Want Sint en Piet waren eind 2018 nog maar net vertrokken
Of Waddinxveense politici gingen vrolijk verder met jokken

Ze zouden echt serieus werk maken van wat de bezorgde bevolking vroeg
Waaronder een stop op houtovens, maar vier stuks is voor de gemeente lang niet genoeg

Met een plan voor meerdere ‘kleine’ houtstokerijen tussen woningen om die te verwarmen
Wanneer gaan politici de gezondheid van haar inwoners, de natuur en het klimaat omarmen?

 

Wat is biomassa De Jager

De Raad van State zette een dikke streep door het gevaarlijke stikstofbeleid
Dankzij eenzijdige keuzes van overheden raken we snel meer natuur kwijt

Ook door 20% van alle Schipholvluchten zonder vergunning, vaker boven Waddinxveen
Steeds meer omgevingslawaai, waar kan je als inwoner nog heen?

Overheden die welbewust de eigen regels overtreden handelen illegaal
Wat zegt dat over de bestuurlijke intenties rond de leefomgeving van u allemaal?

Misleidende luchtmetingen, zonder stikstof, zogenaamd voor de inwoners van deze stad
Het vorige college koos al jaren terug voor een ronduit zorgelijk bestuurlijk pad

Met Glasparel, biomassacentrales en de aanleg van weer een stikstofstraat
Maar ook met windmolens tegenhouden en massale bomenkap, nog zo’n absurde daad

Wanneer stopt het gevaar van alsmaar meer wegen, industrie en biomassarokerij
Die zorgen voor meer verkeer, CO2, vervuiling, stank, lawaai en longproblemen erbij?

Bedrijven gebruiken 80% van alle energie en toch jarenlang bestuurlijk inzetten op nog meer?
Vervolgens van inwoners eisen om energie te besparen, dat verhaal stopt een keer

De gemeente heeft beloofd dat 'Afval Scheiden Loont' en inwoners minder gaan betalen
Maar ook die belofte verdwijnt vanaf 2020 als het zoveelste voorbeeld van bestuurlijk falen
 
Sint zag dit jaar de bestuurders verder afdrijven van de inwoners, de natuur en het klimaat

Bestuurders die zichzelf ondermijnen voor het gewin van enkelen maakt Sint en Piet kwaad

Door een volledig gebrek aan urgentie heeft Waddinxveen wederom een jaar verspild
Heel anders dan uw (klein)kinderen voor de leefomgeving, natuur en klimaat hebben gewild

Rutte 3 verwaarloost alles en iedereen klimaat vogels lucht boom