De provincie blokkeert een kleinschalig zonnepark van 2 hectare aan het Noordeinde. En geeft een mijnbouwbedrijf een vergunning voor een zonnepark op 22 hectare grasland aan de Bredeweg.

De provincie wil een rondweg aanleggen van de Verlengde A12 (met de nauwelijks gebruikte Amaliabrug van 200 miljoen), langs Waddinxveen naar Boskoop en Alphen a/d Rijn. Het eerste deel, de Nieuwe Vredenburghlaan, is tevens aanvoerroute voor de tienduizenden extra vrachtwagens voor de biomassacentrales aan de Zesde Tochtweg. Landelijk Waddinxveen biedt samen met het regionale Molenberaad een beter en goedkoper alternatief voor de leef- en woonomgeving, zonder de Nieuwe Vredenburghlaan en Verlengde Bentwoudlaan. Dit alternatief wordt echter genegeerd in de besluitvorming.

Volgens het EU Hof van Justitie wordt in ons land onvoldoende invulling gegeven aan het terugdringen van de voor mens en natuur schadelijk stikstofuitstoot (NOx). Het gas NOx reageert in de lucht tot meer fijnstof en ontstaat o.a. bij verbrandingsprocessen, waaronder biomassa en vrachtverkeer. De provincie en gemeente spelen een voorname rol rond het (niet) verlagen van NOx en de neerslag van stikstof met alle bijbehorende schade.

De provincie verstrekt vergunningen en controleert op de naleving. Maar de provincie kan daarbij, net als de gemeente, tevens belanghebbende zijn. Zoals blijkt uit de samenwerking tussen de provincie en gemeente rond de promotie van biomassa en allesbehalve duurzame warmtenetten (zie verderop in dit artikel).

En uit de samenwerking met private partijen (waaronder Wayland) rond de A12-corridor tussen Gouda en Den Haag, geheel in lijn met de wensen van VNO-NCW. Wie vertegenwoordigt in deze publiek-private samenwerking de belangen van de inwoners?

Provincie en gemeente kiezen voor meer CO2-uitstoot en luchtvervuiling in Waddinxveen

De provincie verleent 5 miljoen staatssteun aan een warmtenet met houtgestookte biomassa. Het RIVM vindt biomassa ongeschikt voor warmtenetten.

Biomassa stoot driemaal meer CO2 uit dan aardgas. Daar komt de uitstoot van de benodigde droging en de tienduizenden vrachtwagenritten nog bovenop. Biomassa is daarmee slechter voor het klimaat en milieu dan kolen, waarvoor het draagvlak snel afneemt. De drie biomassacentrales staan bovendien op gespannen voet met de wettelijke klimaatdoelen per eind 2020.

Verbouwing Waddinxveen West met industrieterreinen en Bentwoudlaan

De provincie werkt sinds 2014 samen met het (vorige) College van B&W aan de realisering van Glasparel en de bijbehorende biomassacentrales. Twee biomassacentrales produceren genoeg energie voor alle woningen van de 28.000 inwoners van Waddinxveen. Met drie centrales kunnen alle woningen in de gemeente Zuidplas worden voorzien van warmte en stroom. Wie is verantwoordelijk voor de gevolgen van deze enorme energietoename in en rond Glasparel met bijbehorende CO2-uitstoot, luchtvervuiling, geluidsoverlast en (vracht)verkeer langs de woonwijken?

Waarom zouden inwoners nog moeite doen en geld uitgeven om energie en CO2 te besparen? Want door bovenstaande keuzes worden alle toekomstige energiebesparingen van inwoners in de laagste gelegen polder van Nederland al bij voorbaat ongedaan gemaakt. Terwijl de inwoners via hun energierekening ook nog mogen opdraaien voor de gesubsidieerde energietoename en groeiende CO2-uitstoot in Glasparel?

Invloed van de fossiele sectorTop 10 CO2 uitstoters rode rand

De provincie is groot voorstander van het regionale warmtenet ‘Oost’ van Rotterdam via Waddinxveen naar Leiden. Gevuld met (geïmporteerde) afvalwarmte en fossiele restwarmte. En honderden miljoenen aan belastinggeld.

Het oordeel van de Rotterdamse Rekenkamer: slecht voor het klimaat, slecht voor het milieu en met grote financiële risico's voor de belastingbetaler. Volgens de Rekenkamer krijgt Nuon te veel invloed. In de Top 10 van grootste CO2-producenten in Nederland staat Nuon op de plaatsen 10 en 5. Fossiele warmtenetten gebaseerd op de ‘verbrandingseconomie’ van de vorige eeuw verlengen de afhankelijkheid van fossiele producenten.

Onze provincie veroorzaakt bijna de helft (46%) van alle CO2-uitstoot in Nederland. De fossiele industrie in de Randstad, inclusief (binnen)havens, vliegvelden en zwaar transport zijn verantwoordelijk voor meer dan driekwart van alle CO2-uitstoot in de Randstad.

De tentakels van de fossiele industrie uit de ‘verbrandingseconomie’ van de vorige eeuw reiken dan ook ver. Tot in de politieke partijen, de Tweede Kamer en de regering inclusief de premier. Maar ook in de Provinciale Staten en de daarvan afgeleide Eerste Kamer.

Verkiezingen

Iedere landelijke partij legt haar gedachtegoed en werkwijze op aan hun partijgenoten in de provincie en in de gemeente. U kunt met uw stem een verschil maken.

Kiezen voor eigen belang of het paradijs