Het KNMI zette alle metingen van 1901 t/m 2020 in een animatie, de zogenaamde klimaatstreepjescode of warming stripes. Blauw zijn de relatief koele jaren, rood de relatief warme jaren. Het jaar 2020 was, samen met 2014, het warmste jaar ooit gemeten. 

Opwarming Nederland 2 keer hoger dan wereldgemiddelde

Uit de cijfers van het KNMI blijkt dat de temperatuur in Nederland de afgelopen 30 jaar is toegenomen met 1,1 °C. Dat is 2 keer zoveel als in de rest van de wereld, met uitzondering van Antartica. De toename is het grootst in de lente (1,5 °C) en het kleinst in de herfst (0,7 °C).

NL warmt tweemaal zo snel op

Eerder werd al berekend dat Europa sneller opwarmt dan de rest van het wereldgemiddelde. Het weer is daarnaast extremer geworden met meer droge periodes, maar ook met meer intensieve neerslag. De periode met winterse temperaturen is inmiddels bijna 1 maand korter geworden door meer wind uit westelijke richtingen.

Dit is het nieuwe normaal

Het KNMI maakt elke 10 jaar een berekening van het gemiddelde weer en dat heet 'De Normaal'. Het opschuiven van 'De Normaal' laat zien hoe het klimaat verandert, legt het KNMI uit in deze video.

Door de dubbele opwarming zal Nederland al rond 2050 de 2,2 graden stijging kunnen bereiken i.p.v. rond 2100. Dat betekent al over één generatie een veel hardere klap van klimaatverandering. En veel eerder dan verwacht bij het opstellen van het Klimaatakkoord. Eigenlijk is het nu al ‘code rood’.

Verkiezingen: 10 jaar klimaatbeleid

Nederland krijgt daarmee een extra stimulans om de klimaatinspanningen te verhogen. Dus geen tientallen miljarden meer verspillen aan fossiele brandstoffen en biomassa met alle schade voor mens, natuur en klimaat. Of vrijblijvende milieuconvenanten afsluiten.

De grote industriële bedrijven spraken in 2009 af om tot en met 2020 minder energie te verbruiken met ingrepen die zichzelf in vijf jaar terugverdienen, in ruil voor vrijstelling van de energiebelasting. Zij deden de afgelopen 10 jaar gemiddeld echter niets méér aan energiebesparing, dan landelijk toch al gebruikelijk was.

Als zij hun afspraken wel zouden zijn nagekomen, zou de landelijke CO2-uitstoot nu circa 2 procent lager liggen. Dat is meer klimaatwinst dan het hele huidige kabinetsbeleid voor (het veel duurdere) aardgasvrij wonen!

Hoe klimaatvriendelijk hebben de politieke partijen de afgelopen jaren gestemd in de Tweede Kamer?

2021 Milieulabel edit

Kijk op KiesKlimaat voor alle details en de stemmingsuitslagen per onderwerp.

En hier staan de klimaatplannen in de huidige verkiezingsprogramma's.

Samenhang tussen klimaat en natuur

Partijen met label A, B of C willen tevens de natuurcrisis aanpakken.

2018 12 27 Industrie krijgt de meeste subsidie Trouw

De grootste producenten van broeikasgassen bedreigen tevens de biodiversiteit. Denk aan de intensieve landbouw, de lucht- en scheepvaart en de zware industrie (staal, olieraffinage, chemie). Zij betalen de laagste heffingen, krijgen forse subsidies en belastingkortingen, maar produceren de afgelopen 10 jaren juist meer broeikasgassen en vervuiling.

De klimaatrekening ging de afgelopen 10 jaar vooral naar de inwoners en het MKD, die juist minder zijn gaan uitstoten. De klimaatimpact van grote bedrijven verklaart mede waarom de uitstoot van broeikasgassen slechts 1 procent is gedaald vanaf 2010. 

Geen woorden, maar daden

Nederland is een grootverbruiker van energie door relatief veel zware industrie, luchtvaart, afvalimport voor verbranding en kassen. Hierdoor blijft het totale energieverbruik en de CO2-productie onverminderd hoog.

Dat pleit allereerst voor het direct sluiten van alle kolencentrales en een (gedeeltelijke) afbouw van de meest energie-intensieve en vooral exportgerichte grootverbruikers.

Tegelijkertijd kunnen alle fossiele subsidies en belastingkortingen verschuiven naar o.a.:
1. Het optuigen van meer lokaal gerichte circulaire landbouw en veeteelt.
2. Windmolens op zee en op industrieterreinen.
3. Zonnepanelen op alle geschikte daken en langs (snel)wegen.
4. Waterstofimport voor bepaalde industriële processen en zwaar transport.
5. Circulaire nieuwbouw met hout i.p.v. beton (dat zorgt voor 10% CO2-uitstoot wereldwijd).
6. Grootschalige inzet van aardwarmte, aquathermie en warmtekoudeopslag.
7. Efficiënt wegtransport met minder voertuigen op basis van thuiswerken en collectiviteit.
8. Een jaarlijks niet-overdraagbaar vliegkilometerbudget per inwoner.
9. BTW en accijns op producten en diensten vervangen door CO2-beprijzing.
10. De rechten van natuur en klimaat juridisch verankeren in de democratie en de rechtsstaat (net als bedrijven).

CO2 top 10 sectoren