Waddinxveen kent, net als andere overheden, een lange historie op het gebied van de steeds schevere balans tussen korte termijn financieel profijt van enkelen versus de leefomgeving van iedereen. Mede mogelijk gemaakt door de jarenlange bewust uitgestelde communicatie van de gemeente daarover richting de inwoners. En vooral door een ronduit zorgelijke bestuurlijke omgang met de regelgeving. Zoals rond de ontbrekende milieu-effectrapportages van Glasparel en de biomassacentrales.

De kosten voor de gemeente om haar bestuurlijke aanpak voort te kunnen zetten stijgen gestaag. Terwijl de gemeenteraad in een eerder stadium allerlei (juridische) kosten juist dacht te kunnen ontlopen door maar in te stemmen met de biomassacentrales?

Vooral het vorige college heeft in hoog tempo de aanzet gegeven om, samen met de provincie en het bedrijfsleven, deze ‘groene’ gemeente te verbouwen tot een megalomaan industrieterrein. Inclusief grootschalige houtstook van biomassa en extra wegen met alle impact op de huidige en toekomstige inwoners, de natuur en het klimaat.

Verbouwing Waddinxveen West met industrieterreinen en Bentwoudlaan

Waddinxveen maakt gebruik van de opvallende lage normen, die in Nederland gelden voor o.a. fijnstof en stikstof in vergelijking tot andere schadelijke stoffen. Door gebruik te maken van het afgekeurde stikstofbeleid konden alle bouwplannen de afgelopen jaren toch doorgaan, direct ten koste van onze huidige en toekomstige leefomgeving.

Zelfs het 3 jaar vertraagde gemeentelijk luchtmetingsexperiment blijkt inhoudelijk en procedureel in strijd met de regels. Is dit wederom een staaltje bestuurlijke geldverspilling om inwoners zoet te houden?

Leefomgeving neemt af, protesten nemen toe

De gemeente staat steeds meer (verkeers)lawaai toe door de geluidsnormen te verhogen. Deze normen gelden echter alleen binnenshuis. Buiten verblijven is in delen van Waddinxveen  onaangenaam geworden door alle extra lawaai. Wanneer sluit Waddinxveen zich aan bij de lange lijst van (buur)gemeenten, die bij de minister protesteren tegen de groeiende overlast van Schiphol (en Rotterdam). Want het vliegtuiglawaai is dagelijks duidelijk hoorbaar vanaf de vroege ochtend tot 's avonds laat.

Het helpt het klimaat zeker niet dat de gemeente windmolens tegenhoudt aan de A12, vooral vanwege de geluidshinder in Triangel. En dan wel kiezen voor het extra lawaai van de Nieuwe Vredenburghlaan en de Verlengde Bentwoudlaan met alle extra (vracht)verkeer langs Triangel en Zuidplas? En 4 industrieterreinen met alle bijbehorend vrachtverkeer op de A12 en provinciale wegen bij Triangel? En daar bovenop 10.000 extra vrachtwagens van 3 biomassacentrales?

De gemeente heeft herhaaldelijk nagelaten om de vergunningen van de biomassacentrales (met bijbehorend vrachtverkeer) vanwege de schade voor de gezondheid, natuur en klimaat in te trekken. Hetzelfde geldt voor de verouderde vergunning van de kippenfarm nabij steeds meer woningen en Be Fair. 

Met haar omgevingsbeleid wekt de gemeente steeds sterkere reacties op. Inmiddels ook buiten Waddinxveen van de Mobilisation for the Environment, een professionele tegenstander van biomassacentrales en succesvolle bestrijder van het misleidende en schadelijke stikstofbeleid

Code rood

Vlakbij Waddinxveen ligt een kwetsbaar Natura2000-gebied: Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein. Een ander Natura2000-gebied ligt bij Nieuwkoop. Maar ook het Bentwoud en niet te vergeten, alle inwoners, worden door de gemeentelijke werkwijze blootgesteld aan steeds verder oplopende (gezondheids)schade door lawaai, stank, lucht- en watervervuiling en verlies van de huidige en toekomstige natuurlijke leefomgeving.

2019 07 Holland boven de 40 graden

Terwijl het erop lijkt dat juist Nederland en België extra snel opwarmen, geeft Waddinxveen alle ruimte aan de enorme toename van energie-intensieve bedrijven met alle extra CO2-uitstoot. Ruimschoots meer CO2-uitstoot dan alle inwoners met hun huizen in theorie zouden kunnen besparen. Zo verergert het gemeentelijke omgevingsbeleid de klimaatcrisis.

Tegelijkertijd verwacht de gemeente dat de inwoners minder energie gaan verbruiken om minder CO2 uit te stoten? En dat tegen hogere kosten vergeleken met het (deels) afbouwen van de energie-intensieve industrie?

In het belang van de natuur, het klimaat, de huidige inwoners en het nageslacht: wanneer gaan Waddinxveense politici en de provincie zich eindelijk serieus richten op het fors en versneld verbeteren van onze huidige en toekomstige leefomgeving? Wanneer worden politici natuur- en klimaatproof?

We gaan naar de maan Doorzon