Inleiding

Het vorige artikel laat zien waarom overdag 100 km/u nauwelijks de stikstofuitstoot verlaagt. Terwijl 90 km/u op alle tijdstippen én voor alle weggebruikers meer bijdraagt aan de verbetering van de leefomgeving, de natuur en het klimaat. Zeker als tevens de meest vervuilende vervoersmiddelen van de weg worden gehaald.

Mede vanwege alle subsidies voor het fossiele en vervuilende wegverkeer, zou de verandering van de maximumsnelheid de zoveelste trucage van de overheid kunnen worden. De gemeente Waddinxveen kiest zelfs voor extra verkeersvervuiling, verkeerslawaai en stikstofuitstoot.

Snelheidsverlaging: weer een papieren maatregel?

Elke verandering van de maximumsnelheid blijft een papieren maatregel met weinig effect voor de natuur en klimaat, zolang serieuze handhaving achterblijft. Naast veel meer trajectcontroles is de invoering van het inkomensonafhankelijke puntenrijbewijs voor iedereen een mogelijke stap om het gewenste rijgedrag te bevorderen.

Maar minder uitstoot door het wegverkeer is alleen haalbaar als tevens het groeiende aantal vervuilende kilometers naar beneden gaat. Met 121 miljard km in 2018 rijdt heel Nederland bij elkaar dagelijks naar de zon en terug!

maximaal 90 km

Overheid subsidieert vervuilende mobiliteit

Zoveel mobiliteit pleit voor een limiet op het aantal (zakelijke) fossiele vervoerskilometers en een hogere kilometerprijs. Plus een einde aan alle subsidies en belastingkortingen voor fossiele voertuigen, die allemaal ten koste gaan van de leefomgeving, natuur en klimaat.

Volgens de Algemene Rekenkamer zijn er meer dan 50 vrijstellingen, teruggaven en kortingen voor o.a. bestelauto's, oldtimers, youngtimers, taxi's, tractoren en zakelijke leaseauto’s. Kosten:2 miljard euro per jaar. De meeste van deze regelingen dragen niet bij aan verbetering van de luchtkwaliteit of het halen van de klimaatdoelen. Dat geldt ook voor de 1 miljard subsidie voor peperdure elektrische auto’s op (overwegend) kolenstroom.

Zakelijk verkeer maakt in verhouding de meeste kilometers. Maar waarom betaalt iemand die 5.000 km per jaar tuft evenveel wegenbelasting als iemand in dezelfde auto, die 1 of meer keren de aarde rond rijdt? Van die relatief lage wegenbelasting voor grootverbruikers profiteren de ruim 900.000 bestelbusjes, zakenreizigers en vrachtwagens. Die rijden overwegend op het minder belaste diesel, dat ook nog meer stikstof uitstoot dan benzine. Met een vergunningenstelsel kan het aantal voertuigen structureel omlaag, te beginnen met de meeste vervuilende exemplaren.

‘Vroem’ is een duur en achterhaald heilig huisje

Meer wegen aanleggen lokt vooral meer voertuigen en vervoerskilometers uit. Dus stoppen met deze miljardenverslindende verspilling van belastinggeld, die voortaan alleen gebruikt hoeft te worden voor het (achterstallige) onderhoud.

Commissie-Remkes stelde al eerder: ‘Niet alles kan’. Want in dit miniland is de huidige onbeperkt groeiende mobiliteit een vastlopende en steeds duurdere illusie.

Vroem Rutte op de fiets

De vrijgekomen miljarden kunnen naar de grootschalige overstap naar zonnepanelen en windmolens langs wegen en op geluidsschermen. En voor elektrisch rijden op duurzaam opgewekte waterstof, mede ter vervanging van in eerste instantie vooral het zakelijk gebruikte diesel.

Gezocht: gedragsverandering en andere prioriteiten

De natuur in Nederland is er beroerd aan toe door de jarenlange nadruk op landbouw,  industrie, bouw, verkeer en luchtvaart. Dat geldt ook voor het klimaat, nu blijkt dat de CO2-uitstoot verder toeneemt door de stijging van de fossiele energieproductie. Naast het Russische Gazprom wil ook het Brits-Nederlandse Shell een stijging van 38% aan fossiele investeringen gaan realiseren. De oliebedrijven maken zo de Parijs-klimaatdoelen bij voorbaat onhaalbaar.

Maar ook de Nederlandse overheid blijft de vervuiling en CO2-uitstoot stimuleren met subsidies en belastingkortingen op kolen, olie, gas en biomassa. In Waddinxveen gaat het om meer dan 110 miljoen voor alleen biomassa. Terwijl windmolens, aardwarmte en zonnepanelen per eenheid energie steeds goedkoper worden?

Gedragsverandering en andere (financiële) prioriteiten bij inwoners, weggebruikers, bedrijven en overheden zijn essentieel om de leefomgeving, de natuur en het klimaat te redden.

Prijsmaatregelen en sturing zonder tekst De Jager

Aanvullende verkeersmaatregelen in Waddinxveen 

  • Stoppen met de aanleg van de Nieuwe Vredenburghlaan en Verlengde Bentwoudlaan. Deze wegen trekken zijn een grote bron van stikstof en trekken extra (vracht)verkeer aan.
  • Ondanks het door de Raad van State afgekeurde stikstofbeleid zijn deze wegen bestuurlijk doorgedrukt. Dit oneigenlijk gebruik van de regelgeving is een extra reden voor het huidige college om deze schadelijke wegen alsnog ongedaan te maken, in het belang van de inwoners, de natuur en het klimaat.
  • Stoppen met alle (ook de ‘kleinere’) biomassacentrales, die voor tienduizenden extra vrachtwagenritten zorgen in de directe omgeving van woonwijken.
  • Limiteren fossiel (vracht)verkeer in en rond Waddinxveen, inclusief de industrieterreinen.

Meer concrete maatregelen voor de andere grote stikstofbronnen zoals de landbouw, industrie en luchtvaart staan in dit artikel.