Het uitgebreide interview ‘Wim Lexmond droomt van biomassa’ in Hart van Holland toont allerlei emoties, maar opvallend weinig empathie voor de inwoners van Waddinxveen.  En het roept de nodige vragen op, vooral over onderwerpen die onderbelicht blijven.

Vragen en antwoorden

Want waarom heeft Wim Lexmond jarenlang te weinig gedaan om de stankoverlast voor inwoners te beperken? Ligt dat aan de door hem vermelde hete zomer? Of aan de bezuinigingen op noodzakelijke investeringen? Overigens zullen er steeds meer hete zomers komen, vooral door de grote CO2-producenten waaronder kassen en biomassacentrales.

Waarom heeft hij kritiek op de overheid? Is hij soms vergeten dat zijn subsidiebroodheren in maart 2016 in alle stilte de omgevingsvergunning voor de bouw van de Beijerinckcentrale politiek hebben doorgedrukt?

De rol van overheden in dit 8 jaar slepende dossier blijft actueel, zoals blijkt uit ‘Waddergate’.

foto 2

September 2014: Intentieovereenkomst duurzame warmtelevering voor Glasparel. Tweede van links is toenmalig wethouder Martijn Vroom (CDA), tweede van rechts Wim Lexmond. (Bron: AGF.nl)

Waarom heeft hij de oorspronkelijke grote centrale aan de Zesde Tochtweg in twee centrales opgesplitst? Dat bespaarde naar eigen zeggen de kosten van een milieueffectrapportage. Die kost circa € 100.000,-

Waarom zei hij in 2018 herhaaldelijk tegen de inwoners, dat hij zou stoppen met de Wagro-centrale bij onvoldoende ‘maatschappelijk draagvlak’? Hij dacht op dat moment de meerderheid van de gemeenteraad met de toenmalige VVD-wethouder ‘duurzaamheid’ als fervente medestander reeds overtuigd te hebben. Dat was voor hem het ‘maatschappelijk draagvlak’. Inwoners speelden daarbij geen enkele rol.

Waarom bestelt hij heipalen? Vergunninghouders tonen soms minimale bouwintenties om ongebruikte vergunningen en subsidies proberen veilig te stellen. Dat biedt echter geen garantie, omdat de vergunningverstrekker beleidsvrijheid heeft. En die neemt toe naarmate er meer tijd is verstreken. Een half jaar ongebruikte vergunning is intrekbaar. Op 21 maart 2021 is de ongebruikte vergunning 5 jaar oud. De subsidietoezegging verloopt dit najaar.

Luchtkwaliteit

Zijn de kankerverwekkende gassen (o.a. dioxinen) en de vele tonnen aan fijnstof en stikstof (dat deels leidt tot secundair fijnstof) door houtstook te verwaarlozen, zoals hij stelt? De gemeentelijke fijnstofmetingen in 2020 tonen aan dat Waddinxveen bijna structureel alle WHO-fijnstofnormen overschrijdt uit het door Waddinxveen ondertekende Schone Lucht Akkoord. Waddinxveen draagt nu al bij aan de landelijke fijnstofdeken. Er is dus geen enkele ruimte voor houtovens en duizenden extra vrachtwagenritten.

Stikstofuitstoot gemeten door satelliet
Bron: presentatie Prof. Dr. P.F. Levelt tijdens het digitale Schone Lucht Congres, Rotterdam januari 2021

Waarom verlaagde hij in 2020 ineens de uitstootgegevens van zijn centrale, zonder deze zichtbaar inhoudelijk te veranderen? Dat is een opvallende poging om alsnog de noodzakelijke natuurvergunning proberen binnen te halen.

Iets vergelijkbaars is eerder gebeurd bij de centrales in Ede voor stadverwarming. Daar bleek jarenlang de werkelijke uitstoot veel hoger dan de papieren uitstoot. Alle normen werden in werkelijkheid structureel overschreden.

Geldbejag en klimaatverandering

Wim Lexmond erkent dat weinig is overgebleven van zijn oorspronkelijke klimaatambities. Als milieuadviseur zou hij moeten weten, dat biomassa (waaronder plantenresten) inclusief de bijbehorende versnippering, droging en transporten meer CO2 produceert dan kolen

Dat rekensommetje ontbrak echter bij de start van Glasparel in 2013. Daar werden de centrales zelfs totaal verzwegen in de beoordeling voor een milieueffectrapportage. Deze beoordeling werd betaald door de belanghebbende projectontwikkelaar Wayland, tevens de latere eigenaar van een beoogde biomassacentrale.

‘Subsidies horen bij het ondernemerschap’, aldus Wim. Sinds wanneer moeten ondernemers rijk worden van belastinggeld: 76 miljoen subsidie voor een centrale van 5 tot 10 miljoen? De brandstof krijgt hij gratis van de tuinder.

SDE Beijerinckcentrale

Een wankele gezondheid etaleren en je voordoen als een soort David (met 5 advocaten) tegen Goliath laten zijn onverminderde geldbejag onverlet. Allemaal op kosten van de inwoners, de natuur en het klimaat.

Iedereen is vrij om te dromen. Over biomassa, subsidiegelden of over de toekomst van zijn (klein)kinderen. De gemeente is nu aan zet om alle vergunningen in te trekken.