Het Akkoord wil de vroegtijdige sterfte van 12.000 inwoners tot 2030 met de helft verlagen. Vooral door de uitstoot van stikstofoxiden, (ultra)fijnstof en roet terug te dringen. Die uitstoot neemt onvoldoende af, mede als gevolg van het jarenlange overheidsbeleid gericht op de belangen van de vervuilers i.p.v. de inwoners. De vervuiling veroorzaakt (kinder)astma, COPD en draagt bij tot dementie, parkinson en MS.

Nederland en Vlaanderen hebben de slechtste luchtkwaliteit van West-Europa. Ook lokale politici zijn daarvoor verantwoordelijk, zoals in Waddinxveen.

2020 01 13 Gezondheidsindicator luchtverontreiniging RIVM

Gezondheid inwoners in gevaar door misleidende overheden

Ede heeft 3 biomassacentrales in bedrijf bij woonwijken. Deze centrales zijn door Wagro en de gemeente herhaaldelijk genoemd als een uitstekend praktijkvoorbeeld voor Waddinxveen.

Recentelijk heeft Vollenbroek’s MOB bekend gemaakt dat overheden en toezichthouders in Ede de meetgegevens over de ernstige vervuiling door minimaal twee biomassacentrales bij woonwijken jarenlang geheim hebben gehouden, waardoor de volksgezondheid aldaar serieus gevaar loopt. Net als in Waddinxveen.

Want hoe kan de gemeente met haar eigen zwembadbiomassacentrale de rollen hebben van zowel vergunningverstrekker, subsidieontvanger, vervuiler en controleur? Waarom geeft de gemeente geen volledige openheid over de eerdere ‘mislukte’ metingen, over het meetproces en alle details over de uitkomsten van de tweede metingen?

Hoe geloofwaardig kan deze gemeente met al haar conflicterende rollen en ontbrekende transparantie nog opkomen voor de gezondheidsbelangen van de inwoners, conform het ondertekende Akkoord?

Gemeentelijke keuzes zorgen voor extra luchtvervuiling

Waddinxveen zorgt beleidsmatig in de nabije toekomst juist voor veel meer luchtvervuiling. Ondertekening van het Akkoord schept echter nieuwe verplichtingen. Waaronder een verbod op alle biomassacentrales in Waddinxveen, die 22 uur per etmaal de schadelijke stoffen produceren in strijd met het Akkoord.

Het wegverkeer zorgt voor een derde van de luchtvervuiling. Ondertekening van het Akkoord is in strijd met jaarlijks 10.000 extra vrachtwagenritten met biomassabrandstof. De vervuilende Nieuwe Vredenbrughlaan kan nu nog omgebouwd worden tot een natuurgebied  i.s.m. de eigenaar. Dat is de provincie, tevens medeondertekenaar van het Akkoord. Het Akkoord is ook in strijd met (slapende) vergunningen voor ernstig vervuilende kippenfarms, varkensstallen, etc.

bijdrage binnenlandse bronnen

De bovengenoemde beleidswijzigingen voorkomen alleen dat de toekomstige luchtkwaliteit nog slechter wordt. Met als bijvangst een minder snel stijgende CO2-uitstoot, omdat alle biomassastook en bijbehorend transport achterwege blijft.

Hoe kan de huidige luchtvervuiling omlaag?

Maar het Akkoord wil ook de huidige luchtvervuiling fors omlaag brengen. Wat kan de gemeente daaraan doen i.s.m. de medeondertekenaars van het Akkoord, zoals het Rijk en alle provincies? Een paar suggesties:

  • Samen met de buurgemeenten de snelheid op de A12 en de provinciale wegen verder verlagen, ook ‘s nachts. Bijvangst: minder lawaai.
  • Een landelijk verkoopverbod instellen op alle houtachtige brandstoffen voor open haarden, kachels, etc. Bijvangst: minder CO2-uitstoot.
  • Schrappen van minimaal 100.000 Schipholvluchten zonder vergunning, waardoor minder stikstof en ultrafijnstof boven Waddinxveen wordt uitgestrooid. Bijvangst: minder CO2-uitstoot en lawaai.
  • De voor inwoners onbruikbare gemeentelijke fijnstofmetingen, die ook nog in strijd zijn met EU-regels, vervangen door wetenschappelijk betrouwbare fijnstof-, roet- én stikstofmetingen. Deze permanente metingstations bij alle grote vervuilingsbronnen worden beheerd door een onafhankelijke partij, gekozen door de inwoners. De gemeente gaat krachtig ingrijpen bij alle overschrijdingen.

Van papier naar werkelijkheid

De aandacht voor duurzaamheid en gezondheid bestaat in Waddinxveen op dit moment alleen op papier en schiet zelfs daar nog ruim tekort. Of gaat de gemeente eindelijk afscheid nemen van haar voor de inwoners ronduit schadelijke beleid, dat de leefomgeving aantast, de CO2-uitstoot verhoogt en mensenlevens inkort?