Het RIVM waarschuwde onlangs dat de stook van hout en groenafval zorgt voor een serieuze toename van fijnstof. En fijnstof inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij kinderen, ouderen en longpatiënten. De RIVM-waarschuwing is dus een slecht bericht voor alle plannen om olie, gas en kolen te gaan vervangen door biomassa in ketels en centrales.

UitstootHet is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge schoorstenen boven in de lucht verdwijnen. Ze dragen bij aan de fijnstofdeken over ons land. De grootste bijdrage komt van fabrieken, verkeer en landbouw. Houtverbranding vraagt vaak om vervuilende import van hout en veel transport. Naast het vervuilen van de lucht, doet houtachtige biomassa het even slecht als kolen m.b.t. de CO2-uitstoot! En biomassa kan alleen bestaan dankzij enorme subsidies, die eindig zijn. Biomassa is daarmee op meerdere punten een verkeerde afslag in de energietransitie, zoals we al eerder mochten concluderen.

Biomassa in Waddinxveen zou samen met fossiele (rest)warmte van fabrieken en de warmte van (geïmporteerd) afval de basis moeten worden voor warmtenetten in Zuid-Holland.  Deze aanpak verhoogt de afhankelijkheid van fossiele (afval)bedrijven. Het verlaagt de CO2-uitstoot nauwelijks zolang kolen- en biomassacentrales, de industrie, landbouw en verkeer de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot blijven. Volgens het RIVM neemt de CO2-uitstoot nog steeds toe, vooral door kolenstroom.

Het vorige College van B&W heeft zich actief ingezet voor de komst van biomassacentrales, een nieuwe rondweg met veel vrachtverkeer en op de valreep ook nog een weinig duurzame kippenfarm. Mede door de inzet van lokale politici neemt de uitstoot van vervuilende stoffen en CO2 in Waddinxveen zo alleen maar verder toe. Terwijl er in onze provincie bijvoorbeeld met aardwarmte een veel beter alternatief bestaat voor grootschalige houtverbranding.

Vandaar de vraag: welke waarde hecht het nieuwe College van B&W in de praktijk aan duurzaamheid en de gezondheid van de inwoners?