeld naar 10. De verdubbeling geldt ook voor de meetperiode, die 1 jaar gaat duren.

paddestoel 1

De meters in de vorm van een witte paddestoel meten stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM 10). NO2 wordt vooral uitgestoten door verkeer. Een professionele meter kost een ton. De meters die in Waddinxveen (en Reeuwijk-Bodegraven) worden gebruikt kosten een fractie daarvan en vergen extra maatregelen. Duurzaam Waddinxveen heeft gevraagd om een installateur voor de exacte plaatsing op alle meetlocaties, want de plaatsing is mede bepalend voor de meetresultaten.  

paddestoel 2

Alle meters worden voor plaatsing 3 weken lang vergeleken met een professionele meter. Dat heet kalibratie. Omdat twijfel bestaat in hoeverre alle meters na verloop van tijd optimaal blijven functioneren, adviseert het RIVM om de uitkomsten tijdens de meetperiode te vergelijken met een andere meetmethode. Ondanks de beperkte meerkosten daarvan heeft de gemeente gekozen voor het alternatief om alle meters na een half jaar te vervangen door nieuwe gekalibreerde meters.  

Wat wil Duurzaam Waddinxveen?

Permanente metingen en actief luchtbeheer, zodat luchtkwaliteit en de gezondheid van de inwoners in alle besluitvorming een prominente rol krijgen. Schone lucht is als het broeikasgas, dat ook eerst als probleem werd ontkend en vervolgens in alle (Waddinxveense) besluitvorming nauwelijks een rol speelde. Dat kan en moet anders, ook in Waddinxveen.

In 2019 heeft de gemeente gekozen voor luchtmetingen, die in strijd zijn met de Europese regels.