Op 6 november 2018 heeft de gemeente ingestemd met de bouw van de biomassacentrale van Wayland Energy op de Zesde Tochtweg 11 (voorheen ‘nabij 9’).

Bevoegd gezag

De gemeente is het zogenaamde ‘bevoegd gezag’ m.b.t. deze centrale en heeft haar besluit van 6 november gepubliceerd op 7 november 2018. Kort daarna gevolgd door een zogenaamde ‘melding artikel 8.40 Wet Milieubeheer’ (zonder datum), waardoor Wayland Energy direct zou kunnen gaan starten met de bouw.

Formele documenten

Via ODMH zijn formele documenten beschikbaar gekomen:

1. Definitief besluit Wabo

2. Situatie brandweer

3. bladnr. 10: Plattegrond

4. Bijlage 2: nadere onderbouwing hoogte en maten

5. Tekeningen m.u.v. bladnr 10 (NB: dit document ontbreekt vooralsnog)

6. Kavelinrichting toelichting

7. Onderbouwingen

8. Publiceerbare aanvraag

Transparantie en timing

Het bevoegd gezag heeft geen stukken publiekelijk beschikbaar gesteld, waarmee inwoners en bedrijven het besluit inhoudelijk kunnen beoordelen op o.a. juistheid, rechtmatigheid en volledigheid. Desondanks zijn nog voor de datum van het besluit een paar stukken beschikbaar gekomen op expliciet verzoek van bezorgde inwoners:

a. Kavelinrichting

b. Publiceerbare aanvraag

c. Tekeningen

d. Melding Wayland Energy

e. Onderbouwingen

Omdat het bevoegd gezag zelf geen documenten heeft gepubliceerd bij haar besluit, is het onduidelijk wat de exacte status is bovenstaande documenten. De verwarring rond de besluitvorming is verder toegenomen door het herhaaldelijk verspreiden van tegenstrijdige en onjuiste informatie door het bevoegd gezag naar de inwoners.

Geld lijkt een grote rol te spelen in dit dossier met winnaars en verliezers. Die indruk wordt bevestigd door de timing van het gemeentelijke besluit, een paar dagen voor de sluitingsdatum om tientallen miljoenen aan subsidie t.b.v. exploitatie te kunnen aanvragen in 2018. Geen subsidie? Dan ontbreekt het verdienmodel en komt er geen houtstook.

De timing van het besluit is ook opvallend gezien de inhoud van de unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad tijdens de inspreekavond van 19 september 2018. Op die avond werd overigens duidelijk wie op welke wijze bijdraagt aan het ondermijnen van het Klimaatakkoord.

Bezwaar en beroep

De gemeente meent op transparante wijze vanaf 2013 alle ruimte te hebben gegeven voor de komst van meerdere biomassacentrales via haar bestemmingsplan Glasparel. De gemeente kent tevens een prominente rol toe aan biomassa in haar zogenaamde Duurzaamheidsvisie 2015-2025. Daarmee is de gemeente, naast vergunningverstrekker, samen met een paar ondernemers tevens belanghebbende van deze biomassacentrales. De gemeente laat de bezwaarschriften beoordelen op de rol en inbreng van diezelfde gemeente.

Inwoners en bedrijven kunnen t/m 17 december 2018 een bezwaar indienen bij de gemeente. Als het bezwaar wordt afgewezen kan vervolgens een beroep worden ingediend bij de onafhankelijke rechter in Den Haag.

Daar kan men ook terecht voor een eventuele voorlopige voorziening als sprake is van een 'urgente situatie', zoals de start van de bouw. Volgens onze bronnen heeft Wayland te kennen gegeven niet te starten met de bouw voor april 2019.

Een voorbeeld bezwaarbrief, opgesteld door een groep bezorgde inwoners die eerder hebben ingesproken bij de gemeente op 19 september 2018, kan worden opgevraagd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Europese regelgeving

Biomassacentrales, veeteelt, wegen en (vracht)verkeer zorgen o.a. voor een toename van stikstofoxide, schadelijk voor mens en natuur. PAS, het stikstofbeleid van de overheid (inclusief provincies en gemeentes) is in de huidige vorm recentelijk afgekeurd door het Europese Hof van Justitie. Dat zogenaamde arrest kan met terugwerkende kracht (juridische) gevolgen krijgen voor de besluitvorming in en rond Waddinxveen.