Normaal gesproken kan iedere inwoner op bepaalde momenten bezwaar maken (of beroep aantekenen) tegen vergunningen, die door de gemeente worden verstrekt aan bijvoorbeeld bedrijven die de leef- en woonomgeving beïnvloeden. Maar dat lijkt niet voor iedereen te gelden.

Beperkende clausule in koopcontracten

Inmiddels is bekend geworden dat sommige eigenaren van nieuwbouwwoningen worden geconfronteerd met een beperkende clausule m.b.t. vergunningsprocedures in Glasparel. De (toekomstige) eigenaar kan in dit geval alleen de beschikking krijgen over de woning, als geen bezwaar wordt gemaakt tegen de komst van (bijvoorbeeld) biomassacentrales aan de Zesde Tochtweg. Vanaf het moment van ondertekenen geldt de clausule ook voor iedere andere (nog onbekende) ontwikkeling in Glasparel.

Op deze wijze wordt de koper gedwongen om zijn ene eerste levensbehoefte (woning) af te wegen tegen een andere eerste levensbehoefte: zijn huidige en toekomstige leef- en woonomgeving. Wie verzint zo'n ingrijpende clausule? Wat is hierbij de rol van de projectontwikkelaar van Glasparel, tevens eigenaar van de toekomstige biomassacentrale aan de Zesde Tochtweg nabij nr 9?

Is een dergelijke clausule rechtsgeldig?vrouwe justitia

Dat valt nog te bezien. Een koopovereenkomst is privaatrecht en bezwaar maken tegen bijvoorbeeld een biomassacentrale of kippenfarm is publiekrecht. Je kunt privaatrechtelijk geen publiekrechtelijke mogelijkheid buiten werking stellen. Als de partij die de grond verkocht heeft deze bepaling wil laten nakomen, dan zal die partij naar de burgerlijke rechter moeten stappen voor een publiekrechterlijke clausule.

Nog meer clausules in omloop?

Als u een dergelijke clausule in het verleden heeft ondertekend, kunt u ons die clausule Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij respecteren daarbij uw privacy. De clausule kan gaan over bedrijven in Glasparel, maar ook over andere bedrijven in Waddinxveen die uw leef- en woonomgeving beïnvloeden. Bijvoorbeeld ontwikkelingen (net) buiten Glasparel, zoals de biomassacentrale aan de Tweede Bloksweg, de eventuele kippenfarm aan de Zesde Tochtweg 5b (of aan de Plasweg) en de Nieuwe Vredenburghlaan.

Wilt u daarbij ook aangeven welke (verkopende) partij opdracht heeft gegeven tot die beperkende clausule?