En dat is slecht voor het klimaat, slecht voor de luchtkwaliteit, slecht voor uw portemonnee en slecht voor uw vertrouwen in (lokale) bestuurders.

Beide centrales van Wagro zijn regeltechnisch afgestemd op een vermogen van 14,9 MW i.v.m. de vergunning die geldt vanaf 15 Megawatt. Dit gemeentelijke besluit ondersteunt het gesjoemel met vergunningen en de MER-regelgeving, die juist is bedoeld voor de bescherming van de inwoners. Dat gesjoemel lijkt vaker voor te komen in onze gemeente.

Beide centrales verspreiden jaarlijks 2 ton fijnstof en 56 ton stikstofoxiden over onze woonwijken. Ruim 2.500 vrachtwagenritten met biobrandstoffen zorgen voor nog meer uitstoot van CO2, roet, stikstofoxiden en fijstof. Het verdienmodel van biomassacentrales wordt door u gesubsidieerd via de energiebelasting. En dat allemaal voor de energiebehoefte van een paar tuinders? Die kunnen beter overstappen op aardwarmte.

 We staan pas aan het begin van de energietransitie. Het besluit gaat volledig voorbij aan de belangen van de inwoners, die letterlijk en figuurlijk de rekening betalen van de verhoogde CO2-uitstoot, stankoverlast, geluidsoverlast en luchtvervuiling. Het besluit verhoogt zodoende het wantrouwen in (lokale) bestuurders m.b.t. hun praktijkinvulling van de energietransitie en duurzaamheid.

Lees ook het volledige artikel uit het AD.

Meer details over de belanghebbenden van biomassa in Waddinxveen kunt leest u hier.