HartvanHollandVan 2014 tot eind 2018 verscheen elke 2 weken onze rubriek in Hart van Holland met een variatie in onderwerpen voor een meer duurzame wereld. U kunt ze hieronder allemaal teruglezen. 

Zoekt U een bepaald onderwerp? Gebruik de zoekfunctie van uw browser. Bijvoorbeeld in Firefox met CTRL+F

Alle publicaties in Hart van Holland vanaf 2019 staan hier.

 


 

Tips voor een duurzame sneeuwvakantie!

Datum: 12-12-2018

 

Heel wat Nederlanders  gaan weer denken over een wintersportvakantie. Misschien komen enkele tips om de reis wat duurzamer te maken daarbij wel van pas.

1. Ga niet met de auto. In een skioord rijden altijd wel skibussen naar de piste heen en weer. Er zijn zelfs dorpen, zoals Saas Fee, die auto’s weren en de bagage met elektrische karretjes vervoeren en je korting op de skipas geven als je de sleutel van je auto afgeeft.

2. Gooi geen afval weg in de sneeuw. Ook geen sigarettenpeuken. In de zomer moeten de koeien dan grazen tussen jouw peuken en afval. Recycle je afval, zoals je dat thuis ook zou doen.

3. Niet skiën op een dun laagje sneeuw waar de planten eronder nog zichtbaar zijn. Dat beschadigt de vegetatie, waardoor er na de dooi een maanlandschap overblijft. Denk daaraan als je toch off-piste wilt gaan.

4. Kies liever een hooggelegen sneeuwzeker skigebied. Sneeuwkanonnen zijn mooi, maar gebruiken heel veel energie en water (wel 4000 liter per minuut). Bovendien blijft geplette kunstsneeuw langer liggen, waardoor eronder meer schimmelgroei is. Dit schaadt de plantengroei en verstoort het fragiele alpine ecosysteem.

5. Koop duurzaam geproduceerde skikleding, bij voorbeeld van gerecycled polyester, afkomstig van PET-flessen ( bij voorbeeld van merken met het MADE-BY label).

6. Volg de tips van Respect the Mountains, een Nederlandse non-profitorganisatie die zich inzet voor het behoud van de natuur en de leefomgeving in de bergen. Zij geven tips over hoe je op een simpele manier de negatieve impact op de bergen zo klein mogelijk kan houden.

Met deze tips kunt u (als de klimaatverandering het tenminste toelaat) nog vele jaren van een mooie skivakantie genieten!

 


 

Ja leuk, eendjes voeren!

Datum: 28-11-2018

 

Wat is er nu leuker dan met je (klein)kinderen de eendjes voeren! Eendjes blij en wij ook. Eenden hebben het maar wat goed in ons rijke landje. Maar is dat voeren wel goed voor de eendjes en het water waarin zij rondzwemmen?

Wageningse onderzoekers hebben studenten in 26 verschillende vijvers eens laten tellen hoeveel brood de eendjes krijgen: soms gemiddeld een kilo per dag, meer dan 1 brood per vijver, maar ook weleens meerdere kilo’s. Amsterdam heeft zelfs een voerverbod ingesteld, omdat het slecht zou zijn voor de gezondheid van de eenden. Dat valt echter wel mee, ook al komt brood van nature niet voor in hun eten, en eenden vinden het heerlijk om te snacken, net zoals wij mensen. Ze eten ook heus wel wat ze van nature eten. Bovendien zijn eenden ’s nachts heel actief. Dan voeren wij niet en eten zij wel veel.

Het wordt een ander verhaal als je kijkt naar wat dat brood doet met de waterkwaliteit. Als er te veel voedingsstoffen in het water terecht komen, wordt het water groen en troebel. Dat komt door algen, die welig tieren door de extra voedingsstoffen. Veel algengroei maakt water troebel en zorgt ervoor dat waterplanten en vissen te weinig licht krijgen en doodgaan.  De algen winnen dan.

Verontrustend. Maar als we het brood niet in het water gooien is er toch niets aan de hand? Dat zou je denken, maar de eendjes eten het brood en poepen het weer uit en dan komt het uiteindelijk toch in het water. Dan maar niet meer de eendjes voeren? Zoals overal is balans belangrijk. Alleen heel af en toe voeren en niet hele broden dumpen is het advies

 


 

Warmtenetten

Datum: 14-11-2018

 

Wat is een warmtenet eigenlijk?

Een warmtenet is een leidingstelsel om stoom of warm water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, te transporteren naar huizen en gebouwen, en vervolgens te gebruiken voor verwarming en heet watervoorziening van huizen, straten of zelfs wijken. Dan zijn er geen individuele cv-ketels meer nodig en dat helpt bij het aardgasvrij maken van Nederland. Geschat wordt dat ongeveer de helft van Nederland vóór 2050 aangesloten kan worden op een warmtenet.

Is het een duurzame keuze?

Warmtenetten gebruiken nu nog vaak restwarmte van kolen- en gascentrales. Maar deze niet-duurzame bronnen gaan op afzienbare termijn verdwijnen. Restwarmte van industrie of afvalverbranding is al beter. Een belangrijke duurzame warmtebron voor een warmtenet is aardwarmte (geothermie), waarbij heet water van grote diepte wordt gebruikt. Een open warmtenet maakt gebruik van meerdere bronnen en kan zo worden aangepast aan nieuwe, duurzamere bronnen, zonder ombouwen van honderden of duizenden particuliere verwarmingen. En er is geen monopolie in de warmteleverantie.

Initiatieven

In Zuid-Holland wordt gewerkt aan de zogenaamde "Warmterotonde" waarbij met name industriële restwarmte van de Rotterdamse haven gebruikt gaat worden voor het verwarmen van kassen, woningen, kantoren en ziekenhuizen in een groot deel van de provincie. De helft van alle Nederlandse aardwarmteprojecten bevindt zich trouwens in onze provincie. In Waddinxveen en omgeving doet Wayland Energy onderzoek naar het gebruik van aardwarmte voor een warmtenet. Maar ook op straat- of wijkniveau kunnen bewoners een warmtenet aanleggen, bijvoorbeeld met een collectieve warmtepomp en zonneboilers. Als coöperatie exploiteert u dan zelf, met veel meer controle.
Het is nog vroeg om al zulke ingrijpende besluiten te nemen, maar blijf vooral op de hoogte van de snelle ontwikkelingen.

Eerder gepubliceerde artikelen met warmtenetten vindt u o.a. hier en hier. Of gebruik de zoekfunctie in de rechter bovenhoek.

 


 

Wasbare luiers voor een duurzame wereld voor onze kinderen

Datum: 31-10-2018

 

De laatste decennia is het niet meer dan normaal om voor baby’s en peuters wegwerpluiers te gebruiken. Makkelijk en hygiënisch, maar het levert wel veel (nog) niet goed recyclebaar afval op.

Een duurzaam alternatief zijn wasbare luiers. Een kind in wasbare luiers heeft maar enkele tientallen luiers nodig. Bij gebruik van wegwerpluiers moeten over de gehele luierperiode een paar duizend luiers worden geproduceerd en weer weggegooid. Wassen en drogen van wasbare luiers kost veel minder energie dan de productie van duizenden wegwerpluiers. Daarnaast zijn de gebruikskosten van wasbare luiers lager. Zeker als de luiers voor meerdere kinderen worden gebruikt en de restafvalcontainer minder vaak geleegd hoeft te worden. Ontlasting wordt opgevangen met papieren inleggers en weggegooid. Met waszak en al gaan de luiers vervolgens in de wasmachine.

Een kindje op komst of net een kindje gekregen? Misschien eens goed om bewust stil te staan bij het luiergebruik. Zeker, gemak dient de mens, maar probeer die wasbare luiers eens uit en beslis dan of u wat meer(was)tijd wilt besteden aan een schonere wereld voor onze kinderen. Half wasbare, half wegwerpluiers gebruiken is ook een optie.

Meer informatie over luiers op: www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/mazzelkontjes/ .

 


 

NOx en fijnstof, een ongezonde combinatie

Datum: 17-10-2018

 

Stikstofdioxide is een gas dat vrijkomt bij verbrandingsprocessen.  Hierbij ontstaat stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) en deze worden samen NOx genoemd. Het is vooral afkomstig van de scheepvaart, luchtvaart, industrie, verkeer en houtverbranding.

Inademen van NO2 kan irritaties van de luchtwegen veroorzaken. Langdurige blootstelling kan bijdragen tot de ontwikkeling van astma en infecties van de luchtwegen,  NO2 wordt gekoppeld aan longschade, hart- en vaatziekten en dus ook vroegtijdige sterfte. Zowel korte periodes van hoge concentraties als langdurige blootstelling aan lage concentraties zijn schadelijk voor de gezondheid.

Het Europees Milieuagentschap noemt NO2 als één van de drie luchtvervuilers met de grootste negatieve invloed op de volksgezondheid. De andere zijn fijnstof en ozon, waarvan in beide gevallen de concentratie ook wordt beïnvloed door NO2.

Andere effecten zijn groeivertraging van planten, zure regen, vermesting, vermindering van de biodiversiteit en watervervuiling.

Circa 30-40% van alle fijnstof is afkomstig van NOx. Gassen in de lucht reageren met elkaar en daarbij ontstaat extra (‘secundair’) fijnstof door de reactie tussen NOx en ammoniak.  Ammoniak komt vooral vrij uit de veeteelt, waaronder kippenfarms. Fijnstof en roet zijn zelfs aangetroffen in de hersenen van pasgeboren baby’s.

3 biomassacentrales produceren 3.000 kilo fijnstof en 84.000 kilo NOx per jaar. De kippenfarm met 59.998 kippen produceert ammoniak en evenveel fijnstof als 2 biomassacentrales. Daar komt via de reactie tussen NOx en ammoniak gemiddeld nog 50% secundair fijnstof bovenop. Tel daarbij op de schadelijke effecten van meer dan 4000 extra vrachtritten vanwege de centrales over o.a. de nieuwe Vredenburghlaan langs de woonwijken.

Conclusie: een onderzoek naar de gezamenlijke milieueffecten van al deze ontwikkelingen zo dicht bij woonwijken is onontbeerlijk en moet er zo snel mogelijk komen!

 


 

“Duurzaam”: wat verstaan we daar eigenlijk onder?

Datum: 26-09-2018

 

Vorige week woensdag hebben meer dan 100 bezorgde Waddinxveners de raadsvergadering bijgewoond. Daar hebben 7 inwoners gesproken vanwege grote zorgen over de komst van 3 biomassacentrales + een mega kippenfarm + de Vredenburghlaan. Allemaal dicht opeen en dichtbij woonwijken.

Het is inmiddels wel duidelijk geworden dat “duurzaam” voor de gewone Waddinxvener iets anders betekent dan voor de gemeente. Totdat meer dan 4.300 inwoners een petitie ondertekenden tegen de biomassacentrales vond de gemeente energie, opgewekt met het stoken van houtachtige biomassa, ook “ duurzaam”.  Ondanks dat meer CO2 uitgestoten wordt dan een kolencentrale en per jaar duizenden kilo’s fijnstof en NOx vrijkomen. Slecht voor de volksgezondheid?

Door de hoge subsidie voor de exploitanten van biomassacentrales kost het de gemeente weinig om hun ambitie van het opwekken van 25% “duurzame” energie in Waddinxveen te bereiken.

Waar het 2 jaar geleden nog leek te gaan om 2 biomassacentrales, blijken nu vergunningen verleend te gaan worden voor 3 stuks. Elk net onder de 15 MW, waarboven een (dure) milieueffect rapportage verplicht is. Idem voor de kippenfarm met 2 kippen minder dan de 60.000 waarvoor een Mer verplicht is. Allemaal boekhoudkundig verantwoord, maar moreel een stuk minder!

Het is daarom terecht dat nu ook de Waddinxveense politiek inziet, dat zo de stapeleffecten van uitstoot van CO2 en fijnstof door 3 biomassacentrales, 1 kippenfarm en alle bijbehorende transportbewegingen plus aanleg van de Vredenburghlaan (zonder welke de aanleg en functioneren van 3 biomassacentrales overigens niet eens goed mogelijk zijn) onbekend blijven.

Kunnen de inwoners er op vertrouwen dat de woensdag unaniem aangenomen motie tijdig uitgevoerd kan worden? Want de tijd dringt!

 

 


 

Inwoners zijn bezorgd over hun leefomgeving

Datum: 12-09-2018

 

Onlangs werd bekend dat de gemeente al jaren meewerkt aan de realisatie van 3  biomassacentrales van ieder 14,9 MW. Eén komt op de Tweede Bloksweg en 2 naast elkaar op de Zesde Tochtweg, vlakbij de wijk Zuidplas. De gemeente werkt daarbij samen met Wagro, die inmiddels 1 centrale heeft doorverkocht aan Wayland, de projectontwikkelaar van Glasparel.

Een biomassacentrale is financieel alleen haalbaar dankzij miljoenen subsidie per jaar, vooral opgebracht door inwoners. De 3 centrales stoten jaarlijks ruim 3.000 kilo aan fijnstof en 84.000 kilo aan stikstofoxiden uit. Het transport vereist 4.000 extra vrachtwagenritten, waarvan een groot deel via de Nieuwe Vredenburghlaan, naast Triangel en Zuidplas.

Door o.a. het drogingsproces, het lage rendement van houtverbranding en alle transport neemt de CO2-uitstoot toe vergeleken met aardgas. Waarom werkt de gemeente mee aan klimaatverandering?

De geplande kippenfarm met 59.998 leghennen, eveneens aan de Zesde Tochtweg, produceert evenveel fijnstof als 2 biomassacentrales. Het RIVM waarschuwt voor een toename van longaandoeningen door kippenfarms.

Deze veranderingen op slechts 1 km² bezorgen de inwoners permanent overlast in de vorm van stank, lawaai, roet, fijnstof, ammoniak, stikstofoxiden en andere verbrandingsstoffen.
Waarom heeft de overheid, ondanks alle opgetelde milieuvervuiling en de bijbehorende gevaren voor de leefomgeving, geen enkele milieueffectrapportage laten opstellen voor de 3 centrales en de kippenfarm?

 


 

(Op) weg met het gasnet?

Datum: 29-08-2018

 

De kreet 'van het gas af' wint de laatste tijd terrein. Aardgas is een grote CO2-bron, en de gaswinning veroorzaakt problemen in Groningen. Stoppen met aardgas is dus een goed initiatief. Per 1 juli is een gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen zelfs in beginsel verboden.

Dat betekent dat huizen op andere wijze moeten worden verwarmd. In de praktijk komt dat veelal neer op warmtepompen of warmtenetten. Warmtepompen vragen veel meer stroom, en het jaarverbruik stijgt. Dat kan weliswaar nog worden gesaldeerd met het overschot in de zomer, maar grote elektriciteitscentrales blijven nodig voor de winter. Zo'n verwarmingssysteem is dus in feite alleen financieel duurzaam, maar niet echt helemaal groen.

Kon het overschot van de zomer maar worden opgeslagen voor wintergebruik. Accu's zijn geen oplossing. Maar... vroeger was er stadsgas, een restproduct van kolenvergassing. Daarvoor werd het gasnet aangelegd, en pas na 'Slochteren' werd daarin aardgas gedistribueerd.

Met een teveel aan stroom gas produceren (zoals groen waterstofgas) is een techniek die beter en beter wordt. Het kan ook tijdelijk worden opgeslagen, zoals in oude gasvelden. Dat gas weer verdelen maakt verwarming van huizen uiteindelijk ècht duurzaam. Maar dan moet er wèl een gasnet blijven. Door de tot 1 juli verplichte (mogelijkheid tot) gasaansluiting heeft Nederland een zeer goede gasinfrastructuur. Laten we die nu niet afbreken, en het kind met het badwater weggooien. Een gasnet zonder aardgas behoudt de mogelijkheid tot echt duurzaam verwarmen.

 


 

Vliegen?

Datum: 15-08-2018

 

Het is nog steeds volop vakantie. We pakken de koffers om er eens lekker tussenuit te gaan. Vaak zal dat vliegen naar een zonnige bestemming betekenen. Maar tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat vliegen wel erg slecht voor het klimaat is. Kunnen we toch blijven vliegen én het klimaat minder belasten?

Feit is dat bij de huidige groei van het aantal vluchten binnen enkele decennia alleen al de uitstoot van de luchtvaart  de klimaatdoelen van Parijs onhaalbaar maakt. Met andere woorden: als de groei van de luchtvaart zo fors is als nu voorzien wordt, dan is de uitstoot daarvan op zichzelf genoeg om de temperatuur met meer dan twee graden te laten stijgen. Wat kan de luchtvaartsector doen om dit doemscenario geen waarheid te laten worden?

Op dit moment is de luchtvaart goed voor minder dan drie procent van de wereldwijde uitstoot van CO2. In 2050 zal twintig procent van de wereldwijde uitstoot van CO2 uit vliegtuigmotoren komen. Als de groei zo doorgaat, is de uitstoot van de luchtvaart in 2070 zelfs gelijk aan dat wat de hele wereld volgens ‘Parijs’ zou mogen uitstoten. Dit ondanks het feit dat vliegtuigen steeds lichter en zuiniger worden.

Het aantal vluchten zal wereldwijd terug moeten naar het niveau van 2005! Maar ondertussen wordt er geen enkel begin gemaakt om vliegen te ontmoedigen. Sterker nog: er zit zelfs geen BTW en accijns op kerosine en vliegtickets. Bovendien tellen landen collectief de uitstoot van vliegtuigen niet mee, vanuit de redenering dat bij internationale vluchten onduidelijk is in welk land de uitstoot plaatsvindt.

En dan hebben we het nog niet gehad over de uitstoot van (ultra)fijnstof en de gevaren daarvan voor de volksgezondheid. Ultrafijnstof nestelt zich diep in het lichaam.

Drastische oplossing: instellen van vliegquota per persoon, ook zakelijk. Mee eens?

 


 

CO2-uitstoot omlaag? Dan eerst meer gas!

Datum: 1-08-2018

 

Elektriciteit en vooral warmte maken we met gas. Bij onvoldoende wind of zon is gas snel inzetbaar  Tijdens de energietransitie kan gas ook worden gebruikt om waterstof te produceren, totdat er veel meer capaciteit komt om waterstof duurzaam op te wekken met zonnepanelen en windmolens. Uw CV-ketel en de meeste transportmiddelen kunnen ook over op waterstof.

Gaan wij alle waterstof zelf maken? Net als nu is het onwaarschijnlijk dat we alle benodigde energie in ons kleine land kunnen opwekken. Maar waterstof kan ook in het buitenland met zonne- en windenergie worden omgezet om vervolgens via schepen of gasleidingen naar ons land te vervoeren. Op deze manier kunnen landen in Zuid-Europa en Afrika met duurzaam opgewekt waterstof een schoon exportproduct maken.

De grootste winst van meer gas op de korte termijn is om snel te kunnen stoppen met kolen en houtachtige biomassa. Die gesubsidieerde brandstoffen stoten namelijk tot 2,5 keer zoveel CO2 uit als gasgestookte centrales en maken alle klimaatdoelen onhaalbaar. Met een forse belasting op CO2-uitstoot kunnen de transitiekosten worden betaald.

En hoe zit dat dan met alle bestaande gebouwen? Direct isoleren, zodat minder gas nodig is. Grotere gebouwen kunnen overstappen op lage temperatuur verwarming en grondgebonden warmtepompen, die meer CO2 besparen dan andere types warmtepompen.

Alle nieuwbouw wordt energieneutraal. En op ieder nieuw (huur)gebouw komen verplicht zonnepanelen. Ook naast wegen, plus miniwindmolens op geluidsschermen. En flink aan de slag met groen gas en aardwarmte, vooral voor de energie-intensieve industrie zoals de petrochemie en de glastuinbouw.

Een duurzame toekomst is haalbaar en levert ook nog veel nuttig werk op!

 


 

Bestaande woningen snel van het gas af: is dat wel verstandig?

Datum: 18-07-2018

 

Daarvoor zouden die woningen een warmtepomp op buitenlucht moeten krijgen. Maar die is nu nog erg duur en ongeschikt voor slecht geïsoleerde woningen die geen vloerverwarming hebben. Ook als de woning wel goed geïsoleerd is verdubbelt het elektriciteitsverbruik.  

Woningen verbruiken 20% van alle gas en elektriciteit,  industrie en landbouw meer dan 60%. Door de grote concentratie en bedrijfsomvang is de glastuinbouw met een verbruik van meer dan 10% een betere kandidaat voor een relatief snelle transitiestap dan het oudere woningbestand. Een gasloze woning verlaagt de CO2-uitstoot op korte termijn nauwelijks, mede door de toename van het stroomverbruik uit zwaar gesubsidieerde kolenstroom en biomassa. Beide stoten tot 2,5 keer zoveel CO2 uit als gas. En beide soorten centrales draaien bij een tijdelijk overschot aan elektriciteit door, terwijl windmolens worden stil gezet?

We hebben we een schonere energiedrager nodig, zoals duurzaam opgewekte waterstof die t.z.t. past in het gasnet. Vrachtwagens, schepen en uw CV-ketel op duurzaam opgewekt waterstof? Technisch kan dat nu al. In  Duitsland, Japan en de VS wordt onderzoek gedaan naar een toekomst met waterstof.

Wist u dat de grootste energieverbruiker in Nederland een kunstmestfabriek is?  Terwijl de Nederlandse boeren een permanent mestoverschot produceren? Wat willen we met de zwaar gesubsidieerde, energie slurpende, CO2-producerende industrie? Aan de klimaattafel is nog weinig concrete voortgang geboekt.

Duurzame vervangers van gas, zoals aardwarmte, groen gas (o.a. van mest en zeewier) en waterstof, kunnen een mooie toekomst krijgen, maar dat vergt onderzoek, tijd en zorgvuldige (internationale) afwegingen.

Laten we doordachte keuzes maken, want haastige spoed is zelden goed!

 


 

Bentwoudlaan, komt die er nu wel of niet?

Datum: 20-06-2018

 

Lees hier het hele artikel.

 


 

Help, hoe kom ik van al die kleine rotbeestjes af zonder het milieu te schaden?

Datum: 06-06-2018

 

Het is lente en al die beestjes zijn er weer: mieren, muggen, wespen, bijen, fruitvliegjes. Je wilt lekker rustig van je tuin genieten, maar die irritante insecten verpesten het een beetje.
Wat te doen? Direct een spuitbus, poeder of mierenlokdoos kopen of zijn er ook andere methodes?
Je kunt ze echt overal kopen die zogenaamde insecticiden. Dat is makkelijk, maar zijn ze ook veilig zowel voor onszelf als voor onze omgeving of zelfs de hele wereldbol?

Als je voor een insecticide kiest, moet je je realiseren dat het gif niet alleen in of op die ongewenste beestjes terechtkomt, maar ook op of in mensen en gewenste dieren in jouw omgeving, met gevolgen voor onze gezondheid en die van onze geliefden. Ook in de mens en de dieren en planten die wij eten stapelen zich bestrijdingsmiddelen op. Dus hoe minder we ervan gebruiken des te beter!

Wat dan te doen? Neem mieren: zoek het nest en doe iets wat ze niet leuk vinden: laat het nest een aantal keren goed met koud water overstromen. Dan gaan ze vanzelf ergens anders heen. Muggen: zorg dat er geen stilstaand water in de tuin is, want dat zijn de broedplaatsen. Of bestrijd muggen en vliegen op de ouderwetse manier: met een vliegenmepper. Helpt ook als je oefent. Fruitvliegjes: ook vervelende beestjes. Ze houden niet van sterk geurende kruiden zoals basilicum of lavendel. Kruidnagel of knoflook erbij leggen schijnt ze ook te verjagen. Probeer het eens uit: baat het niet dan schaadt het tenminste niet.

 


 

(Lokale) bestuurders verhogen CO2-uitstoot

Datum: 23-05-2018

 

Lees hier het hele artikel.

 


Luchtmetingen komen eraan

Datum: 09-05-2018

 

Lees hier verder.

 


 

Hoe kunt u van het aardgas af?

Datum: 25-04-2018

 

We moeten in Nederland van het aardgas af. Aardgas is een fossiele brandstof die zorgt voor de uitstoot van CO2. Deze uitstoot zorgt voor verdere opwarming van de aarde: slecht voor ons klimaat en onze leefomgeving. We gebruiken aardgas in huis onder andere voor verwarming, koken en het verkrijgen van warm water uit de kraan en douche. Maar: er zijn alternatieven! Wat moet je nu doen om van het aardgas af te stappen, en waar begin je mee?

Ben je eigenaar van een woning, dan kun je zelf veel maatregelen nemen. Overstappen van aardgas naar duurzamere alternatieven is niet alleen goed voor het milieu en voor Groningen, maar uiteindelijk ook voor je portemonnee. Het vraagt alleen wel een behoorlijke investering die zich echter binnen een redelijke termijn terugverdient. Het begint met isolatie, dat essentieel is om een woning goed warm te houden. Hoe beter je een huis isoleert, hoe lager je energieverbruik. Hiermee voorkom je dus extra kosten. Woningisolatie levert naast financieel voordeel ook wooncomfort op, want er is minder tocht. Woningisolatie bestaat uit vloerisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie en dubbel glas.  

Een goed moment om over te stappen naar gasloze verwarming is wanneer de cv-ketel vervangen moet worden, doorgaans na 12-15 jaar. Dat is het moment om te kijken naar andere manieren om je huis te verwarmen en te bezien welke het best bij jouw huis en financiële ruimte passen. Te denken valt aan een warmtepomp plus zonneboiler voor het warme water of zelfs aardwarmte. In volgende artikelen gaan we dieper in op de mogelijkheden. Voor een aantal alternatieven bestaan aantrekkelijke subsidies.

 


 

Aardwarmte: een introductie

Datum: 11-04-2018

 

Lees hier het volledige artikel.

 


 

Plastic afval scheiden kan veel beter

Datum: 28-03-2018

 

In 2017 was er discussie in de media of plastic scheiden zinvol is. Ruim de helft van alle kunststofverpakkingen is al herbruikbaar. Afval dat opnieuw gebruikt kan worden is een grondstof. Alleen wordt het grootste deel van het gescheiden, weggegooide afval niet hergebruikt, maar hoogstens verbrand.

Om hergebruik beter mogelijk te maken wil de Zweedse overheid de producenten dwingen een beperkte set met standaard verpakkingen te gebruiken. Deze verpakkingen moeten verplicht hergebruikt worden door de verpakkingsindustrie en met statiegeld worden ingezameld. De afvalstroom en het zwerfafval zullen fors afnemen en er zullen minder grondstoffen nodig zijn voor (nieuwe) verpakkingen. De Nederlandse overheid stelt de maatschappelijk breed gedragen uitbreiding van statiegeld sinds 2002 echter steeds verder uit, inmiddels naar 2021.

De supermarkten en de verpakkingsindustrie hadden afgesproken om vanaf 2012 afscheid te nemen van pvc, dat weekmakers bevat en bij verbranding zorgt voor het giftige dioxine. Uit onderzoek van gemeenten en afvalbedrijven blijkt dat pvc nog steeds aanwezig is in bijvoorbeeld de zwarte bakjes van vleeswaren.

Wat kunt u doen? Met dit zwarte plastic afval kunnen de sorteermachines niet uit de voeten, dus dat moet bij het restafval om verbrand te worden. Hetzelfde geldt voor doordrukstrips, zachte piepschuim vleesbakjes, het zachte doekje onder het vlees, maar ook voor alle verpakkingen met aluminiumfolie aan de binnenzijde. Zeker die van Lays, waar ook nog pvc in zit. Verder horen alleen zachte verpakkingen bij plastic afval, dus geen bloempotten (biologisch afbreekbare horen in de groene container) of ander hard plastic zoals speelgoed.

Zie ook Doemeemetpmd.nl

 


 

Duurzaamheid en gezondheid: wat doet het college van B&W?

Datum: 14-03-2018

 

Een milieueffectrapportage (mer) is bedoeld om een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving te waarborgen. Hoe werkt dat in Waddinxveen?  

Voor de 1e biomassacentrale was vanwege de omvang een mer nodig. Oplossing? Twee biomassacentrales met de halve capaciteit van 14,9 MW. Wie controleert deze grens in de praktijk?  En waarom lijkt het college van B&W deze opvallende werkwijze te steunen door actief te pleiten voor die 2e biomassacentrale?

Een pluimveebedrijf heeft een mer nodig vanaf 60.000 kippen. Het college van B&W heeft Pluimveebedrijf De Jong V.O.F. een mer-vrijstelling gegeven, mede omdat de aanvraag gaat over 59.998 stuks pluimvee. Wie heeft dit bedacht? En wie gaat het aantal dagelijks natellen? Terwijl de eigenaar vorig jaar in deze krant eerst aankondigde af te zien van een kippenfarm vanwege de (milieu)kosten en vervolgens zei te kiezen voor 30.000 biologische kippen?

De 59.998 stuks pluimvee produceren dezelfde hoeveelheid fijnstof  als de twee biomassacentrales. Plus de effecten van het vrachtverkeer en de ammoniakuitstoot. Volgens de mer-beoordeling is (nog) niet onomstotelijk bewezen, dat in de omgeving van (pluim)veebedrijven meer longaandoeningen voorkomen vanwege alle uitstoot. Waarom wordt hier het voorzorgprincipe niet toegepast?

Een duurzame kippenfarm met minimale fijnstofuitstoot én tevens klimaatneutraal is haalbaar. In Venray wordt de eerste gebouwd. Wordt dit een uitgelezen mogelijkheid voor het college van B&W om concrete invulling te geven aan de duurzaamheid van bedrijven en de gezondheid van de inwoners?

Lees hier verder over de kippenfarm.

 


 

Een stille en onzichtbare moordenaar

Datum: 28-02-2018

 

Een paar jaar geleden heeft de gemeente ingestemd met de komst van distributiecentra in Glasparel. Hoewel de Lidl het distributiecentrum zo duurzaam mogelijk heeft gebouwd en gebruikt, geldt dat niet voor de honderden extra vrachtwagen per dag. Die door de aansluiting van Glasparel op de nieuwe Vredenburghlaan waarschijnlijk ook deels langs Zuidplas en Triangel gaan rijden naar Rotterdam, want het zuiden van Zuid-Holland is hun voornaamste bestemming. Tenzij de gemeente die aansluiting alsnog gaat blokkeren en alle verkeer van de distributiecentra direct de A12 op blijft sturen?

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de komst van een houtgestookte biomassacentrale aan de 6e Tochtweg. De gemeente vindt een houtoven prima passen in het bestemmingsplan. De bijbehorende 1200 brandstoftransporten per jaar en de 3 kilo fijnstof, die dagelijks gaat neerkomen in de woonwijken Zuidplas en Triangel spelen daarbij geen enkele rol. Onlangs heeft de gemeente zelfs de intentie uitgesproken voor een 2e biomassacentrale, waardoor de luchtvervuiling zou verdubbelen.

Vervolgens steunt B&W de komst van een kippenfarm van de wethouder, waarvoor volgens B&W geen milieueffectrapportage nodig zou zijn. Ondanks de eerder aangetoonde toename van longaandoeningen in de omgeving van grote kippenfarms?

Door deze stapeling van stikstofdioxide en fijnstof uitstotende activiteiten wordt de overlast voor onze inwoners wel erg zwaar. Permanente luchtmetingen maken het probleem zichtbaar en bespreekbaar en wij zetten ons ervoor in dat die er ook komen.  Bij de huidige besluitvorming louter op grond van economische motieven blijft luchtvervuiling namelijk een stille en onzichtbare moordenaar.

Wat kunt u doen? De verkiezingsprogramma’s nalopen op concrete maatregelen om te komen tot schonere lucht en de afbouw van (toekomstige) vervuilende activiteiten.

 


 

Wilt u echt schonere lucht?  

Datum: 14-02-2018

 

Het westen en zuiden van Nederland hebben de meest vervuilde lucht van West-Europa. De drie voornaamste oorzaken daarvan zijn  zware industrie, intensieve veehouderij en veel gemotoriseerd verkeer.  Vooral de uitstoot van 500.000 vrachtwagens, 800.000 bestelbussen, (lease)auto’s en binnenvaartschepen, die allemaal op diesel lopen, is heel slecht voor uw longen. Het kan u jaren van uw leven kosten, als u behoort of gaat behoren tot de ruim 1 miljoen Nederlanders met longproblemen. Naar schatting 12.000 mensen overlijden jaarlijks hierdoor vroegtijdig.

Nederland voldoet (deels) aan de Europese normen m.b.t. schonere lucht. Maar die EU-regels zijn veel minder streng dan de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voor schonere lucht. De Gezondheidsraad heeft onlangs de regering geadviseerd deze, vooral voor fijnstof, veel strengere normen te gaan gebruiken.

Maar ook het beleid van uw eigen gemeente heeft invloed op de gezondheid van uw longen.

Waddinxveen is omringd door snelwegen ( A12, A20, parallelle A12), meerdere provinciale wegen en de Gouwe met steeds meer dieselcontainerschepen. Daar komt vanaf 2019 nog een provinciale weg bij van Alphen, via Boskoop en Waddinxveen naar de A12 en A20, de Vredenburghlaan. Wij hebben bij de gemeente gepleit voor een groene geluidswal met fijnstofafvangende beplanting en 4.000 zonnepanelen en zullen erop blijven aandringen, dat die er ook echt komen.

Wat kunt u zelf doen? Loop de verkiezingsprogramma’s na op concrete maatregelen voor schonere lucht en lokale duurzame energieopwekking. Stem voor échte duurzaamheid.

 


 

Energie besparen doe je nu

Datum: 31-01-2018

 

Op 21 januari is de Rijksoverheid-campagne  om meer woningen energiezuinig en duurzaam te maken gestart. Te beginnen met betere isolatie van dak, gevel, vloer en ramen. Andere opties zijn het nemen van een warmtepomp, zonneboiler en zonnepanelen. Om huiseigenaren te motiveren hun huis energiezuiniger en duurzamer te maken krijgen in de campagne mensen die het al gedaan hebben het woord. Hun verhalen vormen een bron van inspiratie. Ze vertellen over hun motieven, hobbels onderweg, hoe ze die overwonnen hebben en wat het hen oplevert. Zie hiervoor de campagnewebsite.

U vindt daar 12 verbeteropties voor een energiezuiniger en duurzamer huis en hoe u k eenvoudig in contact komt met adviseurs en vakkundige bedrijven om uw huis energiezuiniger en duurzamer te maken. Dat wordt steeds belangrijker want het klimaat verandert echt en de uitstoot van het broeikasgas CO2 moet snel omlaag moet vanwege die verandering en in 2050 naar nul. Dat geldt ook voor het energieverbruik van woningen. Alle huishoudens zorgen via stroom, gas en vervoer voor 16% van alle broeikasgassen, de (agrarische) bedrijven voor de overige 84%.

Wonen zonder CO2-uitstoot is mogelijk door een combinatie van goede isolatie, het gebruik van zuinige installaties voor verwarming en warm water, en het gebruik van duurzame energiebronnen. De campagne is een afspraak uit het Energieakkoord voor duurzame groei dat in 2013 door meer dan veertig organisaties gesloten is. De mediacampagne duurt 6 weken en laat zien en horen dat het echt mogelijk is dat in 2050 Nederland energieneutraal is geworden. Dus ook uw woning! Als u het niet gelooft of niet weet hoe: ga naar de website.

Oh ja, de daar genoemde biomassaketel en pelletkachel dragen helaas niet bij tot een lagere CO2-uitstoot! Wel tot meer luchtvervuiling, vergeleken met aardgas.

 


 

Schonere lucht voor uw gezondheid?

Datum: 17-01-2018

 

Dag en nacht ademen we allemaal lucht in, of die nu vervuild is of niet. Inmiddels hebben ruim 1 miljoen Nederlanders longproblemen. Schonere lucht is daarom van groot belang voor ons allemaal. Wat kunnen wij er zelf aan doen?

Rijdt u een scooter? Dat is het meest vervuilende vervoersmiddel. Behalve als het een elektrische is. Of een (snelle) e-bike. De laatste is het beste voor uw eigen gezondheid en die van uw medeweggebruikers.

Heeft u een open haard? Op gas of elektrisch is het minst vervuilend. Met hout heeft u zelf de sfeervolste gezelligheid, maar krijgen de buren uw luchtvervuiling in hun longen. Houtverbranding is namelijk sterk vervuilend. Kijk maar eens goed naar de rook tegen het licht in en u ziet een deel van die vervuiling. Het grootste deel is roet en de minder zichtbare fijnstof, die beiden diep in uw longen verdwijnen en daar meer kapot maken dan u lief is.

Als u toch hout wilt verstoken kies dan voor een pelletkachel. Die is veel zuiniger dan een gewone houtkachel of open haard en stoot veel minder fijnstof uit (hoewel een open haard op gas of stroom nog steeds veel beter is). Ook een pelletkachel zorgt voor extra luchtvervuiling. Behalve wanneer hij de open haard of gewone houtkachel vervangt. Dan daalt de uitstoot van fijnstof juist flink. Tot 2021 kunt u nog subsidie krijgen voor een pelletkachel.

Nog een laatste tip: de lucht in uw woning is vaak behoorlijk vies. Vooral tijdens en na het bereiden van het eten en wanneer er gerookt wordt binnenshuis. Een geurkaars is niet de oplossing. In tegendeel zelfs. Goed ventileren is essentieel voor uw gezondheid.

 


 

Wat wordt uw volgende auto?

datum: 3-01-2018

 

Elke dag verbruiken uw longen 10.000 lucht. Inmiddels zijn er ruim 1 miljoen inwoners met longproblemen. Longen zijn het meest kwetsbaarst in de groei, tot aan leeftijd 20.
Vervuilde lucht kan u meerdere jaren van uw leven kosten. Wat kunt u zelf daaraan verbeteren?

Rijdt u op diesel? Diesel is dodelijk. Dat klinkt dramatisch en dat is het ook. De uitstoot van schadelijke stoffen is veel hoger dan fabrikanten in hun folders beloven. Hoewel er technische mogelijkheden zijn om de schadelijke uitstoot van diesel te beperken, zien fabrikanten daar vaak van af wegens de kosten en het toenemende brandstofverbruik. Dit is ‘dieselgate’ in een notendop.

Wat wordt uw volgende auto? Volledige elektrische auto’s stoten geen schadelijke stoffen uit. Een auto op waterstof is ook een elektrische auto. Een hybride auto rijdt ook op benzine, maar is door de elektrische ondersteuning veel zuiniger en stoot daarom minder uit. Met name in de vervuilde stad, want daar is de elektrische motor het meest actief.

Als u niet harder rijdt dan 100 km is 1 liter benzine op 20 km of meer goed haalbaar. Dat is ook goed voor uw portemonnee.  Bij hogere snelheden neemt de uitstoot en het benzineverbruik onevenredig snel toe.

Maar ook uw rijstijl is bepalend. Van snel optrekken en veel remmen slijt uw auto sneller, maar ook de roetafgifte van uw banden neemt toe. Slecht voor uw portemonnee en slecht voor uw longen.

Overigens kunt u een auto ook delen met bekenden of via een bedrijf zoals Greenwheels.

 


 

Vuurwerk

datum: 20-12-2017
 

Voor veel mensen is oudejaarsavond niet compleet zonder vuurwerk. Voor minstens zoveel mensen (en dieren) is datzelfde vuurwerk echter een verschrikking.
 
Een gevaar voor onze gezondheid
 
Vuurwerk is door alle ongelukken al gevaarlijk, dat weet iedereen wel. Maar het vervuilt ook de lucht, vooral met fijnstof en zware metalen. Tijdens de eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 40 keer zo hoog als normaal. Het inademen van deze mix is schadelijk voor de gezondheid van iedereen, maar vooral voor die van mensen, die een longaandoening hebben of oud zijn. Vooral als het windstil en droog is tijdens de jaarwisseling. Dan blijft het fijnstof langer hangen. Het advies is dan ook ramen dicht en binnen blijven.
 
Een gevaar voor ons milieu
 
Diezelfde zware metalen, barium, antimoon en strontium en koper plus de onverbrande vuurwerkresten, zorgen ook nog eens voor aanzienlijke bodem- en watervervuiling. Voor de allerergste vervuiling zorgt illegaal vuurwerk, want dat bevat vaak ook nog cadmium. Door regenval verplaatst de vervuiling zich naar het oppervlaktewater en levert zo een grote bijdrage aan de opeenhoping van zware metalen in het milieu. Zware metalen kunnen helaas niet afgebroken worden via natuurlijke processen en blijven zo tientallen jaren bodem en oppervlaktewater vervuilen.
 
Hierbij komt nog het vuurwerkafval, waarvoor elk jaar meer dan 800 vrachtauto’s nodig zijn om het weer op te ruimen. Dat moet snel gebeuren, zodat de metaalresten in het afval niet kunnen uitspoelen naar bodem en oppervlaktewater. Vuurwerkresten kun je overigens best zelf in de grijze container gooien.
 
P.S: wist u trouwens dat bij knalvuurwerk minder schadelijke stoffen vrijkomen dan bij siervuurwerk? Maar ja, daarvan kan je weer doof worden. Misschien dit jaar maar helemaal geen vuurwerk afsteken?

 

 


 

Mooie faire kerstkleding, hoe vind je die?

Datum 6-12-2017

 

Tijdens de kerstdagen wil Iedereen er graag zo mooi mogelijk en feestelijk uitzien. Maar als een mooie feestjurk maar een paar tientjes kost, zou jij je moeten afvragen hoe dat mogelijk is. Als je zelf die jurk zou maken, zou je namelijk alleen al aan het kopen van de stof meer kwijt zijn.

Dat is alleen maar mogelijk omdat de makers, of meestal maaksters, van die mooie jurken per jurk maar 40 cent uitbetaald krijgen en ook nog eens 16 uur per dag moeten werken met slechts een uur pauze. Dit bederft misschien het kerstgevoel, maar het is helaas vaak de waarheid.

Toch zijn er in Nederland best veel mensen die zich dit realiseren een graag fairtrade en duurzame kleding zouden willen kopen, maar dat toch niet veel doen omdat ze gewoonweg niet weten waar ze die zouden kunnen kopen en toch ook de hogere prijs een bezwaar vinden.

Aan dat laatste is niet veel te doen. De makers behoren gewoon meer te verdienen dan wat ze nu krijgen. Aan het eerste wel. Er is online genoeg aanbod, maar dat is verspreid over veel kleine webshops. Hierdoor moet je als bewuste consument vele webshops door ploeteren voor je een kledingstuk naar je smaak vindt.

Er is nu een website die al het aanbod van bewuste kleding, dat leverbaar is in Nederland op één site verzameld.  Op deze website vind je ook informatie over de merken die erop staan en de eventuele keurmerken waaraan het voldoet. Je kunt ze checken op steun aan de lokale bevolking, eerlijke handel, diervriendelijkheid, lokaal geproduceerd en milieuvriendelijkheid. Zo kan iedereen een goed geïnformeerde keuze maken zonder urenlang het internet te moeten afstruinen. Merry shopping!

 


 

Een warmtepomp, iets voor U?

Datum: 22-11-2017

 

Nederland moet minder gas verbruiken. Dat is goed voor Groningen, goed voor het milieu en voor uw portemonnee. Een warmtepomp zorgt op een milieuvriendelijke manier voor verwarming van je huis en warm water. En ook belangrijk: de CO2-uitstoot voor verwarming daalt met 40 tot 60%. Bovendien kun je er subsidie voor krijgen en gaat de gasrekening aanzienlijk omlaag.

Hoe werkt een warmtepomp? Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, bodem of het grondwater. De warmtepomp gebruikt stroom, dus je stroomverbruik zal omhoog gaan. Daar staat tegenover dat je veel minder gas gebruikt.

Er zijn verschillende soorten warmtepompen. Een volledig elektrische warmtepomp zorgt in zijn eentje voor verwarming en warm water in keuken en badkamer. Een hybride warmtepomp werkt samen met een hr-ketel op gas, die bijspringt op koude dagen. Zo’n hybride warmtepomp is goedkoper en kun je combineren met de hr-ketel die je al hebt. Een hybride warmtepomp is te combineren met gewone radiatoren, maar is het meest efficiënt met lagetemperatuurverwarming zoals vloerverwarming of lagetemperatuurradiatoren.

Bij een warmtepomp op buitenlucht hoort een buitenunit op het dak of in de tuin. De warmtepomp zelf wordt geplaatst bij de hr-ketel. Op dit moment krijg je tussen de €1500 en €1800 subsidie voor een dergelijke pomp, waarvan de prijs inclusief installatie rond de €4000 ligt. De installatie kun je al terugverdiend hebben in circa 5 jaar.

Op de website van Milieucentraal en de energieaanbieders vind je meer informatie over de besparingen. Wanneer je al over voldoende zonnepanelen beschikt kun je zelfs je huis energieneutraal maken en heb je geen gasaansluiting meer nodig, wat ook weer een jaarlijkse besparing van bijna €200 oplevert.

 


 

Wintertijd

Datum:  8-11-2017

 

Het is weer wintertijd, de kachel staat weer aan: dus hoe houd ik mijn energierekening laag?

Het is vast geen groot nieuws voor u dat het overgrote deel van uw energieverbruik in de koude en donkere periode van het jaar plaats vindt. Dat geldt voor het gebruik van stroom voor verlichting in de donkere dagen, maar zeker voor het gebruik van gas voor de verwarming van uw huis. Weet u eigenlijk welk deel van uw energierekening de kosten van de verwarming van uw huis betreft?  Zeker wanneer u in een matig geïsoleerd huis woont zal dit veel meer dan de helft zijn. Dit alles betekent dus dat de mogelijkheden om energie te besparen zich voornamelijk in winterperiode voordoen.

Daarom is nu het moment om na te gaan welke bespaarmogelijkheden er in uw situatie zijn. Het is een goed idee om te controleren of er kieren en naden zijn waardoor de kou uw huis binnenkomt. In een tochtvrij huis is het bovendien veel aangenamer wonen. Daarnaast blijft het altijd zinvol om ’s avonds de gordijnen te sluiten. Ga vervolgens eens na welke temperatuur u eigenlijk in huis wilt hebben. Is een kamertemperatuur boven de 20 graden wel nodig? Is het niet een kwestie van wennen aan een graadje minder en  het aanpassen van je kleding? We hebben toch niet voor niets een zomer- en een wintergarderobe? En welke kamers verwarmt u (onnodig)? Hebt u de thermostaat zo ingesteld dat de nachtverlaging tijdig ingaat?

Misschien wordt het wel een sport om het aanzetten van de cv zo lang mogelijk uit te stellen. Met een lekker vest of een dikke trui blijf je immers goed warm!

 


 

Duurzaam beleggen? Doen!

Datum: 25-10-2017

 

Investeren in een betere wereld en ook nog rendement maken? Dat kan echt. Er zijn echter vele tinten groen in de wereld van het beleggen. Goed opletten is dus een vereiste.

Duurzaam investeren en beleggen wordt steeds populairder en terecht: want niet alleen wat je zelf doet is belangrijk voor een duurzame wereld. Ook wat je doet met je spaargeld heeft grote impact en draagt bij of vermindert juist de ecologische voetafdruk die je achterlaat.

Stal je geld bij een duurzaam investerende bank (zoals de Triodos bank of de ASN). We weten echter allemaal dat sparen nauwelijks iets oplevert in deze tijd. Als je meer rendement wilt is groen investeren of beleggen een beter idee. Dat kan op diverse manieren, zoals:

Crowdfunding
Er zijn crowdfunding platforms die zich richten op het financieren van duurzame initiatieven zoals Greencrowd, Duurzaam investeren of One Planet Crowd. Maar wees voorzichtig, want crowdfunding platforms staan over het algemeen niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten! Dus stop nooit al je geld in een paar goed klinkende groene projecten.

Beleggen
Er is een grote keuze aan meer of minder duurzame/groene fondsen.Een van de grotere duurzame fondsen is Meewind. Via Meewind kun je beleggen in windparken in de Noordzee, maar tegenwoordig onder de naam Duurzaam Regionaal, ook in duurzame energieprojecten op land. Je moet dan denken aan projecten op het terrein van geothermie, biogasinstallaties, zonneparken en vele andere duurzame projecten. Verder hebben alle grote banken en beleggingsfondsen wel groene fondsen.

Dus probeer het eens. Ga duurzaam investeren of beleggen. Het rendeert veel beter dan je misschien denkt!

 


 

Vraag: zijn zonnepanelen te duur voor de gemiddelde Waddinxvener?

Datum: 27-09-2017

 

Uit een recent onderzoek blijkt dat 57% van de Nederlanders denkt dat zonnepanelen duurder zijn dan daadwerkelijk het geval is. Vrouwen schatten zonnepanelen vaker duurder in dan mannen. Ook de terugverdientijd van zonnepanelen wordt vaak overschat. Maar liefst 43% van de Nederlanders denkt dat die langer dan 10 jaar is.

De aanschafprijs van zonnepanelen is voor veel mensen een hoge drempel, maar die is lager dan veel mensen denken. 10 zonnepanelen kosten gemiddeld 4.600 euro inclusief installatie. Circa 57% van de Nederlanders denkt echter dat de prijs hoger is dan 5.000 euro, waarvan bijna de helft denkt zelfs meer dan 7.500 euro. Vrouwen schatten de kosten van zonnepanelen vaker te hoog in dan mannen; 29% van de vrouwen denkt dat 10 zonnepanelen duurder zijn dan 7.500 euro tegenover 22% van de mannen.

Aan de andere kant schat 7% van de Nederlanders de prijs van zonnepanelen juist te laag in, namelijk lager dan 2.500 euro. Vooral mannen zijn optimistisch over de prijs, 11% van de mannen denkt dat 10 zonnepanelen goedkoper zijn dan 2.500 euro tegenover 3% van de vrouwen.

De terugverdientijd van zonnepanelen is gemiddeld 8 jaar, maar 43% van de Nederlanders denkt echter dat die langer is dan 11 jaar en ruim een derde daarvan denkt zelfs langer dan 15 jaar! Ook hierover zijn mannen wat optimistischer dan vrouwen. 8% van de mannen denkt  in minder dan 5 jaar de aanschafprijs terugverdiend te hebben.

Hoe zit dat met u? Wilt u eigenlijk best zonnepanelen, maar is de aanschafprijs en de terugverdientijd voor u een (te) hoge drempel? Weet dan dat er ook andere mogelijkheden zijn dan zonnepanelen op eigen dak? Zie voor meer informatie hierover onze website.

 


 

16 september: Duurzaamheidsmarkt

datum: 13-09-2017

 

Volgende week zaterdag wordt op het Gouweplein de tweede Waddinxveense Duurzaamheidsmarkt gehouden. Doel van de markt is bezoekers te informeren en te inspireren om in hun eigen omgeving aan de slag te gaan om een duurzaam Waddinxveen dichterbij te brengen. Met z’n allen, burgers, overheden en bedrijfsleven, zullen we ons ervoor moeten inzetten om energie te besparen en steeds slimmer  en verantwoordelijker om te gaan met wat de aarde ons te bieden heeft.

Op de markt vindt u informatie over zonnepanelen, warmtepompen, isolatiemaatregelen, de duurzame tuin, Fair Trade en elektrische auto’s. Zelfs een waterstofauto is aanwezig. De coöperatie de Windvogel vraagt aandacht voor duurzame windenergie en hoe u daar zelf aan kunt bijdragen. De gemeente Waddinxveen is ook aanwezig en wil van de bezoekers graag horen wat zij het belangrijkste vinden op het gebied van duurzaamheid. Het Team Onderhoud van de gemeentelijke Afdeling Ruimte laat zien hoe zij in de praktijk  werken aan een duurzamer Waddinxveen. Cyclus vraagt aandacht voor het nieuwe afval scheiden. Twee Waddinxveense deelnemers aan de Duurzame Huizenroute vertellen uit eigen ervaring hoe zij bezig zijn met het duurzaam maken van hun woning.
De Stichting Het Groene Platform die in de wijk Groenswaard gestart is om samen met de bewoners te bekijken welke mogelijkheden er zijn om hun huizen duurzamer en comfortabeler te maken, vertelt u over energiebesparing in huis.

De organiserende werkgroep Duurzaam Waddinxveen tenslotte gaat met bezoekers in gesprek over zonnepanelen op je eigen huis of elders in Waddinxveen.
De duurzaamheidsmarkt duurt van 10 tot 16 uur en zal worden geopend door burgemeester Bert Cremers.

 


 

Ie, jakkie, een spin!

datum: 23-08-2017

 

Het is nog volop zomer, maar wat zitten er al veel spinnen in huis! Je weet dat het heel nuttige beestjes zijn, maar toch zie je ze liever niet in je huis. Bovendien zie je meestal maar een heel klein deel van de totale spinnenpopulatie in huis (gemiddeld wel 1500!), want die zitten op plekken waar je met de stofzuiger niet bij kunt.

Een spinvrij huis bestaat helaas niet. Toch zijn spinnen onze bondgenoten. We hebben namelijk dezelfde vijand: insecten, zoals vliegen en muggen. Alleen spinnen eten ze op. Wij niet, we proberen ze alleen maar weg te slaan. Als je toch de spinnenpopulatie in huis in bedwang wilt houden, moet je dan ook beginnen bij de insecten.

Spinnen houdt je milieuvriendelijk en duurzaam buiten je huis door hun voedsel weg te houden. Zorg dus dat er geen insecten in huis zijn: ramen dicht en horren gebruiken, geen rottend fruit op de schaal, gooi de afvalbakjes en de gft-bak regelmatig leeg en houdt hoekjes, die spinnen fijn vinden schoon en leeg. Als die moeilijk bereikbaar zijn, zet dan een bakje met azijn en water in de buurt van die plek. Spinnen houden niet van die geur (hoewel, u misschien ook niet, maar ja). Steeds hun web kapot maken heeft geen enkele zin. Binnen no time zit er op dezelfde plaats een nieuw web. Een laatste milieuvriendelijk redmiddel is misschien een apparaatje dat hoge geluidsgolven uitzendt en daarmee zowel spinnen, muggen als  andere insecten op afstand houdt.

Last but not least: dappere mensen vangen de spinnen met de blote hand en brengen ze weg naar buiten. Ik durf dat niet, u wel?

 


 

Waar blijft de elektrische scooter?

datum: 09-08-2017


Gebeurt het u ook weleens dat u bij een verkeerslicht staat te wachten en ondertussen getrakteerd wordt  op de uitlaatgassen van een scooter of brommer die vóór u staat?  En als je dan helemaal pech hebt, is het ook nog een berijder die lekker gas geeft om zo snel mogelijk op te kunnen trekken. Vooral oude brommers en scooters zijn erg vervuilend: ze produceren veel fijnstof , roet en stikstofoxiden. Amsterdam heeft inmiddels besloten dat vanaf volgend jaar de extra vervuilende tweetakt scooters/brommers niet meer  de stad in mogen.

De regering heeft dit voorjaar aangekondigd dat in 2018 alleen nog scooters mogen worden verkocht van de schonere milieuklasse euro-4. Het aantal scooters is de afgelopen tien jaar in Nederland enorm gegroeid; van 690 duizend in 2007 tot 1126 duizend vorig jaar. En dat is eigenlijk heel logisch. De scooter is ideaal voor het woon-werkverkeer. Je mijdt de files en kunt er een behoorlijke afstand mee overbruggen.

Terwijl elektrische fietsen en auto’s steeds populairder worden, blijft de scooter nog achter. Hoe dat komt is niet echt duidelijk. De elektrische scooter is weliswaar nog behoorlijk prijzig, maar daar staat tegenover dat je geen benzine hoeft te tanken en dat het onderhoud minimaal is. Inmiddels zijn er wel steeds meer bezorgdiensten die hun groene imago verbeteren door elektrische scooters in te zetten om hun producten bij hun klanten af te leveren.

De werkgroep Duurzaam Waddinxveen hoopt dat we u op de Duurzaamheidsmarkt op 16 september kennis kunnen laten maken met de elektrische scooter

 


 

Kledinguitverkoop: ha fijn?

datum: 26-07-2017


Het is zomeruitverkoop en je kunt het niet laten om toch de winkels in te lopen om te zien of je een goedkoop shirtje of broek kunt “scoren”, ook al heb je in feite niets nodig.

Word ik daar blij van? Soms wel. Vooral als ik een goedkoop én duurzaam geproduceerd kledingstuk  weet te bemachtigen. Dat geeft een goed gevoel. Maar hoe groot is de kans, dat mij dat lukt? Niet zo groot.

De kleding van de grote winkelketens is weliswaar van steeds betere kwaliteit, maar dat zegt niet veel over de productie ervan. Wordt biologische katoen gebruikt, worden de naaisters redelijk betaald, is er geen sprake van kinderarbeid of wordt gerecycled materiaal gebruikt ? Vorig jaar tekenden ruim 50 Nederlandse kledingbedrijven het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, waarin ze beloofden de arbeidsomstandigheden binnen 3 tot 5 jaar te verbeteren in de 3000 naaiateliers waar de kleding vervaardigd wordt. Helaas is er weinig tot geen controle op de uitvoering van het convenant.

Hoe dan toch betrouwbare kleding te vinden: veel over het onderwerp lezen en niet meer op mooie reclameverhalen letten waarin het woord “duurzaam” wordt gebruikt zonder verdere tekst of uitleg. Kijk of een merk erkende keurmerken zoals GOTS voor biologische katoen voert, of er fairtrade geproduceerd wordt, of het merk aangesloten is bij organisaties die zich inzetten voor betere arbeidsomstandigheden, zoals de Fair Wear Foundation.

Het beste is natuurlijk eerst te bedenken of je wel echt nieuwe kleding nodig hebt. Is dat volgens jou het geval, kijk dan eerst of je leuke vintage mode (tweedehandsjes) kunt vinden. Met een paar kleine veranderingen maak je er zelf een creatie van, die niemand anders heeft!

 


 

Oproep deelnemers duurzaamheidsmarkt

datum: 12-07-2017

 

Deze keer eens geen tips in ons stukje, maar aandacht voor de Duurzaamheidsmarkt die we dit jaar voor de tweede keer organiseren met ondersteuning van de gemeente Waddinxveen. De markt vindt plaats op zaterdag 16 september en wordt gehouden op het Gouweplein voor Cultuurhuys De Kroon. De markt begint om tien uur en gaat door tot vier uur.

Natuurlijk streven we ernaar om zoveel mogelijk aspecten van duurzaamheid op die markt aanwezig te laten zijn. Zeker is al dat u er informatie kunt vinden over zonnepanelen, woningisolatie, warmtepompen en elektrische auto’s. Ook afval en de natuur zullen belicht worden vanuit het oogpunt van duurzaamheid.

Omdat daar vorig jaar naar gevraagd werd, proberen we deze keer ook een aantal Waddinxveners op de markt aanwezig te laten zijn, die zelf al actief bezig zijn met duurzaamheid en die anderen met enthousiasme kunnen vertellen over hun ervaringen.Wat hebben zij gedaan, welke keuzes hebben ze gemaakt, welke problemen kwamen ze tegen en wat is het resultaat geweest van hun inspanningen?

Bij deze dus een oproep aan plaatsgenoten die hun huis en/of tuin verduurzaamd hebben. Ook kan het zijn dat u een elektrische auto hebt aangeschaft en uw ervaringen daarmee graag met anderen wilt delen. Misschien kent u iemand in uw omgeving die enthousiast is, en dat graag aan zijn plaatsgenoten wil laten weten? Wijs hem of haar op dit stukje of geef het door aan de werkgroep Duurzaam Waddinxveen.

 


 

Pfff, wat is het toch warm!

datum: 28-06-2017

 

De afgelopen week was het zo warm, dat we allemaal weleens verzucht zullen hebben: had ik maar een airco of: zal ik er eentje kopen. Een airco zorgt voor heerlijke koelte in je slaap- of woonkamer, maar verbruikt heel veel meer energie dan een ventilator.

Vind je een airco toch nodig kies dan voor een zogenaamd splitmodel met een passend vermogen en energielabel A+. Die gebruikt veel minder energie dan een (veel goedkoper) monoblock systeem. Aan te bevelen is een vermogen van 100 watt per m2. Als het vermogen niet voldoende is moet de airco veel langer werken om te koelen en verbruikt meer energie.

Een airco gebruikt veel stroom: gemiddeld tussen de 160 tot 430 kWh per jaar bij een jaarlijks gebruik van 184 uur bij een monoblock systeem en 320 uur bij splitsysteem. Bij meer uren gebruik loopt het stroomverbruik verder op. Stel in ieder geval de temperatuur niet te laag in. Dat spaart veel stroom. De stroomkosten bedragen bij 184 uur gebruik 30 (splitmodel)tot 85 euro (monoblock).

Warmte in huis voorkomen is natuurlijk het beste. Overdag gordijnen/lamellen sluiten en ’s nachts juist ramen en gordijnen open. Goede isolatie van de woning houdt ook ’s zomers warmte buiten. Zorg door goed te ventileren voor een lage luchtvochtigheid in huis. Dan transpireer je minder snel en voelt de temperatuur aangenamer.
Veel airco’s hebben standen waarbij ze alleen ontvochten of ventileren. Maak daarvan gebruik, want het kan voor een aangenamer en koeler binnenklimaat zorgen bij een lager energieverbruik.

Tip: een ventilator brengt de gevoelstemperatuur een paar graden omlaag en verbruikt maar 15 kWh (= 3 euro) per jaar.  Ook niet slecht!

 


 

Met de auto op vakantie?

datum: 14-06-2017

 

De auto is natuurlijk een geweldig vervoermiddel als je op vakantie gaat. Je kunt gaan en staan waar je wilt. Het milieueffect van reizen per auto hangt vooral af van het brandstofverbruik en of er in de auto een benzine- of een dieselmotor zit. Dieselmotoren zijn misschien wel zuiniger dan benzinemotoren, maar zeker niet goed voor het milieu.

Omdat in de vakantie meestal nogal wat kilometers gemaakt worden, loont het om te kijken hoe het brandstofverbruik beperkt kan worden. Rijden over de snelweg met een gelijkmatige niet te hoge snelheid (cruise control aan) kan tientallen procenten aan brandstof besparen. Dat betekent veel minder uitstoot van CO2 en stikstofoxiden.

Rijden met een caravan verhoogt de luchtweerstand sterk wat tot wel 60 procent meer brandstofverbruik kan leiden. Een vouwcaravan, een dakkoffer, een aanhanger of een fietsendrager leidt natuurlijk ook tot meer verbruik. Het huren van een stacaravan of van fietsen ter plekke is een milieuvriendelijker alternatief.

Zorg voor de juiste bandenspanning, want dat bespaart ook een paar procent brandstof en voorkomt onnodige slijtage van uw banden, waardoor extra veel bandenslijpsel(fijnstof) in het milieu komt. Houd er rekening mee dat bij een vol beladen auto de bandenspanning hoger moet zijn.

Daarnaast spaar je het milieu door het “nieuwe rijden” te praktiseren: schakel zo vroeg mogelijk over naar een hogere versnelling en laat op tijd het gas los, ontkoppel niet, maar laat de auto in de versnelling uitrollen. Een auto met automaat maakt dat helemaal makkelijk.

Tenslotte: schakel de airco alleen in als het echt nodig is en zet hem dan niet op een te lage temperatuur. Dat scheelt behoorlijk veel in het brandstofgebruik in de zomer.

Wij wensen u een prettige vakantie!

 


 

Tips voor milieubewust printen

datum: 31-05-2017

 

We weten allemaal dat we papier moeten sparen en dat printerinkt duur is. Daarom streven we ook naar een  “paperless office”, hoewel dat de meesten van ons nooit helemaal zal lukken. Daarom hier enkele tips om, als we dan iets afdrukken, dat zo groen mogelijk te doen.

1. Neem overspanningsbeveiliging. Sluit de printer aan op een contactdoos met overspanningsbeveiliging zodat er geen onnodige stroom wordt gebruikt en de printer bovendien beveiligd is voor overspanningsgevaar.

2. Hergebruik geprint papier en print altijd dubbelzijdig. Het is lang niet altijd nodig dat geprint papier er netjes uitziet en het scheelt wel de helft aan papier.

3. Bedenk vooraf of printen in kleur noodzakelijk is. Zet anders de instelling op zwart-wit.

4. Print alleen wat nodig is en laat plaatjes en stukken tekst, die je niet echt nodig hebt, weg.

5. Kies een duurzaam lettertype. Het zal je verbazen hoeveel inkt je daarmee bespaart! Lettertypen zonder schreef, zoals Verdana, Calibri en Arial, hebben een hoop minder inkt nodig. Zorg er ook voor dat zo min mogelijk tekst vetgedrukt wordt.

6. Gebruik ecofont software. Deze software zorgt ervoor dat er kleine gaatjes worden geschoten in de letters die je print. Hierdoor gebruik je minder inkt, zonder dat je er last van hebt. Daarnaast selecteert ecofont alleen de tekst voor die je nodig hebt en verwijdert overbodige afbeeldingen.

7. Verklein tekst en afbeeldingen. Lettertype 12 is lang niet altijd nodig.

8. Scan een document in plaats van het te kopiëren en lees het online.

9. Last but not least: ga digitaal. Gebruik als het even kan je mobiele telefoon, laptop of tablet om een document te lezen. Dat bespaart veel papier en inkt.

 


 

Bier in fles of blik: wat is milieuvriendelijker?

datum: 17-05-2017

 

De verkoop van bier is  in de zomer veel hoger dan ’s winters. Logisch natuurlijk. Want veel mensen genieten graag van een lekker koud biertje op een warme dag. Maar voor welke verpakking kiezen we dan? Voor een biertje uit een fles of een blikje? Milieu Centraal zocht uit wat de milieuvriendelijkste verpakking is.

De statiegeldfles komt als winnaar uit de bus. Deze bierflesjes kunnen tot veertig keer opnieuw gevuld  worden en gaan zo’n acht jaar mee. Hierbij is rekening gehouden met de milieubelasting als gevolg van het vervoer en het schoonmaken van de flesjes.

Op plaats twee komt bier uit blik. Hierbij is er een flink verschil tussen blikjes van staal en van aluminium. Blikjes van aluminium zijn slechter voor het milieu omdat de productie van aluminium erg veel energie kost. Bij gebruik van blikjes is het belangrijk dat ze niet bij het restafval terecht komen, maar samen met het plastic en de drankenkartons in de daarvoor bestemde zak of bak worden gedeponeerd. Op de laatste plaats komt de het statiegeldloze weggooiflesje. Natuurlijk kan dit glas via de glasbak gerecycled worden. Maar het maken van nieuwe flesjes uit oud glas leidt altijd tot een grotere milieubelasting dan het hergebruiken van statiegeldflessen.

Voor de consument zijn statiegeldflesjes misschien minder handig dan weggooiblikjes. Voor de toekomst van onze aarde moeten we dat er dan maar voor over hebben. De Nederlandse bierbrouwers vinden dat het statiegeldsysteem goed functioneert; zij handhaven de meermaals te vullen bierfles dan ook.

Proost!

 


 

De koelkast: onmisbaar, maar een stroomvreter

datum: 03-05-2017


Geen sexy onderwerp misschien, maar hoe houd je die stroomkosten onder de duim?

Tip 1: let bij aanschaf in de eerste plaats op het energielabel. De goedkoopste koelkast verbruikt altijd de meeste energie en dat zal u jaar in jaar uit veel meer kosten dan het voordeel bij aanschaf.

Tip 1a: ga voor een koelkast die qua grootte past bij wat je nodig hebt. Zo’n grote koelkast is mooi, maar verbruikt veel stroom.

Tip 2: zet de koelkast minimaal 10 cm van de wand af. Aan de achterkant geeft de koelkast zijn warmte af. Als hij te dicht bij de muur staat kan die warmte niet weg en koelt hij niet efficiënt.

Tip 3: misschien letterlijk een open deur, maar laat de koelkast nooit (eventjes) open staan. Door het grote temperatuurverschil tussen binnen en buiten warmt hij snel op en moet vervolgens extra hard werken om weer te koelen.

Tip 4: zet de koelkast uit onterechte veiligheidsoverwegingen niet kouder dan strikt noodzakelijk. Meestal is 6 graden koud genoeg. Hoe kouder, hoe hoger het stroomverbruik.

Tip 5: laat eten eerst afkoelen voor je het in de koelkast zet. Dat kost veel minder stroom.

Tip 5a: laat diepvriesproducten juist ontdooien in de koelkast. Dat gaat wel langzamer dan erbuiten, maar helpt de koelkast wel bij het koelen, waardoor hij minder energie verbruikt.

Tip 6: ontdooi het vriesgedeelte tijdig, dus voordat er een ijslaag ontstaan is. Een ijslaagje van een paar millimeter zorgt al voor veel extra stroomverbruik. Het door de fabrikant opgeven energieverbruik klopt dan geenszins met het werkelijke energieverbruik!

Slotopmerking: de groenste energie is de energie, die je niet verbruikt.

 


 

Mobiele telefoon: we kunnen niet zonder, maar wat een grootverbruiker van energie

datum: 19-04-2017

Klopt deze bewering? Ja zeker. Het opmerkelijk hoge energieverbruik van de telefoonnetwerken is grotendeels te verwijten aan de beperkte levensduur van de mobieltjes. Meer dan de helft van het energieverbruik van de mobiele telefooninfrastructuur komt voor rekening van de productie van de telefoons.

Een mobiele telefoon kan in principe 10 jaar of langer gebruikt worden, maar er zijn legio redenen om het toestel vroegtijdig te vervangen. Er komen namelijk in een steeds hoger tempo nog mooiere, nog “betere”, nog grotere, met nog betere software en camera’s uitgeruste mobieltjes op de markt. Los van alle technologische verbeteringen is het mobieltje ook een mode-object en statussymbool geworden. Met als gevolg dat een mobieltje gemiddeld genomen na twee jaar alweer ingeruild worden voor een andere. Vaak geeft dan de batterij het ook al op.

Dit alles betekent dat de mens tijdens zijn of haar leven zo’n 35 mobieltjes zal aanschaffen. Voor het milieu weegt de productie van al die toestellen veel zwaarder dan het energieverbruik van het toestel zelf. Circa 70% van het totale energieverbruik van een mobieltje is het gevolg van de productie tot en met het transport. Het opladen van de telefoon door de consument is goed voor slechts 30%. Onderzoek heeft laten zien dat door het verlengen van de levensduur van een mobieltje tot 4 jaar de ecologische impact van de totale telefoon-infrastructuur met 40% zou dalen. Het opladen is dan nog maar goed voor 10 tot 15% van het totale energieverbruik.

Kortom: ruil je mobieltje niet na twee jaar in voor het nieuwste model als hij het nog prima doet. Of kies vervolgens voor een refurbished mobieltje. Het milieu vaart er wel bij!

 


 

Fiets als het kan, rij auto als het moet

datum: 05-04-2017


In de tweeëneenhalf jaar dat deze rubriek bestaat hebben we nog niet eerder aandacht besteed aan fietsen. Misschien wel omdat we in een echt fietsland wonen waar, theoretisch gezien tenminste, bijna iedereen fietst.

Nu de lente is begonnen, de zon zich weer meer laat zien en de temperatuur omhoog gaat, is dat misschien toch een mooi moment om het gebruik van de fiets te promoten.
De fiets is  een gezond en schoon vervoermiddel dat je zonder files brengt waar je zijn moet. Dat geldt zeker voor de kortere afstanden in stad of dorp.

Jammer genoeg wordt toch vaak, misschien zonder erbij na te denken dat er in de schuur of berging ook een fiets staat, de auto gepakt voor meer dan de helft van de korte afstanden (minder dan 7,5 kilometer). Gewoonte en gemak geven dan  blijkbaar toch de doorslag. En dat terwijl je juist in Waddinxveen vaak met de fiets sneller op je bestemming bent dan met de auto.

Door de komst van de e-bike is de fiets nu ook voor wat grotere afstanden een prima alternatief. Bijvoorbeeld voor het woon-werkverkeer. De e-bike is er nu ook in een snelle uitvoering, waarbij je zelfs 45 km per uur kunt rijden! Moet je wel een helm willen dragen, want die is dan wel verplicht. Natuurlijk gebruikt de e-bike wel stroom, maar in vergelijking met het energiegebruik van een auto is dat maar een paar procent!

De tip van de week is daarom: fiets als het kan en rij auto alleen als het moet.

 


 

Duurzaam wassen: hoe doe je dat?

datum: 22-03-2017

De productie van kleding  kost energie en grondstoffen en leidt tot milieuvervuiling. Toch is de impact op het milieu nog groter tijdens het gebruik van de kleding: wassen, drogen en strijken. Niet alleen kost dit veel energie, ook vindt er watervervuiling plaats.

Wist jij dat de meeste milieuvervuiling tijdens het gebruik van kleren plaatsvindt? Dat wij zelf, de consumenten, het meest vervuilen en verspillen? Tot 82% van het energieverbruik, 66% van het afval, meer dan de helft van de emissies en een grote hoeveelheid watervervuiling komen vrij tijdens het wassen en drogen van kleding!

Vandaar een paar tips om dat te veranderen.
• Was zo min mogelijk. De kleding blijft mooier en je bespaart op water, energie en       wasmiddel.
• Koop een wasmachine met energielabel A+++. Kost wat meer, maar dat verdien je in 6 jaar terug, terwijl de machine wel 15 jaar mee kan.
• Was altijd met een volle trommel.
• Was op lage temperaturen. De huidige wasmiddelen zijn daarvoor gemaakt.
• Droog natuurlijk. Dus liefst buiten en zo min mogelijk in een energie slurpende wasdroger.
• Maak een wasmachine van je badkamer. Span een lijntje of hang een rekje en laat je gedragen kleding hier tijdens een douche- of badbeurt hangen. De stoom maakt de kleding wat vochtig, waardoor geurtjes verdwijnen en de kleding bijna letterlijk gestoomd wordt. Bij netjes ophangen is hij bovendien gestreken als hij weer droog is.
• Was praktisch.  Minder wassen geldt natuurlijk niet voor ondergoed en sokken. Een super-milieuvriendelijke methode is om je sokken en ondergoed mee te nemen onder de douche. Mits niet te vuil, worden ze vanzelf schoon van de zeep en shampoo die je zelf gebruikt. Ook handig op reis.

Succes

 


 

Hoe groen stemt u op 15 maart?

datum: 08-03-2017


Over een week is het zover. We mogen onze stem uitbrengen. Helaas is er in de verkiezingscampagnes maar weinig aandacht voor duurzaamheid en milieu.
Komt dit misschien omdat de politiek vooral oog heeft voor de korte termijn en het moeilijk vindt om verder te kijken dan de komende vier jaar? Terwijl klimaatverandering pas op langere termijn grote gevolgen zal hebben. Voor ons, onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Tenzij we nu zo spoedig mogelijk maatregelen treffen. De komende vier jaar zullen wel veel belangrijke besluiten moeten worden genomen om de klimaatdoelen te halen.  

Als werkgroep Duurzaam Waddinxveen geven wij u de tip het Groen Kieskompas in te vullen. Het blijkt namelijk dat er heel grote verschillen zijn tussen de diverse politieke partijen als het gaat om de plannen op het gebied van klimaat, natuur en milieu.
De organisaties achter het Groen Kieskompas zijn Greenpeace, IVN, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds.

Zij hebben het Groen Kieskompas laten ontwikkelen door het onafhankelijke Kieskompas, dat werkt volgens wetenschappelijke methoden. De invuller krijgt dertig stellingen over natuur, klimaat, energie, mobiliteit en landbouw voorgelegd en krijgt zo inzicht in hoe politieke partijen staan tegenover groene thema’s. Het gaat over concrete onderwerpen zoals bij voorbeeld het duurzame energie zonder kolen, de afbouw van de intensieve landbouw en megastallen, ruimte voor weidevogels, 130 rijden op de snelweg, alternatieve vervoersmogelijkheden en statiegeld.

U vindt het Groen Kieskompas op www.groenkieskompas.nl

 


 

Over de datum? En wat dan?

datum: 22-02-2017

Levensmiddelen zijn voorzien van een houdbaarheidsdatum. Dat is wettelijk verplicht om de kwaliteit en de voedselveiligheid te garanderen.

Helaas werkt dit ook voedselverspilling in de hand. Maar liefst 15 procent van de 800 miljoen kilo voedsel die Nederlandse consumenten jaarlijks weggooien verdwijnt daardoor onnodig in de vuilnisbak. Dat is niet alleen zonde van goed voedsel en geld, maar bovendien een verspilling van landbouwgrond, energie en grondstoffen.

Op veel producten staat de tekst “tenminste houdbaar tot” plus een datum. Bij verse of gekoelde producten zoals vlees, vis, voorgesneden groente of koelverse maaltijden aangevuld met “mits gekoeld bewaard”. Hierbij wordt dan meestal vermeld wat de maximumtemperatuur is waarbij het product bewaard moet worden. De datum is de laatste dag waarop je het product zeker nog veilig kunt gebruiken. Daarna kunnen er ziekteverwekkende bacteriën op gaan groeien en moet je het weggooien.
Direct na aankoop invriezen verlengt de houdbaarheid aanzienlijk.

Maar let op: bij levensmiddelen die niet snel bederven, zoals koffie, meel, groente of soep in blik of pot, pasta of frisdranken kan na de datum de smaak, geur of kleur van het product achteruit gaan, maar je kunt ze nog gewoon zonder gevaar eten. Dat kun je zelf goed bepalen. Als het product er goed uitziet en goed ruikt, kan het vaak best een dag of wat langer mee. Droge producten, zoals pasta, zelfs maanden.

Gelukkig groeit bij supermarkten het besef dat het zonde is om goed voedsel te verspillen. Steeds vaker worden producten die dicht tegen de houdbaarheidsdatum zitten met flinke korting aangeboden, bijvoorbeeld onder het motto: weggooien is zonde. En dat is natuurlijk waar!

 


 

Makkelijk en verantwoord kiezen met de Groente- en fruitkalender

datum: 08-02-2017


Weet u welke producten in welk seizoen thuis horen? Als u zelf een moestuin heeft natuurlijk wel. Maar wanneer je tegenwoordig een supermarkt binnen stapt, vind je daar het hele jaar door een zeer ruim aanbod aan groente en fruit.

Daardoor wordt de verleiding groot om, zonder er verder bij na te denken, producten te kopen die van heel ver weg komen of die in verwarmde en verlichte kassen geteeld zijn (tenzij die kas duurzaam verwarmd wordt, natuurlijk).

Als je de app Groente- en fruitkalender op je telefoon zet, kun je altijd checken hoe milieuvriendelijk het aanbod in de winkel is. Milieuklasse A of B is een goede keuze. C,D en E kun je beter laten liggen. De milieuklasse van een product verschilt per maand en per land van herkomst. Het land van herkomst vind je, als het goed is, op de verpakking of het kaartje onder het schap in de winkel.

Check ook even in de app hoe je groente of fruit naar Nederland is vervoerd. Voor het milieu is per vliegtuig slechter dan per boot of vrachtwagen. En dichterbij is niet altijd beter! Zo kost het vaak meer energie om producten in een Nederlandse kas te kweken dan uit het verre buitenland, maar aangevoerd per vrachtwagen of boot.Het verbouwen, verpakken en vervoeren van groente en fruit kost allemaal (veel) energie en die komt vooral van fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas), wat weer zorgt voor broeikasgassen en klimaatverandering. Soms gaat het telen van landbouwproducten ook nog gepaard met sloop van natuurgebieden.

De Groente- en fruitkalender is een gratis app van Milieu Centraal.

 


 

Hoe krijg ik een beter energielabel?

datum: 25-01-2017

U wilt verhuizen en zou graag een beter energielabel voor uw huis krijgen.  Hoe doet u dat? Ook als u uw huis niet wilt verkopen, maar er prettiger in wilt wonen, verhoogt het de waarde van uw huis met gemiddeld € 6000 en heeft u een lagere energierekening.

De belangrijkste tip is woningisolatie. Dak-, gevel-, vloer- en glasisolatie kunnen samen voor een flinke labelsprong zorgen. Met deze isolatie betaalt u nog maar een kwart van de energiekosten die u zonder deze maatregelen zou betalen.

• Spouwmuurisolatie: huizen van vóór 1970 hebben geen spouwisolatie, omdat ze geen spouwmuur hebben. Daarom moet de gevel na-geïsoleerd worden. Doen! Levert een besparing van 10% op de verwarmingskosten op. Het betaalt zich in een paar jaar terug.

• Dak- en vloerisolatie: als je dak en vloer ook laat isoleren, weet je zeker dat je een goede labelstap maakt. Dakisolatie is wel duurder dan vloerisolatie en de winst van dakisolatie wordt groter als de verdieping onder het dak niet verwarmd wordt.

• Glasisolatie: glasisolatie is behoorlijk kostbaar, maar wel belangrijk, ook voor uw wooncomfort. Veel woningen hebben al dubbelglas, maar tegenwoordig is HR++ glas de nieuwe standaard. Dat is dubbelglas met gas ertussen, waardoor het raam nog beter geïsoleerd is. Dat scheelt 20m3 gas per jaar ten opzichte van gewoon dubbelglas.

• Ventilatie: als het huis zo  steeds beter geïsoleerd wordt, is het belangrijk ook aan de ventilatie te denken. Niet-geïsoleerde huizen ventileren vanzelf door kieren in de gevel, vloer en dak. Na isolatie moet de verse lucht anders aangevoerd worden, bij voorbeeld door mechanische ventilatie.

 


 

PEERBY: spullen lenen van en aan je 'buren'

datum: 18-01-2017

Een statafel nodig voor een feestje, een laminaatsnijder voor een klus, een kruiwagen om de aarde je tuin in te rijden of een kindertentje voor de vakantie? Leen het in je buurt. Door lid te worden van Peerby krijg je er plotseling heel veel buren bij. In Waddinxveen zijn er inmiddels tientallen mensen die gebruikmaken van Peerby.

Hoe werkt het?
Je schrijft je gratis in en plaatst via de website of de app een oproep als je iets wilt lenen. Tientallen mensen in je omgeving krijgen het bericht en kunnen direct naar jou toe reageren als ze jou het gevraagde willen lenen. Via een privé-chatcontact maak je vervolgens nadere afspraken.
Lenen en uitlenen is in essentie altijd gratis. De mensen aan of van wie je spullen leent, krijgen alleen jouw naam en publieke Peerby-profiel te zien. Wanneer je met je buurtgenoot in contact komt in de chat, bepaal jij zelf welke informatie je met elkaar wilt uitwisselen.
Uit ervaring blijkt dat alle Peerby leden voorzichtig omgaan met de spullen die zij lenen van buren.

De voordelen van Peerby zijn duidelijk: je hoeft niet zelf spullen te kopen die je maar één keer of maar heel af en toe gebruikt. Je leent ze van buren in de buurt gebaseerd op onderling vertrouwen. Zo is Peerby een duurzaam alternatief voor de wegwerpcultuur waarbij bespaard wordt op grondstoffen en energiegebruik. Tenslotte is het goed voor je portemonnee en kun je er mogelijk nog leuke contacten met “buren” mee opbouwen.
Zie Peerby.com of download de app.

 


 

Kunnen "slimme" Ledlampen meer energie gebruiken dan ouderwetse gloeilampen?

datum: 04-01-2017

Ja, dat kan! Ledlampen verlagen uw energieverbruik voor verlichting fors, zelfs als je er rekening mee houdt dat voor de productie van de lamp zelf relatief veel energie nodig is. Maar dat voordeel verdwijnt als er allerlei elektronische hightech snufjes worden toegevoegd.

Waar je vroeger om goed te kunnen lezen al gauw een lamp van minimaal 40 watt nodig had, kun je nu volstaan met een Ledlamp van maar 3 watt. Helaas kan deze energiebesparing helemaal teniet gedaan worden door de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Op het etiket staat dan vaak ook nog dat de toepassing zo “slim” is.

Een voorbeeld uit de domotica, ook wel huisautomatisering of ‘smart homes’ genoemd: zogenaamd “slimme” Ledlampen combineren draadloze communicatie en elektronische controle met Ledverlichting. Dat biedt de gebruiker de mogelijkheid om via zijn smartphone een lamp op afstand aan- of uit te knippen, het licht te dimmen of juist feller te maken of de kleur te veranderen. Jammer genoeg vereist dit dat de lamp altijd in de standby modus staat. Uit een test bleek dat er afhankelijk van de lamp sprake is van een stand-by-verbruik van 0,15 tot 2,7 watt. Dat lijkt weinig, maar dat vermogen is 24 uur per dag en 265 dagen per jaar nodig, en maar weinig huishoudens tellen maar één slimme lamp.  

Onderzoekers ontdekten dat het elektriciteitsverbruik op stand-by hoger kan zijn dan het verbruik van de verlichting zelf. Hierbij wordt niet eens het energieverbruik van de smartphone of afstandsbediening meegerekend. Dit betekent dat sommige lampen even veel energie gebruiken als ouderwetse gloeilampen.

Conclusie: je bent slimmer bezig als je gewone “domme” Ledlampen gebruikt!

 Batterijen kun je veel beter opladen

datum: 21-12-2016

Een leven zonder oplaadbare batterijen is bijna niet meer mogelijk. Denk maar aan onze mobiele telefoon, de elektrische fiets of  (in de toekomst) de elektrische auto. Al deze apparaten maken gebruik van (grote) batterijen die worden opgeladen.

Daarnaast worden in ieder huishouden ook nog steeds heel wat ‘gewone’ batterijen.
Gemiddeld zo’n honderd stuks voor alle mogelijke apparaten:  afstandsbedieningen, klokken, mp3-spelers, draadloze toetsenborden en muizen, fietsverlichting enz.
Nog maar een klein deel van alle verkochte batterijen bestaat uit oplaadbare batterijen.
En dat terwijl oplaadbare batterijen veel beter zijn voor milieu en portemonnee.  

Oplaadbare batterijen kosten in de winkel meer dan eenmalige batterijen. Deze meerprijs verdien je gemiddeld na zes keer opladen terug. Over de hele levensduur kun je per oplaadbare batterij vele tientallen euro's besparen, vergeleken met wegwerpbatterijen.
Het beste zijn de nieuwste oplaadbare nikkelmetaaalhydride (NiMH) batterijen . Deze kunnen tot wel duizend keer opgeladen worden. Wanneer u er bij de aanschaf dan ook nog op let of de aanduiding LSD (low self discharge) erop staat, weet u dat ze hun lading erg lang vast houden en dus ook geschikt zijn voor apparaten die minder vaak worden gebruikt.
Je moet wel een batterijoplader aanschaffen voor enkele tientjes. Let er op dat hij ook geschikt is voor NiMH batterijen.  

Batterijen bevatten zoveel schadelijke stoffen voor het milieu, dat ze bij het klein chemisch afval horen. Het kost ook veel energie, grondstoffen en CO2-uitstoot om ze te maken. Met oplaadbare batterijen bespaar je geld, grondstoffen, energie en afval: voldoende redenen om de overstap te maken?

 


 

Moestuinieren in de tuin van een ander

datum: 07-12-2016

Edwin Gorissen uit Ede had een geweldig “groen” idee: mijn tuin kan ook jouw tuin zijn.
Hij wil mensen verbinden die op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken hebben.

Bij voorbeeld ouderen die niet goed meer ter been zijn en mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Wat bindt hen? Een grote (moes)tuin waarin ze samen werken en letterlijk de vruchten ervan plukken. De pakketten van de voedselbank bevatten weinig verse groenten en fruit. Door samen te werken doen ze niet alleen sociale contacten op, maar ook kennis van tuinieren en zelfredzaamheid. Letterlijk en figuurlijk een mooie oogst!

Mijn Tuin Jouw Tuin is een stichting, die buurtbewoners met elkaar verbindt via de tuin. Aan de ene kant ouderen of hulpbehoevende buurtbewoners, die niet meer alleen de tuin kunnen onderhouden en aan de andere kant mensen, die baat hebben bij gratis groenten en fruit en beweging en die graag iets voor een ander willen doen. Buurtbewoners met verstand van tuinieren, kunnen zich aanmelden als coach-vrijwilliger om de onervaren tuinders te leren tuinieren. In Ede waren bedrijven zoals de Gamma en Welkoop bereid om gereedschap en zaden te sponsoren.
Gorissen wil graag van Mijn Tuin Jouw Tuin een landelijke stichting maken, die in verschillende gemeenten actief is. Zou het niet mooi zijn als dit  initiatief ook in een landelijke gemeente als Waddinxveen met veel tuinen van de grond zou komen? Ga voor meer informatie naar: mijntuinjouwtuin.nl
De werkgroep Duurzaam Waddinxveen hoort graag of er Waddinxveners zijn, die zelf of met de hulp van een wijkplatform, ook een dergelijk initiatief in Waddinxveen van de grond zouden willen tillen.

 Autodelen is zo gek nog niet

datum:16-11-2016

Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe vaak uw auto stil staat? Hoe vaak gebruikt u de auto en hoeveel kost uw auto dan per kilometer? Als je dit uitrekent, kom je al snel tot de ontdekking dat er veel geld te besparen valt door de (tweede) auto eruit te doen. Tegenwoordig zijn er verschillende manieren om toch over een auto te beschikken als dat nodig is.

Zo kun je kiezen voor het huren van een auto via Greenwheels, Snappcar of Mywheels. Deze vorm van autodelen neemt snel in populariteit toe, van 16.000 vorig jaar tot 25.000 nu. Greenwheels heeft eigen auto’s, met vaste parkeerplekken in steeds meer plaatsen. In Gouda bijvoorbeeld, staan verspreid over de stad 14 auto’s.
Snappcar en Mywheels bemiddelen in het verhuren van particuliere auto’s. In Waddinxveen zijn via deze organisaties momenteel 5 auto’s te huur.
Wie wel zelf een auto heeft en het jammer vindt dat die heel vaak stil staat, kan er eens over nadenken of hij de eigen auto wil aanbieden via zo’n organisatie.   

Een andere mogelijkheid is om een auto te delen samen met buren of vrienden. Het is dan wel aan te raden een contract op te stellen. Zo’n contract is te vinden op de website deelauto.nl.
Als je geen eigen auto hebt, bespaar je veel geld en kies je telkens weer bewust de vorm van vervoer die in jouw situatie het handigst is. Het openbaar vervoer, de fiets of toch de auto. Autodelen betekent minder parkeerproblemen, minder files, minder gebruik van grondstoffen, minder CO2-uitstoot en minder vervuiling.

Lekker én duurzaam koken

 


 

Lekker én duurzaam koken

datum:02-11-2016

Het is herfst, de dagen worden snel korter en de avonden langer. Dat geeft u wellicht tijd en zin om meer aandacht te gaan besteden aan lekker en tegelijkertijd duurzaam koken. Wat is dat dan “duurzaam koken”, denkt u misschien. In ieder geval koken waarbij zo min mogelijk energie gebruikt wordt en restjes niet weggegooid worden.

Een paar tips:
- Leer echt koken. Alleen maar een kant-en-klaar product opwarmen, zal nooit lekker, gezond en duurzaam zijn.
- Gebruik producten van het seizoen. Bij voorbeeld kool en wortels in de winter, tomaten en aardbeien in de zomer.
- Eet lokale producten. Dat is beter voor het milieu dan producten die ingevlogen worden of in een kas geteeld. 1 kilo uit de kas kost 12x zoveel energie als 1 kilo uit de koude grond.
- Gooi restjes niet weg, maar vries ze in voor later gebruik.
- Koop biologische en Fairtrade producten. Dan zorg je ervoor dat boeren en dieren rechtvaardig behandeld worden, overal ter wereld.
- Maak zelf gemaksproducten zoals pesto, tomatensaus, bouillon. Het is makkelijker dan je denkt, lekkerder, gezonder en duurzamer!
- Last but not least: wees bereid om te veranderen. Dat is misschien wel het moeilijkste dat er is, maar zonder dat besluit zal het niet lukken duurzamer te gaan koken. Maar als het lukt, is de beloning groot. Lekkerder en gezonder eten, dat ook nog eens bijdraagt aan een betere toekomst voor ons aller aarde en dus de toekomst van onze kinderen. Probeer het eens, ook al zal het in begin zeker enige moeite (en tijd) kosten.Er is nu 20% subsidie voor woningisolatie!

datum: 05-10-2016

Sinds 15 september 2016 is het voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE) mogelijk zo'n 20 procent subsidie te krijgen voor het isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas. Voorwaarde is dat er ten minste 2 nieuwe isolatiemaatregelen worden uitgevoerd. Doe je dat, dan kun je ook subsidie krijgen voor een paar andere maatregelen die energie besparen, zoals een isolerende buitendeur of een douche met warmteterugwinning.

De subsidie is vooral interessant als je een ouder huis hebt, gebouwd vóór 1992. Deze huizen zijn bij de bouw namelijk niet of matig geïsoleerd. De Subsidieregeling energie-besparing in huis is een landelijke regeling.

Wie er serieus over denkt om z’n huis veel beter te isoleren doet er misschien verstandig aan een Maatwerkadvies energiebesparing aan te vragen. Een onafhankelijke energieadviseur komt dan naar je toe en bekijkt wat in jouw huis mogelijk is. Je krijgt een rapport waarin alle maatregelen die voor jou interessant zijn op een rij staan. Met de kosten erbij, hoeveel je bespaart en hoe snel je je investering terugverdient. Als je daadwerkelijk je huis gaat verbeteren, krijg je bovendien 150 euro van de kosten van het maatwerkadvies terug. Voor maatwerkadvies kijk op www.QBISnl.nl

Een goed geïsoleerd huis biedt meer comfort : het tocht minder, houdt de warmte beter vast, minder condens op de ramen, warmere voeten en minder geluidsoverlast van buiten. En natuurlijk hoef je minder te stoken wat goed is voor je portemonnee en beter voor het klimaat.

Voor meer informatie: www.milieucentraal.nl en zoek op ”subsidie energiebesparing eigen huis”.


 

Tip: bezoek de Duurzaamheidsmarkt

datum: 21-09-2016

Zaterdag is het zover; dan vindt op het Gouweplein de eerste Waddinxveense Duurzaamheidsmarkt plaats. De werkgroep Duurzaam Waddinxveen heeft, ondersteund door de gemeente, het initiatief genomen hiervoor.

Op het Gouweplein bruist het die dag van activiteiten, want behalve de Duurzaamheidsmarkt op het Tussenzicht is er een braderie in de Marktstraat terwijl het plein voor Cultuurhuys De Croon het hart is van de Hop-on Hop-off manifestatie.

De Duurzaamheidsmarkt wil de Waddinxveners kennis laten maken met duurzame producten waarmee ze hun woonomgeving en leefstijl milieuvriendelijker kunnen maken. Zo vindt u er producten gericht op energiewinning- en besparing, woningisolatie, vervoer, tuin, voeding en zelfs kunst.

De markt vindt plaats op het Tussenzicht van het Gouweplein: het gedeelte vanaf de roltrappen tot voor Galerie Kunstzicht aan de andere kant. Van 10 tot 16 uur is de markt geopend.

De deelnemers zijn:
Boonstoppel Nissan
Cyclus NV
De Isolatiespecialist
Fairtrade werkgroep
Galerie Kunstzicht
Oosterom Installatietechniek
Raab Karcher Waddinxveen
Rooftop Energy
Van Leeuwen Toyota
Wereldwinkel Waddinxveen
Werkgroep Duurzaam Waddinxveen
Willemstein Hoveniers

Mogelijk dat een bezoek aan de markt u inspireert tot een duurzamer leven.


 

Voedselverspilling: doe er wat aan

datum: 07-09-2016

De Nederlander staat als zuinig, zo niet gierig, bekend. Daarom is het toch wel verrassend dat we tegelijkertijd kampioen voedselverspilling zijn (in de top 3 van Europa). Consumenten, supermarkten, restaurants etc. gooien met elkaar per jaar maar liefst 2 miljard kilo eten weg, omgerekend 135 kilo per persoon!  De consument gooit zelf bijna 50 kilo per jaar weg. Restjes, kliekjes, rijst, pasta, brood en nog veel meer.

Dat wil niet zeggen dat je nu helemaal geen eten meer mag weggooien. Een feit is dat vooral jonge mensen nog goed eetbaar voedsel weggooien, alleen omdat de THT (tenminste houdbaar tot) datum bereikt is. Vrijwel altijd is het dan onnodig om het product, aangebroken of niet, weg te gooien. Zeker blikken of  droog voedsel, zoals pasta, blijven vaak nog jaren goed na die datum.

Uitkijken is wel aan de orde bij het overschrijden van  de uiterste verkoopdatum van versproducten, zoals vlees en zuivel. Toch geldt ook daar: vertrouw op je eigen ogen en neus. Als het product in de koeling bewaard is, fris ruikt en er nog goed uitziet, kan het gegeten worden zonder gevaar voor de gezondheid.

Enkele initiatieven die voedselverspilling proberen aan te pakken zijn:
• In Aalten(Gelderland) en omstreken zijn er sinds kort kastjes waar je overgebleven voedsel in kan leggen. Misschien ook iets voor Waddinxveen? 
• De app Afgeprijsd van NoFoodWasted. Hiermee kan je zien welke producten in de supermarkt tegen de houdbaarheidsdatum aanlopen en daarom met korting te koop zijn.
Al 100 supermarkten, onder andere in Gouda en Hazerswoude doen eraan mee. Zowel de consument, de supermarkten en het milieu worden er beter van. Minder verspillen, meer besparen!Drinkwater komt gewoon uit de kraan!

datum: 24-08-2016


Onlangs had ’s lands grootste kruidenier water in de aanbieding. Voor € 2,- konden we een literfles mineraalwater van de Fiji eilanden kopen. Dit water moet dus over een afstand van ongeveer 20.000 km per schip naar ons land vervoerd worden! Tel uit je winst….

En dat terwijl ons Nederlandse drinkwater van zeer goede kwaliteit is.
Bron- of mineraalwater is niet  gezonder. Voor kraanwater gelden zelfs strengere eisen. Volgens wettelijke regels moet water uit een fles of pak gecontroleerd worden op 17 stoffen. Drinkwater wordt op 66 aspecten gecontroleerd, waaronder chemische stoffen en bacteriën. Mineralen die van nature voorkomen in water zijn goed voor het lichaam, maar met normale voeding en leidingwater krijgen we er genoeg van binnen. Bronwater kan meer mineralen bevatten, maar als er meer van binnenkomt dan het lichaam nodig heeft, worden de mineralen via de urine weer uitgescheiden.

Verpakt bron- of mineraalwater is nadeliger voor het milieu dan kraanwater, vooral vanwege de productie en het afval van de verpakkingen en het transport over soms grote afstanden.

Water verpakt in een fles of pak is ook duurder: zo'n 210 keer duurder dan kraanwater. Uw portemonnee en het milieu zijn er dus allebei bij gebaat om het uitstekende Nederlands kraanwater te drinken.

In de horeca is dit helaas nog niet altijd mogelijk, hoewel er gelukkig steeds meer restaurants zijn die gastvrij een karaf gekoeld kraanwater op tafel zetten.

Veel meer interessante weetjes en een boeiend en zeer informatief filmpje over kraanwater vindt u op: www.krnwtr.nlVeel vlinders in de tuin: ja, graag!

datum: 10-08-2016

Afgelopen weekend was het vlindertelweekend. Heeft u meegedaan en de vlinders in uw tuin geteld? Zo ja, waren het er meer of minder dan een jaar geleden? Hopelijk niet minder, want het gaat niet zo goed met de vlinders in Nederland. Toch ziet iedereen graag vlinders in de tuin. Wat is er aan de hand? De hedendaagse tuin moet vaak onderhoudsvriendelijk zijn: d.w.z. veel tegels, gras en weinig planten en bomen.  Dat is niet vlindervriendelijk, helaas.

Waaraan heeft een vlinder behoefte:

1) Suiker. Vlinders fladderen veel rond. Daarbij kan hun lichaamstemperatuur boven de 30 graden stijgen! Dat kost veel energie en die halen ze uit suikerhoudend voedsel zoals nectar uit bloemen. Bloemen met veel nectar zijn bij voorbeeld de vlinderstruik, oregano, lavendel en kruipend zenegroen. Mooie bloemen, waar echter geen enkele vlinder op af zal komen, zijn hortensia’s, hostas, geraniums, tulpen, rozen en klaprozen. Jammer, jammer. Een voedertafeltje met wat (rottend) fruit erop vinden ze trouwens ook heel prettig.

2) Warmte. Vlinders hebben zon nodig om op te warmen. Daarvoor zoeken ze de warmste plekjes in de tuin op. Daarom vinden ze een tuin met veel structuur belangrijk. Dus geen strak geschoren hagen maar wat grillig gevormde struiken en borders waarin de planten niet allemaal even hoog zijn. Variatie aan hoge en lage planten zorgt voor plekjes die snel opwarmen en bescherming tegen de wind bieden. Ook op kale grond warmt een vlinder sneller op dan op een kort gemaaid gazon.

3) Eten voor de rupsen. Een paar planten waarop/waarvan rupsen kunnen leven zoals brandnetels voor dagpauwogen.

Denk hieraan bij het inrichten van uw tuin en de vlinders zullen graag komen!Zwerfafval: de oplossing is dichtbij!

datum: 26-07-2016

Zwerfafval is geen probleem van vandaag of gisteren. De een ergert zich eraan omdat het geen gezicht is op straat en in de natuur. De ander ziet vooral  de verontreiniging van het milieu die er het gevolg van is.

Peter Smith, de Nederlandse afvalkunstenaar, is al jaren bezig in zijn strijd tegen zwerfafval. Hij probeert mensen te stimuleren zwerfafval op te ruimen: wanneer iedereen elke dag één stukje zwerfvuil opruimt, zal er al gauw geen zwerfvuil meer zijn! Volgens Smith voelen mensen zich opgelaten of schamen ze zich wanneer ze zwerfvuil oprapen.  Waarschijnlijk omdat ze het nooit iemand zien doen. Je zou juist trots moeten zijn een steentje bij te dragen aan een schoner milieu!

Naar schatting belandt in Nederland jaarlijks 50 miljoen kilo zwerfafval op straat of in de natuur. Afval op straat en in het groen vergaat vaak maar heel langzaam. Kauwgom vergaat pas na minstens 20 jaar, een aluminium blikje vergaat eigenlijk helemaal niet. Plastic valt na lange tijd weliswaar uiteen in kleine deeltjes maar vergaat nooit. We krijgen het via ons eten zelfs weer binnen.

Afval hoort in een openbare vuilnisbak of neem het mee naar huis. Wethouder Brigitte Leferink wist het in haar blog over afvalvermindering kernachtig te verwoorden: Ik begrijp niet waarom het moeilijker is om iets leeg mee naar huis te nemen dan het vol mee van huis te nemen.

De oplossing voor zwerfafval is eigenlijk heel simpel:
- veroorzaak zelf geen zwerfafval;
- spreek mensen erop aan als je ziet dat ze ‘per ongeluk iets laten ‘vallen’;
- help mee door elke dag een stukje zwerfafval op te rapen.

Zie ook : www.stichtingklean.nlMilieuvriendelijk met de auto op vakantie

datum: 13-07-2016

Mits goed gebruikt kan de auto een redelijk duurzaam vervoermiddel zijn, maar de verschillen per type auto zijn groot. Nieuwe en zuinige auto’s scoren natuurlijk een stuk beter dan oude auto’s.

Enkele tips om zuinig en zo duurzaam mogelijk met de auto op vakantie te gaan:
• Ga met een volle bak op reis. Een zuinige auto met vier inzittenden (zonder caravan) scoort even goed als een internationale trein en beter dan een hogesnelheidstrein.
• Huur een caravan ter plekke. Het slepen van een caravan zorgt voor een 60% hoger brandstofverbruik. Over grote afstanden lopen de brandstofkosten zo behoorlijk op.
• Rij rustiger. Je geniet meer van de reis als je het rustig aan doet. Wie 100 rijdt in plaats van 120 spaart wel 20%  brandstof uit.
• Geen fietsdragers en dakkoffers. Een fietsdrager op de trekhaak verhoogt het brandstofverbruik met 10%. Ook dakkoffers zorgen voor extra luchtweerstand en een hoger energieverbruik. Een fiets kunt u meestal ter plekke huren.
• Pas het nieuwe rijden toe. Rijden volgens de tips van ‘Het Nieuwe Rijden’ bespaart al gauw 10% op je brandstofverbruik.
• Ga lekker dichtbij op vakantie. Onze buurlanden (en ons eigen land) hebben ook veel natuurschoon, strand en cultuur te bieden. Daarvoor hoef je echt niet duizenden kilometers te reizen en de besparing aan reistijd is een groot voordeel. Je arriveert een stuk frisser en je portemonnee is nog dik.
• Kies een eco-vakantiebestemming. Een vakantieplek waar het milieu niet zo zwaar belast wordt. Een eco-camping of een ECO-B&B zou een goede keuze zijn.

Wij wensen u een goed reis!Steen of terug naar groen: Operatie Steenbreek

datum: 29-06-2016


Sinds een aantal jaren is een grotendeels betegelde, onderhoudsvrije tuin een modetrend. U kunt het mooi en makkelijk vinden, maar hierdoor kan het water minder gemakkelijk snel in de grond worden opgenomen. Met de voorspelde en ook al zichtbare toename van het aantal hoosbuien kan dit leiden tot wateroverlast. Misschien hebt u dat al eens meegemaakt. Het riool kan zoveel water in korte tijd dan niet verwerken. Met als gevolg veel waterschade.De afgelopen periode hebben we hiervan overal in Nederland voorbeelden gezien, ook in Waddinxveen.

Bovendien gaat verstening ten koste van de biodiversiteit. Zo leidt het er toe dat vlinders, bijen en andere nuttige insecten uit uw tuin wegblijven. En dat heeft op zijn beurt weer gevolgen voor veel vogelsoorten die daardoor geen voedsel meer vinden en ook uit stedelijke gebieden weg trekken.

Verstening van de omgeving leidt ook tot meer fijnstof in de lucht, omdat de planten ontbreken, die het fijnstof opvangen. In een “stenen tuin” is het in de zomer tot wel 4 graden warmer, waardoor het minder aangenaam is om lang in de “tuin” te verblijven.

Operatie Steenbreek wil mensen ertoe aansporen hun tuin (weer) groener te maken. Een groene leefomgeving werkt stress verminderend en heeft een algemeen positief effect op de gezondheid en het welzijn van de mens. Door middel van het geven van informatie en acties probeert  “Operatie Steenbreek” bij te dragen aan een betere en mooiere leefomgeving. Meer informatie vindt u op hun website: www.operatiesteenbreek.nl

Tenslotte: waarom zou u zelf niet ook “uw steentje”(!) kunnen bijdragen aan de vergroening van uw eigen omgeving?Reclamefolders: leest u ze wel eens?

datum: 15-06-2016


Of hebt u een sticker op uw voordeur om de bezorger te laten weten dat hij uw brievenbus mag overslaan? Weet u dat een huishouden gemiddeld 33 folders per week ontvangt? Per jaar zijn dat 1720 folders en dat is ongeveer 34 kilo papier. En dan te bedenken dat een folder gemiddeld slechts door de helft van de mensen bekeken wordt.

Het drukken en vervoeren van al deze ongelezen folders belast het milieu en zorgt voor onnodig papiergebruik. En dan hebben we natuurlijk ook nog het geadresseerde reclamedrukwerk: de gidsen van winkelbedrijven, schouwburgen, reisbureaus en de telefoongids!

Gelukkig is het wel zo dat papier inmiddels voor meer dan negentig procent uit oud papier bestaat. Bovendien komen de benodigde nieuwe houtvezels steeds vaker uit verantwoord beheerde bossen. Nieuw papier maken kost echter wel water en energie.

Daarom is het plan van de Partij voor de Dieren in Amsterdam nog niet zo gek: wie ongeadresseerde folders wil, moet dat vanaf volgend jaar laten zien door een ja/ja sticker op de deur te plakken. Je moet er dan bewust voor kiezen om papieren folders te ontvangen. Zeker in een tijd waarin bijna alle folders ook via internet te lezen zijn, is dit misschien wel het begin van het einde van de papieren reclamefolder.

Als het bovenstaande u aan het denken heeft gezet: op het gemeentehuis in Waddinxveen kunt u gewoon nog gratis de ja/nee of de nee/nee sticker afhalen. Ook hiermee draagt u bij aan een beter milieu en blijft u verschoond van kilo’s ongevraagd reclamepapier.Afval scheiden: een hele klus

datum: 01-06-2016


Vindt u op de juiste manier afval scheiden ook zo lastig? Je bent van goede wil maar weet niet goed waar je wat in moet gooien. Moet iets in de grijze container, in de groene, bij het plastic afval of bij het klein chemisch afval of moet het ingeleverd worden bij het grofvuil? Dan blijkt afval scheiden nog niet zo simpel. Iedereen wil het wel in meer of mindere mate doen, maar is geneigd uit onwetendheid iets maar in de grijze container te gooien. Wel zo gemakkelijk!

Zeg nou eerlijk: wist u dat een glazen ovenschaal of een gebroken kristallen vaas of wijnglas niet in de glasbak mag omdat die een andere samenstelling hebben dan gewoon glas? Deksels en kurken mogen echter wel mee in de glasbak. Papier en karton moeten in de papierbak. Dat is logisch. Maar wist u dat u paperclips, nietjes en plakband kunt laten zitten? Waar zou u oude videobanden in doen? Bij het plastic of het restafval? Het goede antwoord is het laatste. Nog een lastige: wat te doen met verfblikken? Als ze nog halfvol zijn bij het klein chemisch afval en als ze vrijwel leeg zijn bij het restafval. Je moet het maar weten!

Het zou helpen als de gemeente Waddinxveen zijn inwoners hierbij wat hulp zou bieden door een kaart te verspreiden met daarop goede, up to date, scheidingsinformatie. Een goed uitgangspunt daarvoor is de uitgebreide scheidingsinformatie die Milieu Centraal hierover biedt. Alleen kan de afvalscheidingspraktijk wel per gemeente verschillen. De Werkgroep Duurzaamheidscommunicatie hoopt dat de gemeente Waddinxveen op korte termijn deze informatie gaat geven.

U kunt ook terecht bij www.afvalscheidingswijzer.nl die ook als app beschikbaar is.Van afval naar grondstof. Oftewel: scheiden doet minder lijden!

datum: 25-05-2016 (Themapagina Duurzaamheid in Hart van Holland Waddinxveen)


Misschien hebt u wel iets gehoord of gelezen over de 100-100-100-actie die momenteel ook in Waddinxveen gehouden wordt. Deelnemende gezinnen, stellen en individuen proberen de hoeveelheid restafval zo ver mogelijk te verminderen door goed te scheiden en bewust in te kopen. Het resultaat is dat zij per persoon niet meer dan een paar ons restafval per week over houden. De grijze container kan eigenlijk dus wel bij het grofvuil (grapje!). Alhoewel, er zijn inderdaad al gemeenten in Nederland waar geen grofvuil meer aan huis wordt opgehaald, zoals in Zwolle en Ommen. En ook in Boskoop wordt er over enkele maanden mee gestart. Boskopers kunnen dan hun restafval kwijt in ondergrondse containers die verspreid door het hele dorp worden geplaatst.

Het idee hierachter is natuurlijk dat als mensen alles wat herbruikbaar is, scheiden er heel weinig restafval overblijft. En daarmee komen we een stukje dichter bij een wereld die zorgvuldig en verantwoord omgaat met de grond- en delfstoffen van onze aarde. De afgelopen jaren werd nog maar de helft van het huishoudelijk afval gescheiden. Het streven van de overheid is om in 2020 op 75% te zitten.

In Waddinxveen wordt momenteel ook gewerkt aan een afvalbeheerplan. In september moet dit klaar zijn. Ongetwijfeld gaat hier dan ook heel wat veranderen.

Misschien krijgen we wel het systeem zoals dat in Bodegraven-Reeuwijk al bestaat. Daar is men dit jaar gestart met Bewust Afval Scheiden (BAS). Voor wat het restafval betreft wordt betaald per leging van de minicontainer of per storting in de ondergrondse container. Hoe beter men scheidt, hoe lager de kosten zijn. Daarnaast is er een vaste afvalstoffenheffing voor een- en meerpersoonshuishoudens. Per saldo komt het erop neer dat de totale kosten lager zullen zijn voor wie weinig restafval produceert en hoger voor wie elke twee weken zijn grijze bak aan de straat zet.

Als werkgroep duurzaamheidscommunicatie zijn we heel benieuwd hoe Waddinxveners over deze kwestie denken. Heeft u een duidelijke mening? Laat het ons dan weten via onze website, graag.Milieu Centraal geeft antwoord op bijna al uw vragen

datum: 18-05-2016
                                                        

Wie rekening wil houden met het milieu loopt vaak tegen vragen aan als: hoe kan ik  mijn vloer isoleren en wat bespaar ik dan? Waar moet ik op letten als ik zonnepanelen koop? Hoe eet ik milieu- en diervriendelijk? Welk vervoermiddel belast het milieu het minst? Waar laat ik een oude videoband? Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal helpt u met praktische, betrouwbare en onafhankelijke informatie op het gebied van energie, voeding, vervoer, winkelen, wonen, afval of klimaat.

Bovendien is het mogelijk vanaf de website door te linken naar andere websites met nog meer informatie over bovengenoemde  onderwerpen. Zo is er bijvoorbeeld  “ervaringen met energie” waar u de praktijkervaringen en tips kunt lezen van mensen die  energiebesparende maatregelen hebben genomen zoals het laten installeren van een  warmtepomp, gevelisolatie, dubbelglas etc. Ook zijn er verschillende apps, bijvoorbeeld de Groente- en fruitkalender, die vanaf de website kunnen worden gedownload.

Milieu Centraal baseert alle informatie, tips en adviezen op wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt advies gevraagd aan bedrijven en maatschappelijke organisaties om te komen tot afgewogen inzichten en betrouwbare informatie. www.milieucentraal.nl

Het is wel jammer dat je aan Milieu Centraal zelf geen vragen kunt stellen.
Met uw  eigen vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energie besparen en energie opwekken kunt u wel altijd terecht bij de website www.duurzaambouwloket.nlMilieuvriendelijk onkruid verwijderen : zo doe je dat

datum: 04-05-2016

Het is weer voorjaar en ondanks de ijzige kou van vorige week groeit het onkruid alweer weelderig. Hoe pakken we dat onkruid aan zonder de andere planten, het bodemleven of nuttige insecten te schaden?

Niet door chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Die doden juist wel de planten en beestjes die we willen ontzien. Hoe dan wel? Bij voorbeeld door een onkruidbrander te gebruiken die op gas werkt en het onkruid dood met vuur. Als je dat 2 à 3 keer herhaalt in de zomer zal niet alleen het blad, maar ook het wortelstelsel dood gaan.

Een elektrische, thermische, schok geven van 500 graden Celsius kan ook en werkt veel preciezer, omdat daarbij de omliggende planten niet beschadigd worden. Nadeeltje: elektrische onkruidbestrijders zijn wel 10x zo duur!

Een zeer milieuvriendelijke methode is bodembedekkers aanplanten of cacaodoppen of houtsnippers strooien tussen de planten. Als de bodem bedekt is krijgen onkruiden geen kans.

Een ander middel is azijn. Pure azijn is slecht voor nuttige insecten. Effectief en niet schadelijk is spuiten met een mengsel van 1 liter schoonmaakazijn en één eetlepel afwasmiddel. Dat spuit je bij droog weer zo dicht mogelijk bij de grond en je herhaalt het zo nodig na een paar dagen.

Kokend water uitgieten is een bekend huismiddeltje, maar is veel minder effectief, omdat de wortels niet aangetast worden en het onkruid dus snel weer opkomt.

Het allerbeste voor het milieu en voor je eigen conditie blijft natuurlijk schoffelen en wegkrabben. Het grote voordeel daarvan is dat het onkruid met wortel en al verwijderd wordt (als je het grondig doet, tenminste) en veel minder snel terugkomt. Aan u de keuze!100 dagen - 100 gezinnen - 100% afval vrij :  hoe vergaat het ze?

datum: 20-04-2016

Drankkartons mogen bij het plastic afval! Goed nieuws voor alle Waddinxveense deelnemers aan de 100-100-100 actie van Cyclus. Dit betekent immers dat de hoeveelheid restafval minder wordt. Nog belangrijker is dat al deze verpakkingen voortaan gerecycled worden en niet langer in de afvaloven terecht komen.

Toen ik in Hart van Holland de oproep las, waarbij honderd gezinnen werden gezocht die gedurende honderd dagen de uitdaging aan durfden om afvalvrij te leven, was ik eerst bang dat de actie geen succes zou worden. Helemaal geen afval veroorzaken lijkt immers bijna onmogelijk. Omdat ik toch wel nieuwsgiering was naar de actie, heb ik de voorlichtingsbijeenkomst in het gemeentehuis bezocht. Ik was verrast door de grote opkomst.  Heel wat Waddinxveners van jong tot oud wilden de uitdaging aangaan.

Dit gaf me een kick en dus besloot ik er ook voor te gaan. Sinds inmiddels alweer vier weken wegen we ons restafval. Terwijl gezinnen in de regio zo’n 11 kilo restafval per week hebben, lag dit voor de deelnemers aan de actie bij de start op slechts twee kilo. Inmiddels zitten de deelnemers op 1,7 kilo per week. Voor mij en mijn vrouw geldt dat we dankzij de drankenkartons die nu bij het plastic mogen deze week slechts 400 gram restafval overhielden. En het leuke aan de actie is natuurlijk dat je beter gaat kijken naar verpakkingen en afval. Alles wat nog bruikbaar is gaat naar de kringloop of we bieden het aan via www.gratisoptehalen.nl

Meer informatie over de actie en veel bruikbare tips van de deelnemers vindt u op de actiewebsite www.cyclus.100-100-100.nl Huub HuijtenDuurzaam omgaan met kleding: hoe doe je dat?

datum: 6-04-2016


Wist u dat nog steeds meer dan 60% van het afgedankte textiel in Nederland in de grijze container belandt? Per jaar gooit elke Nederlander gemiddeld 7 kilo kleding en textiel bij het afval. Bij elkaar is dat maar liefst 115 miljoen kilo! Sinds enkele maanden staan verspreid over Waddinxveen 14 containers van het Leger des Heils. Daarin kunt u al uw oude kleding, schoenen en ander textiel kwijt. Niet weggooien en hergebruiken als poetslap kan natuurlijk ook.

Nog beter is natuurlijk niet zo veel kleren te kopen en die, zodra de mode verandert, maar weg te gooien. Nederlanders dragen 80% van de tijd maar 20% van hun kleding! De gemiddelde Nederlandse vrouw heeft maar liefst 22 kledingstukken in haar kast hangen die ze nooit draagt!

Tip: houd eens een maand lang bij wat je wel of niet draagt. Draai al je kleerhangers met de kleding van het huidige seizoen één kant op. Wanneer je een kledingstuk draagt, draai je de hanger om, zodat het haakje de andere kant uit wijst. Na een maand weet je precies wat je blijkbaar nooit draagt: ruil die kledingstukken dan met iemand of geef ze gewoon weg. Als je deze test samen met je vriendinnen doet is het misschien wel leuk om daarna een kledingruilparty te organiseren. Goed voor je portemonnee en het milieu, want 1 kilo kleding hergebruiken levert een CO2-reductie op van 3,6 kg op en bespaart 6000 liter water (nodig voor de productie van nieuwe kleding).

Nog een tip: ga eens naar een winkel met tweedehandskleren. Die zijn er zelfs voor echte designerkleren! Brug open, motor uit!

datum: 23-03-2016


In Waddinxveen hebben we twee belangrijke ophaalbruggen (en binnenkort komt er zelfs nog een derde bij naast de Coenecoopbrug) waar heel veel verkeer gebruik van maakt. Omdat ik uit eigen ervaring weet dat niet alle automobilisten, motorrijders en – niet te vergeten – bromfietsers, dat advies opvolgen, heb ik deze week een steekproef genomen bij de Hefbrug. De resultaten zijn niet om vrolijk van te worden. Van 83 auto’s waren er slechts 34 die hun motor hadden uitgezet. Met andere woorden ongeveer vier op de tien. En dat terwijl steeds meer auto’s over het start-stop systeem beschikken, waarbij de motor al automatisch wordt uit gezet.

Hoe komt dat? Gemakzucht, laksheid of denken we dat het toch niet uitmaakt? Of denkt u misschien dat het opnieuw starten extra veel brandstof kost. Dat is dus niet zo, zeker wanneer de motor al op temperatuur is. Alle kleine beetjes helpen : u bespaart brandstofkosten en de luchtkwaliteit wordt ietsje beter. En dat geldt in verhoogde mate voor diesels! De mensen rond de Hefbrug en de kinderen op het schoolplein van de Theo Thijssenschool zullen u er dankbaar voor zijn.

Dus: Zet de motor af bij stops, zoals voor een openstaande brug, een spoorwegovergang of wanneer je in een lange rij staat voor het verkeerslicht of stilstaat in de file.Red onze bijen en vlinders!

datum: 09-03-2016

Dat het met de bijen niet goed gaat was al langer bekend. Maar nu blijkt dat het ook niet goed gaat met andere dieren die gewassen bestuiven : vlinders, kevers, vliegen en vleermuizen. Van de ongewervelde bestuivers, zoals bijen en vlinders, wordt zelfs 40 procent met uitsterven bedreigd!

De gevolgen zijn groot, want driekwart van de teelt van landbouwproducten is afhankelijk van deze dieren. Denk aan fruit, groente, koffie, cacao, noten en plantaardige olie. De oogsten worden steeds kleiner en de prijzen hoger. Op dit moment staan in Californië de amandelbomen in bloei. Boeren hebben duizenden bijenkolonies van imkers ingehuurd om de bloesems te bestuiven, anders is er straks geen oogst. Elke bijenkast kost geld, dus de prijs van amandelen wordt hoog. Dat zullen we merken.

Men weet niet alle redenen voor de grote sterfte, maar wel dat de intensieve landbouw er één van is. Bijen blijven daar weg, omdat ze er te weinig voedsel vinden. Ook het toenemend gebruik van pesticiden is al jaren een bedreiging. Bestrijdingsmiddelen doden alle insecten op de planten, ook de nuttige.

Ook in uw tuin kan zich dat afspelen, wanneer u, zonder er bij na te denken, bestrijdingsmiddelen gebruikt tegen onkruid of insecten. Het is beter natuurlijke methodes/middelen te gebruiken, die ook goed werken, maar nuttige dieren in leven laten. Ga gewoon wieden en spuit luizen of andere lastige insecten weg met een zeepsopje. Heel simpel eigenlijk!

Meer tips hiervoor zijn te vinden op www.duurzaamthuis.nl onder het kopje “dieren”.Meer wooncomfort én een lagere energierekening

datum: 24-02-2016

Wie wil dat nu niet? De stichting Natuur & Milieu helpt daarbij met haar aanbod om uw huis beter te isoleren. Op dit moment is ongeveer de helft van alle huizen in Nederland niet of onvoldoende geïsoleerd. Op de www.slimwoner.nl kunt u heel gemakkelijk vinden welke energiemaatregelen in uw situatie het meeste opleveren.

U krijgt er een gefundeerd en onafhankelijk advies. Naast deze informatie biedt Natuur & Milieu op dit moment ook de mogelijkheid in te schrijven op collectieve aankoopacties voor spouwmuur, bodem- en vloerisolatie. Natuur & Milieu kan daardoor scherpe prijzen bieden. De kwaliteit en duurzaamheid van de producten en leveranciers zijn gegarandeerd. Bovendien neemt Natuur & Milieu het regelwerk uit handen, zodat u zelf geen offertes meer hoeft op te vragen.

Om zelf  na te gaan of uw muren goed geïsoleerd zijn, biedt Natuur & Milieu een gratis ThermoCard aan. Hiermee kunt u eenvoudig de binnentemperatuur van uw buitenmuren meten. Als deze lager is dan 16 graden is het oppervlak te koud en de isolatie waarschijnlijk niet voldoende. U kunt de ThermoCard – zolang de voorraad strekt – gratis aanvragen via slimwoner.nl

Interessant is natuurlijk ook de terugverdientijd van isolerende maatregelen. Spouwmuurisolatie verdient zich het snelst terug : binnen 3 tot 4 jaar. Dakisolatie levert na 7 jaar geld op, terwijl vloer- en bodemisolatie wat meer geduld vragen : ongeveer  8 tot 9 jaar. Maar hoe dan ook : uw wooncomfort neemt toe vanaf dag één!


Een duurzame Valentijnsdag? Ja natuurlijk!

datum: 10-02-2016

Zondag 14 februari is het Valentijnsdag. Een dag waarop je aan jouw geliefden je liefde wilt laten blijken door het geven van extra aandacht of cadeautjes. Je denkt dan niet meteen aan “duurzaam”, maar heus, er zijn best aardige duurzame cadeautjes te bedenken.

Wat te denken van sexy ondergoed gemaakt van biologische katoen? Of kruip heerlijk romantisch onder een  dekbed gevuld met schapenwol! Een ander leuk idee is de mogelijkheid om een persoonlijke boodschap op de achterkant van een Bamboo watch te laten zetten. De tekst wordt met een laserapparaat in het bamboe achterplaatje gegraveerd.

Weet je het nog steeds niet, dan kun je jouw geliefde altijd nog een EcoKadobon of FairtradeCadeaubon geven. Dan kan hij of zij zelf een duurzaam cadeautje uitzoeken.

Een kaartje krijgen blijft ook altijd leuk. Sla dan twee vliegen in één klap: verras je geliefde met een kaartje, waarmee je meteen een goed doel steunt (www.goededoelenkaartje.nl).

Maar Valentijnsdag draait natuurlijk niet alleen om het krijgen van een (duurzaam) cadeautje, maar juist om samenzijn en liefdevolle aandacht voor elkaar. Beter dan met een zelf klaargemaakt biologisch/vegetarisch dinertje onder het romantische licht van bijenwaskaarsen kan bijna niet. Cupido als chef-kok.

Tot besluit een recept voor een duurzame liefdesrelatie:
500 gram aandacht
700 gram compassie
300 ml lachen
5 grappen
3 kilo knuffels
1 stuk licht
2 handen vol liefde
1 hart vol houden van

De werkgroep Duurzaamheidscommunicatie wenst iedereen veel succes met de bereiding van dit overheerlijke recept. Happy Valentine2016 : het jaar van de boon

datum: 27-01-2016


Echt waar : de Voedsel- en landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties heeft 2016 uitgeroepen tot het jaar van de peulvruchten. En niet voor niets. Dat zult u begrijpen wanneer u nu even verder leest.
Peulvruchten zijn namelijk in heel veel opzichten goed voor de mens en voor de aarde.
Het is dan ook een gemiste kans dat we ze tegenwoordig nog maar zo weinig eten.

Voor de mens omdat bonen heel gezond zijn. Ze zijn rijk aan eiwitten, B-vitamines, voedingsvezels, ijzer en andere mineralen. Peulvruchten zijn dan ook een uitstekende  vleesvervanger. Wekelijks peulvruchten eten zorgt daarnaast voor een verlaging van het LDL-cholesterol.

Voor de aarde omdat ze makkelijk te verbouwen zijn, weinig mest vragen, de bodem verrijken met stikstof en weinig water nodig hebben. Ze zijn lang houdbaar waardoor er weinig verspilling is en ze komen vaak van eigen bodem, terwijl de overige per schip hier naar toe worden gebracht. Omdat peulvruchten vlees kunnen vervangen, leidt dit natuurlijk ook tot veel minder uitstoot van broeikasgassen.

Er zijn tal van  soorten peulvruchten zodat je het menu bijna eindeloos kunt variëren. De bekendste zijn : bruine- en witte bonen, capucijners, kidneybonen, sojabonen, tuinbonen, spliterwten, limabonen, sugarsnaps, linzen, kikkererwten, sperziebonen en pinda’s. Er is geen verschil in voedingswaarden tussen bonen in pot, blik of zak versus verse bonen. Allebei zijn ze even gezond!

Heel veel recepten en nog meer informatie kunt u vinden op www.blijeboon.nl en op www.bruinebonenbende.nl   Smakelijk en gezond eten.Groene voornemens voor 2016

datum:13-01-2016

Veel mensen beginnen het nieuwe jaar  met goede voornemens.
Misschien had u zelfs goede groene voornemens?
Misschien wel het voornemen om meer te fietsen en  minder auto te rijden? Goed voor het milieu en voor de lijn. Toch blijkt de uitvoering vaak niet zo makkelijk. Uitvluchten genoeg: het weer is slecht en  geen tijd zijn de bekendste.

Misschien helpt wat informatie om u over de streep te trekken: Het energiegebruik van een gemiddeld Nederlands gezin veroorzaakt zo’n 8000 kilo CO2 per jaar. Dat betekent dat 400 flinke bomen een jaar lang moeten groeien om die CO2 weer uit de lucht te halen.

Maar liefst een derde van die CO2-uitstoot komt voor rekening van de auto. Minder autorijden kan dus fors bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Misschien kunt  op de fiets of  met het openbaar vervoer naar het werk. U hoeft dan ook niet meer in de file te staan.

De aanschaf van een elektrische auto kan ook de oplossing zijn (als u rijdt op echte, groene stroom). Is een elektrische auto te duur en wilt u uw benzineauto blijven rijden? Gebruik hem de helft minder en bespaar zo algauw 1400 kilo CO2. Vaak is het een gewoonte om in de auto te stappen, terwijl de afstanden in Waddinxveen prima geschikt zijn om per fiets of te voet af te leggen: kinderen naar school brengen, naar het sportveld of boodschappen doen. Bovendien is fietsen gezond en wordt uw conditie er beter van …. en wie wil dat niet?

Misschien kan het motto voor 2016 zijn : fietsen als het kan, autorijden als het moet……


Waddinxveen 2015 -2016 : (op weg) naar een groenere gemeente?

datum:30-12-2015


Aan het eind van het jaar wordt vaak teruggekeken en vooruitgeblikt: waarom zouden wij dat in deze rubriek niet ook doen?

De werkgroep Duurzaamheidscommunicatie heeft zich, behalve met het schrijven van stukjes voor deze rubriek, de  laatste maanden vooral bezig gehouden met de Duurzaamheidsnota van Waddinxveen. De eerste die deze gemeente ooit heeft geschreven.

Wij hebben onze inbreng daarvoor geleverd op de informatieavond, die de gemeente voor de Waddinxveense burgers in november heeft georganiseerd over het voorontwerp van de nota. Daarna zijn we gaan praten met alle raadsfracties. We wilden namelijk graag weten hoe zij over de nota dachten en hen vertellen wat wij goed vonden of juist misten.

De conceptnota zal medio januari klaar zijn en ter inzage liggen voor iedere Waddinxvener. Wij zijn benieuwd naar de nieuwe versie en of er iets met onze input is gedaan. Het is belangrijk dat er  een breed draagvlak komt voor de nota. Daarom roepen we iedere Waddinxvener op de Duurzaamheidsnota te lezen en de Waddinxveense raad te laten weten via inspraak, schriftelijk of in de raadsvergadering, wat u ervan vindt. Wij zullen dat zeker doen!

Wordt Waddinxveen ook echt groener de komende jaren? Daarbij is niet alleen de gemeente, maar zijn wij allemaal aan zet. Wat zijn uw goede milieuvoornemens voor 2016? Beter afval scheiden, minder plastic zakken/tasjes gebruiken(kopen!), uw huis isoleren, zonnepanelen op het dak, minder lang douchen, minder vlees eten, meer producten uit de regio kopen, bijvoorbeeld? Maken we samen van Waddinxveen de groenste gemeente van Zuid Holland? Wij dagen u uit. 


Vuurwerk en ons milieu zijn als vuur en water: ze gaan niet goed samen

datum:16-12-2015

Vuurwerk is voor veel mensen een leuke, opwindende, nieuwjaarstraditie. Het is daarom jammer dat het afsteken zo veel vervuiling veroorzaakt: fijnstof in de lucht en zware metalen in bodem en water. Toch kun je de vervuiling wel wat beperken als je wilt.

Vuurwerk vervuilt de lucht met grote hoeveelheden fijnstof vol zware metalen. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 40 keer zo hoog als normaal. Het inademen daarvan is schadelijk voor de gezondheid. Vooral voor mensen met een zwakke gezondheid of een longaandoening.

Vuurwerk vervuilt ook de bodem en het oppervlaktewater. Boosdoeners zijn vooral de zware metalen in siervuurwerk: barium, antimoon en strontium. In de loop van de tijd spoelen de zware metalen uit in het oppervlaktewater, waardoor vuurwerk fors bijdraagt aan de ophoping van zware metalen in het milieu. Zware metalen kunnen niet worden afgebroken door biologische processen en blijven dus in ons milieu aanwezig. Voor koper wordt in Nederland de milieunorm in water zelfs overschreden. Vuurwerk draagt daaraan bij: ongeveer achttien procent van het koper in oppervlaktewater komt uit vuurwerk.

Tips als je toch vuurwerk afsteekt:
➢ Koop minder vuurwerk, steek samen met de buren af, organiseer één vuurwerkshow met de hele straat, of ga gewoon kijken.
➢ Knalvuurwerk geeft bij het afsteken minder schadelijke stoffen dan siervuurwerk (maar is niet zo goed voor je oren of huisdier natuurlijk).
➢ Vermijd illegaal vuurwerk. Er kunnen zeer schadelijke stoffen in zitten, zoals cadmium.
➢ Ruim afval na het afsteken zo snel mogelijk op, zodat minder schadelijke stoffen in het milieu komen.Sneeuw, gladheid : strooien, maar waarmee?

datum:03-12-2015

Ja zeker, niemand wil immers onderuit gaan en iets breken? De vraag is alleen waarmee je dat het beste doet? Iedereen weet dat zout als strooimiddel slecht is voor het milieu, omdat het planten en bomen doodt. Een groener alternatief zijn dooikorrels.

Dit zijn korrels gemaakt van organische materialen; ze worden warm als ze in aanraking komen met bevroren water (ijs of sneeuw dus). De samenstelling van de korrels zorgt er bovendien voor dat het dooiwater na het smelten niet opnieuw bevriest.

Hoe werkt het en wat zijn de voordelen?
De dooikorrels zijn 2 à 3 millimeter groot en worden gestrooid op sneeuw of bevroren wegen. Ze kunnen tot wel 150 keer hun eigen gewicht laten smelten en zijn werkzaam tot -50 graden Celsius. Je hebt 1 kg nodig om 10 vierkante meter sneeuw- of ijsvrij te krijgen. De korrels worden behoorlijk warm, tussen de 40 en 50 graden en blijven na het uitstrooien zeker twee dagen werkzaam.

De voordelen zijn:
- Geen schade aan planten en bomen
- Geen lakschade aan auto’s
- Dooikorrels werken 5x sneller dan strooizout
- Het dooiwater vriest niet opnieuw op door de samenstelling van de korrels.

Ze zijn wel duurder dan strooizout. Daarnaast is het verstandig om bij het uitstrooien plastic handschoenen aan te trekken omdat langdurige aanraking met de korrels mogelijk huidirritaties kan geven. Dooikorrels zijn via internet in verpakkingen van uiteenlopende hoeveelheden te koop. Bij de ANWB-winkel kunt u ook terecht voor een kleinverpakking van twee kilogram.Red ons klimaat : Klimaatparade op 29 november in Amsterdam

datum:18-11-2015

Deze keer even geen tips over hoe u zelf aan de slag kunt gaan met duurzaamheid. Over anderhalve week begint in Parijs immers de Klimaatconferentie. Deze bijeenkomst wordt gezien als bepalend voor de toekomst van onze aarde.

Alleen wanneer het hier lukt bindende afspraken te maken hoe we zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen, kan de opwarming van de aarde worden afgeremd. Vrijwel alle landen van de wereld zijn in Parijs aanwezig om met elkaar tot afspraken te komen. De grote landen zijn er vertegenwoordigd door hun regeringsleider of president. Premier Rutte zou aanvankelijk niet gaan, maar heeft zich gelukkig bedacht.

Het streven is de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celsius aan het eind van deze eeuw. Op basis van de toezeggingen die tot nu toe door zo’n 150 landen zijn gedaan gaat dit zeker niet lukken. Daarom vinden op 29 november wereldwijd bijeenkomsten en manifestaties plaats waarop mensen hun bezorgdheid uitspreken en een oproep doen aan de in Parijs aanwezige politici om lef te tonen en harde afspraken te maken.

In Nederland is de belangrijkste gebeurtenis de Klimaatparade op zondagmiddag 29 november op het Museumplein in Amsterdam. Urgenda, de organisatie voor duurzaamheid en innovatie, is  op 1 november vanuit Utrecht vertrokken voor een wandeltocht naar Parijs. Tal van prominente Nederlanders lopen mee om het belang van de klimaatconferentie te bevestigen. Dagelijks kunt u op NPO2 een impressie hiervan zien onder de titel Mijlpalen voor Parijs.

Informatie over de klimaatparade : www.klimaatparade.nl


Nieuwe auto kopen?

datum:4-11-2015

Wat is daarbij voor u belangrijk? Of hij mooi, sportief, degelijk, ruim, veilig of zuinig is? Of moet hij goedkoop zijn? Voor de meeste mensen zal de keuze voor een auto een mix van deze criteria zijn. Veel autobezitters rijden in een auto die groter is dan ze eigenlijk nodig hebben en beseffen niet hoeveel extra belasting die keuze met zich meebrengt.

Niet alleen financieel, maar ook voor het milieu. Autorijden leidt namelijk altijd tot milieubelasting (uitgezonderd elektrische auto’s op groene stroom). Ze stoten allemaal CO2 uit door verbranding van benzine, diesel of gas en daarnaast ook nog voor de gezondheid zeer schadelijke stoffen, zoals roet en fijnstof.

Zoals we inmiddels allemaal weten zijn dieselauto’s daar ware kampioenen in. Niet alleen de oudjes, maar dus ook de nieuwste! Jaarlijks gaan ook in Nederland duizenden mensen eerder dood door het inademen van deze stoffen. Ze verergeren astma en hartziekten en veroorzaken kanker, zoals onlangs uit onderzoek is gebleken. Parijs heeft dan ook aangekondigd binnenkort dieselauto’s te gaan weren uit de stad. Een weekendje Parijs met uw dieselauto zit er dan helaas niet meer in!

Misschien toch goed om ook deze feiten mee te laten wegen bij uw keuze voor een nieuwe auto en niet alleen te kijken naar die mooie buitenkant, de pittige motor, luxe accessoires of uw portemonnee. Ook uw gezondheid en die van andere mensen is belangrijk. Kies dus voor een zo zuinig mogelijke auto (geen dieselmotor), die niet groter is dan nodig. Een dergelijke auto zal de minst schadelijke uitstoot hebben.Volgend voorjaar zonnepanelen op uw dak? Kom dan nu in actie!

datum:21-10-2015

Als u er weleens over gedacht hebt om uw eigen elektriciteit op te gaan wekken, doet zich nu een aantrekkelijke kans voor. Als inwoner van Zuid-Holland kunt u deelnemen aan een groepsaankoop van zonnepanelen, georganiseerd door het onafhankelijke consumentencollectief iChoosr. De voordelen hiervan zijn dat u een aanbod ontvangt voor een kwalitatief hoogwaardig en compleet zonnepanelensysteem tegen een aantrekkelijke prijs.

Hoe werkt het? Tot  12 november kunt u zich gratis en vrijblijvend inschrijven. Vervolgens vindt een veiling plaats waaraan vooraf gekwalificeerde leveranciers van zonnepanelen deelnemen.  Van de winnende leverancier krijgt u uiterlijk 2 december een aanbod afgestemd op uw eigen situatie. Tot en met  12 januari hebt u dan de tijd om te beslissen of u op het aanbod ingaat. Uiterlijk juni volgend jaar liggen de panelen dan op uw dak. Voor meer informatie : www.samenzonneenergie.nl

Voordat u besluit hoeveel zonnepanelen u aanschaft, is het wel slim om na te gaan of u uw elektricieitsverbruik niet verder omlaag kunt brengen door de aanschaf van energiezuinige apparaten en ledlampen. Immers, wanneer u meer elektriciteit opwekt dan u zelf verbruikt, ontvangt u maximaal tien cent per kWh terug van uw elektriciteitsleverancier.

Natuur&milieu heeft afgelopen voorjaar onderzocht hoeveel zonne-energie er al wordt opgewekt in Nederland. Men heeft daarbij alle gemeenten met elkaar vergeleken en uitgerekend hoeveel er per inwoner aan zonne-energie wordt opgewekt. De uitkomst laat zien dat Waddinxveen veel beter moet kunnen : we staan op plek 320 van de 393 gemeentes die ons land telt!Wat is uw duurzame voornemen voor het komende jaar?

datum:07-10-2015

Op vrijdag 9 oktober vindt in heel Nederland – alweer voor de zevende keer – de dag van de duurzaamheid plaats. Er zijn duizenden duurzame activiteiten, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Samen laten ze zien hoe duurzaamheid past in ons dagelijks leven.

In buurgemeente Bodegraven-Reeuwijk vinden ook diverse activiteiten plaats. In Waddinxveen is het nog stil. Toch kan iedereen op zijn of haar manier meedoen aan de dag. Bijvoorbeeld door vanaf 9 oktober één gewoonte te veranderen waarmee je de wereld een stukje duurzamer maakt. Op www.buurkracht.nl kun je je goede voornemen aanmelden of je aansluiten bij het voornemen van anderen. Meedoen kan t/m 12 oktober.

Basisscholen doen mee aan een voorleesactie. Prinses Laurentien en Jan Terlouw hebben speciaal hiervoor het boek Kapsones geschreven. Aan de hand daarvan wordt met de kinderen gepraat. Zij hebben immers veel vragen en ideeën over hoe de wereld schoner, mooier en eerlijker kan. Het boek kan gratis gedownload worden op www.dagvandeduurzaamheid.nl/scholen

Ook IKEA doet mee. Op 9,10 en 11 oktober kun je er zien hoe je thuis duurzamer kunt leven. Voor kinderen is er een speurtocht over duurzaamheid en voor hun ouders een workshop om duurzamer te koken. Voor meer informatie : www..dagvandeduurzaamheid.nlKunt u besparen op de verwarming van uw huis?

datum:23-09-2015

De zomer ligt achter ons en de temperaturen gaan omlaag. Langzamerhand wordt het weer killer in huis. Natuurlijk is het makkelijk om de verwarming dan maar aan te zetten. Maar slimmer en beter voor uw portemonnee en het milieu is het om dat moment zolang mogelijk uit te stellen. Met lange mouwen, een hemd en een trui of fleece moeten we de septembermaand wel door kunnen komen.

De CV-ketel is immers met voorsprong de grootste energiegebruiker in huis. Gemiddeld bijna driekwart gaat naar de verwarming van onze woningen. Hierop valt dus veel te verdienen. Met een nieuwe HR-107 ketel bent u zeker van een optimaal rendement. Een oudere ketel die nog geen hoog rendement (HR) heeft, kunt u dan ook het beste zo snel mogelijk vervangen door een nieuwe.

Maar ook met een nieuwe ketel kunt u besparen. Het zogenaamd waterzijdig inregelen van de radiatoren kan leiden tot een besparing op het gasverbruik van 10 tot 20%. Waterzijdig inregelen betekent dat het warme water op een evenwichtige manier over de radiatoren wordt verdeeld, zodat ze in alle vertrekken gelijkmatig warmte afgeven. U kunt dit laten doen door de installateur of het zelf doen met behulp van de CV-inregelkit.

Daarnaast valt er natuurlijk veel te besparen door één graadje lager te stoken : 6 á 7 % op het gasverbruik. Tenslotte : zet de thermostaat lager vanaf een uur vóór u gaat slapen en voordat u naar uw werk gaat.Het schaap en het comfort in huis

datum:09-09-2015

“Schaapje, schaapje, heb je witte wol? Ja baas, ja baas, 3 zakken vol! Eén voor de meester en één voor de vrouw, één voor het kindje dat bibbert van de kou”

U kent dit kinderversje vast wel. Bij schapenwol denken we gewoonlijk aan warme truien of dekens, maar wie denkt er aan isolatie(dekens) voor uw woning? Toch is schapenwol één van de beste, zo niet het beste isolatiemateriaal. Het heeft zelfs een 10% hogere isolatiewaarde dan de bekende, meestal gebruikte, isolatiematerialen. Bovendien is schapenwol de enige natuurlijke vezel, die niet brandbaar is en ook nog eens 30% vocht kan opnemen (en later weer afgeven) zonder enig verlies aan isolatiewaarde!

Schapenwol isoleert niet alleen thermisch uitstekend maar ook akoestisch. Een ander voordeel van wol is, dat de keratinecomponent de lucht in huis zuivert van voor de gezondheid schadelijke stoffen, zoals formaldehyde en radon.

Schapenwol is geschikt voor elke vorm van isolatie (dak, wand, vloer) en gaat meer dan 50 jaar mee zonder isolatieverlies, want een wollen deken is zeer vormvast.
Nog een voordeel: het is een natuurproduct, dat biologisch afbreekbaar is en aan het eind van zijn levensduur gewoon gecomposteerd kan worden.

Eigenlijk zijn er nauwelijks nadelen, nou ja, eentje dan; het is duurder dan de gebruikelijke isolatiematerialen. Maar als u toch, nog voor de winterkou toeslaat, uw huis wilt isoleren: denk ook eens aan schapenwol!

Voor meer informatie www.duurzaamthuis.nl/duurzaam-wonen/isolatiemateriaal
waar u ook informatie vindt over andere duurzame isolatiematerialen zoals vlas, hennep en houtvezel.Verdien geld met een nieuwe koelkast of vriezer!

datum:26-08-2015

Koelkasten en vriezers doen 24 uur per dag hun werk: het hele jaar rond. Het is dan ook logisch dat het echte energievreters zijn.

Het goede nieuws is dat deze apparaten de afgelopen jaren veel zuiniger zijn geworden. Een gemiddelde koelvriescombi van acht jaar oud gebruikt 350 kWh per jaar. Een nieuwe A+++ combi slechts 150 kWh per jaar. Dit betekent dat je jaarlijks 45 euro aan stroomkosten bespaart. De investering in een superzuinige koelkast wordt dan ook gemakkelijk terugverdiend. En het milieu is beter af, want de bespaarde energie compenseert ruimschoots de extra milieubelasting van het maken van de nieuwe koelkast.

Op www.milieucentraal.nl kunt u een advies vinden of het voor u slim is om uw huidige koelkast of vriezer te vervangen.

Let op : het energielabel voor witgoed is enkele jaren terug herzien. Omdat apparaten steeds zuiniger worden, voldeed het oude label niet meer. Volgens het nieuwe label moeten koelkasten, vriezers, wasmachines en vaatwassers minimaal het A+ label hebben. Maar, bedenk wel : een koelkast met dit label verbruikt dubbel zoveel stroom als die met een A+++ label!Biologische katoen : doen! Waarom? Hierom!

datum:12-08-2015

Katoen is het meest vervuilende landbouwproduct ter wereld. Bij de katoenteelt worden de meeste chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Zo'n 16% van alle bestrijdingsmiddelen voor slechts 2,5% van het totale landbouwoppervlak.

Katoen wordt veel verbouwd in India en China. Een van de grote problemen is dat de lokale boeren niet weten hoe ze moeten omgaan met pesticiden. Ze werken vaak onbeschermd, en wassen zichzelf niet met warm water waardoor de gifstoffen in de huid trekken en ze na een aantal jaren ernstig ziek worden. Maar ook in de VS, een andere grote katoenproducent, worden nog steeds arbeiders ziek hiervan.

Biologisch katoen wordt verbouwd zonder pesticiden. Om te zorgen dat het gewas niet wordt opgegeten door beestjes worden er andere insecten ingezet om schadelijke insectenpopulaties tegen te gaan. Ongedierte wordt ook bestreden door toepassing van botanische plantenextracten. Om de grond niet uit te putten wordt veel wisselteelt toegepast. Deze manier van telen geeft wel minder opbrengst, dus kost meer. Bovendien wordt biologische katoen  ouderwets met de hand geplukt. Want om machinaal te kunnen plukken moet een giftig ontbladeringsmiddel worden gebruikt.

Doordat er geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden is biologische katoen zachter en dus aangenamer voor de huid.  Denk ook eens aan het huidje van uw baby. Veel minder irritaties!

Biologische katoen is inmiddels volop te koop. Ook bij bekende zaken als H&M, Hema en C&A vindt u het voor vrijwel hetzelfde geld.

ING heeft onlangs een poll gehouden onder haar klanten waaruit blijkt, dat meer dan 50% van de mensen niet bereid is iets meer te betalen voor biologische katoenen kleding.
Onbegrijpelijk als je dit alles weet! Wat vindt uzelf?Verspilling is zo vorige eeuw, toch?

datum: 29-07-2015

Want we scheiden ons afval keurig. Plastic tassen zijn passé. Ieder huis is voorzien van LED-lampen. Op het dak liggen zonnepanelen. We kopen en verkopen meubels, kleding, boeken, etc via Marktplaats. Een (tweede) auto kopen we niet, maar app’en we op bestelling. Of we nemen de elektrische fiets, die we delen met de buren.

De was doen we op 30 tot 60 graden. Was drogen doen we het liefst buiten i.p.v. met een droger. Hoewel een warmtepompdroger de helft verbruikt van een traditionele droger, maar dat terzijde.

De vaat doen we met de vaatwasser, want met de hand kost meer water en energie. Tenzij de vaat eerst met de hand wordt afgespoeld. Maar dat is niet meer nodig met een moderne afwasmachine als de etensresten in de groencontainer zijn verdwenen.

We eten te veel, te vet, te zoet én te zout. Dus eten we liever kleinere porties van betere kwaliteit, zelf bereid i.p.v. kant-en-klaar. Zo bepalen we zelf de ingrediënten. Wist u dat een pastasaus heel goed (en snel) zelf te maken is, zonder allemaal “smaakversterkers” = extra zout en suiker? Vlees eten doen we 5 dagen in de week, want iedereen 2 dagen geen vlees lost ons CO2-probleem al voor de helft op.

Maar waarom schaffen we dan na één of twee jaar alweer een nieuwe smartphone aan? Die vol zit met aardmetalen uit China, gewonnen met slavenarbeid. Denk ook aan de sterk vervuilende accu. Mag het allemaal wat minder? Want zowel de smartphone als de accu kunnen veel langer mee. Dat bewijst mijn trouwe Nokia, maar die komt dan ook uit (bijna) de vorige eeuw…Begin je eigen energiebedrijf

datum: 15-07-2015

Vindt u het ook zo vervelend dat de spaarrente zo laag is, en wilt u een duurzame investering doen die het drievoudige oplevert in 25 jaar? Dan is een eigen energiebedrijf wellicht een optie.

Een inwoner rekent voor: "Twee jaar geleden heb ik mijn schaduwvrije schuine dak op het zuidwesten vol laten leggen met achttien zonnepanelen van 1 bij 1,40 meter. Totale investering: 7200 euro, omgerekend 400 euro per paneel.

Elk zonnepaneel blijkt jaarlijks 225 kWh (kilowattuur) aan stroom op te leveren, en dat brengt (bij 21 cent per kWh) 47 euro op. Ik verdien mijn zonnepanelen dus in 8,5 jaar terug. Ze gaan echter minimaal 25 jaar mee, zodat mijn investering van 7200 euro uiteindelijk ruim 21.000 euro oplevert.

De BTW van zonnepanelen is terug te vragen. Daardoor kost het zonnepaneel nog maar 330 euro en is de terugverdientermijn zever jaar voor zonnepanelen op het zuidwesten of zuidoosten. Zonnepanelen op het oosten of westen leveren 200 kWh per jaar op en zijn terugverdiend in acht jaar. Op het zuiden, met een opbrengst van 250 kWh, duurt het slechts zes jaar.

Hoeveel panelen heb je nodig? Zoveel als je stroomverbruik. Want daarboven krijg je - helaas - maar circa 8 cent in plaats van 21 cent per kWh terug van het energiebedrijf.

Spaargeld hoef je niet te hebben om een energiebedrijf te starten. In sommige gemeenten kun je een duurzaamheidslening aanvragen. Of zonnepanelen leasen, zodat ze na vijftien jaar alsnog je eigendom worden.

De actie Zon Zoekt Dak van natuur en Milieu in samenwerking met Eneco en de ASN is een andere mogelijkheid. Voor meer informatie: www.zonzoektdak.nl.

Mijn eigen duurzame energiecentrale draait op volle toeren. Wie volgt?Eerlijke trouwringen

datum: 01-07-2015

Een  bruidspaar belooft elkaar trouw, schuift gouden ringen over elkaars vingers en viert de mooiste dag van hun leven met familie en vrienden. Maar weet u dat in Congo, Ghana en Columbia tienduizenden arbeiders in goudmijnen dag in dag uit moeten omgaan met kwik en cyanide? Stoffen die een aanslag op de gezondheid zijn, vooral omdat ze in het drinkwater terecht komen.

Bovendien worden de arbeiders gedwongen te lage prijzen van handelaren te accepteren en gaat de export veelal via illegale handel en smokkelroutes. Het is niet vreemd dat je daar op je trouwdag niet bij stilstaat.

Gelukkig is er nu een initiatief van minister Ploumen, die samen met juweliers, goudsmeden en ontwikkelingsorganisaties de goudketen eerlijker wil maken en de vraag naar sieraden van fairtrade goud wil stimuleren. Een voorbeeld daarvan is al in Gouda te vinden. Nienke de Boer, die haar winkel en atelier aan de Dubbele Buurt heeft, is een paar maanden geleden begonnen fairtrade goud in haar creaties te verwerken. Dit goud wordt op milieu- en mensvriendelijke wijze in Peru gedolven. Zie www.ikwilfairtradegoud.nl

De Fairtrade beweging wil dat producten gemaakt worden met respect voor mens en milieu. Producten waarvoor de makers een eerlijke prijs krijgen, die ook investeringen in hun bedrijf, scholen en gezondheidszorg mogelijk maakt. Zo gaan eerlijke producten en een duurzame toekomst hand in hand, daar en hier. Gelukkig willen steeds meer mensen weten waar de spullen in hun boodschappenkar vandaan komen.

Waddinxveen heeft zojuist de titel Fairtradegemeente verworven. In zo’n gemeente werken burgers, winkels, bedrijven aan dat besef: koop fair en duurzaam! Of het nou gaat om levensmiddelen, kleding of trouwringen: eerlijk duurt het langst. Zie www.fairtradegemeenten.nlVlees: mag het ietsje minder zijn?

datum: 17-06-2015

In Nederland eten we ruim 40 kilo vlees per persoon per jaar; dat is ruim een ons per dag. Maar de productie van vlees belast de aarde steeds meer. Door de uitstoot van broeikasgassen en door het overschot aan mest. Bovendien neemt de veehouderij maar liefst 80% van de wereldwijde landbouwgrond in beslag. Voor de productie van 1 kilo vlees is gemiddeld 5 kilo veevoer nodig; voor rundvlees is dat zelfs 7 kilo. Elk jaar verdwijnt 3 miljoen hectare aan tropisch regenwoud om plaats te maken voor vleesproductie. Dat is bijna de oppervlakte van Nederland!

We kunnen eiwitten beter rechtstreeks uit planten halen. Er zijn verschillende plantaardige eiwitbronnen. Van minst naar meest milieubelastend:
• peulvruchten;
• vleesvervangers;
• eieren;
• kip;
• kaas;
• varkensvlees;
• rundvlees.

Door vaker peulvruchten en minder vaak rundvlees te eten, is onze voeding duurzamer en veelal gezonder. Misschien wel genoeg redenen om in de supermarkt het vak met de vleesvervangers wat vaker aan te doen? En ook bij de barbeque : wat minder (rund)vlees en wat meer salades. En nu maar hopen op een mooie, lange zomer…….Plastic soep: kun je dat eten?

datum: 03-06-2015

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uiteen in kleine stukjes en dat leidt tot gevaarlijke vervuiling. De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleverancier. Bovendien is de oceaan voor de helft van de wereldbevolking de voornaamste voedselbron.

De vergaarbakken van ons plastic zijn 5 megadraaikolken in de oceanen: 2 in de Atlantische, 2 in de Stille en 1 in de Indische Oceaan. Via zeestromingen wordt ons plasticafval dat we direct of via rivieren in zee dumpen, uiteindelijk naar deze 5 megadraaikolken afgevoerd. Zeedieren zien het plastic voor voedsel aan, vullen hun maag ermee, krijgen geen honger, eten niet meer, verzwakken en gaan dood.

Het probleem van de plastic soep is bekend, maar desondanks krijgen we in veel winkels nog steeds gratis plastic tasjes voor onze inkopen aangeboden en komen er steeds meer producten op de markt die “verrijkt ” zijn met microbolletjes plastic. Het gaat vooral om cosmetica (lipgloss, mascara) douchegel en tandpasta om te scrubben of wittere tanden te krijgen. Ook deze plastic deeltjes belanden uiteindelijk in zee, want de waterbedrijven kunnen ze niet uit het afvalwater filteren. De toevoeging van plastic in deze producten is niet echt nodig en kan best vervangen worden door natuurlijke, wel afbreekbare scrubbers en polijsters, zoals bij voorbeeld abrikozenpitten of kokosvezels (helaas blijkbaar duurder).

Denk eens aan dit plastic-soep-verhaal als je cosmetica gaat kopen. Kies voor natuurlijke producten en breng je eigen boodschappentas mee!

Voor meer informatie en acties: zie www.plasticsoupfoundation.orgWerkgroep Duurzaam Waddinxveen gaat voor de zon!

door: Werkgroep Duurzaam Waddinxveen / datum: 20-05-2015

De werkgroep Duurzaam Waddinxveen gaat zich meer richten op het bereiken van concrete resultaten op het gebied van duurzaamheid. Om te beginnen hebben we plannen om het aantal Waddinxveense daken met zonnepanelen sterk te verhogen. Zonnepanelen zijn immers steeds betaalbaarder én met zonnepanelen lever je een echte bijdrage aan het terugbrengen van de uitstoot van CO2. En daar gaat het toch om als we ervoor willen zorgen dat onze kinderen en (achter)kleinkinderen ook nog een leefbare aarde hebben!

De komende periode gaan we onze plannen uitwerken. In het najaar hopen we dan met acties te komen, die met name gericht zijn op eigen-woningbezitters.

Ondertussen gaan we natuurlijk ook door met onze tweewekelijkse rubriek Een duurzame wereld begint bij jezelf in Hart van Holland. U vindt daar ook een selectie van informatieve websites op diverse gebieden van duurzaamheid : wonen, energiebesparing, mobiliteit, consumeren en fairtrade.

Uw reacties, ideeën of eigen ervaringen kunt u er delen met anderen. Ook kunt u rechtstreeks met ons contact maken via onze website.Kleinschalige, Nederlandse zonne-energie toepassingen

door: Huub Huijten / Enno van der Velde / datum: 20-05-2015


Deurbel op zonne-energie: bespaart en werkt altijd! Twee studenten van de Avans Hogeschool in Den Bosch hebben een deurbel op zonne-energie ontwikkeld. Doordat de transformator van uw bel niet meer nodig is, bespaart u zo’n 25 tot 35 kilowattuur  sluipstroom per jaar; dat levert toch weer een besparing op van rond 6 euro en u gaat onnodige CO2-uitstoot tegen. De Solar Bell werkt altijd, zelfs in de schaduw en in de winter.  En is eenvoudig te monteren.

Een ander succesvol Nederlands initiatief is de Waka Waka. Een robuuste, duurzame en zeer efficiënte lamp op zonne-energie. Het nieuwe model is bovendien geschikt als oplader voor mobiele telefoons etc. Bijzonder is dat voor ieder hier verkocht apparaat ook een exemplaar gaat naar mensen in ontwikkelingslanden. Inmiddels zijn dat er al meer dan 160.000. Ook in crisissituaties, zoals de vluchtelingenkampen in Syrië, de ebola-gebieden in West-Afrika of na de recente aardbevingen in Nepal helpt WakaWaka om licht te brengen.

Naast deze voorbeelden zijn er nog verschillende andere heel praktische toepassingen van zonne-energie. Zo is er fietsverlichting die zichzelf overdag oplaadt en bovendien diefstal-proof gemonteerd kan worden. Tuinverlichting op zonne-energie wordt al vaak toegepast. Maar inmiddels zijn er ook kwalitatief goede buitenlampen die aanspringen wanneer er beweging gesignaleerd wordt.

Bij Duurzame links staan de websites waar u de genoemde producten vindt.Een huis zonder energierekening: het kan als je het wilt!

door: Huub Huijten / datum: 08-04-2015

Als het lukt om alle energie die je nodig hebt zelf duurzaam op te wekken, heb je een energieneutraal huis. Dan zou je na een jaar ‘nul op de meter’ moeten zien : per saldo heb je geen elektriciteit en geen gas afgenomen van je energiebedrijf.

Dat dit kan is inmiddels aangetoond.  Diverse bestaande, oudere huizen zijn energieneutraal gemaakt. Men wekt zijn eigen duurzame energie op en is niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen. Met een bedrag van maximaal € 35.000 kan een gemiddeld huis energieneutraal worden gemaakt. Dat is hetzelfde bedrag dat een gemiddeld gezin in vijftien jaar kwijt is aan energie. De organisatie Urgenda heeft  een brochure gemaakt van de ervaringen met het energieneutraal maken van woningen. Deze is te lezen of te downloaden via www.urgenda.nl/energieneutraal.

Urgenda is een organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. In het rapport 2030 laat het zien dat het mogelijk is dat Nederland in 2030 100 % duurzame energie gebruikt! Urgenda stelt dat we veel sneller kunnen omschakelen naar een duurzame energievoorziening en dat dit ons veel voordelen zal opleveren: een einde aan de CO2-uitsoot, veel werkgelegenheid en een leefbare wereld voor onze kinderen.Vier de dag van de aarde!

door: Louise Perbal / datum: 22-04-2015

Vandaag, woensdag 22 april, wordt wereldwijd de Dag van de Aarde gevierd. Overal, ook in Nederland, worden evenementen voor milieubehoud gehouden. In 2009 werd door de Verenigde Naties op initiatief van de Boliviaanse president, Evo Morales, 22 april uitgeroepen tot “Internationale dag van Moeder Aarde”.

Vorig jaar deed de organisatie Omslag een beroep op ieders creativiteit en vroeg de Nederlanders om een tekening, affiche of ansichtkaart te maken, om zo meer publiciteit te kunnen maken voor de Dag van de Aarde. Zie voor de digitale expositie van de inzendingen op www.omslag.nl/dagvandeaarde. Dit jaar valt de Dag van de Aarde op woensdag. Activiteiten kunnen op de dag zelf, maar ook later in de week plaatsvinden. Zie voor het complete overzicht de website van Omslag.

Een paar voorbeelden van acties waaraan u nog kunt meedoen:
Wereldwijd: de NASA heeft 1800 planeten onderzocht en is tot de slotsom gekomen dat de Aarde de interessantste is. NASA roept iedereen op een foto of video te maken van zijn of haar favoriete plekje op aarde en die te verspreiden via social media met hashtag # No Place Like Home. Vorig jaar maakte NASA een Global Selfie voor de Dag van de Aarde.

Nederland: in Den Haag, 18 april, van 11.00–15.00 uur wordt de Dag van de Aarde gevierd in Zalencentrum Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154. Thema: op een praktische, feestelijke wijze eco-vriendelijk leren leven. Toegang gratis. Meer info op www.earthdaynetherlands.wordpress.com.

Op 22 april roept Pim Lemmers, journalist en imker, op om ter viering van de Dag overal bloemen te zaaien voor de bijen. De oproep wordt vooralsnog  verspreid via Twitter. Ook op 22 april roept GroenLinks op tot “Guerilla Gardening”: maak een tuin(tje)  op een al langer braakliggend terrein. Zie voor tips de website van Groenlinks.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van wat je zelf kunt doen om te laten zien dat je van de Aarde houdt. Gebruik dus je fantasie en maak een eigen aktie! Zonnepanelen voor echt duurzame stroom

door: Huub Huijten / datum: 08-04-2015

Er liggen nu bijna twee jaar 14 zonnepanelen op het dak van onze schuur. En ik heb er nooit spijt van gehad. Integendeel. Ze produceren zo’n 20 % meer dan de leverancier opgaf! Ik denk dat dat niet alleen komt doordat we de afgelopen jaren veel meer zonne-uren dan normaal hebben gehad. De ligging van het dak is echter bijna ideaal : vrijwel volledig op het zuiden en met een hellingshoek van 35 graden.

Zo blijken onze veertien panelen ruim voldoende om te voorzien in onze stroombehoefte. Het eerste jaar was de opbrengst iets meer dan 3700 kWh. We leveren zelfs stroom terug aan het net, zodat we per saldo geld terug krijgen van ons energiebedrijf.  En dat geeft een goed gevoel, temeer omdat onze eigen elektriciteit schoon is, geen CO2-uitstoot veroorzaakt en dus niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Zonnepanelen worden steeds populairder en goedkoper. Zelfs bij de bouwmarkt en bij Ikea zijn ze te koop. Volgens deskundigen levert een investering in zonnepanelen een rendement van 6 tot 7 % op. Veel meer dus dan uw spaarrekening. Als u het geld niet heeft om zonnepanelen aan te schaffen, zijn er toch nog mogelijkheden : een energiebespaarlening met lage rente of in zee gaan met een bedrijf dat zonnepanelen op uw dak legt zonder dat u zelf hoeft te investeren (soort leasen). Na 15 jaar zijn ze dan uw eigendom. 

Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen ? Kijk dan op www.zonatlas.nl. Meer informatie en andere webadressen vindt u op onze website. Hebt u zelf ook ervaringen met zonnepanelen en wilt u die met anderen delen ? Reageer dan via onze website.Smartphone apps om duurzamer te leven

door: Enno van der Velde / datum: 25-03-2015

Je mobieltje heb je altijd bij je. Het kan je voorzien van informatie wanneer jij die nodig hebt. Hierbij een aantal smartphone apps, die je kunnen helpen bij een duurzamere levensstijl. Het zijn maar een paar voorbeelden van de vele apps op het terrein van duurzaamheid.

Questionmark. De gratis Questionmark app beoordeelt producten in de supermarkt op duurzaamheid. Scan de streepjescode op de verpakking van een product en bekijk de score.
Zie www.thequestionmark.org en www.thequestionmark.org/download.

Afvalscheidingswijzer. De afvalscheidingswijzer vertelt je welk afval waar thuishoort. Type een zoekwoord in en krijg direct advies over de juiste bak. Zo weet je dat een vette pizzadoos niet bij het oud papier mag en een drinkglas niet in de glasbak. Handige app, gemaakt door Milieu Centraal. Zie www.afvalscheidingswijzer.nl

Viswijzer 2.0. De Viswijzer is een initiatief van Stichting de Noordzee en het Wereldnatuurfonds. Je kunt zien welke vissoorten op een verantwoorde manier zijn gevangen, niet op uitsterven staan of gekweekt zijn zonder het milieu te bederven.
Zie www.goedevis.nl/wat-kun-jij-doen/download-VISwijzer-app

Groente- en fruitkalender. Het is in de winkel lastig om te beoordelen wat voor groente en fruit op een bepaald moment van het jaar een verantwoorde keuze is. Deze app geeft je inzicht in de klimaatbelasting van groente- en fruit door de producten energielabels van A tot Z te geven. A is prima en Z is zeer belastend voor het milieu. De indeling in energielabels van de Groente- en fruitkalender is gebaseerd op de hoeveelheid broeikasgas die vrijkomt bij teelt en vervoer. Per soort staat het land van herkomst vermeld. Per maand van het jaar en per land kan het energielabel dus verschillen.

Zie www.milieucentraal.nl/over-milieu-centraal/wat-doen-we/activiteiten/apps/ (met nog veel meer apps).Duurzaam tuinonderhoud

door: Louise Perbal / datum: 11-03-2015

Een tuin zelf onderhouden kost tijd, maar kan ook veel voldoening geven. Je komt buiten en in beweging en je kunt zelfs een vakantiegevoel krijgen als het zonnetje schijnt. Het kost energie, maar geeft ook energie.

Duurzaam tuinieren begint met keuzes maken: beplanting of tegels, heggen of schutting, gazon of groenten en kruiden, kunstmest of composthoop?

Beplanting of tegels hangt af van waarvoor je de tuin wilt gebruiken. De tuin als tuinkamer is misschien een leuk idee maar valt tegen, want het weer is veranderlijk. Daar helpt geen schutting of terras aan. Planten in aarde kunnen (regen)water veel beter verwerken dan een tegelterras. Hoe gevarieerder de tuin is, hoe duurzamer hij wordt. Immers, bloemen trekken bijen en vlinders, die op hun beurt de planten bestuiven. Bessenstruiken dragen lekkere vruchten, die vogels aantrekken. Groenten en kruiden zijn behalve lekker vaak ook mooi om te zien. Bovendien leren kinderen zo spelenderwijs waar het eten op hun bordje vandaan komt en hoe het groeit.

Een voordeel van dichte, gevarieerde beplanting is dat je (bijna) niet hoeft te wieden. Onkruid krijgt geen kans.

Tot slot: kunstmest is niet nodig als je zelf je keukenafval composteert op een composthoop of in een compostvat. Af en toe omscheppen en je hebt gratis voedselrijke rulle aarde om je tuingrond mee te verrijken.Zuinig met warm water

door: Frans Bos / datum: 25-02-2015

Bijna twintig procent van het gasverbruik gaat op aan het verwarmen van water voor de badkamer en de keuken. Dat blijkt uit onderzoek. De meeste huishoudens hebben een combiketel op gas die niet alleen de verwarming regelt, maar ook zorgt voor warm water uit de kraan. Een gemiddeld huishouden van 2,2 personen verbruikt 290 kubieke meter gas voor warm water. Dat kost dit jaar ongeveer 190 euro.

Op het gebruik van warm water is gemakkelijk te besparen:

* Gebruik een waterbesparende douchekop. Let op het waterverbruik: maximaal 7 liter per minuut.

* Stap een minuutje eerder onder de douche vandaan.

* Laat de warmwaterkraan niet langer lopen dan nodig is en zorg ervoor, dat alle kranen een waterbesparend mondstuk of doorstroombegrenzer hebben.

* Heb je een boiler? Stel de temperatuur dan lager in, maar nooit lager dan 60 graden. Plaats een tijdklok en zet de boiler uit tijdens vakanties.

* Nieuwe ketel nodig? Neem een hoogrendement combiketel.

* Wie de badkamer verbouwt, kan een douche-wtw (laten) aanleggen. Deze wint warmte terug uit weggespoeld douchewater. Het warme water wordt gebruikt voor het voorverwarmen van koud (leiding)water. Het werkt als een warmtewisselaar: door koud water langs warmer water te leiden, warmt het koude water op. De waterstromen zijn daarbij gescheiden. De ketel hoeft hierdoor minder hard te stoken en kan meer warm water per minuut leveren.Plastics en folie; houd ze apart (2)

door: Huub Huijten / datum: 11-02-2015

Waddinxveen maakt het haar inwoners gemakkelijk om het plastic verpakkingen apart te houden. Iedere twee weken wordt het immers huis-aan-huis opgehaald. Als je thuis geen ruimte hebt om het plastic te bewaren kun je het tussentijds ook kwijt in de speciale Plastic Hero bakken die bij de winkelcentra staan.

Soms is het lastig om te weten wat er allemaal bij het plastic mag. Folie in ieder geval ook. Supermarkten maken het hun klanten steeds gemakkelijker door op alle huismerken een sticker te plaatsen waarop je kunt zien wat je het beste met de verpakking kunt doen.

Folies waarin vleeswaren en verse groenten worden verpakt, kunnen ook bij het plastic afval. Al het overige plastic, dat geen verpakking is, zoals speelgoed, bakjes, dozen, of tuinstoelen kunt u kwijt bij het afvalbrengstation. Alles wat u in de grijze container gooit, wordt verbrand en dus niet gerecycled.

Tenslotte nog een paar tips :
- Neem een boodschappentas mee naar de winkel
- Weiger aangeboden plastic tasjes en zakken.
- Hergebruik plastic tassen en zakken.
- Help mee het zwerfplastic te beperken, bijvoorbeeld door het op te rapen en in een bak te stoppen.

Meer informatie over plasticinzameling vindt u op : www.plasticheroes.nlPlastics en folie: houd ze apart (1)

door: Huub Huijten / datum: 28-01-2015

Waarom eigenlijk plastic apart inzamelen? Het inzamelen van plastic verpakkingen en folie heeft grote voordelen voor ons milieu.

Kunststoffen zijn immers heel goed te recyclen. Hierdoor wordt bespaard op het gebruik van aardolie, de grondstof voor plastics. Bovendien kost het minder energie en wordt er dus minder CO2 in de lucht gebracht. Er is uitgerekend dat de energie die bespaard wordt door het recyclen van een plastic flesje genoeg is om een LED-lamp van 5 watt 3 dagen te laten branden.

De teruggewonnen grondstof wordt gebruikt om er  nieuwe producten van te maken; bijvoorbeeld jerrycans, fleecetruien, speelgoed, tuinstoelen, leidingen en buizen.

Plastic in de natuur vergaat nooit! Zwerfplastic vormt een groot probleem. Het vergaat niet, maar valt uiteindelijk uit elkaar in kleine stukjes die blijven bestaan. Ze vormen een gevaar voor vogels, vissen, en andere zeedieren, die het voor voedsel aan zien. Ze stikken er in of worden vergiftigd.

Veel plastic komt uiteindelijk terecht in de oceanen, waar het deel gaat uitmaken van de zogenaamde plastic soep. Via vissen en andere dieren kunnen mini-plasticdeeltjes zo uiteindelijk in de menselijke voedselketen terecht komen. Plastic is al aangetroffen in bronwater, mosselen, honing en tandpasta.Je huis slim verwarmen

door: Enno van der Velde, Frans Bos / datum: 14-01-2015

Het is midwinter en het is af en toe flink koud. De verwarming draait op volle toeren. Gemiddeld verstookt een gezin in Nederland 1600 m3 gas voor de verwarming van het huis en het gebruik van warm water. Door slim om te gaan met het verwarmen van je huis kun je gemiddeld 550 euro op jaarbasis besparen. Enkele tips om je stookkosten te verlagen zonder teveel aan comfort te hoeven missen.

* Zet de thermostaat een graad terug. Bijvoorbeeld van 20 naar 19 graden. Je zult merken dat het een kwestie van gewenning is. Besparing gemiddeld 120 euro per jaar.

* Zet een uur voor het slapen gaan de thermostaat terug naar 15 of 16 graden. Besparing gemiddeld 20 euro per jaar.

* Verwarm de slaapkamers niet. Het is gezonder en goedkoper om in een frisse kamer te slapen. Kies voor een extra dik dekbed of deken om toch lekker warm te liggen. Besparing gemiddeld 70 euro per jaar.

* Verwarm geen ruimten waar je nauwelijks vertoeft en hou de deuren naar deze vertrekken zoveel mogelijk gesloten. Besparing gemiddeld 200 euro per jaar.

* Ben je overdag niet thuis, zet de thermostaat terug naar 15 of 16 graden. Besparing gemiddeld 140 euro per jaar.

Bron: www.duurzaamthuis.nlElektrisch rijden nu haalbaar

door: Frans Bos / datum: 31-12-2014

Elektrisch rijden is voor steeds meer mensen bereikbaar. Bezwaren als 'te weinig bereik' en 'te weinig laadpunten' zijn inmiddels vrijwel achterhaald. De meeste accu's in geheel elektrische auto's zijn tegenwoordig goed voor honderdvijftig tot tweehonderd kilometer. Diverse merken halen al drie- tot vijfhonderd kilometer per 'tankbeurt'. Bovendien is bijna zestig procent van alle autoritten korter dan tien kilometer en negentig (!) procent is korter dan vijftig kilometer.

Behalve geheel elektrische auto's zijn er zogenoemde hybrides met een verbrandingsmotor en een elektromotor, alsmede plug-in-hybrides, waarvan de accu oplaadbaar is. En er zijn auto's met range extenders, waarvan een verbrandingsmotortje de accu's oplaadt.

De accu van een 'echte' e-auto is met een gewone lader binnen acht uur vol. Met snelladers is dat een half uurtje en op sommige plaatsen staan al supersnelladers. In Nederland zijn er 7500 oplaadpunten en er komen er wekelijks zo'n honderd bij. Een e-auto rijdt voor een paar euro met een volle accu. Bovendien rijden ze de helft zuiniger dan vergelijkbare dieselauto's. Ze doen dus twee maal zo lang met een 'tankbeurt'.

En ook het onderhoud kost minder. De ANWB heeft berekend, dat de leaseprijs van een e-auto tot 130 euro per maand goedkoper kan zijn dan een vergelijkbare auto. Ook leuk: bij het stoplicht is een e-auto altijd geruisloos het snelst weg.Wie wil er (niet) delen?

door: Louise Perbal / datum: 20-12-2014

De deeleconomie - we hebben er allemaal weleens van gehoord, maar wat houdt het in en wat kunnen we er zelf mee? Delen wat je hebt maar niet (meer) gebruikt, is niets nieuws. Dat doen we al eeuwen. Pas in de vorige eeuw steeg de welvaart snel en wilden we allemaal zelf een eigen huis, een eigen koelkast, wasmachine, auto, boormachine , grasmaaier enzovoorts. We vonden dat fijn en werden er gelukkiger van.

Bijkomend nadeel was echter dat je er hard voor moest werken en geen tijd meer had om van al die bezittingen te genieten. Langzamerhand ontdekken we nu dat het helemaal niet efficiënt is om al je bezit, kennis en vaardigheden zo weinig te gebruiken. Een boormachine gebruik je misschien maar vijf minuten per maand. Die zou je moeten delen. Dat geeft ook meer voldoening.

Het internet maakt delen op een veel grotere schaal dan vroeger mogelijk. Wereldwijd opererende initiatieven als Ueber en Airbnb halen zelfs het nieuws, omdat ze een bedreiging zouden vormen voor de traditionele vervoers- en hotelsector. Maar bedenk, dat juist deze twee zijn gestart vanuit het principe van delen met anderen wat je (over) hebt. In dit geval vervoerscapaciteit en een slaapkamer.

Maar ook voor onszelf biedt het internet vele websites, waarop je van alles kunt aanbieden om te delen. Denk aan het delen van auto, wasmachine, gereedschap, maaltijden tot hand- en spandiensten. Dus probeer eens iets te delen. Je wordt er echt blijer van!

Kijk bij Duurzame links naar enkele van deze sites.Led-lampen zuinig alternatief

door: Frans Bos/Huub Huijten / datum: 06-12-2014

"Ledlampen hebben zich de afgelopen jaren razendsnel ontwikkeld. Niet alleen zijn er steeds meer goede ledlampen te koop, maar eindelijk worden ze ook een stuk goedkoper”, aldus de Consumentenbond.

Verlichting door halogeenlampen en de ouderwetse gloeilamp is erg inefficiënt. Slechts een klein deel van de energie wordt omgezet in licht. De rest wordt in de vorm van warmte afgegeven aan de omgeving. Led-lampen hebben een veel hoger rendement.

Led-verlichting gaat vijftig keer langer mee dan een gloeilamp en acht keer langer dan een spaarlamp. In sommige gevallen hoeft u slechts één keer in uw leven een led-lamp aan te schaffen! De energiebesparing is enorm: ongeveer 85 procent ten opzichte van gloeilampen en halogeenspots. Bovendien zitten in led-lampen geen schadelijke stoffen, waardoor de lamp volledig recyclebaar is.

Op diverse websites (onder andere www.ledlamp.nl) vindt u welke led-lampen geschikt zijn om uw oude lamp te vervangen en er wordt berekend wat u bespaart in een periode van vijf jaar.

Led-lampen zijn duurder, maar verdienen zich snel terug doordat uw stroomrekening lager wordt. Er zijn led-lampen met grote en kleine fitting, maar ook led-spotjes ter vervanging van halogeenspots. Zelfs led-TL-buizen in verschillende lengten zijn op de markt.

De tijd dat led-lampen bekend stonden om hun koude licht is allang voorbij : met 'warm wit' krijgt u de kleur, die u van uw halogeen- en gloeilampen gewend bent. Tenslotte : kerstmis komt eraan; ook dan is led-kerstverlichting een sfeervol en zuinig alternatief. Dus: wat LED u nog ?Isolatie

door: Huub Huijten / datum: 22-11-2014

De dagen worden korter, de winter komt eraan. Dé tijd om erbij stil te staan of we energie kunnen besparen. Vaak kan dat al zonder er extra geld voor uit te geven. Lekker warm aangekleed kan de thermostaat vast wel een graadje lager.  Ga ook eens na of u geen ongebruikte kamers verwarmt.  Loop het huis eens na op zoek naar kieren en naden. Want alle warmte die zomaar verloren gaat is zonde. 

Geld verdienen kan door betere isolatie. Spouwmuurisolatie levert het meeste op. In minder dan 3 jaar is dat terugverdiend. Het vervangen van enkel glas door HR++ glas verdient zich in iets meer dan 5 jaar terug. Het isoleren van het dak is duurder, maar levert na 7 jaar toch ook geld op.  Een geïsoleerde vloer tenslotte levert weliswaar minder op maar is wel heel comfortabel.

Betere isolatie betekent niet alleen minder stoken, maar ook prettiger en aangenamer wonen. Voor een gezond klimaat in huis is het wel belangrijk ook regelmatig te ventileren. Bovendien : een geïsoleerd huis niet alleen warmer in de winter, maar ook koeler in de zomer.

Meer informatie over woningisolatie vindt u op de pagina Duurzaamheid websites onder de rubriek (Duurzaam) wonen.Hart van Holland themapagina's

door: Werkgroep Duurzaamheidscommunicatie / datum: 14-11-2014

Op 12 november 2014 (en opnieuw op 13 december 2014) zijn er twee themapagina's gepubliceerd over ons project: "Duurzaamheid begint bij u zelf". U kunt de themapagina's hier bekijken.Easydrivers

door: Enno van der Velde / datum: 06-11-2014

Nee, dit gaat niet over de film Easyrider (uit 1969) over twee hippies die op de motor Amerika doortrekken (gespeeld door Dennis Hopper en Peter Fonda). Dit stukje gaat over 110 km/uur rijden op de snelweg in plaats van 120 of 130 km/uur. Goed voor jezelf (je kunt beter van de omgeving genieten), goed voor het milieu (minder verbruik van fossiele brandstoffen) en beter voor je portemonnee.

Om met dat laatste te beginnen: van Waddinxveen naar mijn schoonmoeder in Overijssel en terug is totaal 320 kilometer. Als ik dat stuk 120 km/uur rijd, verbruikt mijn auto 8,5 liter/100km, met een prijs van 1,70 euro voor een liter euro95 is dat 46,24 euro. Maar, bij 110 km/uur is het verbruik 7,5 liter/km en kost de rit 40,80 euro, dus 5,44 euro minder! En als ik dat hele stuk 130 km/uur zou kunnen rijden (benzineverbruik: 9,5 liter/km) zou het 51,68 euro kosten, bijna 110 euro meer dan bij 110 km/uur!

Tja, zult u zeggen, maar je bent er ook een stuk sneller als je 120 rijdt in plaats van 110 km/uur. Maar hoeveel sneller ben je er dan? Wel, als ik 120 km/uur zou kunnen rijden over het hele stuk, zou ik er een uur en 20 minuten over doen. Maar als ik 110 km/uur rijd, doe ik er een uur en 27 minuten over, maar zeven minuten meer dus!

En tenslotte: waarom "Easydrivers" als titel? Wel, destijds is in Zwolle naar aanleiding van de 130 km/uur op de snelwegen een initiatief gestart met deze naam. Meer informatie op deze LinkedIn pagina: www.linkedin.com/groups/easydrivers-3869296Duurzaam ? Wat is dat eigenlijk ?

door: Huub Huijten / datum: 04-10-2014

Vandaag kunt u op deze plek voor het eerst een stukje lezen over wat u zoal kunt doen om zelf bij te dragen aan een iets duurzamere wereld. Duurzaam, je komt het woord tegenwoordig overal tegen. Ook in de reclame wordt het veel gebruikt.  Want wat duurzaam is, is goed.  Zo lijkt het in elk geval. Maar wat is duurzaam ?

Duurzaam betekent eigenlijk: rekening houden met de toekomst van de planeet aarde. De generaties die na ons komen, hebben ook recht op een schone en veilige aarde, waarop een goed leven mogelijk is. Daarom moeten wij NU verstandig en zuinig omgaan met alles wat de aarde te bieden heeft. Stoppen met verspilling van grondstoffen en gebruik maken van energie uit bronnen die nooit opraken : zon, wind, waterkracht en de warmte in onze aarde.
 
En de overheid dan?  En bedrijven?

Natuurlijk spelen die een heel belangrijke rol. Maar zonder burgers die hun verantwoordelijkheid nemen door duurzaam te handelen, lukt het niet ! Sterker nog ; door de macht die wij hebben als consument en kiezer kunnen we bedrijven en overheid de goede kant op sturen.